Pogotowie dla Drzew

W Patronite od 28.06.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1419

Liczba Patronów: 1290

Zostań Patronem
Kup na prezent
10 patronów
250 miesięcznie
2 175 łącznie

PROWADZENIE POGOTOWIA DLA DRZEW W PODSTAWOWYM ZAKRESIE

3 000 zł

miesięcznie

8%

osiągnięto

2 750 zł

brakuje

Za taką kwotę będziemy w stanie prowadzić Pogotowie dla Drzew w podstawowym zakresie. Będziemy nagłaśniali zgłaszane do nas nieuzasadnione wycinki wartościowych drzew lub lasów. Doradzimy 10 zainteresowanym osobom, co zrobić by zapobiec nieuzasadnionej wycince drzew. Jako fundacja pozyskamy dokumenty z urzędów i przystąpimy do przynajmniej dwóch postępowań administracyjnych związanych z wycinką drzew, by im zapobiec - o ile okażą się bezpodstawne. Będziemy mogli złożyć odwołania od zezwoleń na wycinki.

ZAJMIEMY SIĘ WNIKLIWIE PRZYNAJMNIEJ TRZEMA SPRAWAMI ZWIĄZANYMI Z WYCINKĄ DRZEW

6 000 zł

miesięcznie

4%

osiągnięto

5 750 zł

brakuje

Jeśli uda nam się osiągnąć ten próg zajmiemy się dość wnikliwie przynajmniej trzema sprawami dotyczącymi wycinki drzew. Pozyskamy dokumenty, sprawdzimy rzetelność dokumentacji urzędowej, przygotujemy strategię postępowania - doradzimy społeczności lokalnej co zrobić by zachować drzewa. Przygotujemy pisma i wnioski by zapobiec wycince wartościowych drzew. Spróbujemy zdiagnozować stan drzew. Sprawdzimy czy w obrębie drzew są gatunki chronione. Przygotujemy opinie, raporty w tym zakresie. Wskażemy alternatywne wobec wycinki sposoby rozwiązania problemu. Włączymy się do postępowań administracyjnych na prawach strony. Jeśli wycince nie udaje się zapobiec próbujemy pociągnąć do odpowiedzialności organy, które wydały decyzje na wycinkę niezgodnie z prawem. Poprzez współpracę z mediami nagłośnimy sprawy, którymi się zajmiemy.


PRZYNAJMNIEJ SZEŚĆ INTERWENCJI W OCHRONIE DRZEW I/LUB ZAANGAŻOWANIE NANCELARII PRAWNEJ I SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU

10 000 zł

miesięcznie

2%

osiągnięto

9 750 zł

brakuje

Przy przekroczeniu tego progu zrealizujemy przynajmniej pięć interwencji mających na celu zachowanie drzew lub fragmentów lasów. Podejmiemy działania opisane przy progu 6000 PLN. Ewentualnie wykorzystamy część środków na zaangażowanie bardziej zaawansowanych narzędzi i metod, o ile będą tego wymagały poszczególne sprawy:
- zatrudnimy do poszczególnych spraw wyspecjalizowane kancelarie prawne zajmujące się ochroną środowiska, które będą nas reprezentowały przed sądami i innymi instytucjami;
- wykonamy zaawansowaną ocenę / diagnostykę stanu drzew - próba obciążeniowa (Pulling Test), czy diagnostykę z wykorzystaniem tomografu. Tego typu oceny są trudne do podważenia przez sądy i urzędy;
- zlecimy wykonanie analiz i opinii projektantom dróg, którzy potwierdzą, że istnieją alternatywne warianty realizacji inwestycji kolidujących z zielenią;
- wykonamy inwentaryzacje przyrodnicze wymagające zezwoleń i zaawansowanego sprzętu jak inwentaryzacje nietoperzy, chronionych owadów, ptaków...
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w ochronie drzew i lasów. Dotychczas byliśmy stosunkowo skuteczni (sprawdź posty, twity i artykuły w Gazecie z #pogotowiedladrzew). Mamy nadzieję, że przy wsparciu Patronite będziemy mogli kontynuować naszą działalność, co przełoży się na zachowanie drzew w polskim krajobrazie.
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Mati Hautameki
Mati Hautameki
Próg: 35 zł
Krzysztof Jabłoński
Krzysztof Jabłoński
Próg: 35 zł
Anonimowy patron
Próg: 15 zł
Krzysztof Hołubicki
Krzysztof Hołubicki
Próg: 15 zł
Anonimowy patron
Próg: 5 zł