Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Pieniądze to nie wszystko! Kiedy nie zakładać Patronite

autor: Patronite
1 rok temu

 

Pieniądze to nie wszystko! Kiedy nie zakładać Patronite

Powiedzmy to wprost – nie każdy profil odniesie sukces na Patronite.pl. Po prawie dwóch latach działalności wiemy już, że kluczowe są dwa czynniki:

1.       Działalność twórcza

Musisz tworzyć coś wartościowego – nieważne, czy będzie to kanał na YouTube, blog, obrazy, rękodzieło czy muzyka. Ważne, by Twórca miał już doświadczenie w tym co robi. Jeśli ktoś może określić samego siebie jako „początkującego jutubera”, to niestety, szanse na realizację celów na Patronite są stosunkowo niewielkie. Dlaczego?

2.       Społeczność

…bo zdecydowana większość Patronów rekrutuje się ze społeczności, zgromadzonej wokół kanałów Autora. To naturalny proces – tworzysz coś wartościowego, wokół projektu gromadzi się społeczność, widzowie czy fani wracają regularnie na Twój kanał, blog czy profil. W tym gronie kryją się Patroni, którzy mogą objąć Cię swoim wsparciem. Jednak – społeczność musi mieć też konkretny rozmiar, by prawdopodobieństwo pojawienia się Patronów było realne. Żeby skonkretyzować ten punkt, podamy orientacyjne wartości - wg naszych statystyk, szansę na pozyskanie Patronów mają osoby, gromadzące ok. 1000 osób na swoim facebookowym fanpage`u (wartość ta jest nieco większa w przypadku kanału na YouTube: 1500-2000 subskrybentów).

Załóżmy, że spełniasz powyższe wymagania. Co może sprawić, że profil nie przejdzie akceptacji?

CEL.

Cel Twojego profilu - punkt, który potrafi całkowicie pogrzebać szanse Autora. Kilka przykładów jak wyglądają ZŁE cele, zebrała nasza administratorka, Marta Szymańska:

1 CEL: WAKACJE

Każdy potrzebuje odpoczynku, ale nie każdy może pozwolić sobie na tygodniowy urlop na Sycylii czy Dominikanie (niestety!). Sami chętnie wybralibyśmy się w jakieś ciepłe kraje, szczególnie jesienną porą, kiedy pogoda za oknem nie rozpieszcza. Niestety, nie tędy droga. Wyjątkiem są kanały i blogi podróżnicze, w których osiąganie konkretnych celów pozwoli na coraz dalsze wyjazdy i relacje.

2 CEL: NOWA SZYBKA DO TELEFONU

Ah te smartfony… Spadnie z 10 cm i już po ekranie! Czasami nawet szkło hartowane nie pomoże. Tak, znamy to z autopsji. Za każdym razem boli tak samo, ale niestety to nadal nie jest cel odpowiedni na Patronite. Wyobrażacie sobie co by było gdyby każda pęknięta szybka miała swój profil na portalu?

3 CEL:  T-SHIRT GUCCI

Pisząc ten artykuł zdałam sobie sprawę z kilku moich (do tej pory nieznanych) życiowych potrzeb... Kto by nie chciał w swojej garderobie Gucci? Ale to chyba niezły wydatek… To co, zakładamy Patronite? NIE.

4 CEL: SAMOCHÓD

Komunikacja miejska jest super, ale właśnie zdałaś/eś prawko i jedyne o czym marzysz to przesiąść się w swoje wygodne, cztery kółka. Lub inaczej - Twój stary samochód się popsuł/znudził/czerwony już niemodny. W każdym z tych przypadków zebranie pieniędzy na Patronite nie jest dobrym pomysłem. Karmy i wiary w Boga nie kwestionujemy.

5 CEL: XBOX ONE, LAPTOP, KOMPUTER

Sprzętu elektronicznego nigdy za wiele. My też go lubimy. Nie zrozumcie nas źle, ten artykuł nie ma na celu nikogo urazić. Chcemy pomóc, dlatego w każdym przypadku sugerujemy założenie zbiórki na innych portalach crowdfoundingowych.

6 CEL: ŻONA FILIPINKA

Zastanawiamy się, jak 500zł miesięcznie miałoby pomóc w osiągnięciu postawionego celu? Często zaskakujecie nas swoją kreatywnością. Niestety tak jak w przypadku poprzednich celów, tego też nie zrealizujecie za pomocą patronite.pl.

7 CEL: ROZWÓJ KANAŁU, KTÓRY JESZCZE NIE ISTNIEJE

Musicie pamiętać, że sukces na Patronite opiera się przede wszystkim na sile społeczności Autora, z której pochodzi 98% Patronów. Zakładam, że każdy youtuber chciałby dostać 3tys. miesięcznie na start. Nie oszukujmy się, nie tylko youtuber :) Sugerujemy jednak w takich przypadkach - w pierwszej kolejności - dostarczenie wartości, a dopiero później otwieranie profilu.

8 CEL: NA GIERKE I ROZWUJ

Czy komentarz jest w tym przypadku potrzebny? Cienszkie to rzycie...

9 CEL: REMONT

Cel ten ma charakter ściśle projektowy. Uściślając  - Autor nie prowadził bloga, kanału na YT czy też fanpaga na Facebooku o tematyce remontowej. Chodziło po prostu o nowe płytki.

10 CEL: DAJCIE HAJS ZA DARMO

Pomijając najważniejsze aspekty takie jak twórczość czy społeczność Autora nie należy zapominać o wynagrodzeniach dla Patronów. Progi to bardzo ważna sekcja. Każdy próg musi zawierać wynagrodzenie adekwatne do kwoty (to tak na marginesie). Jeśli chcesz założyć podobny profil - szkoda Twojego czasu.

11 CEL: CZEKOLADKA
Czasami ochota na coś słodkiego potrafi zaskoczyć i przyjść w najmniej oczekiwanym momencie.

12 CEL: PIERŚCIONEK ZARĘCZYNOWY

Ah ta miłość, wymaga tyle poświęceń i kreatywności. Zebranie funduszy na full romantic zaręczyny to nie taka prosta sprawa, jednak Patronite nie będzie w tym przypadku pomocny. To kolejny cel, którego nie zrealizujecie za pomocą tego portalu.

 

13 CEL: LECZENIE CHOROBY
Tu będziemy poważni - zdecydowanie warto wspierać osoby chore w ich walce, jednak założeniem Patronite jest pomoc twórcom, uzdolnionym Autorom, którzy chcą zarabiać na swojej pasji. W przypadku zbiórek dotyczących pomocy osobie chorej, warto skorzystać z portali, które wyspecjalizowały się w tym zakresie:

 • pomagam.im
 • siepomaga.pl
 • pomagam.pl

Pamiętajcie, jeśli zastanawiacie się, czy dołączyć do Patronite i nie wiecie, czy jesteście już na właściwym etapie, napiszcie do nas koniecznie! Z przyjemnością pomożemy Wam i doradzimy: kontakt@patronite.pl

 

Darmowy!
Trwa ładowanie...