W Patronite od 08.04.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 386

Liczba Patronów: 256

Zostań Patronem
Kup na prezent
79 patronów
1 380 miesięcznie
49 650 łącznie
Fundacja Redaktorzy Kultury została założona przez redaktorów czasopisma "Dwutygodnik". "Dwutygodnik" jest największym i najbardziej dostępnym magazynem o kulturze w Polsce, ukazującym się w internecie od 2009 roku.

O Autorze

Kim jesteśmy?

Dwutygodnik jest największym i najbardziej dostępnym magazynem o kulturze w Polsce, ukazującym się w internecie od 2009 roku. Przez dziewięć lat wydawcą czasopisma była Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny (wcześniej Narodowy Instytut Audiowizualny), instytucja podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2018 roku dotychczasowy wydawca zrezygnował z kontynuacji projektu. Od 2019 roku wydawcą Dwutygodnika jest warszawska instytucja samorządowa – Dom Spotkań z Historią.

Dwutygodnik.com świadomie łączy najlepsze tradycje polskich periodyków – uważny dobór, redakcję i korektę tekstów – z technologią i nowoczesnym designem. Dzięki przejrzystej formule oraz bezpłatnemu dostępowi do treści czytelnik ma możliwość obcowania z kulturą w sposób prosty i regularny. Ma to szczególne znaczenie w czasie coraz szczuplejszych działów kultury w gazetach codziennych i tygodnikach, pomijających często zjawiska z dziedziny kultury wysokiej i niezależnej.


Rysunek: Maciej SieńczykDziałalność „Dwutygodnika” opiera się na ośmiu działach, które mapują przestrzeń współczesnej kultury: literatura, teatr, film, sztuka, muzyka, media, obyczaje i ziemia. Ten ostatni dział powołaliśmy w 2019 roku, żeby śledzić bieżącą dyskusję o kryzysie klimatycznym, ale także poszukiwać nowych języków mówienia o przyrodzie i planecie. Miesięcznie publikujemy około 40 esejów, rozmów, recenzji i artykułów.

Dwutygodnik tworzy siedmioro redaktorów: Maciej Jakubowiak, Zofia Król, Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska oraz ponad setka współpracujących autorów i autorek. Na łamach Dwutygodnika publikują m.in.: Dorota Masłowska, Michał R. Wiśniewski, Przemysław Czapliński, Renata Lis, Michał Paweł Markowski, Weronika Murek, Maria Poprzęcka, Marcin Wicha, Stach Szabłowski, Agata Sikora.

Obecnie działalność Dwutygodnika jest finansowana przez miasto stołeczne Warszawa. Kwota rocznej dotacji wynosi 700 tysięcy złotych. Dwutygodnik zatrudnia osiem osób, płaci autorkom i autorom tekstów. Z dotacji finansujemy: wynagrodzenia redakcji, wynagrodzenia autorów i autorek, korektę tekstów, skromną liczbę postów sponsorowanych na Facebooku, koszty obsługi administracyjnej i najem lokalu – pokoju w gościnnej przestrzeni warszawskiego Teatru Ochoty. W marcu 2021 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przyznało nam dotacji na prowadzenie czasopisma, która mogłaby pokryć brakującą część budżetu magazynu.


 

Dlaczego zwracamy się o wsparcie?

Bieżąca działalność czasopisma, przyglądanie się zjawiskom, wybieranie poszczególnych tematów z szerokiej oferty kulturalnej, obserwowanie obyczajów i opisywanie z ukosa tematów społecznych, a przede wszystkim wszystkim redaktorska praca nad treściami – to podstawa działań czasopisma. Chcielibyśmy robić więcej!

 • Publikować więcej szerokich esejów i reportaży, których przygotowanie wymaga sporo czasu, środków i powinno być bardzo dobrze wynagradzane. Zapewnić autorkom i autorom możliwość pracowania metodą slow journalism.

   

   

 • Częściej zajmować się doniesieniami ze świata, czyli rozwijać – jak go nieformalnie nazywamy – „dział zagraniczny”, ale nie kosztem lokalnych treści.

   

   

 • Rozbudować już istniejące cykle i stworzyć nowe. W tym momencie prowadzimy pięć cykli tematyczne: ZAPLECZE KULTURY – rozmowy Aleksandry Boćkowskiej z pracownikami instytucji kultury, często wykonującymi niewidoczną pracę; AKTORKI/AKTORZY – rozmowy z najciekawszymi wykonawcami teatralnymi młodego pokolenia; ARTYSTKA W ARCHIWUM – cykl artykułów o artystach, którzy tworzą na bazie materiałów archiwalnych lub wplatają je w swoje dzieła, korzystając z zasobów instytucji dokumentujących historię czy ze źródeł historii mówionej; ROZMOWY Z TŁUMACZAMI – nasz najdłuższy cykl, realizowany we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, poświęcony postaciom tłumaczy literatury, CZASOPISMA – gdzie przyglądamy się współczesnej prasie kulturalnej i rozmawiamy z przedstawicielami redakcji spoza głównego nurtu.

   

   

Docierać szerzej, promować więcej. Obecnie czasopismo nie zatrudnia osoby do promocji treści albo obsługi mediów społecznościowych, robimy to sami, metodą prób i błędów. Zatrudnienie profesjonalistki pozwoliłoby nam docierać do nowych czytelników i czytelniczek.

 Co udało nam się dotychczas zrealizować?Wsparcie patronek i patronów pozwoliło nam zatrudnić osobę wspierającą nas w pozyskiwaniu środków grantowych, dzięki czemu w 2021 udało nam się otrzymać wsparcie na zrealizowanie trzech projektów:

 • KULTURA BIAŁORUSKA
  Dzisiaj, gdy tysiące uchodźców są wykorzystywane przez Alaksandra Łukaszenkę w politycznej rozgrywce na granicy, łatwo zapomnieć, że w Białorusi wciąż toczy się walka o demokratyczną przyszłość. Tym ważniejsze wydaje nam się podkreślanie, że białoruskie społeczeństwo nie jest monolitem o twarzy dyktatora. Niezależna kultura, o której jest ten numer, najlepiej o tym świadczy. Na numer składają się przełożone na język polski teksty pisane przez białoruskie autorki i autorów.


   

 • NOWE JĘZYKI DLA PLANETY A
  Cykl tekstów opisujących język mówienia o kryzysie klimatycznym oraz prognozowane zmiany, jakie czekają nas w związku z katastrofą.

   

   

 • NIENORMATYWNE HISTORIE POLSKI

  Cykl tekstów, które przybliżą czytelnikom „Dwutygodnika” queerowe korzenie kultury oraz historię ruchu LGBT w Polsce. Historyków i reporterów zachęcimy do pogłębionych kwerend w archiwach i polskich instytucjach pamięci; badaczy kultury i krytyków do odważnych reinterpretacji, analiz i esejów; artystów – do otwartych rozmów na temat queerowych inspiracji i poszukiwań artystycznych. Na tych trzech polach chcemy stworzyć żywą sieć współpracy, której celem będzie stworzenie podwalin pod nienormatywną historię Polski, dotychczas niezaistniałą. 

  Teksty będą ukazywały się od grudnia 2021 roku do czerwca 2022 roku. Cykl dedykujemy naszemu zmarłemu redakcyjnemu przyjacielowi, Pawłowi Soszyńskiemu, który był jego inicjatorem i pomysłodawcą.


 

Zbiórka prowadzona jest przez Fundację Redaktorzy Kultury, powołaną i prowadzoną przez członków redakcji Dwutygodnika. Naszym celem jest rozwój czasopisma i zapewnienie mu długofalowej trwałości.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Ryszard Skrzypiec
Ryszard Skrzypiec
Próg: 10 zł
Mieczysław Ałdaś
Mieczysław Ałdaś
Próg: 10 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Marta Ogrodnik
Marta Ogrodnik
Próg: 30 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Maja Kierul
Maja Kierul
Próg: 10 zł