Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

16

patronów

180 zł

miesięcznie

3591 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
425
miesięczne wsparcie
259
liczba patronów

  Jeśli czytasz ten opis, to prawdopodobnie się znamy i lubimy. Dzięki temu profilowi będziesz mógł sprawić, że co kilka razy w miesiącu będę Ci dostarczał naprawdę fajne teksty.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
60 %
100%
osiągnięto 60%
cel: 300 zł miesięcznie
brakuje 120 zł
Jeden artykuł specjalny w miesiącu
Osiągnięcie tego celu pozwoli mi poświęcić czas na stworzenie artykułu "specjalnego", który wymaga odpowiednich przygotowań i jest czymś więcej niż zwykłym wpisem na blogu. Przykładem mogą być tu wywiady, poradniki, czy bardziej rozbudowane przeglądy filmowe. Obecnie moim głównym celem jest stworzenie przeglądu najważniejszych filmów w historii polskiego kina - cykl tekstów, w którym mam zamiar opisać ponad 100 polskich produkcji z ostatnich 110 lat.

Cel jednorazowy: po przekroczeniu tego progu wszyscy wspierający otrzymają dostęp do przeglądu filmowego dostępnego tylko na grupie, będzie on zamieszczamy tam w odcinkach. Temat zostanie wybrany wspólnie.
0%
27 %
100%
osiągnięto 27%
cel: 650 zł miesięcznie
brakuje 470 zł
Dwa artykuły specjalne w miesiącu
Po osiągnięciu tego progu, na blogu będą mogły pojawić się dwa artykuły "specjalne" w miesiącu. Chcę, aby w takim wypadku nie należały one do tej samej kategorii. Gdy przekroczymy ten próg moim celem będzie zorganizowanie wywiadów z bardziej rozpoznawalnymi twórcami.

Cel jednorazowy: po przekroczeniu tego progu wszyscy wspierający otrzymają dostęp do poradnika dostępnego tylko na grupie, będzie on zamieszczamy tam w odcinkach. Temat zostanie wybrany wspólnie.
0%
16 %
100%
osiągnięto 16%
cel: 1100 zł miesięcznie
brakuje 920 zł
Trzy artykuły specjalne w miesiącu
Jeśli osiągniemy ten cel, to sprawy zaczną robić się już dość poważne i na blogu pojawią się już trzy teksty specjalne, a jeden z nich na pewno będzie wywiadem.

O Autorze

 

Pozwól sobie pokazać, na co naprawdę mnie stać.

Cześć, 

nazywam się Kajetan Kusina i większość swojego życia poświęcam ogólnie pojętej kulturze. Jeśli tu jesteś, to prawdopodobnie znasz moją działalność na blogu i profilu Kusi na Kulturę, więc nie wiem, czy musimy się sobie dokładniej przedstawiać. W takim wypadku przejdź od razu do następnego akapitu :) Jeśli natomiast nigdy o mnie nie słyszałeś, to zapraszam serdecznie do mnie https://www.facebook.com/kusinakulture/, bo w końcu nie mogę wymagać od Ciebie wsparcia mnie za kilka pięknych słów. Ale może już kilkaset tysięcy skłoni Cię do powrotu w to miejsce. 

Skoro ustaliliśmy, że się znamy, to pozwolę sobie założyć, że lubisz moją pisaninę i całe to internetowe zamieszanie, które wokół siebie tworzę. W innym wypadku pewnie nie nastąpiłoby kliknięcie w post, które doprowadziło Cię do tego miejsca. To z kolei pozwala mi optymistycznie myśleć, że reagujesz  na linki i czytasz moje teksty wrzucane na bloga.  Mam nadzieję, że je lubisz i chętnie poczytasz więcej tych rozbudowanych - choćby wywiadów, poradników i dużych przeglądów filmowych, takich jak te:

kusinakulture.pl/nieodparty-urok-szwindlu-czyli-25-filmow-o-przekretach/

kusinakulture.pl/gdzie-obejrzec-przeglad-platform-streamingowych/

kusinakulture.pl/stworzyc-bohatera-przezroczystego-rozmowa-z-michalem-sledziem-sledzinskim/

Powiem Ci, że ja też bardzo chętnie pisałbym dla Was o wiele więcej właśnie takich artykułów. Jednak prawda jest taka, że wymagają one naprawdę sporo czasu, który jak wiadomo jest naszym najcenniejszym surowcem i obecnie po prostu nie mogę go aż tyle poświęcić. Jednak sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej, jeśli uzbierałbym tu sumę pozwalającą traktować to pisanie jako pracę, taką którą wykonuje się za pieniądze. Zamiast zajmować się, przykładowo, opisem reklamowym dla popdasek, mógłbym ten czas przeznaczyć na dostarczenie Tobie ciekawych treści. Brzmi chyba, jak całkiem ciekawy układ, co nie?

 

Nie martw się, to wszystko nie będzie miało wpływu na prowadzenie mojego profilu i normalne teksty na blogu - one będą powstawały zawsze. Jednak chciałbym poprosić Cię o szansę pokazania, na co naprawdę mnie stać. Myślę, że wszyscy możemy zostać pozytywnie zaskoczeni :) 

 

PS. Dodatkowo, każda osoba wspierająca za przynajmniej pięć złotych będzie miała dostęp do bonusowych postów wrzucanych na zamkniętą grupę na Facebooku (na wyłączność lub wcześniej) - ten aspekt dotychczas zaniedbywałem, ale chcę to zmienić.

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 7
Sekretne stowarzyszenie

Hej, jesteś super i zasługujesz na coś specjalnego. Każdy, kto wesprze mnie od tej kwoty, otrzyma dostęp do specjalnej zamkniętej grupy “Skuszeni na kulturę”.

Będę tam zamieszczał bonusowe treści, pomysły na nowe materiały, być może pojawią się nawet livestreamy? Wy będziecie mogli sobie pogadać w gronie wyjątkowo fajnych ludzi :)
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 4
Dziel i rządź

Uzyskujesz bezpośredni wpływ na kształt bloga - na początku miesiąca będę podawał propozycję kilku tematów, którymi chcę się zająć.

Każda osoba, która wspiera mnie od tej kwoty uzyska prawo głosu w ankiecie. Dzięki niej będę wiedział, czym zająć się w pierwszej kolejności.

Oczywiście dostajesz też dostęp do nagród z poprzedniego progu!
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 5
Twój prywatny coach kulturowy

To już konkretna suma, która otwiera przed Tobą możliwość uzyskania Twojego prywatnego programu kulturowego na dany miesiąc.

Ty piszesz mi na co masz ochotę i zaznaczasz o jakie medium chodzi, a ja przygotowuję Ci listę dziesięciu kulturalnych pozycji, które powinny spełnić Twoje oczekiwania.

Oczywiście dostajesz też dostęp do nagród z poprzednich progów!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 1
0 - 700 kulturalny czat

Raz w miesiącu oddam Ci się na wyłączność na pół godziny.

Spędzimy ten czas na dyskusji na czacie, podczas którego omówimy wszystkie nasze popkulturowe fantazje.

Oczywiście dostajesz też dostęp do nagród z poprzednich progów!
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 0
Twoje życzenie jest moją przyjemnością

Zaproponuj jaki film mam dla Ciebie zrecenzować - raz w miesiącu dostaniesz możliwość wskazania, jaką produkcję mam ocenić.

Musi być premierą kinową z danego miesiąca lub znajdować się w ofercie platform streamingowych dostępnych w Polsce.

Oczywiście dostajesz też dostęp do nagród z poprzednich progów!
Zostań patronem
90 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Mecenat Patronite
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy