Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

5

patronów

110 zł

miesięcznie

450 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
588
miesięczne wsparcie
550
liczba patronów

  Projekt mający na celu wyeliminowanie z polskiej szkoły testomanii, czyli ciągłych klasówek, sprawdzianów, kartkówek i odpytywania. Zwolniony w ten sposób czas pomożemy nauczycielom wykorzystać na faktyczne nauczanie, rozmowy, debatę, warsztat czy projekt.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4890 zł
Płynność, funkcjonalność, czas na rozwój
Przy wsparciu 5000zł miesięcznie jestem w stanie całkowicie poświęcić się projektowi, co oznacza geometryczny przyrost treści, funkcji, planów, pozystkiwanie inwestorów - po prostu szybszy i sprawniejszy start.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9890 zł
Za darmo dla każego ucznia w Polsce
Przy wsparciu 10 000zł miesięcznie oferuję dostęp do platformy każej chętnej szkole publicznej w Polsce. Nie będzie już potrzeba ministerstwa edukacji, żeby komfortowo wyciskać wszystkie soki z fuzji nowoczesnych technologii z nowoczesną myślą pedagogiczną.

O Autorze

Wyrywamy szkołę ze średniowiecza?

O co chodzi na szybko: 

Proszę cię o wsparcie w celu stworzenia najpotężniejszej w Europie bazy interaktywnych materiałów do szkolenia zawodowego (i nie tylko)!

Witaj!

Projekt Eurudyta to zupełnie nowy pomysł na uczenie się - tworzę narzędzie łączące funkcjonalności Facebooka, Youtube i Spotify dla edukacji.

 

Celem jest między innymi wyeliminowanie testomanii, oddanie decyzji w ręce ucznia, stworzenie możliwości do swobodnej nauki na własnych zasadach, i wiele innych.

 

Platforma edukacyjna Eurudyta składać się będzie z modułu przeglądarkowego oraz aplikacji mobilnych. Film przedstawiający moją wizję i ambicje można oglądnąć poniżej.

A tymczasem:

 

Nadarzyła się okazja natychmiastowego wręcz zapełnienia tworzonej cyfrowej infrastruktury eduakcyjnej Eurudyta tysiącami fachowych książek i skryptów do nauki zawodów i nie tylko!

Powstają plany integracji Eurudyty z obszerną bazą takich materiałów, i tu pojawia się okazja dla was:

Do istniejących już tysięcy darmowych książek, które same w sobie stanowią jedynie pasywne źródło informacji, są też dostępne quizy sprawdzające dla uczniów, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę. Należy je jednak zmigrować do Eurudyty. A to wymaga czasu/pieniędzy.

 

Dlatego proszę was o pomoc - potrzeba trochę funduszy na 1. napisanie skryptów, które  automatycznie przetranskrybują obecne testy w dokumentach word na format interaktywny, którego będą mogli używać nauczciele i uczniowie, 2. jeżeli automatyzacja okaże się niemożliwa lub nieefektywna trzeba będzie zatrudnić kogoś do wklepywania. Koszt wyceniam na ok 1000 zł, a realizacja zajmie około miesiąca.

 

A więc cel bardzo konkretny - prosimy o wsparcie w celu stworzenia najpotężniejszej w Europie bazy interaktywnych materiałów do szkolenia zawodowego. 

Każdy wspierający otrzyma darmowy dostęp po zakończeniu procesu integracji!

 

 

Dodatkowe informacje ogólne o całości przedsięwzięcia (dla ciekawych):

Jestem nauczycielem, oraz założycielem internetowej platformy edukacyjnej, mającej na celu modernizację polskiego systemu szkolnictwa, który coraz bardziej odstaje od rzeczywistości, oraz moim i nie tylko zdaniem szkodzi naszym dzieciom.

Największym i najbardziej szkodliwym aspektem polskiej szkoły jest system ocen, średnich, rankingów, i egzaminów. Jest to system wprowadzony nie dla dobra uczniów, ale w celu oceniania i wywierania presji na nauczycieli przez urzędników MEN. 

W takim systemie, co obserwuję od lat, nauczyciele uczą pod egzaminy, w rezultacie zmieniając potencjalnie ciekawe doświadczenie poznawcze w przykry obowiązek.

Jednocześnie marnowane są setki tysięcy godzin ich pracy oraz masa papieru na odpytywanie, testowanie, poprawianie testów i uzupełnianie dokumentacji.

Platforma taka jak ta, którą tworzę, a która już od dawna powinna istnieć, umożliwi nauczycielom stopniowe odejście od tych urzędniczych czynności, co pozostawi dużo czasu na metody nowoczesne, oparte na kształceniu miękkich umiejętności, rozwijanie kreatywności, empatii, umiejętności debaty, logicznego myślenia, i kojarzenia faktów z różnych dyscyplin wiedzy.

Umożliwi uczniom w całej Polsce dostęp do nowoczesnych, aktualnych, interaktywnych materiałów edukacyjnych poprzez urządzenia mobilne i komputery, tak aby mogli po pierwsze sami decydować czego chcą się uczyć, a po drugie, zwiększyć efektywność nauki, poprzez zaangażowanie w interaktywne, inteligentne formy uczenia się, nie zaś strumieniowy, liniowy przekaz nauczyciel-klasa.

Pracuję nad tym rozwiązaniem od kilku lat, i mam w planach wiele ciekawych, nowoczesnych rozwiązań wspierających między innymi naukę np. programowania, grafiki i animacji komputerowej, pracę projektową, projekty międzydyscyplinarne. Potencjał jest ogromny!

Dołącz do nasz i bądź na bieżąco!

Dariusz Sochacki

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 2
Standardowy bezbolesny poziom - 10 zł miesięcznie to 3 piwa lub 4 pączki.
W zamian za wsparcie zyskujesz gwarantową i ciągłą satysfakcję, że robisz coś dobrego dla ludzi wokół, dla zmagających się z niskimi płacami nauczycieli, ale w szczególności dla przemęczonych i zagubionych uczniów.
Sam dostajesz również konto na platformie :)
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 3
To już konkretne wsparcie - w tej cenie zwykle kupujemy abonament telewizyjny (fuj!) lub pakiet wszystkiego na kartę pre-paid.
Jeżeli jesteś nauczycielem, rozumiem, że może troszkę zaboleć, ale miejmy nadzieję, że szybko się zwróci, bo otrzymawszy dostęp do platformy duuuuuuuużo mniej czasu spędzisz w domu poprawiając nieistniejące już testy i kartkówki, i dużo więcej czasu będziesz mieć na lekcji na prawdziwe uczenie, zamiast odpytywania.
Jeżeli jesteś rodzicem, tyle wydajesz często na 1 godzinę korepetycji dla swojej pociechy, na której to lekcji nauczyciel prawdopodobnie mechanicznie szkoli ją pod sprawdziany, co w wielu przypadkach z powodzeniem zrobi platforma Eurudyta!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
To już wyższa szkoła altruizmu! W tej cenie kupisz średni pakiet telewizyjny (fuuuuj!) albo abonament telefoniczny (ale na kartę przecież taniej).
Również dostajesz konto, poziom satysfakcji jest o 20 zł wyższy niż przy poprzednim progu:) Nie będziesz dla mnie jeszcze bogiem, ale postaram się co miesiąc przypominać Ci o twojej ofiarności i dobrym sercu - myślę, że da się w Patronite ustawić automatyczne emaile;)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
To już tak zwany All-star level - teraz już możesz się uważać za prawdziwie prawego człowieka, dobrego obywatela i w ogóle praktycznie anioła. Przynajmniej anioła biznesu.
Oczywiście dostajesz konto na portalu i pierwszeństwo w komunikacji z założycielem, w celu dostarczania własnych pomysłów i rozwiązań, za które możesz wynegocjować w udział w potencjalnych zyskach! W każdym razie, będziemy w kontakcie!
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Próg inwestorski - zapraszam do rozmów na temat udziałów w ewentualnych zyskach.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy