Po ukraińsku - По-українськи

W Patronite od 01.12.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1646

Liczba Patronów: 1733

Zostań Patronem
Kup na prezent
6 patronów
179 miesięcznie
2 907 łącznie

Nagranie brakującej wymowy do haseł ukraińskich

1 500 zł

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

Obecnie około 76,5% haseł ukraińskich w słowniku ma nagraną wymowę. Przy około 31,5 tysiąca wszystkich ukraińskich haseł oznacza to, że 7400 haseł wciąż nie ma nagrania. Chciałbym na tydzień (pięć dni roboczych po 8 godzin) wynająć jakiegoś ukraińskiego native speakera i nagrać jak największą liczbę brakujących haseł. Poczyniłem w tym celu własną inwestycję zakupując w styczniu 2021 domowe studio nagraniowe. Nagrania będą wykonywane przy pomocy serwisu https://lingualibre.org/ i dostępne do użytku dla wszystkich poprzez udostępnienie w serwisie Wikimedia Commons.

Запис вимови для українських статей, де вона відсутня

Наразі близько 76,5% українських статей у словнику мають запис вимови. Загалом це означає, що з приблизно 31,5 тисячі українських статей ще 7400 статей досі без вимови. Я хотів би найняти носія української мови на тиждень (п’ять робочих днів по 8 годин) і записати якомога більше відсутніх вимов. Для цього я зробив власні інвестиції, придбавши домашню студію звукозапису в січні 2021 року. Записи будуть зроблені через веб-сайт https://lingualibre.org/ і для всіх будуть доступні для використання на сайті Wikimedia Commons.

Nagranie wymowy przykładów użycia

3 000 zł

96%

osiągnięto

93 zł

brakuje

Obecnie w słowniku jest ponad 750 unikalnych przykładów użycia słów. Kolejny tydzień pracy z native speakerem chciałbym poświęcić właśnie na nagranie ich wymowy. Każdy przykład to średnio ponad 7 słów. Razem więc zostanie nagranych ponad 5 tysięcy słów żywego języka.

Запис вимови прикладів вживання

Нині в словнику налічується понад 750 унікальних прикладів використання слів. Наступний тиждень роботи з носієм мови хотілося б присвятити запису їхньої вимови. Кожен приклад містить у середньому понад 7 слів. Загалом буде записано понад 5000 слів живої мови.

Nagranie wymowy form fleksyjnych

6 000 zł

48%

osiągnięto

3 093 zł

brakuje

Dopełniacz liczby mnogiej rzeczownika? Tryb rozkazujący czasownika? Rodzaj żeński stopnia wyższego przymiotnika? Jak się je wymawia? Akcent w języku ukraińskim jest ruchomy więc wymowa formy fleksyjnej niekoniecznie wynika z wymowy formy podstawowej. Nagrań wymowy form fleksyjnych w tym słowniku w zasadzie nie ma a słów takich są setki tysięcy. Dlatego do nagranych w poprzednim tygodniu form podstawowych, przez kolejne dwa tygodnie chciałbym popracować z ukraińskim native speakerem nad nagraniami form fleksyjnych. W pierwszej kolejności nagrywane będą formy fleksyjne najczęściej używanych słów.

Запис вимови флективних форм

Родовий відмінок множини іменника? Імператив дієслова? Жіночий рід вищого ступеня прикметника? Як вони вимовляються? Наголос в українській мові рухливий, тому вимова флективної форми не обов’язково походить з вимови основної форми. Записи вимови флективних форм у цьому словнику практично відсутні, а таких слів сотні тисяч. Тому для основних форм, записаних минулого тижня, наступні два тижні я хотів би попрацювати з носієм української мови над записами флективних форм. Спочатку будуть записані флективні форми найбільш часто вживаних слів.
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 4 zł
Marzena Jaworska
Marzena Jaworska
Próg: 99 zł
Karol Skiba
Karol Skiba
Próg: 9 zł
Renata Piejko
Renata Piejko
Próg: 49 zł
Alicja  Łabędzka
Alicja Łabędzka
Próg: 9 zł