Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

4

patronów

40 zł

miesięcznie

150 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
851
miesięczne wsparcie
663
liczba patronów

  Twoje Dziedzictwo - kulturalnie z Wami i dla Was!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 960 zł
Perłowe Wrota
Chcielibyście mieć większą swobodę w odwiedzaniu Perły? My chcielibyśmy Wam ją zapewnić. Niestety wolontariusze nie zawsze mogą poświęcić swój czas, by otworzyć Wam jej podwoje. Jeśli uzyskamy taką kwotę miesięcznie, na pewno uda nam się zatrudnić kogoś, kto będzie przynajmniej przez pięć dni w tygodniu, w określonych godzinach otwierał Perłę i czekał na Was z opowieścią o jej historii.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1960 zł
Ratunkowe Łowy
Dodatkowy tysiąc miesięcznie pozwoli nam zorganizować raz w miesiącu dodatkowe Ratunkowe Łowy - jedziemy w teren, często we wskazane przez Was miejsce, badamy sytuację formalną i możliwości pomocy zagrożonego zabytku i jeśli tylko jest taka możliwość, opracowujemy program wsparcia lub ratowania go. Każdy upolowany zabytek, czyli taki, któremu uda się pomóc, na pewno nie zamknie wrót przed Wami - naszym wsparciem i patronami. To w końcu nasze wspólne dziedzictwo.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9960 zł
Kulturalna grupa uderzeniowa
Jak dotąd wszyscy pracownicy Twojego Dziedzictwa pracują pro publico bono. Oznacza to, że nie możemy wymagać od nich zaangażowania na pełny etat. Osiągnięcie poziomu wsparcia 10.000 PLN, poza realizacją poprzednich celów, pozwoli na zatrudnienie 3-4 stałych pracowników, którzy codziennie pracowaliby na rzecz Twojego Dziedzictwa. To znacząco zwiększy skuteczność i obszar działań.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 20000 zł miesięcznie
brakuje 19960 zł
Triumf Kultury
Każda kolejna złotówka, to możliwość organizacji koncertów, wystaw, nagłaśniania projektów, przejmowania opieki nad zabytkami i ratowanie ich. Każda kolejna kwota, to triumf kultury nad barbarzyństwem i obojętnością.

O Autorze

Jesteśmy z Wami już od 2012 roku!

Razem uratowaliśmy Perłę Żeliszowa

Perła

Piękny, opuszczony obiekt, pełniący niegdyś funkcję sakralną, przeobraża się w wielofunkcyjną arenę kulturalną. Uratowanie dachu, sklepienia i empor przed zawaleniem pochłonęło już przeszło dwa miliony złotych. Artyści z całego świata przybywają do Perły, by w jej wnętrzu tworzyć filmy, teledyski, fotografie.

Wspieramy artystów w ramach projektu Dziedzictwo Jutra

Mistrzowie spośród artystów żyli i żyją wśród nas. Wystarczy ich dostrzec. W ramach projektu wspieramy wystawy, wyjazdy i promocję najzdolniejszych. Razem ze zwyciężczynią Art Revolution Taipei - Mają Borowicz, byliśmy ostatnio na Spectrum Miami Art Show na Florydzie, gdzie Maja po raz kolejny święciła triumfy.

Zachęcamy twórców do ukazywania dóbr kultury poprzez projekt Zabytki w Obiektywie

Skąd, zarządzając opuszczonym, niszczonym zabytkiem, wziąć wysokiej klasy materiał promocyjny na start? Jak nagłośnić projekt rewitalizacji? Przychodzimy z pomocą! Zapraszając artystów różnych dziedzin tchniemy życie w stare mury i przygotujemy nieodpłatnie materiały graficzne dla każdego zabytku, który tego potrzebuje.

Ostatnio uruchomiliśmy dla Was narzędzie do społecznego zarządzania zabytkami - Zostań Dziedzicem

Leży Wam na sercu los jakiegoś zabytku, ale nie macie czasu lub funduszy by zająć się nim samotnie? Zbierzmy razem grupę Dziedziców, która dźwignie zabytek z ruin!

Więcej informacji, znajdziecie na naszej stronie www i na naszym facebooku.

Wspierając Twoje Dziedzictwo działasz razem z nami i pozwalasz na wprowadzanie nowych, nowatorskich projektów z dziedziny promowania i ratowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Dziękujemy!

Zespół Twojego Dziedzictwa

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 0
Kulturalny batonik. Dzięki temu, że zamiast zjeść batonik wspierasz Twoje Dziedzictwo, wiemy że nasze działania są dla Ciebie ważne. Zamiast zasłodzić siebie osładzasz nam naszą pracę!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 2
Kawa z kulturą. Zamiast kawy na mieście wspierasz Twoje Dziedzictwo? Cudownie! Twoje imię, imię i nazwisko lub nick umieścimy na naszej stronie, by cały świat dowiedział się jak wspaniałą istotą jesteś!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Kulturalny kinoman. Niewiele jest osób tak wrażliwych i zaangażowanych społecznie jak Ty, gotowych wesprzeć Twoje Dziedzictwo kosztem seansu w kinie. Za Twoje specjalne zasługi Twoje imię, imię i nazwisko lub nick umieścimy na naszej stronie w wyróżnionej formie. Niech ludzie zobaczą, że wspiera nas ktoś taki jak Ty!
Zostań patronem
35 zł / miesiąc
patroni: 0
Subskrypcja kultury. Wiele rzeczy dziś można subskrybować za 35 PLN, a Ty wybierasz subskrypcję działań na rzecz kultury! Świetnie! Dzięki Tobie rozszerzymy działania Twojego Dziedzictwa! Raz do roku możesz wybrać dowolne zdjęcie z galerii Zabytki w Obiektywie, lub jedno ze zdjęć Perły przekazane nam przez artystów, a wyślemy do Ciebie jego odbitkę na piance, a Twoje imię, imię i nazwisko, lub nick znajdą się na naszej stronie w wyróżnionej formie, wraz z krótkim zdaniem od Ciebie. To dzięki istotom takim jak Ty działamy coraz skuteczniej!
Zostań patronem
55 zł / miesiąc
patroni: 0
Kultura śniadaniowa. Nie zjesz jednego śniadania na mieście, a włączysz się w akcję z Twoim Dziedzictwem? Widać, że kultura Cię napędza! Jeśli Twoje Dziedzictwo będzie współorganizować imprezę biletowaną - Ty wejdziesz za darmo. Raz na pół roku możesz też wybrać dowolne zdjęcie z galerii Zabytki w Obiektywie, lub jedno ze zdjęć Perły przekazane nam przez artystów, a wyślemy do Ciebie jego odbitkę na piance. Idealną do powieszenia u kogoś tak wspaniałego, jak Ty! No i Twoje imię, imię i nazwisko, lub nick znajdą się na naszej stronie w wyróżnionej formie, wraz z krótkim zdaniem od Ciebie. Niech Twoi znajomi i bliscy dowiedzą się z jak cudowną istotą mają do czynienia!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Sztuka sushi. Rezygnujesz z dobrego lunchu, by wspierać kulturę? Niesamowite! Jesteś bohaterem Twojego Dziedzictwa! Jeśli Twoje Dziedzictwo będzie współorganizować imprezę biletowaną - Ty wejdziesz za darmo. Raz na kwartał możesz wybrać dowolne zdjęcie z galerii Zabytki w Obiektywie, lub jedno ze zdjęć Perły przekazane nam przez artystów, a wyślemy do Ciebie jego odbitkę na piance. Idealną do powieszenia na ścianie! Poza tym oczywiście Twoje imię, imię i nazwisko, lub nick znajdą się na naszej stronie w wyróżnionej formie wraz z krótkim zdaniem od Ciebie. Raz na pół roku dodamy też wpis od Ciebie na naszej stronie i stronie na Facebooku. Jesteś super!
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 8
Patron. Dzięki Tobie Twoje Dziedzictwo może działać na zupełnie nowym poziomie. Poza wszystkimi profitami z niższych progów, raz w miesiącu opublikujemy wpis od Ciebie na naszej stronie i stronie na Facebooku. Po pół roku otrzymasz też unikatowy medal Twojego Dziedzictwa odlany w brązie wraz z certyfikatem wsparcia. Jeśli reprezentujesz firmę, Twoje logo znajdzie się na naszej głównej stronie partnerów. Jeśli nie, może być to Twoje zdjęcie oraz imię i nazwisko. Dziękujemy!
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 4
Mecenas. Aż trudno uwierzyć, że ktoś taki jak Ty istnieje i sprzyja naszym działaniom! To niesamowite! Dajesz Twojemu Dziedzictwu skrzydła możliwości! Z wdzięczności poza wszystkimi profitami z progów poniżej patrona, raz na trzy tygodnie opublikujemy wpis od Ciebie na naszej stronie i stronie na Facebooku. Po pół roku otrzymasz też unikatowy medal Twojego Dziedzictwa odlany w srebrze wraz z certyfikatem wsparcia. Jeśli reprezentujesz firmę, Twoje logo znajdzie się na naszej głównej stronie partnerów. Jeśli nie, może być to Twoje zdjęcie oraz imię i nazwisko. Jesteś prawdziwym mecenasem kultury!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy