Instytut Dyskursu i Dialogu

W Patronite od 09.09.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 2374

Liczba Patronów: 2470

Zostań Patronem
Kup na prezent
2 patronów
60 miesięcznie
540 łącznie
Instytut Dyskursu i Dialogu (INDID) jest fundacją, która monitoruje polskie media oraz działa na rzecz rzetelności dziennikarskiej. Sprawdzamy, czy dziennikarze nie ulegają presji manipulowania faktami. Naszym celem jest również edukacja medialna, do czego ma służyć m.in. ten profil.

O Autorze

Nasza misja od początku istnienia Instytutu Dyskursu i Dialogu, czyli już ponad 5 lat, jest ciągle aktualna. Wspierając dobre dziennikarstwo chcemy sprawić, żeby w mediach więcej było rzetelnej informacji, bezstronności, obiektywizmu, a mniej manipulacji, propagandy czy fake newsów. Jeśli śledzicie media, albo chociażby newsy docierają do Was tylko przypadkowo, to jesteśmy pewni, że widzicie jak na dłoni potrzebę rzetelnych i sprawdzonych informacji. Żeby móc obiektywnie ocenić otaczającą nas rzeczywistość, ale też po to, żeby propaganda płynąca z różnych stron nie zaśmiecała naszych głów i nie powodowała w nas poczucia dyskomfortu i zniechęcenia debata publiczną. Poza tym staramy się wskazywać i promować dobre i etyczne dziennikarstwo. Udaje się to nam dzięki pracy zespołu, wolontariuszy i współpracy z uczelniami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w całej Polsce.

Od początku finansujemy się z grantów, darowizn oraz dotacji. Potrzebujemy wsparcia osób, którym bliskie są nasza misja i nasze cele. Odwiedź naszą stronę internetową: https://indid.pl/

Obecnie projekty, które nas zajmują to:

 • Zupa Medialna - kanał na You Tube, na którym pokazujemy jak działają media. Gotujemy razem z Wami najciekawsze tematy oraz dziennikarzy i celebrytów, jak również prezentujemy wpadki dziennikarskie i ciekawe przypadki pracy mediów. Dowiesz się od czego zależy to co widzisz na ekranie serwisów informacyjnych oraz social mediów. Wystarczy, że wejdziesz i poświęcisz dosłownie kilka minut. Link do kanału: https://bit.ly/zupaMedialna
 • INDID Media Watch – to program stałej obserwacji mediów zgodnie z jednolitą i uniwersalną metodologią, która została stworzona w konsultacji ze środowiskiem eksperckim. Jest to narzędzie, którym masowo posługują się  wolontariusze z całego kraju w celu oceny jakości przekazów danego medium – niezależnie od swoich poglądów – i są w stanie wyłapać niepokojące zjawisko oraz pomóc nam je nagłośnić. W ramach programu zachęcamy do wstąpienia do Klubu INDID, który jest społecznością osób zainteresowanych tematyką mediów. Link do programu: https://indid.pl/indid-media-watch/
 • Lupa Medialna – nowatorskie narzędzie w skali Polski, które pozwala zapoznać się z analizami przekazów medialnych. Jest częścią programu INDID Media Watch. Analizy wykonują nasi wolontariusze, posługując się skonkretyzowanymi wytycznymi opracowanej przez nas, wraz z ekspertami, metodologią prowadzenia badań nad mediów. Lupa Medialna daje odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące mediów i ich funkcjonowania w ostatnim czasie. Analizy mogą być wykorzystywane do prowadzenia badań naukowych oraz formułowania diagnoz dotyczących funkcjonowania rynku medialnego oraz tworzenia informacji medialnych. Otwarcie Lupy Medialnej już wkrótce. 
 • Edukacja Medialna INDID – jest to program edukacji medialnej, głównie w szkołach średnich. Jego celem jest zapoznanie młodych ludzi z mechanizmami funkcjonowania mediów (zarówno tradycyjnych jak i tzw. nowych mediów) oraz dostarczenie wiedzy nt. dziennikarstwa, komunikacji społecznej oraz relacji między polityką a rozprzestrzenianiem się informacji. Odbywa się to z użyciem opracowanej przez nasz zespół gry planszowej „Czwarta Władza”. W ramach programu współpracujemy ze Stowarzyszeniem Analityków Mediów Elektronicznych, z którą współtworzymy platformę edukacyjną dla nauczycieli. Link do programu: https://indid.pl/edukacja-medialna-indid/
 • „Dyskurs&Dialog” – jest czasopismem naukowym, które porusza tematy istotne dla społeczeństwa, zarówno w wymiarze lokalnym jak i przekrojowym czy globalnym. Czasopismo mieści się na styku czterech dyscyplin naukowych, którymi są: nauki socjologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, kulturoznawstwo, językoznawstwo. Czasopismo jest wydawane co kwartał. Link do czasopisma: https://dyskursidialog.org/
 • Portal DobrzyDziennikarze.pl - powstał aby regularnie przedstawiać światu przykłady dobrego dziennikarstwa. Zależy nam aby opisywać materiały rzetelne, których autor przyjmuje bezstronną postawę oraz stara się pokazywać różne perspektywy omawianej sprawy. Link do portalu: https://dobrzydziennikarze.pl/

Zapoznaj się z naszymi stronami internetowymi i social mediami. Zobaczycie, jak tworzymy wspaniałą społeczność osób, którym na sercu leży dobro mediów i debaty publicznej. Zachęcamy do wsparcia naszej misji!

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Sara Smyczek-Gołębiewska
Sara Smyczek-Gołębiewska
Próg: 10 zł
Filip Antoni Gołębiewski
Filip Antoni Gołębiewski
Próg: 50 zł