Misja Archeologiczna w Chodliku

10 patronów
177 miesięcznie
7 224 łącznie

Zbadanie wykopaliskowe wału podłużnego w Chodliku

9 000 zł

80%

osiągnięto

1 776 zł

brakuje

W odległości około 1 km od wałów grodziska w Chodliku, w gęstym Lesie Powiślańskim kryje się jeden z najbardziej tajemniczych i fascynujących zabytków regionu - długi na ponad pół kilometra wał ziemny, tzw. wał podłużny. Jest to fortyfikacja, wysunięty punkt mający za zadanie dodatkową bronę osad i grodu w Chodliku, kontrolowanie przybywających tu podróżnych. Zapewne wyznaczał również granicę osadnictwa. W jego nasypie, w jednym ze zniszczonych przez wybieranie piasku miejsc odkryliśmy wczesnośredniowieczną ceramikę. Na koronie wału znaleźliśmy topór bojowy z X-XII. Wał umocniony jest dodatkowo dwoma fosami. Badania geofizyczne wskazują, iż posiada skrzyniową konstrukcję. Tego obiekty są prawie w ogóle nieznane i niebadane. Chcemy go zbadać wykopaliskowo i lepiej wydatować. ponadto otoczyć ochroną (wykopaliska są niezbędne by wpisać go do rejestru zabytków!) i uratować od zniszczenia - wciąż wybierany jest z niego piasek.

Ratowanie zabytków zagrożonych całkowitym zniszczeniem!!!

10 000 zł

72%

osiągnięto

2 776 zł

brakuje


W Kotlinie Chodelskiej znajduje się szereg stanowisk archeologicznych, bezcennych dla naszej historii, wciąż niszczonych poprzez wybieranie piasku z wydm. Dotyczy to m.in. dwóch cmentarzysk które monitorujemy - kultury łużyckiej z Trzcińca oraz kultury pomorskiej z Kosiorowa, ponadto eponimicznego stanowiska - cmentarzyska kultury trzcinieckiej z Trzcińca, stanowiska od którego kultura trzciniecka, jedna z największych kultur archeologicznych epoki brązu wzięła swoją nazwę. Jest bardzo niszczone, każdego roku coraz bardziej znika. Kolejne pochówki zostają zniszczone. Stanowisko to znane z badań z pocz. XX w., odkryliśmy na nowo w trakcie badań powierzchniowych w 2016 r. Teraz chcemy je ocalić, potrzebujemy Waszego wsparcia!!!

Badania grodziska w Chodliku!!!

12 000 zł

60%

osiągnięto

4 776 zł

brakuje

Wkrótce rozpoczynamy badania archeologiczne jednego z największych grodów w Polsce okresu plemiennego (VIII-X w.)! Kiedy - zależy od środków finansowych. Planujemy zbadać wykopaliskowo duży budynek odkryty na majdanie grodu za pomocą badań geofizycznych. Posiada on wymiary 12x15 m oraz w części prawdopodobnie konstrukcję kamienną! Rzecz jest niezwykle fascynująca.


Wyniki badań opublikujemy zarówno w czasopismach naukowych jak i Internecie, wyślemy Wam sprawozdanie, zdjęcia i zrobimy nowy film z badań!!! :)

Usprzętowienie, lepsza stacja badawcza oraz stała wystawa archeologiczna!

30 000 zł

24%

osiągnięto

22 776 zł

brakuje

Do badań naukowych na wysokim poziomie potrzebujemy dobrego sprzętu i właściwie wyposażonej stacji badawczej. Dzięki wsparciu Gminy Karczmiska dysponujemy budynkiem dawnej szkoły podstawowej w Chodliku - niestety brakuje nam wyposażenia, prawdziwej pracowni zabytków, przydałby się również lepszy sprzęt badawczy, począwszy od szpachelek, po drony oraz tachimetr. Dzięki Waszemu wsparciu właściwie wyposażymy nasza misję badawczą, przełoży się to na stan i jakość badań. Zorganizujemy również salę wystawową zabytków, będzie do wstęp do powołania w przyszłości regionalnego muzeum archeologicznego w Chodliku :).

Opracowanie na 100% wyników badań grodziska w Kłodnicy oraz dalsze badania kurhanów w Chodliku

3 000 zł

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

Chcemy opracować materiał, wykleić naczynia gliniane, zakonserwować zabytki metalowe, dokonać analiz szczątków roślinnych i zwierzęcych - powiedzą nam one co jedli, uprawiali i hodowali mieszkańcy regionu w XI w. Dzięki temu wyniki badań zostaną opublikowane, powstanie niezwykle ciekawa wystawa archeologiczna na którą Was zaprosimy, wprowadzimy nowe dane do historii! Środki przeznaczymy na konserwację zabytków, paliwo, trochę potrzebnego sprzętu.

W latach 2016-2018 prowadziliśmy ratownicze badania archeologiczne budynku odkrytego na grodzisku w Kłodnicy, gm. Wilków. Odkryliśmy prawdziwy spichlerz wypełniony ziarnami zbóż i innych roślin uprawnych - zebraliśmy ponad 300 kg próbek! Ponadto kilka tysięcy fragmentów naczyń glinianych, szereg rzadkich i elitarnych zabytków takich jak broń (w tym półmetrowy grot rzadkiej włóczni skrzydełkowej) czy naszyjnik składający się ze zdobionych srebrem i złotem paciorków oraz arabskich dirhamów. To jak dotąd najcenniejsze odkrycie w Kotlinie Chodelskiej i jedno z ważniejszych w Polsce!
Równolegle badamy cmentarzysko z VIII-X w. w Chodliku - niezwykłą nekropolię gdzie chowano zarówno ludzi jak i zwierzęta. Odkrywane zabytki wskazują na ich elitarność. Dzięki wykopaliskom jesteśmy w stanie rekonstruować obrządek pogrzebowy Słowian okresu plemiennego.

Utrzymanie i prowadzenie naszej misji, monitoring i badania ratownicze

5 000 zł

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

Wszystko co związane z badaniami. Utrzymanie misji, czasem musimy kupić materiały biurowe, czasem paliwo by pojechać po zabytki lub sprawdzić nowe stanowisko archeologiczne, opłacić serwer i domenę Wirtualnego Muzeum w Chodliku Chodlik.edu.pl.

Prowadzimy również akcje ratownicze, monitorujemy niszczone dziedzictwo kulturowe, ratujemy zabytki, nie mamy na ten cel innych środków niż wsparcie od Was!
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Artur Białosiewicz
Artur Białosiewicz
Próg: 21 zł
Łukasz Bandzarewicz
Łukasz Bandzarewicz
Próg: 10 zł
Michal Tomaszewski
Michal Tomaszewski
Próg: 10 zł
Karolina Pikuła
Karolina Pikuła
Próg: 5 zł
Katarzyna Nocuń - Mszyca
Katarzyna Nocuń - Mszyca
Próg: 10 zł
Tomasz Piotrowski
Tomasz Piotrowski
Próg: 10 zł