Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

16

patronów

330 zł

miesięcznie

9375 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
321
miesięczne wsparcie
289
liczba patronów

  Life Skills, Praktyczna Psychologia, Rozwój Osobisty
Szukam najlepszych narzędzi do walki z nudnym, nieciekawym i smutnym przeciętnym życiem. Chcę podzielić się nimi z Tobą! Robię to poprzez animacje edukacyjne i livestreamy szkoleniowe na YouTube

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
66 %
100%
osiągnięto 66%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 170 zł
Podstawowe koszty działania
Jesteśmy - Ja i grafik bardzo wdzięczni patronom. Pierwszy próg pokryje podstawowy koszt wiązany z funkcjonowaniem kanału Przeciętny Człowiek. Pozwoli na opłacenie licencji wszystkich programów z jakich korzystamy (w większości liczonych w $ więc jest to kwota zależna od kursu dolara). Odciąży to nas z tych podstawowych kosztów, za co będziemy Wam patronom bardzo wdzięczni.
0%
22 %
100%
osiągnięto 22%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1170 zł
Podcast Nieprzeciętne Idee
Kochani Patroni - ufundowaliście Podcast Nieprzeciętne Idee. Dzięki tej kwocie będę mógł poświęcić więcej czasu i zaprosić ciekawych gości do Nieprzeciętnych Dyskusji. Będę mógł dzięki Wam pojechać do konkretnego Nieprzeciętnego Gościa lub sprowadzę go do siebie. Otrzymasz moje materiały w najpopularniejszych formatach i serwisach podcastowych tak ciągle były przy Tobie.
0%
100%
osiągnięto 8%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3670 zł
Drugi Kanał - Mowa ciała i analizowanie kłamstw znanych osób
Dziękuję Patroni! Z budżetem 4000 zł / mc możemy niemal w pełni pokryć koszt funkcjonowania całego projektu Przeciętny Człowiek i uruchomić dodatkowy kanał na YouTube skupionym wokół analizy Mowy Ciała i prawdomówności (niewerbalne sygnały kłamstwa itd.) ludzi znanych z telewizji i social mediów. To projekt, który mnie niesamowicie ekscytuje i chciałbym go rozpocząć możliwie jak najszybciej. Dzięki tym środkom będę miał możliwość go zrealizować.
0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4670 zł
Pokrycie wszelkich kosztów działania i gwarancja ciągłości projektu
Kochani Patroni! Uff... przy tej kwocie możemy odetchnąć i tworzyć ze spokojnym duchem - właśnie pokryliśmy wszystkie koszty działania całego projektu Przeciętny Człowiek w świecie Nieprzeciętnych Idei. Wszystko, włącznie z podatkami, pensją grafika, opłaceniem kosztów licencyjnych itd. Dzięki Wam możemy skupić się na tym co najważniejsze - na tworzeniu i nie martwić się o przyszłość projektu.

Masz gwarancję, że projekt Przeciętny Człowiek będzie cały czas działał, ulepszał się i edukował. Za co jesteśmy Tobie bardzo wdzięczni.
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 8000 zł miesięcznie
brakuje 7670 zł
Szkolenia stacjonarne dla patronów - co miesiąc w innym mieście
Raz w miesiącu zorganizuję przy użyciu części z tych funduszy Szkolenie stacjonarne tylko dla Patronów, czyli wstęp będą mieli tylko wspierający ten kanał. Co miesiąc zrobię to w innym mieście wg sugestii patronów, ale będę najpierw odwiedzał największe miasta tj.: Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk itd. Szkolenia będą szykowane specjalnie na tą okazję od zera i będą dotyczyły zakresów takich jak: auto-motywacja, prokrastynacja, sprzedaż, umiejętności komunikacji, umiejętności biznesowe itd.

O Autorze

Cześć, na imię mam Leszek i ponad rok temu rozpocząłem misję propagowania wiedzy na temat praktycznych, życiowych umiejętności, użytecznej psychologii i dobrze rozumianego rozwoju osobistego.  Szukam najlepszych narzędzi do rozwoju zawodowego i osobowego, które przekazuje Tobie. Chcę pokazać, że da się wyjść z szarej przeciętności otaczając się praktycznymi Nieprzeciętnymi Ideami. Dzięki zastosowaniu stosunkowo oryginalnego medium w postaci animacji edukacyjnych tzw. explainer videos, przybliżam Nieprzeciętne Idee z ciekawych książek, z własnych doświadczeń i swojej własnej ekspertyzy  jako Trenera Sprzedaży.

Moim celem jest poprawienie jakości życia widzów moich materiałów, zainspirowanie do działania, do ruszenia z miejsca, do dania praktycznych narzędzi dzięki którym poznasz lepiej siebie i zrozumiesz swoje otoczenie, w szczególności w kontekście zawodowym.

 

Moim celem jest ZMIANA. Chcę poprawić Twoją jakość życia, zainspirować Cię do ruszenia z miejsca. Chcę by moje materiały dawały praktyczne narzędzia dzięki którym poznasz lepiej siebie i zrozumiesz swoje otoczenie, w szczególności w kontekście rozwoju zawodowego.

Prezentuję zarówno użyteczne książki:

 

Oraz dzielę się własnym doświadczeniem:

Jak również edukacyjne livestreamy, gdzie co tydzień spotykamy się z widzami, by przez ok 90 minut odpowiedzieć na licznie pojawiające się pytania i omówić najciekawsze Nieprzeciętne Idee.

Uwielbiam dzielić się wiedzą i nauczać, a tematy dostępne w moich animacjach są moją pasją. Dziękuję, że chcesz abym mógł Ci ją przekazać i tym samym sprawiasz, że moje życie ma sens!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 8
Patron Nieprzeciętny!

Czy 10 zł to dużo? To dwa chleby, pół paczki fajek, pół obiadu w tanim bistro, to pól kilo kiełbasy, albo... Nieprzeciętne wsparcie projektu, którego misją jest walka z przeciętniactwem i odnalezienie Twojego potencjału. Oprócz wielkiego DZIĘKUJĘ od twórców, otrzymasz także:
- dostęp do grupy na Facebooku, gdzie będę prowadził Q&A i będę osobiście dostępny dla Waszych pytań i sugestii
- dostęp do dwóch livestreamów w miesiącu tylko dla patronów (Nieprzeciętne Idee)
- dostęp do specjalnego bloga dla patronów na Patronite
- otrzymasz zniżkę na wszystkie moje kursy
- rozgrzeszenie za używanie adblocka na YouTube :)
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 4
Patron Inspirujący!

Jesteś wielki! Oprócz korzyści wypisanych na poprzednich poziomach otrzymujesz
- dostęp do specjalnego SZKOLENIA w formie webinaru raz w miesiącu,
- dostęp do materiałów edukacyjnych specjalnie przygotowanych dla patronów (ikonografiki, niektóre scenariusze)
- pośród patronów inspirujących będę wybierał losowo 2, do których zadzwonię / umówię się na Skype na krótką pogawędkę / konsultacje.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Patron Motywujący!

To jest naprawdę dużo! Dziękuję! Otrzymasz wszystko co powyżej oraz:
- możliwość zasugerowania tematu kolejnych animacji - Twoje propozycje rozpatrzę w pierwszej kolejności
- przedpremierowe i dodatkowe materiały z moich kursów i szkoleń
- priorytet w rozpatrywaniu pytań do Q&A włącznie z możliwością połączenia live podczas livestreamów
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Patron Biznesowy!

Wow! To jest konkretne wsparcie, dziękuję!
Dostajesz wszystko to co pozostali patroni oraz:
- wybierzemy raz w roku Twój temat animacji edukacyjnej i go zrealizujemy (warunek, musi być to poważna propozycja)
- otrzymasz podziękowania w naszych animacjach raz w miesiącu
- zrealizujemy Twoj podpis / awatar / symbol w formie rysowanej animacji (krótkie 5 - 10 sekund rysowania) i prześlemy dla Ciebie w formacie wideo!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy