Avatar użytkownika

Mysterium Fidei

0
patronów
0 
miesięcznie
35 
łącznie
0
patronów
0 zł 35 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

5 zł miesięcznie
Każdy z tych progów powinien różnić się na zasadzie proporcjonalnego wzrostu. Jednak każdy z nas zna ewangeliczną scenę z ubogą wdową, która wrzuciła do świątynnej skarbony dwa pieniążki. Tak mało, a jednak "najwięcej ze wszystkich". Dlatego dziękujemy za wszelką pomoc! Jest to dla nas ogromne wsparcie. Już sama świadomość tego, że są ludzie, którzy podzielają naszą troskę o coraz głębsze poznanie i większą dbałość o piękno liturgii. Wasze wsparcie, którego nam udzielacie, w bardzo wymiernej formie, jest pomocą w budowaniu naszego dzieło. Dlatego śmiało możecie nazwać się naszymi współpracownikami. Dziękując Wam za to, obiecujemy naszą modlitwę. W czasie rekolekcji zostanie odprawiona Msza Święta w Waszej intencji.
10 zł miesięcznie
Każdy z tych progów powinien różnić się na zasadzie proporcjonalnego wzrostu. Jednak każdy z nas zna ewangeliczną scenę z ubogą wdową, która wrzuciła do świątynnej skarbony dwa pieniążki. Tak mało, a jednak "najwięcej ze wszystkich". Dlatego dziękujemy za wszelką pomoc! Jest to dla nas ogromne wsparcie. Już sama świadomość tego, że są ludzie, którzy podzielają naszą troskę o coraz głębsze poznanie i większą dbałość o piękno liturgii. Wasze wsparcie, którego nam udzielacie, w bardzo wymiernej formie, jest pomocą w budowaniu naszego dzieło. Dlatego śmiało możecie nazwać się naszymi współpracownikami. Dziękując Wam za to, obiecujemy naszą modlitwę. W czasie rekolekcji zostanie odprawiona Msza Święta w Waszej intencji.
25 zł miesięcznie
Każdy z tych progów powinien różnić się na zasadzie proporcjonalnego wzrostu. Jednak każdy z nas zna ewangeliczną scenę z ubogą wdową, która wrzuciła do świątynnej skarbony dwa pieniążki. Tak mało, a jednak "najwięcej ze wszystkich". Dlatego dziękujemy za wszelką pomoc! Jest to dla nas ogromne wsparcie. Już sama świadomość tego, że są ludzie, którzy podzielają naszą troskę o coraz głębsze poznanie i większą dbałość o piękno liturgii. Wasze wsparcie, którego nam udzielacie, w bardzo wymiernej formie, jest pomocą w budowaniu naszego dzieło. Dlatego śmiało możecie nazwać się naszymi współpracownikami. Dziękując Wam za to, obiecujemy naszą modlitwę. W czasie rekolekcji zostanie odprawiona Msza Święta w Waszej intencji.
50 zł miesięcznie
Każdy z tych progów powinien różnić się na zasadzie proporcjonalnego wzrostu. Jednak każdy z nas zna ewangeliczną scenę z ubogą wdową, która wrzuciła do świątynnej skarbony dwa pieniążki. Tak mało, a jednak "najwięcej ze wszystkich". Dlatego dziękujemy za wszelką pomoc! Jest to dla nas ogromne wsparcie. Już sama świadomość tego, że są ludzie, którzy podzielają naszą troskę o coraz głębsze poznanie i większą dbałość o piękno liturgii. Wasze wsparcie, którego nam udzielacie, w bardzo wymiernej formie, jest pomocą w budowaniu naszego dzieło. Dlatego śmiało możecie nazwać się naszymi współpracownikami. Dziękując Wam za to, obiecujemy naszą modlitwę. W czasie rekolekcji zostanie odprawiona Msza Święta w Waszej intencji.
100 zł miesięcznie
Każdy z tych progów powinien różnić się na zasadzie proporcjonalnego wzrostu. Jednak każdy z nas zna ewangeliczną scenę z ubogą wdową, która wrzuciła do świątynnej skarbony dwa pieniążki. Tak mało, a jednak "najwięcej ze wszystkich". Dlatego dziękujemy za wszelką pomoc! Jest to dla nas ogromne wsparcie. Już sama świadomość tego, że są ludzie, którzy podzielają naszą troskę o coraz głębsze poznanie i większą dbałość o piękno liturgii. Wasze wsparcie, którego nam udzielacie, w bardzo wymiernej formie, jest pomocą w budowaniu naszego dzieło. Dlatego śmiało możecie nazwać się naszymi współpracownikami. Dziękując Wam za to, obiecujemy naszą modlitwę. W czasie rekolekcji zostanie odprawiona Msza Święta w Waszej intencji.
200 zł miesięcznie
Każdy z tych progów powinien różnić się na zasadzie proporcjonalnego wzrostu. Jednak każdy z nas zna ewangeliczną scenę z ubogą wdową, która wrzuciła do świątynnej skarbony dwa pieniążki. Tak mało, a jednak "najwięcej ze wszystkich". Dlatego dziękujemy za wszelką pomoc! Jest to dla nas ogromne wsparcie. Już sama świadomość tego, że są ludzie, którzy podzielają naszą troskę o coraz głębsze poznanie i większą dbałość o piękno liturgii. Wasze wsparcie, którego nam udzielacie, w bardzo wymiernej formie, jest pomocą w budowaniu naszego dzieło. Dlatego śmiało możecie nazwać się naszymi współpracownikami. Dziękując Wam za to, obiecujemy naszą modlitwę. W czasie rekolekcji zostanie odprawiona Msza Święta w Waszej intencji.
500 zł miesięcznie
Każdy z tych progów powinien różnić się na zasadzie proporcjonalnego wzrostu. Jednak każdy z nas zna ewangeliczną scenę z ubogą wdową, która wrzuciła do świątynnej skarbony dwa pieniążki. Tak mało, a jednak "najwięcej ze wszystkich". Dlatego dziękujemy za wszelką pomoc! Jest to dla nas ogromne wsparcie. Już sama świadomość tego, że są ludzie, którzy podzielają naszą troskę o coraz głębsze poznanie i większą dbałość o piękno liturgii. Wasze wsparcie, którego nam udzielacie, w bardzo wymiernej formie, jest pomocą w budowaniu naszego dzieło. Dlatego śmiało możecie nazwać się naszymi współpracownikami. Dziękując Wam za to, obiecujemy naszą modlitwę. W czasie rekolekcji zostanie odprawiona Msza Święta w Waszej intencji.
1000 zł miesięcznie
Każdy z tych progów powinien różnić się na zasadzie proporcjonalnego wzrostu. Jednak każdy z nas zna ewangeliczną scenę z ubogą wdową, która wrzuciła do świątynnej skarbony dwa pieniążki. Tak mało, a jednak "najwięcej ze wszystkich". Dlatego dziękujemy za wszelką pomoc! Jest to dla nas ogromne wsparcie. Już sama świadomość tego, że są ludzie, którzy podzielają naszą troskę o coraz głębsze poznanie i większą dbałość o piękno liturgii. Wasze wsparcie, którego nam udzielacie, w bardzo wymiernej formie, jest pomocą w budowaniu naszego dzieło. Dlatego śmiało możecie nazwać się naszymi współpracownikami. Dziękując Wam za to, obiecujemy naszą modlitwę. W czasie rekolekcji zostanie odprawiona Msza Święta w Waszej intencji.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Mysterium Fidei w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Liturgia jest dla nas niezwykle ważna i w oparciu o nią chcemy tworzyć "ekosystem" wiary. Liturgia jest bowiem łącznikiem naszej prostej codzienności z teologią i życiem duchowym - źródłem i szczytem!

Dlaczego Mysterium fidei?Czy zdarza Ci się, że Twoja modlitwa jest przegadana, trudna czy bez tzw. "fanfar"? To normalne. Spotkanie z Bogiem, jakie dokonuje się w akcie wiary, najnormalniej w świecie nas przerasta, ponieważ Bóg jest Mysterium fidei - Tajemnicą wiary. Nie oznacza to jednak, że mamy pozostawić Go w półmroku jako niedostępnego dla nas samych. Jest wręcz przeciwnie: Bóg zaprasza nas do odkrywania siebie!

By jednak wyjść na to spotkanie, nie wystarczy uczestniczyć w coniedzielnej Mszy Świętej albo włączanie się w tradycyjne praktyki modlitewne, takie jak nabożeństwa. Do owocnego spotkania z Bogiem potrzeba też wiedzy oraz nieustannej formacji. 


Formacja liturgicznaCelem działalności projektu "Mysterium fidei" jest formacja liturgiczna, której nie chcemy ograniczać wyłącznie do pozyskiwania odpowiedniej wiedzy. Podobnie jak przy nauce pływania nie wystarczy teoretyczna wiedza dotycząca stylów pływania, lecz trzeba wejść do wody i wypłynąć na głębie. Tak samo jest z liturgią. Nie wystarczy sama wiedza, bo jeśli nie prowadzi ona do spotkania z Bogiem, to jest ona sucha i zagubiła swój cel.

Liturgiczne piękno i głębiaLiturgia nie jest tylko zbiorem określonych reguł i zasad celebracji. Zatrzymalibyśmy się wtedy na warstwie zewnętrznej. Liturgia charakteryzuje się pięknem i głębią, które poruszają naszą wolę i uczucia, ale również nasz intelekt, a mówiąc kategoriami współczesnej kultury - nasze serce i rozum.

Dlatego nasza działalność ma na celu z jednej strony dostarczyć niezbędną wiedzę, a z drugiej strony, poprzez przygotowanie pięknej celebracji, rozsmakować w liturgicznym spotkaniu z Bogiem. Są to dwa skrzydła, na których Bóg unosi nas w liturgii do spotkania z Nim, poznania Go i rozkochania się w Nim.

 

Formacja... Co? Formacja liturgiczna?Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że jako chrześcijanie potrzebujemy formacji biblijnej i to się udaje coraz bardziej. Powstaje też coraz więcej grup rozwijających duchowość stricte charyzmatyczną. Zapominamy jednak o formacji liturgicznej, która wprowadziłaby nas w spotkanie z Bogiem, które dzieje się w liturgii...

A przecież to spotkanie w liturgii z Bogiem jest czymś najdoskonalszym! 

Wierzymy, że teologia nie jest sztucznym i wymyślonym tworem, ale mówieniem o Bogu i z Bogiem. Teologia jest narzędziem, który może stać się w dobrych rękach przewodnikiem prowadzącym do głębokiej zażyłości z Bogiem.

Dlatego tworzymy konkretne propozycje, które oddajemy do Waszej dyspozycji.

 

Nasze aktualne działaniaI. Liturgia pełna piękna

To, co rzeczywiście jest piękne wzbudza nasze upodobanie. To naturalne, że zdążamy do odkrywania piękna. W tym jednak poszukiwaniu potrzebna jest również ta warstwa zewnętrzna, która uzdalnia nasze wnętrze do zagłębienia się w kontemplacji.

Jako ośrodek liturgiczny chcemy dać tę możliwość, abyśmy wspólnie wędrowali po pięknie liturgicznej obecności Boga. Zapraszamy na comiesięczne Msze Święte, gdzie w sposób szczególny chcemy wtajemniczać się w liturgiczną głębię. 

 

II. Chór liturgiczny

Śpiew podczas Mszy Świętej czy innych nabożeństw NIE JEST tylko otoczką, jak zwykło się mówić. Nie jest to dodatek, który tylko upiększa czy czyni celebrację bardziej uroczystą.

Śpiew to integralna część celebracji! Poprzez ten akt dołączamy do chóru aniołów i świętych, którzy nieustannie wyśpiewują chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. 

Zapraszamy na spotkania chóru, które odbywają się w każdy WTOREK o godzinie 19:15 w Centrum Dialogu w Toruniu! 

 

III. Spotkania formacyjne na WT UMK

Do przeżywanej świadomie liturgii potrzebna jest formacja oparta na rzetelnych podstawach naukowych oraz wymianie wspólnych doświadczeń. W tym roku podczas spotkań rozprawiamy o pięknie, jakie możemy "wyciągać" z liturgii - Mszy Świętej, sakramentów oraz liturgii godzin.

Każde spotkanie ma stał schemat: konferencja zaproszonego gościa, przerwa na kawę oraz długa dyskusja ;) Odbywają się one w wybrane wtorki na WT UMK, w tym roku czekają nas jeszcze dwa. Zapraszamy po więcej szczegółów na stronę Facebook naszego ośrodka.

 

IV. Rekolekcje liturgiczne

Jedną z głównych inicjatyw naszego ośrodka jest organizacja corocznych rekolekcji liturgicznych. Jest to kilkudniowy czas, kiedy karmimy się wiedzą naukową podczas prelekcji oraz dajemy się poprowadzić stricte samej liturgii. Czas dnia wypełnia nam celebracja liturgii godzin oraz Mszy Świętej. Każdy dzień wieńczy godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.

A co jeszcze pomiędzy? Duuużo dyskusji przy dobrej kawie ;) Kawiarenka to nieodłączna część rekolekcji, gdzie możemy wymienić swoje spostrzeżenia, także z prelegentami! Wśród nich byli już m. in. ks. dr Krzysztof Porosło, inicjator krakowskich rekolekcji liturgicznych "Mysterium fascinans", o dr Dominik Jurczak OP, dziekan tzw. "Angelicum" w Rzymie, bp dr Andrzej Suski, biskup senior diecezji toruńskiej, czy też o. Łukasz Miśko OP, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

 

V. Nabożeństwa i dodatkowe spotkania

Z ramienia ośrodka organizujemy/współorganizujemy również nabożeństwa, adekwatnie do panującego okresu w roku liturgicznym. Były to już np. roraty czy czuwanie adwentowe w formie akatystu. Oprócz tego organizowaliśmy również otwarte spotkanie dyskusyjne na WT UMK o "Pięknie i kiczu w liturgii", gdzie głównym zaproszonym gościem był o. dr Tomasz Gałuszka OP. 

 

VI. Warsztaty

Udało się nam również zorganizować warsztaty adwentowej muzyki liturgicznej, które prowadził dla nas Paweł Bębenek, jeden z lepszych kompozytorów muzyki liturgicznej w Polsce! W planach kolejne warsztaty, m. in. z muzyki czy też pisania, komponowania modlitwy powszechnej i wiele więcej! :) 

 

VII. Facebook i Instagram oraz YouTube

Równomiernie do powyższych działań prowadzimy także formację liturgiczną w social mediach. Prowadzimy serię rozważań do listu apostolskiego św. Jana Pawła II "Dies Domini", książki ks. dra Krzysztofa Porosło pt. "Święta codzienność". 

Prowadziliśmy również rozważania wielkopostne do prefacji, przeznaczonych na ten okres liturgiczny, czy też medytacje nad tekstami mszalnymi poszczególnych dni w roku. 

www.instagram.com/mysterium_fidei_torun/

www.facebook.com/mysteriumfideitorun

www.youtube.com/@mysteriumfidei2354

 

VIII. Dobra kawa ;) 

Jak już wyżej pisaliśmy - nieodłącznym elementem naszych spotkań jest dobra kawa :) 

 

 

Cele Autora

Organizacja rekolekcji liturgicznych "Mysterium Fidei"
  • 10 000 zł
  • 9 965 zł brakuje
0%
Centralnym punktem całej formacji, którą chcemy proponować za pośrednictwem serwisu internetowego, będą organizowane co roku rekolekcje liturgiczne. Jest to czas, w którym chcemy dać poprowadzić się liturgii, aby doświadczyć spotkania z Bogiem. Jest to wydarzenie o niezwykłej wadze, a niekiedy nie zdajemy sobie z tego ze względu na marginalizowanie formy. Tymczasem Bóg stworzył człowieka jako istotę duchowo-cielesną, dlatego ważny jest wymiar zarówno duchowy jak i cielesny (zmysłowy). Chociaż pierwszorzędny jest duch i to jemu podporządkowane są elementy materialne, to jednak często znaki, które widzimy, czujemy, dotykamy czy słyszymy, przeszkadzają nam w doświadczeniu spotkania z Bogiem. Bo mogą charakteryzować się formą, która nie jest odpowiednia do wobec doniosłości wydarzenia spotkania z Bogiem. Brakuje piękna. Dlatego chcemy, aby w czasie rekolekcji wszystko było jak najlepiej dopracowane i cechowało się pięknem, które będzie godne miary boskiego spotkania. Stąd konieczność posiadania odpowiednich funduszy, które pozwolą nam przygotować niezbędne teksty liturgicznej w przystępnej i estetycznej formię.
Rekolekcje są również czasem spotkania z drugim człowiekiem, z którym chcemy wchodzić w relację. Do tego potrzeba znajomość, chociażby imienia. Stąd potrzeba również materiały dla uczestników, takich jak np. identyfikatory, które pomogą w podtrzymania bezpośredniego kontaktu. Takim spotkaniom sprzyja odpowiednia atmosfera, dobra kawa i smaczny przysmak, a to również wymaga od nas nakładu finansowego, który pomoże przygotować odpowiednią przestrzeń dla prowadzenia owocnej rozmowy o liturgii przy kubku dobrej kawy.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Mysterium Fidei już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Ozi Ozov
Ozi Ozov
5 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.