W Patronite od 08.04.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 343

Liczba Patronów: 238

Zostań Patronem
Kup na prezent
95 patronów
1 755 miesięcznie
55 685 łącznie
Dwutygodnik to największy i najbardziej dostępny magazyn o kulturze w Polsce. Łączymy tradycję czasopism literackich z nowoczesnym dziennikarstwem internetowym. Piszemy o wszystkich dziedzinach sztuki, poruszamy ważne tematy społeczne.

O Autorze

Omawiamy, dyskutujemy, pytamy, proponujemy odpowiedzi, wyrażamy wątpliwości. Pod adresem Dwutygodnik.com znajdziesz recenzje, rozmowy, analizy trendów, opisy zjawisk współczesnej kultury, eseje, felietony, szkice, wiersze, materiały wideo, cykle podcastów.

Teksty ukazują się w „Dwutygodniku” w działach: LITERATURA, FILM, SZTUKA, MUZYKA, TEATR. Rozwinęliśmy także nowatorskie rubryki: MEDIA, OBYCZAJE, ZIEMIA, a w marcu 2022 otworzyliśmy dział UKRAINA. Działy prowadzone są przez uznane w środowisku redaktorki i redaktorów — aktywnych publicystów i krytyczki, uważnie śledzące zjawiska kulturalne w kraju i za granicą.

Regularnie tworzymy bardzo lubiane przez czytelników NUMERY TEMATYCZNE, poruszające takie zagadnienia jak: kultura lokalna małych miejscowości, kultura ludowa, współczesny humor, „przegryw” jako strategia kulturalna, wrażliwości, fantazja, powaga, głupota, nienawiść.

Ukazują się również PODCASTY: pierwszy był „Odbiornik” poświęcony najciekawszym zjawiskom nowomedialnym, później „Delfin w malinach” o współczesnych obyczajach. Najnowszy z nich to „Podcast Dwutygodnika, magazynu o kulturze”, w którym goście poetki i pisarki Barbary Klickiej dyskutują na tematy poruszane na łamach.

Dzięki skutecznie działającemu zespołowi redakcyjnemu i rozbudowanej sieci autorów i autorek, którzy współpracują z szefami działów, udało się nam zbudować rozpoznawalną i prestiżową stronę kultury.

Autor: Maciej Sieńczyk
Autor: Maciej Sieńczyk
 

MAMY MISJĘ

„Dwutygodnik” świadomie łączy najlepsze tradycje polskich periodyków — uważny dobór, redakcję i korektę tekstów — z technologią i nowoczesnym dizajnem. Dzięki przejrzystej formule oraz bezpłatnemu dostępowi do treści czytelnik ma możliwość obcowania z kulturą w sposób prosty i regularny. 

Ma to szczególne znaczenie w czasie coraz szczuplejszych działów kultury w gazetach codziennych i tygodnikach, pomijających często zjawiska z dziedziny kultury wysokiej i niezależnej. Kiedy inne portale ukrywają treści za paywallem, „Dwutygodnik” trwa przy zasadzie całkowitej dostępności wszystkich tekstów.

 

MAMY ZADANIA

Rolą mediów zajmujących się kulturą jest dzisiaj znacznie więcej niż przyglądanie się dziedzinom sztuki. Świadomy społecznej roli mediów, „Dwutygodnik” zrealizował między innymi takie projekty, jak: działy ZIEMIA i UKRAINA, cykle esejów NOWE JĘZYKI DLA PLANETY A i NIENORMATYWNE HISTORIE POLSKI, numer tematyczny KULTURA BIAŁORUSKA, a także kampanie społeczne w przestrzeni Warszawy: KULTURA PRZECIW SAMOTNOŚCI oraz KULTURA JEST DLA WSZYSTKICH.

Autor: Maciej Sieńczyk
 

PODAMY TO W LICZBACH

● „Dwutygodnik” ukazuje się od 14 lat.
● Dotychczas wydaliśmy ponad 350 numerów.
● Każdy numer to około 30 artykułów.
● Publikujemy blisko 700 tekstów rocznie, co w sumie daje ponad 10 000 tekstów.
● Popularność: 800 000 unikalnych użytkowników, 2 000 000 odsłon rocznie, 100 000 obserwujących w mediach społecznościowych.
● Redakcję tworzy 8 osób.
● Współpracujemy z ponad 300 autorami i autorkami, w tym około 100 osób to stali współpracownicy pisma. 
● Aktualne dofinansowanie „Dwutygodnika” to 800 000 zł, przy rocznym budżecie w wysokości 1 200 000 zł.
● Cena dostępu do wszystkich dotychczasowych i przyszłych numerów: 0 zł.

Autorka: Malwina Konopacka
 

FINANSOWANIE

Roczny budżet „Dwutygodnika” wynosi 1 200 000 zł. Koszty, które składają się na tę kwotę to: wynagrodzenia redakcji, autorów i autorek, redakcja i korekta tekstów, spotkania i debaty, produkcja podcastów, projekty graficzne, kampanie promocyjne, posty sponsorowane na Facebooku, obsługa księgowa, administracyjna i informatyczna, najem lokalu. 

Działalność magazynu jest finansowana przez m. st. Warszawa: kwota rocznej dotacji wynosi 800 tys. złotych. Ponadto pismo startuje w konkursach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2023 roku „Dwutygodnik” po raz kolejny nie otrzymał dotacji MKiDN, która mogłaby pokryć brakującą część budżetu. Kwota, o jaką aplikowaliśmy w konkursie MKiDN, to po 150 tys. zł na kolejne trzy lata.

Zbiórka w portalu Patronite prowadzona jest przez Fundację Redaktorzy Kultury, powołaną i prowadzoną przez redakcję „Dwutygodnika”. Naszym celem jest rozwój czasopisma i zapewnienie mu długofalowej trwałości.

Autorka: Malwina Konopacka
 

DLACZEGO POTRZEBUJEMY PATRONÓW?

„Dwutygodnik” jest pismem bezpłatnym i takim pozostanie. Zbiórka w portalu Patronite ma przede wszystkim wspomóc roczny budżet i bieżącą działalność magazynu: przyglądanie się aktualnym zjawiskom kultury, wybieranie tematów z szerokiej oferty kulturalnej, obserwowanie obyczajów, opisywanie tematów społecznych oraz redaktorską pracę nad treściami. To podstawa działań czasopisma. 

Chcielibyśmy robić więcej!

● Publikować więcej esejów i reportaży, których przygotowanie wymaga sporo czasu, środków i powinno być dobrze wynagradzane. Zapewnić autorkom i autorom możliwość pracowania metodą slow journalism.

● Rozbudować już istniejące cykle tematyczne i stworzyć nowe.

● Docierać szerzej, promować więcej. Obecnie czasopismo nie zatrudnia osoby do promocji treści albo obsługi mediów społecznościowych, robimy to sami. Zatrudnienie profesjonalistki pozwoliłoby nam docierać do nowych czytelników.

● Widzimy też palącą potrzebę podniesienia wynagrodzeń autorskich, co nie jest możliwe bez dodatkowych wpływów w budżecie.

Autorka: Alicja Kobza
 

CO SIĘ UDAŁO DOTYCHCZAS?

ZIEMIA — Dział, w którym na bieżąco, piórami ekspertów i ekspertek, opisujemy wyzwania i strategie związane z kryzysem klimatycznym oraz szukamy nowych języków mówienia o przyrodzie i planecie. We współpracy z międzynarodowymi partnerami powstał również numer specjalny: cykl esejów NOWE JĘZYKI DLA PLANETY A.

UKRAINA — Dział utworzony w marcu 2022, w reakcji na wojnę w Ukrainie, tworzony przez ukraińskie krytyczki i krytyków, eseistów i pisarki. Teksty ukazują się w języku ukraińskim oraz w polskim tłumaczeniu, a do redakcji dołączyła doświadczona ukraińska redaktorka, Vira Baldyniuk. Felietonistką „Dwutygodnika” została Sofia Andruchowycz.

KULTURA BIAŁORUSKA — Numer przygotowany we współpracy z białoruskimi autorami i autorkami, aktywistkami i twórcami, którzy opisywali niezależną kulturę i instytucje w Białorusi, publikowali reportaże z granicy, przyglądali się kryzysom migracyjnym, realizując obowiązek informowania społeczeństwa przez niezależne media. Białoruskie społeczeństwo nie jest monolitem o twarzy dyktatora, Aleksandra Łukaszenki. Niezależna kultura, o której jest ten numer, najlepiej o tym świadczy.

NIENORMATYWNE HISTORIE POLSKI — Cykl esejów, które przybliżają queerowe korzenie kultury oraz historię ruchu LGBT w Polsce. Historyków i reporterki zachęciliśmy do pogłębionych kwerend w archiwach i polskich instytucjach pamięci, badaczy kultury i krytyczki — do odważnych reinterpretacji i analiz, artystów i artystki — do otwartych rozmów na temat queerowej sztuki. Na tych trzech polach stworzyliśmy żywą sieć współpracy i podwaliny pod nienormatywną historię Polski, dotychczas niezaistniałą. Cykl zadedykowaliśmy naszemu zmarłemu redakcyjnemu przyjacielowi, Pawłowi Soszyńskiemu, który był jego inicjatorem i pomysłodawcą.

ZAPLECZE KULTURY — Rozmowy Aleksandry Boćkowskiej z pracownikami instytucji kultury nastawione na zwiększanie widoczności osób tworzących kulturę w kulisach, bez których instytucje te nie mogłyby działać, ale ich nazwiska nie są wymieniane na afiszach.

ARTYSTKA W ARCHIWUM — Cykl artykułów o artystach, którzy tworzą na bazie materiałów archiwalnych lub wplatają je w swoje dzieła, korzystając z zasobów instytucji dokumentujących historię czy ze źródeł historii mówionej.

AKTORKI/AKTORZY — Rozmowy z najciekawszymi wykonawcami teatralnymi młodego pokolenia.

ROZMOWY Z TŁUMACZAMI — Nasz najdłuższy cykl, realizowany we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, poświęcony postaciom tłumaczy i tłumaczek literatury.

CZASOPISMA — Cykl, w którym przyglądamy się współczesnej prasie kulturalnej i rozmawiamy z przedstawicielami redakcji spoza głównego nurtu.

PODCAST DWUTYGODNIKA, MAGAZYNU O KULTURZE — Goście poetki i pisarki Barbary Klickiej dyskutują na tematy poruszane na łamach. 

KULTURA PRZECIW SAMOTNOŚCI — Kampania społeczna, towarzysząca numerowi „Samotność”, związanemu ze wspierającą rolą kultury w przeżywaniu pandemii oraz promującemu kulturę w sieci.

KULTURA JEST DLA WSZYSTKICH — Kampania społeczna, przygotowana przez dział „Ukraina”, skierowana do polskich i ukraińskich czytelniczek, skupiona na przekazaniu komunikatu, że kultura łączy.

Autor: kiszkiloszki
 

KIM I CZYM JEST DWUTYGODNIK?

„Dwutygodnik” tworzą redaktorzy i redaktorki: Vira Baldyniuk, Jan Błaszczak, Maciej Jakubowiak, Zofia Król, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha, Paulina Wrocławska oraz ponad setka współpracujących autorów i autorek. Na łamach magazynu publikowali m.in.: Sofija Andruchowycz, Przemysław Czapliński, Olga Drenda, Jan Gondowicz, Henryk Grynberg, Olga Hund, Joanna Krakowska, Andrzej Leder, Adam Lipszyc, Renata Lis, Michał Paweł Markowski, Dorota Masłowska, Paweł Mościcki, Weronika Murek, Łukasz Najder, Maria Poprzęcka, Agata Sikora, Paweł Sołtys, Filip Springer, Stach Szabłowski, Marcin Wicha, Michał R. Wiśniewski, Urszula Zajączkowska.

„Dwutygodnik” ukazuje się w internecie od 2009 roku. Pierwszym wydawcą pisma był Narodowy Instytut Audiowizualny, przekształcony następnie w Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny — instytucja podległa MKiDN. W 2018 roku dotychczasowy wydawca, po próbach cenzurowania pisma, zrezygnował z kontynuacji projektu. Od 2019 roku wydawcą magazynu jest Dom Spotkań z Historią, instytucja m.st. Warszawy. 

W 2016 roku, podczas warszawskiego Kongresu Kultury ochrona niezależności magazynu została wpisana na listę pokongresowych postulatów, a powszechne wsparcie czasopisma w sytuacji zaprzestania finansowania przez MKiDN pokazało, że „Dwutygodnik” jest czytany ponad podziałami środowiskowymi i pokoleniowymi.

Dostęp do artykułów publikowanych w „Dwutygodniku” jest bezpłatny.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

● Nagroda Gwarancja Kultury w kategorii „Kultura w sieci” przyznawana przez TVP Kultura.

● Nagroda PISF za najlepszy portal o filmie w 2013 roku.

● Nominacja do nagrody Polskiej Izby Książki za „najciekawszą prezentację książki w mediach elektronicznych”.

● Nominacja do nagrody Mediatory w 2013 i 2014 roku.

● W ankiecie magazynu „Press” z marca 2018 roku „Dwutygodnik” znalazł się na trzeciej pozycji (wyprzedzając m.in. Onet) wśród serwisów internetowych najchętniej czytanych przez dziennikarzy.

● W 2020 roku „Dwutygodnik” został wyróżniony przez inicjatywę Entuzjastki jako czasopismo dążące do wyrównywania szans piszących kobiet.

● Nagroda Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za cykl rozmów z tłumaczkami i tłumaczami.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Dominik Izdebski
Dominik Izdebski
Próg: 40 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Izabela Wiśniewska
Izabela Wiśniewska
Próg: 10 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Aleksandra Boćkowska
Aleksandra Boćkowska
Próg: 30 zł