Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

20

patronów

332 zł

miesięcznie

2944 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
293
miesięczne wsparcie
223
liczba patronów

  Hej! Od początku istnienia apki pytacie nas: kiedy Quiz House będzie na iOS? 🍏 Teraz to zależy wyłącznie od Ciebie. Uruchomiliśmy profil Patronite dla fanów, którzy zdecydują się pomóc, czekają nagrody 🎁 Jakie? Nagrody są opisane na dole, dzięki za pomoc 😃 Adam Drzewicki, Matura To Bzdura

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
29 %
100%
osiągnięto 29%
cel: 10000 zł
brakuje 7056 zł
Ruszamy! 🔥
Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku! Ta kwota pozwoli nam ruszyć z intensywnymi pracami nad Quiz House na iOS , będziemy mogli przenieść najważniejsze elementy systemu na nową platformę!

Liczy się każda Wasza złotówka - dzięki Patronite nie tylko powstanie nowa apka, ale przede wszystkim będziemy mogli tworzyć ją RAZEM!

UWAGA: Patroni wybiorą temat specjalnego odcinka MaturaToBzdura, który nakręcimy dla Was... może to będzie odcinek o Płaskiej Ziemi, może o antyszczepionkowcach, jesteśmy otwarci na Wasze pomysły 😍

Będzie się działo 😀
0%
11 %
100%
osiągnięto 11%
cel: 25000 zł
brakuje 22056 zł
Półmetek! 😎
Jesteśmy w połowie drogi, programiści są dzięki Wam dożywiani Redbullem i pizzą i pracują dniami i nocami

Z okazji półmetku, połowinek... 50% - jak kto woli, szykujemy specjalną nagrodę:

Jeden z patronów (ze wszystkich progów!) dostanie naszą pierwszą, historyczną i dość ciężką naramienną kamerę MaturaToBzdura, która dużo widziała i słyszała przez 8 lat istnienia programu!!!UWAGA: Patroni wybiorą temat DRUGIEGO specjalnego odcinka MaturaToBzdura, który nakręcimy dla Was... nawet już nie chcę sugerować tematu odcinka, ale może wybierzmy się do miasta, w którym jeszcze nigdy nie kręciliśmy MaturaToBzdura, patroni zdecydują! 😃
0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 50000 zł
brakuje 47056 zł
Finał 🙌
Wszyscy patroni dostaną specjalne, unikatowe nagrody - nie dostanie ich nikt poza osobami, które dołożyły choćby skromną cegiełkę to naszego projektu!

Na razie nie możemy zdradzić nic więcej - nie to będzie wielka niespodzianka 🤫

O Autorze

Kiedy Quiz House za iOS?

Dla tych, którzy lubią czytać:

Od kiedy istnieje Quiz House, dostajemy setki pytań Kiedy Quiz House na iOS? 🤔 Chcemy zrobić to jak najszybciej. Koszt zrobienia wersji na iOS to 90 tysięcy złotych, z czego 40 tys. już zebraliśmy, więc potrzebujemy 50 tysięcy złotych 💸 Postanowiliśmy zwrócić się do fanów z prośbą o pomoc i uruchomiliśmy profil na Patronite. Oczywiście na “Architektów MaturaToBzdura”, czyli wszystkich, którzy zdecydują się nam pomóc, czekają nagrody 🎁 Jakie? Sprawdź progi po prawej stronie i nagrody za cale poniżej.

Quiz House na telefony z jabłkiem to pierwszy krok 📱 Gdy go zrobimy, chcemy iść dalej i unowocześnić naszą aplikację, wprowadzić zmiany o które często nas prosicie, np. wyszukiwarkę, sortowanie quizów, chat itd. Co jeszcze chcielibyście ulepszyć w Quiz House?

Wasz głos jest dla mnie ważny 😍

 

Dziękujemy,

Adam Drzewicki i ekipa MaturaToBzdura

Nasza historia

Matura to Bzdura - to już nie tylko kanał na YouTube, który od prawie ośmiu lat rozśmiesza Polaków. Bo choć sami mamy luki w wiedzy, z głupich odpowiedzi rodaków pośmiać się lubimy. Twórcy dalej nagrywają odcinki śmiesząc i zasmucając swoich widzów, a ich najnowszym dzieckiem jest aplikacja, w której można kogoś wyzwać na pojedynek... na wiedzę.

„Jak się mówi poprawnie? Słowenia czy Słowacja?” – zapytał Adam. Z założenia proste pytanie rozwaliło na łopatki przechodniów. Inne pytania dotyczące geografii także przysporzyły odpowiadającym sporo problemów. Okazało się m.in., że Nepal leży we Francji, Śniardwy to pasożyty, a Moskwa leży nad Odrą.  

Wszystkie odcinki znajdziecie na naszym kanale youtube: https://www.youtube.com/user/MaturaToBzduraTV/featured?disable_polymer=1
 

Jeśli nas nie znacie - zobaczcie kilka najlepszych materiałów!

Jak się okazuje brak Quiz House na iOS jest najgorsze...

Jeden z ciekawszych pojedynków Quiz House: 

Dlaczego Raskolnikov zabił szlifiarkę?

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

6 zł / miesiąc
patroni: 2
Wzorowy uczeń

Podziękujemy Ci osobiście gdy tylko się spotkamy - oczywiście otrzymasz również zaproszenie na spotkania z Patronami! Być może już wkrótce urządzimy pierwsze, wielkie zawody Quiz House w realu i zaprosimy paru znajomych youtuberów 😃 Patroni otrzymają zaproszenie w pierwszej kolejności!

📕 Patroni z tego progu mogą również otrzymać nagrody specjalne - mamy już pierwszą z nich:

Spośród grona wszystkich Patronów z tego i wyższych progów wybierzemy jedną osobę, która otrzyma KOSTKĘ MATURA TO BZDURA z naszymi autografami! (kostka to ten element pod mikrofonem 🎤, gdzie widoczne jest logo!)


Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 5
Bystrzak MaturaToBzdura

Stałeś/aś się Bystrzakiem MaturaToBzdura co oznacza, że zawsze masz rację - bez sprawdzania odpowiedzi w Google, gdy się z kimś spierasz o fakty biologiczne i wiedzę geologiczną 😃

A na serio - bardzo doceniamy Twój wkład i dziękujemy za przekazanie Mieszka I raz w miesiącu! W jaki sposób się odwdzięczymy? Otrzymujesz dostęp do zamkniętej grupy na facebooku Architekci MaturaToBzdura!

📲 zobaczysz mnóstwo zakulisowych materiałów z naszych nagrań (których nie pokażemy nigdzie indziej)

📲 zobaczysz rozszerzone wersje odcinków - pokażemy Ci pytania, które nie trafią do oficjalnych filmów

📲 jako pierwszy/pierwsza będziesz testować Quiz House na iOS!

📲 będziemy pytać się Ciebie o zdanie - Patroni będą decydować, w jaką stronę będziemy rozwijali wspólnie aplikację

📲 porozmawiasz z nami i innymi fanami Quiz House!

🔥 Dodatkowo raz w miesiącu wybieramy jedną osobę spośród Patronów z progu 10 zł, która zyska nagrodę z progu...200 zł!!! 🔥
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 4
Mecenas Quiz House

Taka kwota wsparcia wymaga wyjątkowego wynagrodzenia - oprócz nagród z poprzedniego progu dostaniesz unikatową odznakę PATRONA na zdjęciu profilowym w apce Quiz House.

Nie można jej wygrać, nie da rady kupić w aplikacji, jest ona dostępna tylko tutaj na Patronite - w podziękowaniu za Twoją hojność!

Grając w Quiz House każdy będzie widział, że jesteś patronem Quiz House i przyczyniasz się do rozwoju aplikacji.

Jeśli grasz w Quiz House na Androidzie to już teraz będziesz mógł się pochwalić swoją odznaką, ku trwodze i zazdrości swoich przeciwników, którzy polegną walcząc z Tobą w bitwie quizowej! 🤩 ⚔Uwaga! Funkcjonalność dodawania odznaki będzie dostępna w lutym!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 2
Maturzysta z setką!

W dowód uznania za Twoją szlachetną hojność, Wielka Rada Naukowa MaturaToBzdura postanowiła uhonorować Cię ŚWIADECTWEM DOJRZAŁOŚCI MTB!

Ten dokument honorowany jest na Harfardzie, Oxfórdzie, uniwersytecie Wysp Tuvalu, a nawet Państwowym Liceum im. Kozuchy Kłamczuchy w Nieogarach Wielkich...

Wydrukuj go i powieś z dumną na ścianie czy lodówce! Pochwal się znajomym i rodzinie! Niech wszyscy poznają Twoją hojność i mądrość!

Możemy pokazać jedynie fragment tego cennego dokumentu...całość zobaczycie na swoich skrzynkach mailowych!*Oczywiście przysługują Ci wszystkie nagrody z poprzednich progów (5, 10, 15 zł)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 3
Limit: 100
Egzaminator CKE

📲 Każdy Patron z tego i wyższych progów zostanie wymieniony w napisach końcowych MaturaToBzdura jako POTĘŻNY MECENAS !! 💸 🥇

Dodatkowo Twoja hojność zmusiła nas do prawdziwego wysiłku - po wielu bojach i staraniach wydobyliśmy z czeluści CKE ARKUSZE MATURALNE na MAJ 2019!

Ale to nie zwykłe, zapisane kartki - to magiczny dokument, wypisywany tuszem z łez pierwszego pokolenia, które musiało zdawać matematykę na maturze, utkane z cyfrowego papieru, pozyskanego z recyklingu największych dzieł literatury, zatwierdzone i sygnowane przez Bolesława Prus...

ADAM zostaw tę klawiaturę!

Ech... Tu Dyziak - Adama nieco poniosła fantazja, mówiłem że ma nie mieszać... a, nieważne. W każdym razie - to nie będą PRAWDZIWE arkusze, ale przygotujemy je specjalnie i wyłącznie dla Was, drodzy Patroni, złożymy na nich swoje autografy i wyślemy do Was pocztą - oj zdziwicie się 😱)

📲 I jeszcze jedna nagroda - spośród wszystkich Patronów z tego i wyższych progów będziemy wybierać Patronów, którzy POPROWADZĄ jeden z naszych odcinków! Jeśli zawsze marzyłeś/aś żeby chwycić w dłoń mikrofon MTB i ruszyć w miasto - dołącz do tego progu 🤜 💪

*Oczywiście przysługują Ci nagrody ze wszystkich poprzednich progów (5, 10, 15, i 30 zł!)
*Nagroda obowiązuje przy wsparciu minimum trzymiesięcznym
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Kurator Oświaty

Ten próg przeznaczony jest dla prawdziwych koneserów - 100 zł to naprawdę olbrzymie wsparcie dla całego projektu! 👨‍🎓 👩‍🎓

W ramach podziękowania każdy z Patronów z tego i wyższych progów otrzyma OSOBISTE, imienne podziękowanie w jednym z naszych odcinków

Kuratorzy Oświaty będą również mieli prawo wymyślenia pytania do odcinka Matura to Bzdura , które zostanie oznaczone ich imieniem/nazwiskiem/ksywką!

*Oczywiście przysługują Ci nagrody ze wszystkich poprzednich progów (5, 10, 15, 30 i 50 zł!)
*Nagroda obowiązuje przy wsparciu minimum trzymiesięcznym
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Rektor

WIELKIE DZIĘKI! Wsparcie w tej wysokości uprawnia Cię do decydowania - sam wybierz, jaką nagrodą mamy Ci się odwdzięczyć:

📲 1. Będziesz mógł/mogła poprowadzić POBUDKĘ UMYSŁU! Wcielisz się w rolę prowadzącego - sława gwarantowana! 😎

albo

📲 2. Otrzymasz zaproszenie na plan Quiz House Challenge/MaturaToBzdura - zobaczysz, jak wygląda cały proces nagrywania odcinków, poznasz nas osobiście, zrobimy sobie wspólnie zdjęcia, jeśli chcesz- wystąpisz w odcinku!

albo

📲 3. "Halo? Dzień dobry, tu MaturaToBzdura" - Adam przepyta Ciebie lub wybraną przez Ciebie osobę przez telefon lub Skype! Możesz urządzić komuś prezent niespodziankę lub samemu zafundować sobie rozmowę z naszą ekipą 😃

*Oczywiście przysługują Ci nagrody ze wszystkich poprzednich progów (5, 10, 15, 30 , 50 i 100 zł!)
*Nagroda obowiązuje przy wsparciu minimum trzymiesięcznym
Zostań patronem
9999 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Sponsor Quiz House

NIE WYBIERAJ TEGO PROGU BEZ KONSULTACJI Z NAMI!

To specjalny próg, przeznaczony dla firm, które chciałyby wesprzeć MTB i powstanie aplikacji QuizHouse na iOS w zamian za reklamę. Skontaktuj się z nami, porozmawiajmy! maturatobzduratv@gmail.com
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy