Mateùsz Titës Meyer

W Patronite od 19.04.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1940

Liczba Patronów: 2897

Zostań Patronem
Kup na prezent
1 patron
60 miesięcznie
510 łącznie
Kaszubski działacz społeczny, aktywista na rzecz praw mniejszości w Polsce. Literat, muzyk, tłumacz. Prowadzi m. in.: portal Charwatnik.pl i Czetnica.org, a także Słownik polsko-kaszubski na facebooku.

O Autorze

Cześć! Nazywam się Mateùsz Titës Meyer i jestem jedną z niewielu osób korzystających z prawa do posługiwania się niepolskojęzycznymi danymi w dokumentach osobistych. Być może nawet nie wiedzieliście, że jest takie prawo? To zupełnie tak, jak wielu Kaszubów i członków innych mniejszości w Polsce, którzy właśnie mogą z niego korzystać. Chcę to zmienić - chcę by ludzie znali swoje prawa. Ale chcę też rozwijać język kaszubski, szczególnie w internecie i w nowych technologiach. Chcę wreszcie działać dla przyszłości Kaszub i kaszubszczyzny - i to jest to, co mnie napędza do pracy każdego dnia. Bo po prostu kocham Kaszuby.

Dzięki, że tu jesteś!

Budujemy mosty

Choć Kaszubi są w Polsce prawnie uznaną społecznością posługującą się językiem regionalnym i w wielu instytucjach kulturalnych przeznacza się środki na podtrzymywanie kultury mniejszości, niestety, wiele z moich działań nie jest uznawanych za działania kulturowe i z tego powodu nie otrzymuję żadnego wsparcia z państwowych i samorządowych instytucji, choć od lat się o nie ubiegam. Jednym z bardzo pilnie potrzebnych projektów jest Internetowy Słownik Kaszubski, który w dobie pandemii Covid-19 jest niezbędny przy zdalnej edukacji, gdyż... powiedzmy sobie szczerze - Kaszubi nie mają w domach kaszubskich słowników. Pomóż mi stworzyć taki Słownik i zbudować most przekazu języka kaszubskiego następnemu pokoleniu!

Moje działania

Watchdog na Kaszubach

To akcja, którą przeprowadziłem w 2020 roku. Tak na prawdę jestem osobą, która po raz pierwszy od początku nauczania języka kaszubskiego (od wczesnych lat 90. XX wieku) skontrolowała i udostępniła do wiadomości publicznej informacje o wydatkowaniu subwencji oświatowej na nauczanie języka kaszubskiego w samorządach i szkołach. MEN co roku przeznacza na ten cel KILKASET MILIONÓW złotych. Tylko 30% tych pieniędzy przeznaczanych jest na potrzeby nauczycieli i uczniów języka kaszubskiego - jednak dotychczas nikt o tym nie wiedział. Z dokładnym raportem i mapą z danymi finansowymi 74 JST i niemal 400 szkół, w których prowadziłem kontrolę, możecie zapoznać się na mojej stronie: www.charwatnik.pl

W 2020 roku udało mi się uzyskać wsparcie finansowe Funduszu Obywatelskiego w wysokości 4800 zł na przeprowadzenie tego projektu. Monitoring zajął mi 13 miesięcy. Przez kilka następnych podejmowałem działania w oparciu o moje badanie na spotkaniach m. in. z przedstawicielami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, czy Ministerstwa Edukacji i Nauki. To dzięki mojej akcji udało się zwrócić uwagę na ten problem, jednak zdecydowaną większość działań prowadziłem poświęcając na to swój wolny czas - czas po pracy, urlopy, weekendy. Jestem przekonany, że w poszukiwaniu rozwiązań tej sprawy musimy, jako Kaszubi, być jedną ze stron kreujących rzeczywistość prawną następnych lat. Jednak aby tak było, potrzeba pełnego zaangażowania.

Dzięki Patronite chcę kontynuować ten projekt każdego roku do czasu, aż nie powstaną państwowe instytucje i rozwiązania prawne umożliwiające kontrolowanie wydatkowania środków przeznaczanych na naukę języka kaszubskiego. Chcę też działać na rzecz wypracowania takich rozwiązań, które pozwolą Kaszubom decydować o kaszubskojęzycznej edukacji na Kaszubach. Chcę na to poświęcić więcej czasu. 

Kaszubski Słownik Internetowy

Jest to projekt, który jest Kaszubom bardzo potrzebny, ale niestety, Komisje Konkursowe rozpatrujące wnioski w różnych państwowych i samorządowych instytucjach nie uważają tego pomysłu za projekt kulturowy, wobec czego nie chcą go finansować.

Od 2019 roku prowadzę na facebooku stronę Słownik polsko-kaszubski. Jest to jedyne miejsce gdzie każdy, kto zwróci się z prośbą o tłumaczenie prostych wyrażeń na język kaszubski otrzyma taką pomoc. W ostatnim roku nie ma tygodnia, by nie pisali do mnie za pośrednictwem tej strony uczniowie różnych szkół z prośbami o pilną pomoc w tłumaczeniu trudnych wyrażeń, które zadali im nauczyciele. Bez dostępu do jakiegokolwiek słownika uczniowie nie mają szansy, by poznawać nasz język przy edukacji zdalnej. Słownik ma powstać na stronie serwisu www.czetnica.org, który udało mi się pozyskać po porzuceniu projektu przed kilkoma laty przez jego inicjatora. Strona jest w budowie.

Dzięki Patronite chcę stworzyć Słownik, który będzie w atrakcyjny sposób umożliwiał zgłębianie wiedzy dotyczącej języka kaszubskiego. Chciałbym poświęcić się zawodowo dla tego celu - 8 godzin codziennej pracy, przez kilkanaście miesięcy, by stworzyć słownik z 35-40 tys. haseł. Następnie chciałbym go rozwijać, szczególnie o nagrania głosowe kaszubskich haseł. Marzy mi się słownik, który będzie tłumaczyć nie tylko pomiędzy polskim i kaszubskim, ale także będzie współdziałać z językami angielskim, niemieckim i ukraińskim. Ten ostatni jest ważny z powodu ponad 100 tys. migrantów z Ukrainy, którzy w ciągu ostatnich kilku lat osiedlili się na Kaszubach. Chcę tym samym przyczynić się do budowania wzajemnego zrozumienia, przez zrozumienie naszych języków. W przyszłości projekt chciałbym rozwinąć poprzez aplikacje mobilne i Internetowy Kurs Języka Kaszubskiego.

Jest jeszcze wiele innych działań i projektów, które podejmuję. Można je śledzić na moich stronach i w mediach społecznościowych. W planach mam rozwój mojego kanału na youtube, oczywiście w oparciu o szerzenie wiedzy o języku kaszubskim i prawach Kaszubów.

Pomóż mi działać i działaj dla Kaszub razem ze mną!


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Kacper Kamiński
Kacper Kamiński
Próg: 30 zł