Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

15 zł

miesięcznie

45 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1095
miesięczne wsparcie
998
liczba patronów

  Moją misją jest zainspirować innych do odważnego podążania za głosem swojej intuicji i pomóc w odnalezieniu swojej drogi w życiu.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł
brakuje 9955 zł
Wydanie książki "Wyspa intuicji, odwagi i wiary"
Napisałam książkę "Wyspa intuicji, odwagi i wiary. Odważ się iść swoją własną drogą.", która zabierze Cię w podróż po hiszpańskiej wyspie, zainspiruje do odnalezienia swojej drogi w życiu, słuchania głosu serca i podejmowania odważnych decyzji. Opisuję w niej prawdziwą historię tego jak posłuchałam głosu serca, kupiłam bilet w jedną stronę na Majorkę i odnalazłam swoją misję, mieszkając na wyspie.

Ta podróż całkowicie odmieniła moje życie. Zrozumiałam, że w każdym z nas jest wewnętrzny kompas, który prowadzi nas dzień po dniu, a podejmując odważne decyzje w zgodzie z nim możemy stworzyć życie pełne miłości, spełnienia, szczęścia i obfitości.

Książka powstała z myślą o każdej osobie, która choć raz:
- czuła się pogubiona w życiu
- bała się podjęcia odważnej decyzji
- chciała odnaleźć swoją drogę w życiu

Aby móc wydać książkę potrzebuję Twojego wsparcia :) Każda wpłata ma dla mnie ogromne znaczenie i za każdą dziękuję z całego serca :)

O Autorze

Cześć! Nazywam się Kamila Surma a moją misją jest pomóc innym w odnalezieniu swojej drogi w życiu, odzyskaniu połączenia z intuicją i stworzeniu życia pełnego miłości, szczęścia, spełnienia i obfitości.

Moja historia

Kiedy poszłam na studia, porzuciłam swoją 15-letnią pasję, którą był taniec. Słuchając innych, zaczęłam iść drogą, którą idzie większość z nas “studia- praca-dom”. W ciągu dwóch lat pracowałam w 10 różnych miejscach. Przez cały ten czas czułam się totalnie zagubiona. Nie wiedziałam kim jestem, ani kim chcę być. Ogromnie pragnęłam odnaleźć swoją drogę w życiu.

W końcu jednego dnia postanowiłam posłuchać głosu intuicji i podjąć odważną decyzję, zamiast kierować się strachem. Kupiłam bilet w jedną stronę i wyjechałam na jedną z hiszpańskich wysp, bo tak podpowiadało mi serce.

Ta podróż zmieniła moje życie o 180 stopni. Oddając się prowadzeniu intuicji, poznałam swoją misję, zrozumiałam kim naprawdę jestem, odzyskałam wewnętrzny spokój. Wyspa stała się dla mnie symbolem intuicji, odwagi i wiary.

A teraz pragnę pomóc innym w odnalezieniu swojej drogi i zainspirować ich do podążania za głosem swojej intuicji z odwagą i wiarą.

Jak pomagam?

BLOG - Dzielę się treściami i narzędziami z zakresu rozwoju duchowego i osobistego, które pomogają innym poszerzyć świadomość i zainspirować do kierowania się głosem miłości.

WYWIADY - Przeprowadzam wywiady z kobietami w ramach projektu "Inspirujące Historie Kobiet - Her Island". Misją wywiadów pokazanie historii kobiet, które zainspirują innych do podejmowania odważnych decyzji w zgodzie z głosem intuicji.

MEDYTACJE - Na moim kanale udostępniam medytacje prowadzone, które pomagają odzyskać wewnętrzny spokój i połączyć się z intuicją.

WARSZTATY/ PRELEKCJE - Prowadzę warsztaty oraz prelekcje, które pomagają uczestnikom odnaleźć siebie, odzyskać połączenie ze swoją wewnętrzną mądrością i zbudować zaufanie do siebie w podejmowanych decyzjach. Podczas prelekcj inspiruję do odważnego działania w zgodzie z głosem serca.

Książka

Dzięki Twojemu wsparciu mogę wydać książkę "Wsypa intuicji, odwagi i wiary".

Napisałam ją, aby pomóc innym w odnalezieniu swojej drogi w życiu i zainspirować do podążania za głosem intuicji z odwagą i wiarą.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję Ci za wsparcie! Jest mi bardzo miło, że chcesz mnie wpsierać i dołożyć swoją cegiełkę do wydania książki 🙂 W ramach podziękowań otrzymasz ode mnie medytację prowadzoną "Ufam swojej intuicji" :)
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 1
Jestem bardzo wdzięczna za Twoją pomoc! W ramach tego wsparcia dostaniesz ode mnie E-booka "Wyspa intuicji. odwagi i wiary", dodatkowe materiały w ramach książki oraz medytację prowadzoną "Ufam swojej intuicji". :)
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję! :))) Książka już niedługo trafi w Twoje ręce! W ramach tego wsparcia otrzymasz ode mnie książkę "Wyspa intuicji, odwagi i wiary", dodatkowe materiały do książki, medytację prowadzoną "Ufam swojej intuicji". Pokryję również koszta wysyłki dostarczonej do Ciebie książki :) Dziękuję, że chcesz wspierać mnie i ten projekt!
Zostań patronem
35 zł / miesiąc
patroni: 0
DZIĘKUJĘ z całego serca! I to nie tylko tutaj. Podziękuję Ci również na stronie z podziękowaniami w książke, która już niedługo trafi w Twoje ręce. W ramach tego wsparcia otrzymasz ode mnie książkę oraz ebooka "Wyspa intuicji, odwagi i wiary", dodatkowe materiały do książki, Album Medytacji Her Island (10 nagrań), Jeszcze raz dziękuję!
Zostań patronem
55 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję!!! :))) Twoje wsparcie na pewno wywołało u mnie ogromny uśmiech i radość w sercu! :) A podziękowania dla Ciebie umieszczę również na specjalnej stronie w książce :) W ramach tego wsparcia otrzymasz ode mnie: ebooka oraz książkę z podpisem "Wyspa intuicji, odwagi i wiary", dodatkowe materiały do książki, Album Medytacji Her Island (10 nagrań), Album Medytacji Intuicja, Odwaga i Wiara :)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
WOW WOW! Dziękuję Ci przeogromnie! :))))))) Teraz pewnie tańczę jak szalona i uśmiech nie schodzi mi z twarzy! Bardzo doceniam Twoją pomoc! Dzięki Tobie będę mogła pokryć kolejne koszta związane z wydaniem książki. Podziękowania dla Ciebie umieszczę na specjalnej stronie w książce oraz na moich portalach społecznościowych :) W ramach tego wsparcia otrzymasz również ode mnie: ebooka oraz książkę z podpisem "Wyspa intuicji, odwagi i wiary", dodatkowe materiały do książki, Album Medytacji Her Island, Album Medytacji Intuicja, Odwaga, Wiara (wewnętrzny spokój gwarantowany :D ), torbę Her Island "Intuition is my superpower" oraz 30 minutową sesję online.
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
WOW WOW WOW! DZIĘKUJĘ! :)))))))))) Trzymajcie mnie! Teraz to już na pewno oszalałam ze szczęścia i wdzięczności, że jest ktoś kto chciałby wspierać zbiórkę w ramach najwyższego wsparcia. Będę Ci wdzięczna do końca życia i o jeden dzień dłużej 😀 DZIĘKUJĘ! Dzięki Tobie będę mogła pokryć kolejne koszta związane z wydaniem książki. Podziękowania dla Ciebie umieszczę na specjalnej stronie w książce oraz na moich portalach społecznościowych :) W ramach tego wsparcia otrzymasz również ode mnie: ebooka oraz książkę z podpisem "Wyspa intuicji, odwagi i wiary", dodatkowe materiały do książki, Album Medytacji Her Island, Album Medytacji Intuicja, Odwaga, Wiara (wewnętrzny spokój gwarantowany :D ), 2 torby Her Island "Intuition is my superpower" oraz 1h indywidualną sesję online.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy