Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

37

patronów

815 zł

miesięcznie

2560 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
178
miesięczne wsparcie
163
liczba patronów

  Jesteśmy fundacją, której misją jest inspirowanie sztuką. Chcemy zainteresować tą dziedziną jak najszerszą publiczność wg zasady „sztuka dla każdego – od amatora do konesera”. Prowadzimy portal o sztuce www.niezlasztuka.net, realizujemy też projekty edukacyjne o sztuce.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
16 %
100%
osiągnięto 16%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4185 zł
BEZPIECZEŃSTWO
Od kilku lat wkładamy całe serce i 100% czasu w rozwój portalu niezlasztuka.net oraz inne projekty edukacyjne o sztuce. Chcemy zainspirować sztuką jak najszersze grono osób, dlatego nie mamy na portalu paywalli. Chcemy, aby do naszych artykułów miał dostęp każdy, bez względu na lokalizację i zasobność portfela.
Staramy się nie narzekać. Nie jest nam łatwo bez stałego finansowania, ale ponieważ to nasza ogromna pasja, to się nie poddajemy.
Nasza redakcja mieści się na 18m2, ale zdalnie współpracujemy z ponad 80 autorami. Na tej powierzchni powstają też inne nasze projekty, jak edukacyjny projekt dla dzieciaków - Muzeum w Liceum.
Na portalu opublikowaliśmy już ponad 1000 artykułów o sztuce i bardzo chcemy z Waszą pomocą rozwijać portal o nowe treści.

Osiągnięcie tego celu umożliwi stabilną współpracę z autorami i regularne tworzenie nowych treści, ich edycję i korektę merytoryczną. Dzięki temu będziemy dostarczać Wam ciekawe i wiarygodne publikacje i dzięki Wam będą one dostępne dla każdego bezpłatnie. Także dzięki tej kwocie będziemy mogli powiększyć nasz metraż o dodatkowy pokój (obecnie nasza siedziba to zaledwie 18 m2).

Będziemy mogli dużo i regularnie publikować, m.in. :
• w każdy poniedziałek ARCYDZIEŁO DO KAWY - esencjonalny, atrakcyjny wizualnie artykuł na temat wybitnego dzieła ze SZTUKI ŚWIATOWEJ,
• artykuły na temat SZTUKI POLSKIEJ,
• nowe PORTFOLIA wspaniałych polskich i zagranicznych artystów,
• interaktywne biografie artystów w postaci TIMELINE'ów - NOWOŚĆ na portalu,
• raz w tygodniu - NEWSLETTER, rozszerzony o wybór najciekawszych aktualności dotyczących sztuki światowej,
• posty na FACEBOOK'u będące codzienną inspiracją,
• informacje o najciekawszych WYDARZENIACH KULTURALNYCH.

0%
100%
osiągnięto 9%
cel: 9000 zł miesięcznie
brakuje 8185 zł
NOWE TREŚCI
Osiągnięcie tego celu umożliwi nam tworzenie nowych, atrakcyjnych treści i narzędzi do przyswajania wiedzy:

• INFOGRAFIKI – wizualna pigułka wiedzy na temat wielkich artystów i wielkich dzieł, żeby łatwo i szybko przyswoić najważniejsze fakty;
• NOWE CYKLE tematyczne, jak ECOLE DE PARIS, Współcześni artyści aukcyjni;
• QUIZZY - do interaktywnych biografii (timeline'ów) stworzymy system quizzów, który pozwoli utrwalać pozyskaną wiedzę na temat wielkich artystów polskich i zagranicznych;
• WYWIADY Z MISTRZAMI: ludźmi kultury i sztuki, wybitnymi artystami, kolekcjonerami;
• PODCASTY – Arcydzieło do Kawy w wersji audio, do posłuchania w każdym miejscu i o każdej porze.
0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 13000 zł miesięcznie
brakuje 12185 zł
PRZEWODNIK I AKADEMIA NIEZŁEJ SZTUKI
To cudownie szalony poziom. Tu oprócz portalu będziemy mogły tworzyć projekty, o których realizacji marzymy od lat, a które wymagają już większych nakładów pracy i finansów. Będziemy mogły zatrudnić dodatkowe osoby do pomocy.

• PRZEWODNIK PO SZTUCE EUROPEJSKIEJ z interaktywnymi mapami i wersją audio. Będzie on dla Was bardzo przydatny w planowaniu podróży i w czasie zwiedzania zabytków i muzeów w Rzymie, Paryżu, Amsterdamie oraz innych europejskich ośrodkach sztuki.
• AKADEMIA NIEZŁEJ SZTUKI – Aplikacja przesyłająca regularną porcję informacji o sztuce w pigułce, podaną lekko i ciekawie, umożliwiająca usystematyzowanie wiedzy na temat sztuki wg epok, stylów i krajów.

O Autorze

POCZĄTKI

Informatyczka i skrzypaczka spotkały się na studiach historii sztuki... 

Od zawsze kochamy sztukę, ale to właśnie kolejne nasze studia – historia sztuki - były tym momentem, kiedy postanowiłyśmy coś z tym zrobić. Był to dla nas bardzo inspirujący czas. Nauczyciele byli wielkimi pasjonatami i znali się na tym, o czym mówili. Z wielkiego zachwytu tym tematem pomyślałyśmy, że byłoby cudownie, gdyby ta dziedzina trafiła do szerszego grona osób. 

Fundacja Niezła Sztuka
Dana Tomczyk-Dołgij, Joanna Majewska, Fundacja Niezła Sztuka


Na początku założyłyśmy facebooka (fb.com/niezlasztuka.net), a  następnie bloga o sztuce pod adresem  www.niezlasztuka.net.  26 listopada 2013 r. został opublikowany pierwszy post na naszym profilu facebook.  Stronę internetową zrobiłyśmy same w oparciu o darmowy szablon bloga, a dobre serce kolegi-programisty pomogło z czasem zmienić blog w portal.

Fundacja powstała dopiero rok później, kiedy ta praca, początkowo hobbystyczna,  zaczęła pochłaniać nas całkowicie.  Forma  prawna fundacji wydawała się naturalna, ponieważ nie traktowałyśmy naszej działalności w kategoriach dochodowych. 

portal dziś to 1000 artykułów 80 autorów

Portal zaczynałyśmy w oparciu o wolontariackie teksty zaprzyjaźnionych autorów, ale szybko zrozumiałyśmy - żeby publikować dużo i dość regularnie, musimy mieć na to budżet. Teksty czasami powstają w kilka tygodni, autor musi się zaangażować  - przeczytać kilka pozycji książkowych, sprawdzić fakty. Dodatkowo, tekst musi przejść edycję i korektę merytoryczną.

niezlasztuka.net
niezlasztuka.net

Początkowo cały nasz budżet pochodził z tego, co udało nam się zarobić w naszych zawodach. Pieniądze, które zarobiłyśmy, szły na pokrycie kosztów publikacji. To jednak było wykańczające.

Jedyne co podtrzymywało nas na duchu to Wasze pozytywne komentarze i maile, dzięki którym wiemy, że doceniacie to, co robimy.  Stopniowo zaczęliście również wpłacać nam drobne darowizny.  Czasami to  jest 3-5 złotych, ale  taka darowizna pokazuje nam, że powinnyśmy robić to dalej. 

 

Postanowiłyśmy założyć profil na Patronite i poprosić Was o wspieranie nas przez tę platformę, aby umożliwić Wam pełny ogląd naszej sytuacji i naszych działań. Dzięki Wam uwierzyłyśmy, że to, co robimy jest ważne. Wierzymy też, że razem poradzimy sobie z trudnościami i Fundacja będzie mogła przetrwać i dalej się rozwijać. 

 

CENTRUM DOWODZENIA NA 18 M2

Nasz lokal jest chyba najmniejszą redakcją świata. Na 18 m2 mieści się redakcja portalu, ale powstają tu również inne projekty Fundacji, jak Muzeum w Liceum czy Muzeana. Pracujemy w kilka osób na malutkim metrażu i musimy planować przychodzenie wolontariuszy i praktykantów „na zakładkę”, aby się pomieścili.  Marzymy o tym, aby mieć budżet na jeszcze jeden pokój. 

centrum dowodzenia na 18 m2

WOLONTARIUSZE I PRAKTYKANCI

To nasz największy skarb. To cudowni ludzie, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, żeby nam pomóc. Nie wiemy, jak to się dzieje, że przyciągamy tak zdolnych i wspaniałych ludzi. To, że jest ich sporo okazało się, kiedy robiliśmy urodziny fundacji, i żeby wszystkich pomieścić zastawiliśmy nasz lokal tak, że nie dało się ruszyć. To było dwa lata temu, kiedy ekipa była o połowę mniejsza. 

 

MISJA

Naszą misją jest inspirować sztuką i opowiadać o niej w sposób przystępny i ciekawy. Zależy nam aby dać dostęp do tej wiedzy każdemu, bez względu na jego miejsce zamieszkania i sytuację finansową. Chcemy pisać  bez specjalistycznego żargonu i trudnych terminów - tak, żeby zaciekawić osoby na różnym poziomie zaznajomienia się z tematem. Chodzi o to, żeby czerpać przyjemność z obcowania ze sztuką!

Bardzo nam zależy, żeby pięknie zilustrować publikowane treści, dlatego dużo wysiłku wkładamy w pozyskanie wysokiej jakości zdjęć od polskich i zagranicznych instytucji kultury.

Chcemy być wiarygodnym źródłem wiedzy na temat polskiej sztuki, o której nie ma zbyt dużo w internecie, a także prezentować ją w możliwie najlepszej jakości. Staramy się pokazać dzieła zarówno z muzeów narodowych, jak i tych mniejszych, bo często również te instytucje mają ciekawe i zupełnie nieznane zbiory.

Piszemy często o artystach, którzy nie są tak bardzo popularni, bo świat o nich zapomniał. Wiemy, że może nie przeczyta tego aż tak wiele osób, ale piszemy o nich, bo warto ich znać.

 

DLACZEGO TWOJE WSPARCIE JEST WAŻNE

Staramy się nie narzekać i oszczędzamy na wszystkim. Nasza siedziba - to lokal  zaledwie 18 m2. Prowadzona tu jest redakcja portalu, spotykamy się tu z wolontariuszami i praktykantami, powstają tu również inne projekty edukacyjne, takie, jak Muzeum w Liceum.

Budżet fundacji jest bardzo skromy i prowadzimy ją dzięki niezliczonej ilości godzin pracy wolontaryjnej autorów, edytorów, informatyków i nas samych, ale mimo wszystko staramy się, aby to, co robimy było profesjonalne. 

Napisaliśmy wiele wniosków o granty, ale niestety nie jest to droga, która może zapewnić nam stabilność. Przez te wszystkie lata udało się pozyskać tylko 2 niewielkie granty i to na projekty lokalne.  

Ciągle musimy się martwić o to, co będzie za tydzień czy miesiąc, czy wystarczy nam środków na wszystkie planowane publikacje. 

Twoje wsparcie jest dla nas ważne - żeby utrzymywać portal i tworzyć nowe treści, potrzebujemy stabilności finansowej.

 

ZOBACZ, CO ROBIMY:

 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 19
❤ NIEZŁOSZTUKOWICZ ❤


Dziękujemy, że jesteś z nami!

Każde wsparcie bardzo się dla nas liczy! Nawet skromniejsze kwoty, ale regularne mają ogromne znaczenie i sprawiają, że możemy dalej działać i tworzyć nowe treści.

W ramach wdzięczności:
♥️ z radością umieścimy Twoje nazwisko na portalu w zakładce Mecenasi i Darczyńcy
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 13
❤ NIEZŁY WSPIERACZ ❤


Ogromnie dziękujemy za Twoje wsparcie! Twój gest pokazuje nam, że to co robimy jest dla Ciebie ważne!

W ramach podziękowania:

1. z radością umieścimy Twoje nazwisko na portalu w zakładce Mecenasi i Darczyńcy
2. zaprosimy Cię do tajnej grupy Niezłych Patronów na facebooku, gdzie będziesz na bieżąco mógł dowiadywać się o naszych planach i projektach. Będziemy się Ciebie radzić przy wdrażaniu nowych projektów, będziesz też pierwszym testerem nowych narzędzi na portalu!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 4
❤ NIEZŁY KULTURYSTA ❤


Wow! To już naprawdę zacna kwota, która będzie sporą cegiełką na pokrycie kosztów naszej fundacji.

W ramach wielkiej wdzięczności:

1. z radością umieścimy Twoje nazwisko na portalu w zakładce Mecenasi i Darczyńcy
2. zaprosimy Cię do tajnej grupy Niezłych Patronów na facebooku, gdzie będziesz na bieżąco mógł dowiadywać się o naszych planach i projektach. Będziemy się Ciebie radzić przy wdrażaniu nowych projektów, będziesz też pierwszym testerem nowych narzędzi na portalu!
3. otrzymasz specjalny, regularny newsletter - z „Arcydziełem do kawy” do poczytania parę dni przed jego premierą :)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
❤ NIEZŁY PRZYJACIEL ❤


To naprawdę wielka pomoc, jesteśmy wzruszone! Dzięki Twojemu wsparciu będzie jeszcze więcej Niezłej sztuki na portalu i kolejnych edukacyjnych projektów!

W ramach podziękowania:

1. z radością umieścimy Twoje nazwisko na portalu w zakładce Mecenasi i Darczyńcy
2. zaprosimy Cię do tajnej grupy Niezłych Patronów na facebooku, gdzie będziesz na bieżąco mógł dowiadywać się o naszych planach i projektach. Będziemy się Ciebie radzić przy wdrażaniu nowych projektów, będziesz też pierwszym testerem nowych narzędzi na portalu!
3. otrzymasz specjalny newsletter - z „Arcydziełem do kawy” do poczytania parę dni przed jego premierą :)
4. otrzymasz od nas elektroniczny Certyfikat „Niezłego Przyjaciela Fundacji”
5. podziękujemy Ci oficjalnie na naszym facebooku!
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
❤ NIEZŁY MECENAS ❤


Dziękujemy za Twoje zaufanie, to już taki poziom wsparcia, że stajesz się Mecenasem fundacji, za co jesteśmy Ci przeogromnie wdzięczne. Dzięki Twojemu wsparciu powstaną kolejne, wspaniałe artykuły.

W ramach wdzięczności:

1. z radością umieścimy Twoje nazwisko na portalu w zakładce Mecenasi i Darczyńcy
2. zaprosimy Cię do tajnej grupy Niezłych Patronów na facebooku , gdzie będziesz na bieżąco mógł dowiadywać się o naszych planach i projektach. Będziemy się Ciebie radzić przy wdrażaniu nowych projektów, będziesz też pierwszym testerem nowych narzędzi na portalu!
3. otrzymasz specjalny, regularny newsletter - z „Arcydziełem do kawy” do poczytania parę dni przed jego premierą :)
4. otrzymasz od nas elektroniczny Certyfikat „Niezłego Mecenasa Fundacji”
5. podziękujemy Ci oficjalnie na naszym facebooku!
6. otrzymasz specjalne podziękowanie w naszym newsletterze
7. podziękujemy Ci też telefoniczne ❤
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
❤ NIEZŁY CUDOTWÓRCA ❤


Takie wsparcie to byłby cud... Wiele już w życiu widziałyśmy, ale to... prawdziwe szaleństwo!

Jeśli jednak zdecydujesz się wybrać ten próg to oszalejemy z radości i:

1. z radością umieścimy Twoje nazwisko na portalu w zakładce Mecenasi i Darczyńcy
2. zaprosimy Cię do tajnej grupy Niezłych Patronów na facebooku, gdzie będziesz na bieżąco mógł dowiadywać się o naszych planach i projektach. Będziemy się Ciebie radzić przy wdrażaniu nowych projektów, będziesz też pierwszym testerem nowych narzędzi na portalu!
3. otrzymasz specjalny, regularny newsletter - z „Arcydziełem do kawy” do poczytania parę dni przed jego premierą :)
4. otrzymasz od nas papierowy Certyfikat „Niezłego Mecenasa Fundacji”
5. podziękujemy Ci oficjalnie na naszym facebooku!
6. otrzymasz specjalne podziękowanie w naszym newsletterze
7. podziękujemy Ci też telefoniczne ❤
8. przynajmniej raz na kwartał zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o bieżących wydarzeniach w świecie sztuki i opowiedzieć o naszych najbliższych planach :)
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
❤ NIEZŁY ARTYSTA ❤


Nie wierzymy, że to mogłaby być prawda....

Jeśli jednak zdecydujesz się wybrać ten próg, bardzo chciałybyśmy się z Tobą spotkać osobiście, porozmawiać o sztuce, o życiu, o wszystkim! :)

♥️ Specjalnie dla Ciebie będziemy robić relacje z muzeów!

Oprócz tego:

1. z radością umieścimy Twoje nazwisko na portalu w zakładce Mecenasi i Darczyńcy
2. zaprosimy Cię do tajnej grupy Niezłych Patronów na facebooku, gdzie będziesz na bieżąco mógł dowiadywać się o naszych planach i projektach. Będziemy się Ciebie radzić przy wdrażaniu nowych projektów, będziesz też pierwszym testerem nowych narzędzi na portalu!
3. otrzymasz specjalny, regularny newsletter - z „Arcydziełem do kawy” do poczytania parę dni przed jego premierą :)
4. otrzymasz od nas papierowy Certyfikat „Niezłego Mecenasa Fundacji”
5. podziękujemy Ci oficjalnie na naszym facebooku!
6. otrzymasz specjalne podziękowanie w naszym newsletterze
7. podziękujemy Ci też telefoniczne ❤
8. przynajmniej raz na kwartał zadzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o bieżących wydarzeniach w świecie sztuki i opowiedzieć o naszych najbliższych planach :)
9. chcielibyśmy również, abyś mógł mieć wpływ na treści na portalu - będziesz miał możliwość zaproponować 3 tematy, które opracujemy!
10. prześlemy Ci specjalną niespodziankę do powieszenia na ścianie ;)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy