Coffee Ride

W Patronite od 22.11.2021

Utrzymanie projektu

225 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

225 zł

brakuje

Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, wymaga między innymi: przygotowywania materiałów graficznych, prowadzenia profili w social media itp.

Naszymi kosztami są:
• administracja projektem,
• promocja projektu.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)