Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

Miejsce w rankingu Autorów
513
miesięczne wsparcie
553
liczba patronów

  Aktorka scen muzycznych, wokalistka, nauczycielka śpiewu i emisji głosu, działaczka społeczna. Laureatka 38. Przeglądu Piosenki Aktorskiej, artystka-aktywistka mocno zaangażowana w walkę o lepsze jutro, przez co jest na cenzurowanym w systemie grantowym. Działa z myślą o innych.

O Autorze

FILOZOFIA
Powinnością twórców wobec społeczeństwa jest dialogowanie z otaczającą nas rzeczywistością. Trzeba nieustannie rozmawiać, uczyć się siebie nawzajem, mieć poczucie współodpowiedzialności za świat i próbować razem zmieniać go na lepsze. Nie reagując dajemy ciche przyzwolenie na to, co się dzieje. Ja nie boję się reagować i mówić o tym głośno, robię to również w imieniu innych. Może również w Twoim imieniu. BABSKIE GRANIE - koncert charytatywny na rzecz CENTRUM PRAW KOBIET

Niedawnym projektem, który zrealizowałam społecznie było Babskie Granie. Pierwsza edycja odbyła się 9 marca 2018 r. w Imparcie we Wrocławiu. Był to koncert charytatywny połączony z  kwestą i aukcją na rzecz Fundacja Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu. Jestem odpowiedzialna za pomysł i produkcję całego wydarzenia, w którym charytatywnie wzięło udział kilkudziesięciu artystów (13 wokalistek, 5 instrumentalistek i instrumentalistów, do tego 14 artystek i artystów przekazało dary na aukcję). 


Na rzecz CPK udało się zebrać 7,5 tys. zł! Chcę pozyskać sponsorów i zrobić z tego wydarzenie cykliczne! Babskie Granie zrealizowałam z gigantyczną pomocą ludzi związanych ze Strajkiem Kobiet Wrocław, Dolnośląskim Kongresem Kobiet i KODem Wrocław.
Zupełnie spontanicznie, bo dzień przed Babskim Graniem, tj. w Dniu Kobiet, napisałam utwór Mansplaining do tekstu, który napisałam razem z Gosią Radkiewicz. Miał on swoją premierę podczas koncertu. Niedługo ukaże się nagranie, tymczasem zdjęcie:


Więcej zdjęć z Babskiego Grania: https://www.facebook.com/pg/Babskie-Granie-218738958683682/photos/?tab=album&album_id=218748468682731


HONOROWA NAGRODA WARTO 2018


Kilka słów o tym, dlaczego robię to, co robię: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/10,88292,23149760,karolina-micula-laureatka-honorowej-nagrody-warto.html

"Cóż, nie mam dorobku, którym mogłabym się porównać z artystami, których widuję na protestach
np. Mają Ostaszewską, Marią Peszek, czy Maciejem Stuhrem. Teoretycznie więc dużo łatwiej jest mi zamknąć usta przez rodzaj cenzury ekonomicznej, bo ich przed takimi usiłowaniami broni pozycja zawodowa. I takie próby są, po występie w Konkursie Aktorskiej Interpretacji Piosenki drzwi kilku instytucji zamknęły się przede mną. Nie mam też co liczyć na ministerialne dotacje, które w Polsce stanowią podstawę artystycznej freelancerki."
Cały wywiad:  http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23179068,karolina-micula-zarty-sie-skonczyly-te-podchody-pisowskiej.html


"Po raz drugi w historii WARTO redakcja wrocławskiej Wyborczej przyznała też nagrodę honorową – w tym roku Karolinie Micule. Wyróżniliśmy ją za zaangażowany, mocny głos w sprawie kobiet, wrocławskiej kultury, zmian społecznych. Ten, który poderwał publiczność z krzeseł podczas Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki, ten, który poruszył widownią spektaklu „Tu mówi Elektra” w podziemiach Teatru Muzycznego Capitol. I który towarzyszył m.in. nam, letnim spacerowiczom, uczestnikom protestów w obronie wolnych sądów."

Karolina Micuła, która otrzymała nagrodę specjalną powiedziała krótko, ale sugestywnie: - Bardzo dziękuję, że mi jeszcze nie zabrali głosu. Obiecuję, że szybko tego nie zrobią."


38. PRZEGLĄD PIOSENKI AKTORSKIEJ: Tukan Publiczności i Nagroda Specjalna ZAiKSu za najlepsze wykonanie polskiej piosenki

Arahja Kult/Kazik
Interpretację zwycięskiego utworu (nagroda ZAiKSu) dedykowałam Ogólnopolskiemu Strajkowi Kobiet, który kilka miesięcy wcześniej współorganizowałam:Drugi utwór: Piosenka Konkursowa, to moja autorska kompozycja do tekstu Marzeny Sadochy. Skupia się głównie wokół problemów twórców kultury w narastającej cenzurze, drwi i podważa zasadność konkursów w rzeczywistości, w której znaleźli się artyści w Polsce:
Wywiad po Przeglądzie Piosenki Aktorskiej

"Magda Piekarska: Konrad Imiela zaanonsował twój występ w finale PPA: „Karolina Micuła bierze sprawy w swoje ręce”. Trafione?
Karolina Micuła: Kupuję to. Coś w tym jest, na pewno – zwłaszcza kiedy próbuję podsumować, w ile działań jestem zaangażowana.. Brakuje mi doby. W domu tylko sypiam, nie potrafię usiedzieć w miejscu."

Rozmowa z okładki: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,142076,21600998,moje-cialo-stalo-sie-spoleczne-karolina-micula.html

 

TU MÓWI ELEKTRA - offowy spektakl o przemocy domowej

Offowy spektakl poświęcony tematowi przemocy domowej w Polsce, bezpośrednim impulsem powstania było nagranie radnego Piaseckiego katującego swoją żonę. Spektakl (performans muzyczny) został zrealizowany z mikrograntu z OKiSu i wsparciem logistycznym (przestrzeń prób i spektaklu) Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. 

Kto i dlaczego:

Trailer:

Zdjęcia:


TU MÓWI ELEKTRA - spacer performatywny poruszający aspekt widzialności w przestrzeni publicznej promujący spektakl Tu mówi Elektra.
W OBRONIE SĄDÓW
Oda Do Radości video: https://www.facebook.com/alessandra.dewratislavia/videos/vb.100002678913944/1358375030928448/?type=3

 

Zdjęcia: KOBIETA, TO CZŁOWIEK

#CzarnyPiątek, 23 III 2018 r., Warszawa

#InternationalWomenStrike, 8 III 2017 r., Wrocław

24 X 2016 r., Wrocław

#CzarnyPoniedziałek, 3 X 2016 r., Wrocław


W obronie Teatru Polskiego we Wrocławiu przed zaborem Morawskim
WROCŁAW CYCLE CHIC i ROWEROWY WROCŁAW
Mój aktywizm zaczął się od roweryzacji Wrocławia. Byłam członkinią Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej (https://www.facebook.com/rowerowy.wroclaw/) i organizowałam happeningi i rowerowe akcje w przestrzeni publicznej.
Organizowałam Wrocławskie Święto Rowerzysty 2014 i 2015 

Wrocław Cycle Chic
Założyłam i przez 3 pierwsze lata prowadziłam, rozkręciłam blog Wrocław Cycle Chic (http://wroclawcyclechic.blogspot.comhttps://www.facebook.com/cyclechicwro/), który miał na celu popularyzację ruchu rowerowego we Wrocławiu i "normalny" wizerunek rowerzystów w mieście. A było to w czasach, kiedy trzeba było mocno łamać związane z tym stereotypy, a w świadomości innych uczestników ruchu drogowego rowerzyści to był wyjątek. Trzeba było walczyć o przestrzeń dla tych "wyjątków", które dziś na szczęście są już regułą :) Podróżowałam wówczas sporo i opisywałam, jak ruch rowerowy rozwija się w innych miastach (Dania, Niemcy, Francja, Holandia, Włochy, Hiszpania, Nowy Jork).
"Wrocław Cycle Chic promuje ideę korzystania z transportu rowerowego w mieście. Obala mity dotyczące wizerunku rowerzystów, bowiem korzystanie z roweru, jako codziennego środka komunikacji ma niesportowe oblicze. Ubieramy się nie na rower, ale DO biura, kina, teatru, pracy, szkoły, knajpy, czy też na spotkanie z przyjaciółmi, na randkę, na zakupy, ...etc.  Rower wybierają ludzie dynamiczni i niezależni, jest to bowiem wyznacznik mobilności we współczesnej tkance miejskiej."
Odkąd pamiętam... blokuję miasta w słusznej sprawie
Pojawiam się w różnych miejscach - w teatrze, w sali koncertowej i na ulicy, z reguły jestem mocno zamieszana w organizację ww. wydarzeń.  

Ogólnopolski Strajk Kobiet, z wieszakiem w dłoni śpiewam: "Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem..."

Europejski Tydzień Mobilności:

manifestuję potrzeby/problemy społeczne


..śpiewam....pracuję z innymi..

​​​​​​.. i piszę piosenki..

..od zawsze....nawet z głową w dół

i ciągle się uczę...

Zdecydowałam się założyć tutaj profil, gdyż czuję, że mój art-activism podlega cenzurze ekonomicznej i nie mam co marzyć o ministerialnych dotacjach, stypendiach artystycznych i grantach, choć nie tracąc wiary wciąż je składam ;) Nie jestem też mile widziana w Instytucjach publicznych a moja działalność jest od nich uzależniona. Mój dorobek artystyczny nie jest na tyle duży, żebym mogła bez konsekwencji wyrażać swoje poglądy. Uważam to za powinność artystów wobec społeczeństwa, cytując Wojciecha Młynarskiego: "miast czuć na sobie podły, rybi śluz - wybieram życie od oddechu do oddechu."
 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Wizytówka

Hej!


Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)