Eurudyta

W Patronite od 10.05.2019

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1436

Liczba Patronów: 1492

Zostań Patronem
4 patronów
100 miesięcznie
2 740 łącznie
Walczymy z ocenozą i testomanią, brakiem krytycznego myślenia w szkołach, oraz budujemy lepsze narzędzia edukacyjne dla naszych dzieci, młodzieży, a nade wszystko, przywracamy rolę nauczyciela do roli przewodnika, partnera, który wspiera, zamiast kontrolować.

O Autorze

#Co tworzymy?

 

EURUDYTA TO:

Nowy rodzaj platformy edukacyjnej konstruowanej specjalnie dla polskiego nauczyciela przez polskich nauczycieli w celu wspierania edukacji prawdziwie hybrydowej. 

To nowoczesne narzędzie łączące funkcje znane z portali takich jak Facebook, YouTube i Spotify, które pozwoli polskim uczniom i nauczycielom zdobywanie i poszerzanie wiedzy na swoich zasadach. 

To sposób na odejście od testomanii, odpytywania i kartkówek, a więc mniej stresu, mniej ściągania, większa przejrzystość.

To szansa na przeniesienie polskiej oświaty w XXI wiek, dzięki narzędziom, które sami oddolnie stworzymy, ponieważ na Ministerstwo Edukacji w tej kwestii nie możemy liczyć.

To społeczność ludzi zainteresowanych rozwojem swoich pasji, którzy wspierają się nawzajem w osiąganiu zindywidualizowanych celów.

To szansa dla uczniów na samodzielne pogłębianie swoich zainteresowań w kontekscie szkoły, zamiast bezwiednego wypełniania poleceń centrali (MEN)

To narzędzie, które umożliwi nauczycielom stopniowe odejście od urzędniczych czynności, co pozostawi dużo czasu na metody nowoczesne, oparte na kształceniu miękkich umiejętności, rozwijanie kreatywności, empatii, umiejętności debaty, logicznego myślenia, i kojarzenia faktów z różnych dyscyplin wiedzy.

Platforma Eurudyta umożliwi uczniom w całej Polsce dostęp do nowoczesnych, aktualnych, interaktywnych materiałów edukacyjnych poprzez urządzenia mobilne i komputery, tak aby mogli po pierwsze sami decydować czego chcą się uczyć, a po drugie, zwiększyć efektywność nauki, poprzez zaangażowanie w interaktywne, inteligentne formy uczenia się, nie zaś strumieniowy, liniowy przekaz nauczyciel-klasa.

Platforma edukacyjna Eurudyta składać się będzie z modułu przeglądarkowego oraz aplikacji mobilnych. Obecnie platforma jest z powodzeniem testowana i wykorzystywana w przynajmniej jednej państwowej szkole podstawowej. Już w wersji MVP pozwala nauczycielom na uatrakcyjnienie swoich lekcji i zaprzestanie ciągłego testowania i odpytywania, a uczniom daje możliwość pracowania we własnym tempie.

Poniżej prezentujemy przykładową grafikę - widok strony głównej ucznia. Jest widoczny moduł społecznościowy oraz polecone uczniowi materiały edukacyjne. Przeglądanie treści wygląda podobnie jak na Facebooku, a uczeń może przeglądać zasoby polecane mu przez system, lub te, których już używał, i śledzić swoje postępy. Może również podglądać jak uczą się jego znajomi i czerpać z ich pracy inspirację.

Zachęcam Was do wsparcia mojej inicjatywy.

Obecnie trwa przepisywanie kodu na nowe technologie, ujednolicanie interfejsu, dobudowywanie systemu nagród, odznak, interakcji społecznościowych oraz nowy, rewolucyjny moduł do sprawdzania wypracowań, dzięki któremu poprawa wypowiedzi pisemnych będzie szybsze, skuteczniejsze i przyjemniejsze niż wykonywane ręcznie tak jak do tej pory. 

Mam nadzieję, że będzie to hit - ja sam już nie mogę się doczekać! 

 

 

 

 

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Beata Herod
Beata Herod
30 zł miesięcznie
Eurudyta
Eurudyta
30 zł miesięcznie
Anonimowy patron
30 zł miesięcznie
Andrzej Mardeusz
Andrzej Mardeusz
10 zł miesięcznie