Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

10 zł

miesięcznie

60 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1104
miesięczne wsparcie
901
liczba patronów

  Myśl w ruchu. Body Movement & Design Thinking to nowatorskie warsztaty łączące świat sztuki ze światem biznesu i edukacji stworzone przez Justynę Jakubczyk - praktyka Design Thinking i Customer Experience oraz Agę Konopka - reżyserkę ruchu i pedagoga tańca.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 5000 zł
brakuje 4940 zł
Z myślą w ruchu w internetach!
Wsparcie, którego potrzebujemy, by uruchomić i prowadzić kanał na YT.
Będziemy kręcić, montować i publikować treści, które pozwolą wszystkim:
- poznać ćwiczenia związane z ruchem ciała uruchamiające mózg i wyzwalające kreatywne myślenie
- poznać metody ruchowe pozwalające tworzyć skuteczną komunikację z drugą osobą
- poznać techniki rozwoju pomysłów (out of the box) oparte na zasadach tworzenia Wayne McGregora
- poznać metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań dzięki prezentacji procesu Design Thinking


Każdy odcinek będzie zawierał opis mechanizmów, które są uruchamiane dzięki odpowiednim ćwiczeniom ruchowo – mentalnym, opowiemy o sposobie wykonania i efekcie, jaki można osiągnąć.
Wskażemy też okoliczności i sytuacje, w których można stosować dane ćwiczenia ciała i umysłu.

Kwota pokryje wydatki związane z produkcją odcinków (wynagrodzenie dla ekipy, która będzie je z nami tworzyć oraz dla ekspertów z dziedziny neuronauki, dydaktyki, biznesu i sztuki).
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł
brakuje 9940 zł
Dobra jakość techniczna pozwoli osiągnąć lepszą jakość myśli w ruchu.
Ta kwota pozwoli nam pokryć koszty zakupu sprzętu i jego eksploatacji:
aparat/ kamera, komputer, mikrofony, wynajem przestrzeni

A także pokryje bieżące wydatki związane z działalnością digitalową i promocją kanału, by docierał do szerokiej publiczności.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 17500 zł
brakuje 17440 zł
Z myślą w ruchu w Polskę!
Naszym marzeniem jest zorganizowanie tournée z warsztatami w wybranych miastach Polski (Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Kraków, Poznań, Lublin, Białystok). Cykl wyjazdowych warsztatów pozwoli nam na prezentację narzędzi i rozwiązań stosowanych w świecie sztuki jak największej grupie odbiorców, by mogli korzystać z ruchu podczas pracy w korporacji, w instytucjach publicznych i oświatowych. Dodatkowo chcemy przeprowadzić badania skuteczności stosowanych metod z udziałem ekspertów z neurobiologii.

Ta kwota pozwoli pokryć koszty:
- logistyczne (transport, nocleg)
- wynajmu przestrzeni warsztatowej wraz ze sprzętem
- zakupu materiałów szkoleniowych
- stworzenia materiałów graficznych w celu promocji warsztatów
- stworzenia videorelacji z wydarzenia
- konsultacje z naukowcami

Szacujemy, że każdorazowa organizacja wyniesie około 2,5 tys. złotych
Chcemy przeprowadzić cykl 7 warsztatów.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 25000 zł
brakuje 24940 zł
Myśl w ruchu z zagranicznym potencjałem
Zależy nam na tym, by wzbogacać nasze warsztaty wiedzą zagranicznych ekspertów w dziedzinie łączenia sztuki i biznesu i chcemy zaprosić ich do Polski, organizując edycję specjalną 2-dniowych warsztatów na zakończenie cyklu warsztatowego.

Kwota pokryje koszty:
- organizacji i promocji eventu
- logistyki związanej z podróżą i pobytem Gości
- wynagrodzenie dla ekspertów
- videorelację
- wywiad z Gośćmi, który będzie opublikowany na kanale YT

O Autorze

„MYŚL W RUCHU. Body Movement & Design Thinking" – program rozwoju empatii, komunikacji i współpracy oraz kreatywności i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. 

Fakty naukowe dotyczące wpływu ruchu i mowy ciała na proces kreacji  i budowania relacji połączone z naszym kilkunastoletnim doświadczeniem w budowaniu zespołów kreatywnych i projektowych pozwoliły stworzyć innowacyjny program warsztatowy kierowany zarówno do biznesu, jak i branży edukacyjnej.

Stosujemy niekonwencjonalne metody integracji i budowania więzi emocjonalnych wśród obcych sobie początkowo ludzi po to, by mogli razem współdziałać, prowadzić efektywną komunikację i wspólnie generować pomysły, realizując je z pełnym zaangażowaniem. Formuła projektowa pozwala również zmienić zaburzone modele komunikacji wśród osób, które się znają, ale nie potrafią odnaleźć porozumienia.

Dzięki zastosowaniu ćwiczeń mentalno -ruchowych proces team buildingu i efektywnego dialogu opartego na empatii zachodzi dużo szybciej i skuteczniej niż w przypadku stosowania jedynie komunikacji werbalnej.

 


 

Autorki i trenerki:

 Łączy nas przyjaźń, pasja do kreatywnego tworzenia, taneczny background oraz dążenie do syntezy różnych dziedzin, w których od lat pracujemy.

W 13 – letnim dorobku zawodowym Agi przenikają się doświadczenia z dziedziny teatru, mody, ruchu ciała, choreografii, a także pedagogiki. Natomiast 10-letni staż zawodowy Justyny składa się z doświadczenia korporacyjnego i agencyjnego opartego o obsługę klienta i rozwój relacji z klientami B2B oraz B2C.

Obie pracowałyśmy w zespołach kreatywnych, a także projektowych. Wiemy, z jakimi problemami borykają się grupy: brak efektywnej komunikacji i twórczy impas, brak empatii i sympatii, rywalizacja zamiast współpracy, monologi zamiast dialogu, schematyczne myślenie, nieumiejętność wyjścia z własnej perspektywy i wejścia w buty odbiorcy.

Mając świadomość tych przeszkód oraz ogromny zasób metod i narzędzi, jakie niesie sztuka ruchu, wiemy, jak rozwiązać te problemy. A świadczą o tym nasze sukcesy w realizacji wielu projektów oraz rekomendacje osób, z którymi współpracowałyśmy. Dlatego postanowiłyśmy podjąć kroki, by wprowadzić do polskich instytucji publicznych oraz korporacji nowatorskie rozwiązania budowania więzi, współpracy w grupie i myślenia „out of the box”.

Według nas podstawą jest szybkie wygenerowanie energii i synergii, by zintegrować zespół, który ma za zadanie w krótkim czasie skutecznie zrealizować cel – niezależnie od tego, czy jest to choreografia, reklama, produkt czy usługa. Kluczowa jest umiejętność współpracy i tworzenie pomysłów, które dostarczą nową wartość odbiorcy i zapewnią pożądany efekt artystyczny i/lub biznesowy.

 

AGNIESZKA KONOPKA - Movement Director:

 

JUSTYNA JAKUBCZYK -  Praktyk Customer Experience & Design Thinking:

 

JUSTYNA JAKUBCZYK -  Trener miękkich kompetencji kobiet:

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy za Twój gest dobroci!
Jeśli wyrazisz chęć, by dostać podziękowania publiczne - zamieścimy je na końcu każdego odcinka "Myśli w ruchu" na YT.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
25 zł to dwie kawy na mieście. My często tworzymy przy kawie, więc chętnie oznaczymy Cię i pozdrowimy na materiałach z backstage'u naszej współpracy.
Wrzucamy posty na IG i FB na naszych profilach, więc będzie nam miło, jeśli będziesz chciał(a) się na nich pojawić jako nasz patron!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki tej kwocie oferujemy 30 minutowe konsultacje z jedną z nas w zakresie naszych specjalizacji:
- tańca, ruchu ciała, reżyserowania reklamy
- ćwiczenia miękkich kompetencji, Customer Experience, Desgin Thinking, obsługi klienta w Social Media
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Jeżeli potrzebujesz indywidualnego spotkania z lekcją tańca, ruchu, emocji, koordynacji, koncentracji, empatii to służymy naszą wiedzą i pomocą!
Ewentualnie możemy dostarczyć Ci zestaw ćwiczeń do stosowania na co dzień przez Ciebie lub Twój zespół.
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Justyna piecze genialne, zdrowe ciasta, więc możesz otrzymać bezglutenowy i bezcukrowy sernik z dodatkami superfoods!
W końcu zdrowa dieta i pełnowartościowe przekąski to paliwo dla mózgu :)
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Zapraszamy Cię na całodzienne warsztaty "Myśl w ruchu. Body Movement & Design Thinking"
Zostań patronem
1500 zł / miesiąc
patroni: 0
W ramach tej kwoty chętnie przeprowadzimy 4 -godzinne warsztaty "Myśl w ruchu. Body Movement & Design Thinking" dla kilku-osobowego zespołu w Twojej firmie / instytucji.
Zostań patronem
2500 zł / miesiąc
patroni: 0
Przeprowadzimy pełen program warsztatowy (8 h) - "Myśl w ruchu. Body Movement & Design Thinking" dla grupy max 15 - osobowej. Każdy z uczestników otrzyma dodatkowo możliwość przeprowadzenia 45 - minutowych konsultacji po warsztatach.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy