Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Odświeżenie profilu - zdobądź nowych Patronów!

autor: Patronite
1 rok temu

Dlaczego profil jest jak szczoteczka do zębów?

Często obserwujemy sytuację, w której profile Autorów nie zmieniają się przez wiele miesięcy. Niekiedy dzieje się tak, bo Twórcy udało się niemal idealnie wpasować w oczekiwania społeczności - ale takie przypadki są wyjątkowo rzadkie i nie wykluczają złotej zasady, dotyczącej działania na Patronite - nieustannego wdrażania (niewielkich) ulepszeń.

Zawsze można zwiększyć atrakcyjność progów, poprawić ich układ, dodać nowe nagrody, usunąć te niedziałające, zorganizować specjalną akcję, wreszcie - rozpisać profil na nowo.

Idąc za głosem chińskim mistrzów możemy śmiało stwierdzić - profil na Patronite jest jak szczoteczka do zębów. Zmieniaj go co najmniej raz na 2 miesiące!

Możesz wybrać kilka dróg:

a) Zmienić tylko jeden-dwa elementy

b) Zaktualizować cele/wizytówkę (które deaktualizują się naturalnie po jakimś czasie), pozostawiając niezmienione progi

c) Zmienić progi (to najlepszy sposób na pozyskanie nowych Patronów/zachęcenie dawnych Patronów do powrotu!)

d) Zmienić cały profil i ruszyć z Patronite od nowa!

Musisz zdecydować, które opcje wdrożyć, ale zachęcamy Cię gorąco - poświęć choćby 10 minut na analizę swojego profilu! Jeśli jesteś na Patronite dłużej niż pół roku, na pewno zauważysz przynajmniej kilka elementów, które warto zmienić :)

Pytania, które zapewnią Ci nowych Patronów

Żeby ułatwić Wam zadanie, poszliśmy śladem pilotów myśliwców i przygotowaliśmy checklistę, zawierającą listę pytań. Jeśli odpowiesz na nie szczerze i podejmiesz działania, które wynikają z tych odpowiedzi - Twój profil na Patronite zyska drugie życie! Możesz się czuć jak na przesłuchaniu czy podczas rachunku sumienia - ale hej, to dla Twojego dobra!

Cele

 • Czy wszystkie moje cele są nadal aktualne? Może warto usunąć jednostkowe cele, które udało się już osiągnąć (np. zakup kamery)?
   
 • Za co mogę podziękować Patronom? (które cele udało mi się osiągnąć dzięki ich pomocy? Jeśli udało się osiągnąć choćby skromny efekt dzięki wsparciu Patronów, warto koniecznie wpisać to np. w swojej Wizytówce!)
   
 • Czy mam nowe, motywujące cele, które warto wpisać w profilu? Warto zastanowić się też nad rodzajem celów - może zamiast celów subskrypcyjnych warto wybrać cele projektowe?

Progi

 • Czy wywiązałem/am się z dostarczenia wszystkich nagród?
   
 • Czy dostarczenie którejś z nagród jest problematyczne? (może koszt jakiejś nagrody przewyższa zysk? Może wymaga zbyt dużo pracy?)
   
 • Czy wszystkie nagrody są nadal aktualne?
   
 • Czy powinienem/powinnam dodać nowe nagrody? (w wypadku profili, które mają ponad rok to niemalże konieczność!)
   
 • Jakie nagrody cieszą się popularnością u innych Autorów (podobnych do mnie?) - warto przeanalizować, jak działają inni Twórcy!
   
 • Czy społeczność sugerowała mi pomysły na nowe nagrody?
   
 • Czy pytałem/am się widzów/czytelników/fanów co chcieliby otrzymać w zamian za wsparcie?

WAŻNE! Edycja progów w których są Patroni jest możliwa! Pamiętaj, że usuwając próg anulujesz subskrypcje Patronów, którzy opłacili je za pomocą PayPal! Jeśli chcesz edytować treść danego progu, wyślij maila na adres mateusz@patronite.pl i opisz wszystkie zmiany, które mają zostać w nim wprowadzone.

Komunikacja

 • W jaki sposób do tej pory komunikowałem/am istnienie swojego profilu na Patronite? (wymień konkretne działania)
   
 • Jaki procent mojej społeczności wie o moim profilu na Patronite?
   
 • Czy wykorzystuje:
 • Listy Patronów, umieszczane na końcu filmów/wpisów/na fanpage
 • Banery, kierujące do mojego profilu na Patronite
 • Linki do mojego profilu pod filmami/pod wpisami/artykułami
 • Widget, osadzony na stronie/blogu
   
 • Czy dziękuję regularnie (i publicznie!) Patronom? Czy dziękuje podwójnie, gdy uda się osiągnąć cel?
   
 • Czy pokazuje korzyści, które zyskują Patroni, obejmując mnie patronatem?
   
 • Czy pokazuje efekty działania Patronite (na profilu/w swoich kanałach)? (np. Trollsky pokazał na profilu wszystkie noże, które wysłał w ramach podziękowania do swoich Patronów)

Wizytówka

 • Czy moja wizytówka jest nadal aktualna?
   
 • Czy mogę zastosować którąś z porad z tego artykułu? Przeczytaj i dowiedź się, jak stworzyć niesamowitą wizytówkę!

Funkcje Patronite

Czy wykorzystuje wszystkie funkcje Patronite?

 • Ustawienia prywatności – zdecyduj, które kwoty mają być wyświetlane na Twoim profilu. Może chcesz zrezygnować np. z widoczności sumy wsparcia?
   
 • Powiadomienie dla streamerów – jeśli streamujesz i chcesz, żeby nowi Patroni pokazywali się podczas streamu, użyj tej funkcji!

Usługi Patronite Premium

Czy znasz usługi premium, które za niewielką opłatą pozwalają zyskać zupełnie nowe możliwości?

 • Panel Analityczny - dzięki niemu zyskasz dostęp do statystyk, wykresów, codziennie aktualizowanych danych, które umożliwią Ci skuteczne kreowanie komunikatów i badanie swoich działań!
   
 • Obrazek w tle - wyróżnij swój profil, dodając własny, wyjątkowy obraz w tle! Zamiast standardowego, pustego pola możesz umieścić zdjęcie, które zupełnie zmieni wygląd Twojego konta.
   
 • Promocja na stronie głównej patronite.pl - Czy chcesz, by więcej osób zaglądało na Twój profil? Promuj go na stronie głównej! To miejsce, gdzie trafia najwięcej użytkowników.
   
 • Promocja w kategoriach - Twoje konto może być wyróżnione na stronach wszystkich kategorii, które zostały do niego przypisane. Pokaż swój profil szerszej publiczności, zwiększ ruch i zdobywaj nowych Patronów!


Jesteśmy pewni, że po przejściu wszystkich tych kroków, Twój profil nie będzie już taki sam...i bardzo dobrze!  W razie pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji: kontakt@patronite.pl

Darmowy!
Trwa ładowanie...