Avatar użytkownika

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej

16
patronów
490 
miesięcznie
4 680 
łącznie
16
patronów
490 zł 4 680 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Patronka/Patron Przemiany 🌟
Dziękujemy Patronowi Przemiany za wsparcie naszej misji. Razem zmieniamy małe światy, kierując się ku dużej zmianie.
20 zł miesięcznie
Patronka/Patron Wiedzy 📚
Dla Patrona Wiedzy, który wspiera naszą edukację krytyczną. Jesteśmy wdzięczni za Twoje wsparcie w kreowaniu pozytywnych zmian.
30 zł miesięcznie
Patronka/Patron Odkryć 🔍
Dzięki Patronowi Odkrywczemu możemy kontynuować naszą misję. Twoje wsparcie pozwala nam eksplorować nowe możliwości edukacji krytycznej.
50 zł miesięcznie
Patronka/Patron Nowości 🎉
Patronowi Nowości oferujemy ekskluzywny dostęp do informacji oraz nieograniczony dostęp do webinarów. Razem zmieniamy małe światy i pracujemy nad wielką zmianą.
100 zł miesięcznie
Patronka/Patron Warsztatów 🛠️
Dziękujemy Patronowi Warsztatowemu za wsparcie naszych działań edukacyjnych. Razem uczymy się i tworzymy zmiany, w tym progu otrzymasz możliwość wzięcia udziału w naszych wyprawach lub grze terenowej raz na kwartał.

Jeśli zechcesz wesprzeć nas taką kwotą, otrzymasz te same "bonusy" w ramach niższego progu.
1000 zł miesięcznie
Patronka/Patron Transformacji 🌍
Dla Patrona Transformacji, który znacząco przyczynia się do naszej misji. Twoje wsparcie pozwala na znaczącą zmianę w świecie edukacji krytycznej.

Dane Patrona Transformacji będą umieszczone na naszej stronie oraz social mediach.

Jeśli zechcesz wesprzeć nas taką kwotą, otrzymasz te same "bonusy" w ramach niższego progu.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Zmieniamy małe światy, bo zależy nam na dużej zmianie 🌟. Dobro dziecka jest naszym priorytetem. Troszczymy się o tych, których głosy są uciszane, zwłaszcza o dzieci i młodzież 👶👦👧.

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej powstało w 2012 roku jako organizacja skupiająca pedagogów i pedagożki zainteresowanych rozwijaniem narzędzi i metod edukacji i animacji kulturalnej w procesach społecznych 📚, w tym przede wszystkim w pracy na rzecz grup i osób doświadczających trudności i wykluczenia 🤝. Jesteśmy zarówno studentami, absolwentami, jak i pracownikami naukowymi kierunków związanych z pedagogiką 🎓, realizacją projektów społecznych, komunikacją i partycypacją społeczną 👥. Wspólnie BADAMY 🔍, DZIAŁAMY 🏃‍♂️, ZMIENIAMY 🔄.

Jako organizacja, która jest bardzo blisko swoich odbiorców, ale też stawia na wysoką kulturę 🎨 i dobrą atmosferę współpracy z animatorami, wolontariuszami i całym zespołem 👯‍♂️, chcemy przede wszystkim dążyć do stabilizacji 🌱. Nie zależy nam na tym, aby nasze działania stawały się spektakularne - realizując nasze projekty, tworzymy sytuacje inspirujące do bycia i robienia rzeczy razem, przyjaźni, empatii, sąsiedzkości, dzielenia się inspiracjami 💞. Ich dużą wartością jest fakt, że są za każdym razem dostosowywane formą i treścią do lokalnej społeczności 🌍. Chcemy wzmacniać ich jakość merytoryczną i organizacyjną, aby zapewnić naszym odbiorcom jak najwyższy komfort udziału oraz jak największe możliwości rozwoju 📈. Naszym strategicznym celem jest dążenie do tego, aby nasze działania, w tej chwili realizowane projektowo, nabrały regularnego, cyklicznego charakteru ⏳.

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej od początku swojej dynamicznej działalności zdecydowanie dąży do wyrównywania szans dzieci w różnych obszarach 🌟. Nasza innowacyjna praktyka obejmuje autorskie, wysokiej jakości programy edukacyjne, realizowane z pełną świadomością lokalnych potrzeb 📖. Działamy terenowo i podwórkowo, aktywnie angażując się w społeczność przy dwóch naszych Centrach Aktywności: Tarnogaju i Nowych Łąkach 🏞️.

W ramach naszych przemyślanych aktywności koncentrujemy się na rozwijaniu pełnego potencjału dzieci i młodzieży 👶🧒👦. Kluby zrzeszające dzieci w różnych sekcjach, takie jak Klub 11+ czy Kid's New Circus, nie tylko dają radość 😊, podnoszą kulturę osobistą i rozwijają umiejętności intelektualne, ale także kładą nacisk na fizyczny rozwój uczestników 🤸‍♂️. Nasze innowacyjne podejście obejmuje pierwszorzędową profilaktykę uzależnień, rozwijanie kompetencji społecznych i integrację, co w efekcie prowadzi do wyrównania szans edukacyjnych, rozwojowych i społecznych 🌱.

Latający Klub Wolontariatu 🕊️ stanowi wyjątkowe forum, gdzie nasi zaangażowani wolontariusze rozwijają kompetencje miękkie, takie jak myślenie krytyczne 🧠, kreatywność 🎨 i umiejętność pracy w zespole 👥. Nasze innowacyjne projekty, takie jak "Starszy brat, starsza siostra" 👫, wprowadzające zajęcia wyrównawcze prowadzone przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 🎓, dodatkowo potwierdzają naszą reputację jako liderów edukacyjnych 🏅.

Od półkolonii 🏕️ po lekcje zdalne 💻, spacerując po Wrocławiu 🚶‍♂️ i uczestnicząc w letnich przygodach obozowych, stawiamy na wszechstronne podejście, rozwijające motorykę i umiejętności życiowe 👐. Jesteśmy nie tylko edukatorami 📚, ale również przewodnikami dzieci i młodzieży 🧒👦, odkrywającymi razem z nimi bogactwo lokalnej kultury i historii 🏰. Nasza prężna działalność, oparta na wysokiej jakości projektach, wyróżnia nas w środowisku edukacyjnym, gdzie jesteśmy gotowi kontynuować naszą misję wyrównywania szans i inspiracji dzieci i młodzieży 🌈.

Przez ostatnie 11 lat z pasją i skutecznością angażujemy się w rozwijanie dialogu międzykulturowego 🌍 oraz promocję edukacji wielokulturowej 🤝. W naszych dwóch dynamicznych centrach aktywności lokalnej we Wrocławiu - Centrum Integracji Mieszkańców "Nowe Łąki" 🏡 przy ul. Traugutta 81 oraz Centrum Aktywności Tarnogaju "CAT" 🏢 przy ul. Gazowej 22, podejmujemy liczne inicjatywy wspierające różnorodne diaspory.

Poprzez dedykowane kluby dla dzieci i młodzieży 👶👧👦, zwłaszcza o ukraińskim 🇺🇦 i białoruskim pochodzeniu 🇧🇾, oraz kluby dla mam z tej samej społeczności 👩‍👧‍👦, tworzymy przestrzenie integracji. W ramach Międzykulturowego Klubu Mozaika 🌐 spotykają się młodzi ludzie reprezentujący różne narodowości, budując wspólnotę opartą na wzajemnym zrozumieniu 🤗. Nasze inicjatywy rozszerzają się również na naukę języka polskiego 📚, obejmując osoby dorosłe i młodzież, co stanowi ważny krok w kierunku integracji społeczności migranckich 🌎.

 

Działalność Latającego Klubu Wolontariatu Międzykulturowego 🌍, trwająca od 3 lat, jest źródłem wsparcia dla działań wielokulturowych, a jednocześnie stanowi platformę edukacyjną promującą dialog międzykulturowy 🤝.

Od chwili wybuchu agresji Rosji na Ukrainę 🇷🇺🇺🇦, aktywnie wspieramy uchodźców/uchodźczynie 🛂, szczególnie dzieci i młodzież 👶👧👦. Uzyskaliśmy wsparcie Medicine du Monde, UNHCR i Unicefu 🌐, które pozwoliły nam śledzić ich codzienne potrzeby i wyzwania 🆘. Łamiąc bariery językowe, brak miejsca integracji czy przeżycie traumy, doświadczenia te stają się dla nas bodźcem do podejmowania skutecznych działań 👊. Rozumiejąc wyzwania, takie jak brak lub słaba znajomość języka polskiego 🗣️, poczucie wyobcowania czy nieprzydatności, stawiamy czoło tym problemom, nieustannie dążąc do poprawy sytuacji 💪.

W ramach naszych inicjatyw podejmujemy szeroki zakres działań 🎯, obejmujący zarówno naukę języka polskiego 📚, jak i organizację regularnych spotkań w międzykulturowych klubach, takich jak Klub Mama Mamie 👩‍👧‍👦 i Klub dla nastolatków 🧑‍🤝‍🧑. Wsparcie asystentów międzykulturowych, warsztaty międzykulturowe (np. taniec 💃, kuchnia 🍳), warsztaty cyrkowe 🎪 i sportowe 🏃‍♂️ to kolejne kroki w kierunku integracji oraz podnoszenia jakości życia uchodźców. Codzienne zajęcia integracyjne, spotkania autorskie 📖, pikniki integracyjne 🧺 czy obozy dla dzieci i młodzieży 🏕️ stanowią kluczowy element naszych działań, ukierunkowanych na przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i wyobcowania. Mamy innowacyjne programy z zakresu wsparcia psychologicznego (MHPCC) 🧠, child protection 👶 i safeguarding.

Wspieramy dobro dziecka szkoląc w zakresie standardów ochrony dzieci przed przemocą 🛡️.

Nasza praca jest widoczna i doceniana przez różne gremia 🌟 - otrzymaliśmy następujące nagrody i wyróżnienia:

🏆 Nagroda pieniężna GlobalGiving 🏅 Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie kultury 🌟 Nagroda dla Prezeski Zarządu Kamili Kamińskiej - 30 Kreatywnych Wrocławia 🎖️ Medal Prezydenta Wrocławia za zaangażowanie w ramach przyznanego na rok 2016 tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 🤝 Współpraca z Médecins du Monde 🔧 Opracowanie narzędziowników dla Ambasady USA 📚 Bezpłatne szkolenie dla pracownika w Parlamencie USA 🛠️ Opracowanie pakietu narzędziowników "Tajne komplety: pakiet edukacji outdoor i tutoringu rówieśniczego" w ramach programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Jesteśmy lokalnym liderem w obszarze działań na rzecz dzieci i młodzieży 🧒👦 oraz programów międzykulturowych 🌍. Zaufały nam duże, międzynarodowe organizacje 🌐, co wymagało od nas wykazania się najwyższymi standardami w zakresie posiadanych polityk i standardów, a także sprawozdawczości 💼.

 

W ramach tego rodzaju współpracy zrealizowaliśmy następujące projekty:

🌍 2023 – “Protection of forcibly displaced persons through community centers in Poland” - projekt finansowany przez DRC ze środków UNHCR.

🏘️ 2023 – „Diagnozowanie potrzeb i opracowanie modelu działań adaptacyjno-integracyjnych na wrocławskich osiedlach, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które przybyły z Ukrainy w związku działaniami wojennymi” - projekt finansowany przez Miasto Wrocław ze środków UNICEF.

📚 2023 - „Organizacja i przeprowadzenie warsztatów języka polskiego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, które przybyły do Wrocławia w związku z agresją Rosji na terytorium Ukrainy" - projekt finansowany przez Miasto Wrocław ze środków UNICEF.

🏢 2020-2023 – „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - TARNOGAJ 2022-2023 - Międzykulturowe Centrum Aktywności Tarnogaju CAT” - projekt współfinansowany przez Miasto Wrocław.

🏡 2020-2023 - „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE – UL. TRAUGUTTA 81 OFICYNA - Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki” - projekt współfinansowany przez Miasto Wrocław.

👨‍👩‍👧‍👦 2023 – „KLUB ODKRYWCÓW WROCŁAWIA. WIRTUALNE SPACERY MIEJSKIE, WARSZTATY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE I GRY MIEJSKIE DLA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA - Klub Odkrywców Wrocławia. Wirtualne spacery miejskie, warsztaty edukacyjne i gry miejskie” - projekt współfinansowany przez Miasto Wrocław.

👨‍👩‍👧‍👦 2022-2023 – „OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PROBLEMAMI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYMI, Z REJONU OSIEDLA PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE - DOM+” - projekt współfinansowany przez Miasto Wrocław.

🌳 2020-2023 – „WAKACYJNA PRZYGODA - WROCŁAWSKA WAKACYJNA PRZYGODA - Uniwersytet pod chmurką” - projekt współfinansowany przez Miasto Wrocław.

🤝 2022 – „PODWÓRKOWA INTEGRACJA - Mamy metę!” - projekt współfinansowany przez Miasto Wrocław.

🌎 2022 - "Wsparcie działań integracyjnych na wrocławskich osiedlach - „Osiedla otwarte” - projekt finansowany przez Miasto Wrocław ze środków UNICEF.

🏢 2022-2023 – „Klaster Hubska 7” - projekt finansowany ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Global Giving oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

🎨 2022 – „Ogrody Sztuk": wszechstronny rozwój kompetencji kulturowych uczniów szkół wiejskich” - projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

🤝 2022 - Partnership agreement MdM-SEK Combos, Discoveries and Weekends - projekt finansowany przez Medecins Du Monde.

🌆 2022 – “Wroclaw city mosaic- supporting migrant families” - projekt finansowany przez U.S. EMBASSY AND CONSULATE IN POLAND GRANT APPLICATION NOVEMBER 2021.

 

Stowarzyszenie ma siedzibę we Wrocławiu 🏢, od początku swej działalności działamy jednak znacznie szerzej, na terenie całego województwa dolnośląskiego 🗺️, w średnich i małych miastach regionu, szczególnie pokopalnianych i dotkniętych różnego rodzaju trudnościami społecznymi, wynikającymi ze skutków transformacji gospodarczej 💼. Od 8 lat realizujemy też projekty na obszarach wiejskich 🌄 - przyjaźnimy się z kilkudziesięcioma wiejskimi szkołami podstawowymi w całym regionie 🏫.

Poza działalnością w obszarach wykluczenia w rewitalizowanych dzielnicach Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy, Głuszycy i Nowej Rudy 🏙️, zamierzamy kontynuować pracę w regionie dolnośląskim, która umożliwi nam prowadzenie działań w miastach regionu dotkniętych bezrobociem i problemami społecznymi 🚧, oraz w innych przestrzeniach zaburzonego ładu, czego wyrazem jest proponowane zadanie. Dofinansowanie niniejszego przedsięwzięcia pozwoli nam na rozwijanie nowoczesnych, wysokiej jakości usług społecznych, związanych z edukacją, opieką i wypoczynkiem dzieci i młodzieży 📚🧸, realizowanych na terenach wiejskich, co wzmacnia nie tylko naszą organizację, ale również całe otoczenie lokalne, w którym pracujemy 🌳.

Angażujemy się w pracę na terenie całego Dolnego Śląska 🌍 i jesteśmy za tę pracę doceniani: jesteśmy laureatem prestiżowej nagrody Marszałka Województwa w tym zakresie 🏆. Skutecznie budujemy partnerstwa na wielu poziomach - osiedlowym, miejskim, regionalnym i ogólnopolskim 🤝. Jesteśmy liderem grupy branżowej do spraw dzieci i młodzieży, działającej we Wrocławiu 👫. Współpracujemy z samorządami lokalnymi na całym Dolnym Śląsku 🏘️. Edukujemy kadry innych organizacji w zakresie animacji kultury, edukacji międzykulturowej i pracy metodami partycypacyjnymi 👨‍🏫👩‍🏫. Ważną dziedziną naszej działalności jest działalność badawcza - realizujemy diagnozy lokalne dla instytucji kultury, a także badania potrzeb w zakresie tworzenia lokalnych strategii 🔍.

 


I. Misja
Zmieniamy małe światy, bo zależy nam na dużej zmianie 🌟. Dobro dziecka jest naszym priorytetem. Troszczymy się o tych, których głosy są uciszane, zwłaszcza o dzieci i młodzież 👶👦👧.

II. Wartości

RADOŚĆ 😊 Niesiemy radość innym ludziom. Widzimy i cieszymy się efektami pracy i bycia razem.

WSPARCIE 💪 Sprawiamy, że świat jest lepszy i wspieramy się nawzajem.

ROZWÓJ 🚀 Uczymy innych i siebie nawzajem, dajemy ludziom możliwość wdrażania nowych inicjatyw i rozwoju osobistego.

ZAUFANIE 🤝 Ufamy sobie i innym ludziom oraz budujemy relacje oparte na zaufaniu.

WOLNOŚĆ 🕊️ Jesteśmy otwarci na ludzi i dajemy im swobodę realizacji swoich pomysłów.

WSPÓŁPRACA 🤗 Lubimy pracować z ludźmi i dla ludzi, tworzymy dobre relacje.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 🛡️ Bierzemy odpowiedzialność za powierzone nam działania, a także za ludzi, którym pomagamy i z którymi współpracujemy.

ETYKA 👍 Nasze działania poddajemy krytycznej refleksji, ewaluujemy i badamy efekty przeprowadzonych działań.

GOŚCINNOŚĆ 🏡 Jesteśmy otwarci na spotkanie z drugim człowiekiem, zawsze. Tworzymy przestrzeń do dialogu, miejsce dla każdego.

 

Cele Autora

🛠️ Razem Budujemy - Wsparcie dla Warsztatu Stolarskiego 🌍
  • 2 000 zł miesięcznie
  • 1 510 zł brakuje
24%
🎯 Celem naszej akcji jest zebranie środków na warsztaty stolarskie, gdzie dzieciaki z Polski, Ukrainy i Białorusi wspólnie tworzą drewniane cuda. Projekt ma na celu nie tylko nauczenie młodzieży umiejętności pracy z drewnem, ale także promowanie międzykulturowej współpracy i kreatywności. 🌟

📌 Miesięcznie potrzebujemy 2000 zł na pokrycie kosztów instruktora - naszego nieocenionego Łukasza, oraz na zakup materiałów, w tym drewna. 🪵

💖 Wspierając nas, pomagasz w realizacji projektów takich jak budki dla psów dla schronisk, a także inwestujesz w rozwój młodych talentów. Dla naszych patronów mamy specjalne upominki ze stuletniego drewna. ❤️

Twoje wsparcie jest dla nas nieocenione - dołącz do naszej akcji i pomóż tworzyć coś wyjątkowego! 🤝 #TwórczaMoc #WspólneProjekty
🛷 Wyprawa saneczkowa 🛷
  • 2 500 zł miesięcznie
  • 2 010 zł brakuje
19%
Rozpoczynamy sezon saneczkowy w naszej Bazie Dzikich Dzieci w Kolcach! 😃 Potrzebujemy wsparcia finansowego, aby wysłać nasze dzieciaki ze smogu w stronę śniegu! ❄️ Nie każda dziewczynka czy chłopczyk może sobie pozwolić na snowboard czy narty, bo to drogie rozrywki, ale na sankach czy w worku każdy może zjeżdżać! 🛷 Jednak i to kosztuje, dlatego potrzebujemy waszej pomocy. 🙏 Zbieramy fundusze:

PS. Pamiętajcie, że dobry uczynek w styczniu liczy się podwójnie! 🎅 Mikołaj prosto z Laponii podpowiada, że można zrezygnować z tego karnetu na siłownię (oj taaam) i zamiast tego pomóc dzieciakom. W zamian dostaniesz prezenty za 12 miesięcy! 🎁😄

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Anna Fedorova
Anna Fedorova
10 zł
Оксана Джура
Оксана Джура
20 zł
Ludmila Kishenia
Ludmila Kishenia
20 zł
Dorota Kosmala
Dorota Kosmala
10 zł
Hubert Wilczyński
Hubert Wilczyński
100 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.