Jakub Iciaszek

9 patronów
165 zł miesięcznie
320 zł łącznie

1 500 zł

miesięcznie

11%

osiągnięto

1 335 zł

brakuje

Dalszy rozwój idei dobryHR.
Promowanie dobrych praktyk rekrutacyjnych.
Walka z dyskryminacją na rynku pracy.
Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem strony internetowej.
Pokrycie kosztów związanych z szukaniem pracy na terenie całej Polski.
Pokrycie kosztów związanych z promocją i eventami branżowymi.
Pokrycie kosztów ewentualnej relokacji.
Pokrycie innych kosztów.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni