Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Muzeum Historii Gitary w Katowicach, prowadzone i utrzymywane hobbystycznie przez dwóch pasjonatów. Zbieramy i naprawiamy wyłącznie instrumenty lutniowe z całego Świata. Wszystkie instrumenty można wziąć do ręki, na wszystkich można zagrać. Obecnie Nr 2 na liście atrakcji Tripadvisor w Katowicach

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 1000 zł
Immortal Guitar History Museum
Tysiąc złotych miesięcznie oznacza, że nie musimy samodzielnie finansować kosztów stałych Muzeum. Znika zagrożenie, że nie będziemy w stanie kontynuować działania. Wolni od stałych obciążeń i ryzyka, że nie będzie nas na nie stać możemy do końca Świata i jeden dzień dłużej dbać o nasze dziecko. Wszelkie pozostałe koszty związane z materiałami i narzędziami do napraw i konserwacji jesteśmy w stanie pokryć z biletów wstępu. Muzeum Historii Gitary uzyskuje nieśmiertelność.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 3000 zł
Guitar History Museum Opening Hours
Trzy tysiące złotych pozwalają nie tylko utrzymać MHG lecz umożliwiają jednemu z nas (i wiemy któremu!) na stałe poświęcić się wyłącznie pracy w Muzeum. Umożliwi nam to nie tylko otworzenie Muzeum w stałych godzinach (poza dotychczasowym trybem otwarcia po umówieniu się) lecz również stworzenia materiałów multimedialnych dla zwiedzających. Umożliwi również stałą pielęgnację kondycji instrumentów. Otworzy możliwość organizowania wspólnych imprez z Filharmonią Śląską, organizowania koncertów muzyki etnicznej. Ten próg daje nam możliwość rozwoju instytucji, ponieważ umożliwi poświęcenie naszej pasji znacznie więcej czasu.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 10000 zł
Supernova
Osiągnięcie tego celu umożliwi zupełną zmianę wymiaru działania MHG. Muzeum będzie mogło zmienić lokalizację na miejsce w pobliżu Muzeum Śląskiego na terenach Centrum Konferencyjnego w Katowicach. Wraz z opracowanymi w poprzednim produ materiałami, ze stałymi godzinami pracy i w dogodnej lokalizacji uzyskamy znacznie większą liczbę zwiedzających. Z jednostki o charakterze jakościowym staniemy się instytucją oddziaływującą znacznie szerzej.

O Autorze

Jest nas dwóch. Obaj jesteśmy pasjonatami muzyki etnicznej, instrumentów i lutnictwa. Zbieramy instrumenty lutniowe z całego Świata. Na wszelkie możliwe sposoby.  Najchętniej stare, używane, uszkodzone. Samodzielnie naprawiamy je, uruchamiamy, dajemy im drugie życie.  Założyliśmy Muzeum Historii Gitary, w którym umieściliśmy już ponad 100 różnych instrumentów. Osobiście oprowadzamy zwiedzających otwierając muzeum po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Leszek Kwaśniewicz i Tomek Cierpisz

Wszystkie instrumenty można dotknąć, na wszystkich można zagrać. Korzystamy z lokalu, który wynajmujemy od Miasta Katowice w ramach programu Lokal na Kulturę. W chwili gdy powstaje ten opis nasze muzeum jest notowane w portalu Tripadvisor jako #2 atrakcja w Katowicach. Odwiedzają nas nieliczni turyści, lokal znajduje się z dala od najczęściej odwiedzanych miejsc w mieście. Wszystko to powstaje z pasji. Z pasji muzyki, która łagodzi obyczaje na całej Ziemi, z pasji do instrumentów, które pieczołowicie naprawiamy, z pasji podróży i spotkań i rozmów z wieloma ludźmi. I z pasji zarażania pasją innych ludzi, którzy do nas przychodzą.

Dla nas obu to dodatkowe zajęcie, któremu możemy się poświęcić w chwilach wolnych od pracy koniecznej do zdobywania środków. Obecnie środki ze sprzedaży biletów pokrywają koszt narzędzi i materiałów służących do napraw i pielęgnacji, utrzymania instrumentów. Koszty stałe działania pokrywamy samodzielnie.

Aktualności, zdjęcia, nagrane filmiki z muzyką komponowaną i wykonywaną na instrumentach z muzeum przez Leszka można znaleźć na naszej stronie FB.

Nasza pasja jest poświęcona w całości działalności kulturalnej. Chcemy roszerzyć działalność na oragnizację imprez, chcielibyśby by jeden z nas mógł w MHG pracować na stałe i chcielibyśmy przenieść Muzeum w miejsce, które będzie znacznie bardziej dogodne dla zwiedzających nasze miasto. Katowice to miasto industrialne, nie kojarzy się z szeroką ofertą kulturalną. Chcemy mieć wkład w zmianę tego stanu rzeczy. Rozwój kultury jest szczególnie ważny w takich miejscach jak Katowice. Na dodatek nasza inicjatywa jest całkowicie oddolna. Potrzebujemy mecenatu, ponieważ bez niego istnienie Muzeum Historii Gitary będzie obarczone ryzykiem.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteśmy ogromnie wdzięczni. To dla nas możliwość wymiany 1 struny miesięcznie (a jest ich obecnie około 1000) lub zapłaty za miesięczne zużycie wody w Muzeum. Trafiasz na listę Patronów publikowaną na naszej stronie www.muzeumgitary.pl, uzupełnianą raz w kwartale, o czym informujemy na naszej stronie FB. Masz swój udział w tworzeniu ważnego miejsca na kulturalnej mapie industrialnego regionu!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Serdecznie dziękujemy. To dla nas istotna pomoc w kontunouwaniu naszej pasji. To 1% naszych miesięcznych kosztów stałych. Trafiasz na liste Patronów na stronie www.muzeumgitary.pl. Dodatkowo chcemy Cię poznać osobiście! Masz wstęp wolny. Zbierz paczkę znajomych i odwiedź nasze Muzeum bez opłat. Postaramy się zapewnić wspaniały czas. Zaznajomisz się osobiście z tym, w czym masz swój osobisty udział. Sprawimy, że będzie to jedna z najlepszych Twoich inwestycji w rozwój kultury.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji naszej pasji. To dla nas finansowanie jednego dnia kosztów stałych w miesiącu lub połowa miesięcznego rachunku za prąd. Trafiasz na listę Patronów na stronie www.muzeumgitary.pl i uzyskujesz wstęp wolny do Muzeum z grupą swoich znajomych. Poznamy się i postaramy się o wspaniały czas dla Was. Dodatkowo umieszczamy Cię na liście mecenasów w filmie wyślietlanym wieczorami w oknie drzwi naszego Muzeum. Jesteś mecenasem kultury.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy. To duża pomoc. I bardzo sobie szanujemy Twój dar. To 5% miesięcznych kosztów stałych. Dzięki Twojej pomocy Muzeum będzie miało niezagrożony byt. Trafiasz na listę wyróżnionych Patronów na stronie www.muzeumgitary.pl a ponadto przed każdymi Świętami Bożego Narodzenia wyślemy Ci bilet wstępu do Muzeum dla grupy do 4 osób. Możesz skorzystać z niego osobiście z grupą zaproszonych osób lub przeznaczyć go jako prezent dla kogoś innego. Będziesz również na liście mecenasów w filmie wyświetlanym na drzwiach naszego Muzeum.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy, to bardzo duża suma. Dla nas to 10% miesięcznych kosztów stałych. Taka pomoc skutecznie oddala zagrożenie funkcjonowania Muzeum. Trafiasz na listę wyróżnionych Patronów na stronie www.muzeumgitary.pl. Przesyłamy Ci każdorazowo przed Świętami Bożego Narodzenia bilet wstępu dla czteroosobowej grupy. Umieszczamy Cię na liście mecenasów Muzeum wyświetlanej w naszym filmiku na drzwiach Muzeum. Wyślemy Ci również autorską płytę Leszka Kwaśniewicza z nagraniami jego utworów z użyciem instrumentów z naszego muzeum. Jesteś mecenasem i współtwórcą Muzeum Historii Gitary.
Zostań patronem

Polecani Autorzy