Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

20 zł

miesięcznie

130 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
955
miesięczne wsparcie
917
liczba patronów

  Studio Wschód to portal, na którym opisujemy działania prowadzone z miłości do Kresów. Na rzecz Rodaków na Wschodzie działamy od 1991 r., wspieramy ich materialnie, zachowujemy relacje, prowadzimy akcję Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Czynnie ocalamy Kresy. Z waszym wsparciem możemy więcej!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 5000 zł
brakuje 4870 zł
Wsparcie i rozwój portalu
Chcielibyśmy jeszcze bardziej rozwinąć nasz portal i rozmach działania na wschodzie. Z góry dziękujemy za każde wsparcie naszej strony i działań. Przez to będziemy mogli poświęcić więcej czasu na pisanie wartościowych artykułów oraz organizacje inicjatyw Kresowych. Każde wasze wsparcie to więcej tekstów, filmów i wypraw sporządzonych prosto dla was.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 8000 zł
brakuje 7870 zł
Aktywna realizacja zadań kresowych
Wyjazdy na Kresy i pomoc rodakom wiążą się ze stałymi wydatkami. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi potrafimy zebrać nawet 100 tys. zniczy i tony darów dla naszych Rodaków, jednak trzeba je przecież jeszcze zawieźć na mogiły i do potrzebujących osób. W planach mamy wiele miejsc, do których zamierzamy dotrzeć z pomocą. Oprócz Mołdawii, Litwy, Kazachstanu, Ukrainy i Rosji, chcielibyśmy dotrzeć do Polaków zamieszkujących w Argentynie, USA i na Filipinach. Wierzymy, że z waszym wsparcie nam się to uda.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 10000 zł
brakuje 9870 zł
Sprzęt
Na tą chwile dysponujemy starym sprzętem, potrzebujemy odpowiednich narzędzi by komponować dla was filmy w najlepszej jakości wideo i audio. Z przekazaną każdą złotówką sprawiasz, że nasz zespół jest coraz bardziej profesjonalny.

O Autorze

Na naszym portalu ukazujemy Wschód od mało znanej strony, ukazujemy losy Polaków poza granicami RP od strony ludzkiej, relacjonujemy niesamowite historie z ich życia. Docieramy z pomocą, łączymy zagubione sprzed lat rodziny. W sposób ciekawy i innowacyjny angażujemy młodzież w edukacyjne wyprawy na Wschód - ten bliski i ten daleki: do mickiewiczowskiego Wilna i  wiernego Lwowa, czy na wietrzne stepy Kazachstanu i mroźną syberyjską tajgę. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie czekają nas pasjonujące historie i osoby, którym niesiemy wsparcie.  Wielu z Was, może sobie nie zdawać sprawy z tego, że osoby, którym pomagamy, mogą być członkami Waszych rodzin. Bo kto dziś pamięta losy swych pradziadków i ich rodzeństwa?

Pomoc naszym rodakom, którzy pozostali na Kresach, jest jednym z najważniejszych celów, jaki sobie założyliśmy. Za naszą wschodnią granicą wciąż pozostają setki tysięcy Polaków, a wielu z nich potrzebuje wsparcia z ojczyzny: zarówno finansowego, jak i mentalnego. Nasz portal ma na celu informować i organizować pomoc dla nich. Tak łączymy publicystykę z pomocą oraz nieustannymi wyprawami.

 

Wzruszające spotkanie z rodakiem z Kresów: do dziś czekam Polski

Nasze nagranie z wizyty u pana Stanisława Krutnika, 90-letniego nauczyciela z Przemyślan. Nasz rodak dziękuje za przekazane dary i zachęca byśmy przyjeżdżali dalej!

Tak żyją nasi Rodacy na Kresach...

Anna i Kazimierz Marmulowie z Magdalówki pod Skałatem żyją w bardzo trudnych warunkach. Odwiedziliśmy ich z darami zebranymi przez polskich uczniów. Nasi Rodacy serdecznie dziękują za pomoc. Dla samotnych Polaków na wschodzie często jesteśmy jedynym wsparciem. Wszystkie dary zawsze przekazujemy osobiście dzięki czemu pomoc zawsze dochodzi. Możemy działać dzięki darczyńcom dlatego wasze wsparcie jest tak istotne.

Gdybym miała skrzydła, to bym przyleciała do Polski

Za wschodnią granicą wciąż pozostało wieku Polaków. Niektórzy tęsknią za ojczyzną. Nagranie z wizyty u pani Weroniki Szyrokiej, mieszkającej pod Podhajcami, w ramach akcji "Paczka na Kresy".

Aleksandrówka - polska wieś na Podolu

Co roku organizujemy akcję "Paczka na Kresy"  dotarła ona też do Aleksandrówki - wieś tę zamieszkują sami Polacy. Została ich tylko garstka. Aleksandrówka dzisiaj bardziej przypomina skansen, ale jest on silnie związany z naszą ojczyzną. Rodacy serdecznie dziękują za okazana pomoc i śpiewają polskie kolędy.

Polski tydzień w Kazachstanie

U podnóża gór Tienszan , przy granicy z Kirgistanem, położone jest najbogatsze miasto Kazachstanu – Ałmaty. Do 1998 roku było stolicą tego kraju i nosiło nazwę Ałma - Ata, co w języku miejscowym znaczyło „ojciec jabłek”. Po odzyskaniu przez Kazachstan niepodległości, państwowe urzędy przeniesiono do Astany. Ałmatański region, związany jest z dramatycznymi losami naszych Rodaków, którzy w drugiej połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku, zostali deportowani tu z województwa żytomierskiego. W całym Kazachstanie żyje do dzisiaj prawie 40 tysięcy ludzi z polskich rodowodem. Najwięcej z nich mieszka w północnej części Kazachstanu, w okolicach Kokczetawy. Wielu z nich w ostatnim czasie decyduje się na repatriację do historycznej ojczyzny swoich przodków. Polacy są mniejszością wyróżniającą się na tle wielonarodowej społeczności tego kraju.

Czy śni się wam Wilno...

Za naszą wschodnią granicą żyją jeszcze obywatele II Rzeczpospolitej. Mimo wielu przeciwności losu zachowali wierność naszej ojczyźnie. Przez lata tęsknili za Polską, za rodzinami, które po II wojnie światowej rozdzieliła granica. Są strażnikami narodowej pamięci, najlepszymi wychowawcami młodego pokolenia. Żywą historią Wileńszczyzny jest Zygmunt Olszewski, podporucznik Armii Krajowej, jeden z najmłodszych żołnierzy, który mając 14 lat w swoich rodzinnych Ejszyszkach spotkał się z wojenną rzeczywistością. Dzisiaj to postać bliska rodakom żyjącym po dwóch stronach granicy. Dla młodych ludzi z macierzy jest ostoją polskości na Kresach.

 

Wspólna ławka na Syberii

Mieszkający na Syberii nasi rodacy, zaciekawieni są ziemią swoich przodków. Szczególnie młode pokolenie chce znać losy pradziadów zsyłanych po wielkich narodowych powstaniach na nieludzką ziemię. W Buriacji, położonej na południowo-wschodniej Syberii, można odnaleźć wiele polskich śladów. Od XVIII wieku żyje tu ogromna grupa naszych rodaków, potomków zesłańców, którzy po wielkich narodowych zesłaniach skazywani byli na wieloletni pobyt na Zabajkalu. Część z nich po odbyciu kary nie powróciła do ojczyzny. Założyli tu rodziny i wtopili się w miejscową społeczność. Największe skupisko naszych rodaków znajduje się w stolicy republiki Ułan Ude. dziś to prawie 400-tysięcze miasto. Przodkowie Buriatów przywędrowali tutaj ponad tysiąc lat temu z Mongolii i Turcji. Na początku XVIII wieku włączono tę ziemię do państwa moskiewskiego. Pojawili się Rosjanie, którzy umocnili swoje wpływy podczas budowy kolei transsyberyjskiej. Na terenie Buriacji zamieszkuje ponad 100 różnych narodowości. Wśród wielokulturowego społeczeństwa nasi rodacy czują się bardzo dobrze. Minęły czasy, kiedy musieli ukrywać swoje pochodzenie. Dzisiaj są widoczni i szanowani przez buriackich sąsiadów.

Polskie Termopile – Zadwórze 1920

Nasz reportaż z uroczystości upamiętniających bitwę pod Zadwórzem, określaną polskimi Termopilami. 17 sierpnia 1920 roku 330, w większości bardzo młodych żołnierzy-ochotników, stawiło czoła kilkutysięcznej 1. Armii Konnej Budionnego. Dzięki 11-godzinnej heroicznej batalii udało się udaremnić plany bolszewików, czyli przełamanie polskiej obrony i szybkie zajęcie Lwowa. Niewątpliwie ten bohaterski czyn miał wpływ na przebieg całej wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Polskie orlęta poświeciły najcenniejszy dar jaki posiada każdy człowiek, czyli życie. Przeżyło tylko 12 z 330 obrońców. Rozwścieczeni bolszewicy zmasakrowali i sprofanowali ciała poległych do tego stopnia, że tylko nielicznych udało się zidentyfikować.

96-letnia Polka z Kresów śpiewa Rotę

Pani Anastazja Jankowska z Wolicy ma 96 lat. Przez całe swoje życie opiekowała się cmentarzem, na którym pochowała męża oraz 43 innych zamordowanych przez UPA Polaków. Choć dziś jest w podeszłym wieku i straciła wzrok, nadal nie zapomina o ojczyźnie. Doskonale pamięta też patriotyczne pieśni. Pani Anastazja prosi rodaków o odwiedziny... W listopadzie 2016 roku, niedługo po naszej ostatniej wizycie, Pani Anastazja odeszła na wieczną wartę. Będziemy dbać o jej grób oraz o mogiły jej sąsiadów, którymi opiekowała się całe życie.

 

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia - Na ratunek zdewastowanym cmentarzom naszych przodków.

Czyli jak każdego roku remontujemy ponad 130 zdewastowanych polskich cmentarzy za wschodnią granicą. Dzięki akcji co roku w lipcu 1300 uczniów szkół własnymi rękami ratuje mogiły naszych pradziadów. Akcja trwa już od 10 lat!

Turecka rodzina strażnikami polskich mogił w Kazachstanie

– Nie martwcie się drodzy Polacy, na mogiły waszych przodków mamy baczenie z głębi duszy – mówi Asłan Kirkinadze, turecki przesiedleniec z Kazachstanu, kładąc rękę na sercu. Wraz z rodziną od kilkudziesięciu lat opiekuje się grobami polskich żołnierzy w miasteczku Merke. – Żadne państwo, żaden naród, nie dba o mogiły przodków, tak jak Polacy – dodaje jego żona Amira. Turecka rodzina oddała teren z nagrobkami, nie biorąc w zamian żadnych pieniędzy. To dla nich kwestia honoru.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
Kto dychę podaruje ten podziękowanie otrzymuje.
Dziękujemy i Witamy na liście naszych patronów.

Nagroda: podziękowanie mejlowe
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
20 zł sprawia, że na autostradzie bramki nam nie są straszne. Jadąc na wschód 20 zł to opłata na przejazd z Wrocławia do Gliwic w jedną stronę. Ale jeszcze musimy jechać dalej. Twoje regularne wsparcie ma wpływ na wielkość i jakość naszych prac. Dziękujemy i Witamy na liście naszych patronów.

Nagroda: podziękowanie mejlowe
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Kto 50zł nam nie poskąpi, ten dożywocia na naszym portalu w alei mecenasów dostąpi. Dzięki regularnemu wsparciu możemy szybciej rozwijać nasz portal. Dziękujemy i Witamy na liście naszych patronów.

Nagroda: podziękowanie mejlowe, dożywocie na portalu Studio Wschód w zakładce Mecenasi.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Kto na Kresy śle takie i wyższe datki ten zawsze zdrowy piękny i gładki, To już bardzo konkretne wsparcie, choć każdy grosz się liczy to solidne zaplecze to podstawa. Dziękujemy i Witamy na liście naszych patronów.

Nagroda: podziękowanie mejlowe, dożywocie na portalu Studio Wschód w zakładce Mecenasi. Wysyłka imiennego dyplomu za wsparcie sprawy kresowej.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Kto Zygmunta I Starego podaruje ten na piękny kalendarz zasługuje. Wspaniale! teraz już jesteśmy znacznie bliżej celu. Dziękujemy i Witamy na liście naszych patronów.

Nagroda: podziękowanie mejlowe, dożywocie na portalu Studio Wschód w zakładce Mecenasi. Wysyłka imiennego dyplomu za wsparcie sprawy kresowej, kalendarz kresowy na rok 2019.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Dla sprawy Kresowej wasze 500+ to dla naszej działalności wielki mus. Zobowiązanie, że to co robimy jest słuszne i potrzebne. Jest znakomicie, prawie największy stopień wsparcia.

Nagroda: podziękowanie mejlowe, dożywocie na portalu Studio Wschód w zakładce Mecenasi. Wysyłka imiennego dyplomu za wsparcie sprawy kresowej, kalendarz kresowy na rok 2019, koszulka akcji ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Kto tysiaka ofiaruje ten z nami na wschodzie zawojuje.

Nagroda: podziękowanie mejlowe, dożywocie na portalu Studio Wschód w zakładce Mecenasi. Wysyłka imiennego dyplomu za wsparcie sprawy kresowej, kalendarz kresowy na rok 2019, koszulka akcji ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" 10 dniowa wyprawa z nami na Kresy w ramach akcji ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy