Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Progi - Poradnik dla Autorów

autor: Patronite
3 lata temu

Progi są jednym z najważniejszych elementów w Profilu Autora – dzięki nim Patroni widzą, jaką kwotą mogą wesprzeć Twoją pracę i co otrzymają w zamian! Jak dobrze je skonstruować?


Zacznijmy od treści progu – musi on zawierać trzy podstawowe elementy:

1. Podziękowanie 

To bardzo ważne, by z góry podziękować Patronom za chęć pomocy, wspierania Twojej pasji. W końcu – dotując Cię konkretną, comiesięczną kwotą, Patron świadomie rezygnuje z innych przyjemności… Nie wystarczy tu zdawkowe „dzięki”, warto wysilić się i napisać choćby jedno zdanie: „Wielkie dzięki za wsparcie! Jesteś bohaterem na moim profilu – Twoje 10 zł jest dla mnie prawdziwym komplementem! :D”

2. Nagroda

Każdy próg musi zawierać symboliczną nagrodę, którą odwdzięczysz się Patronowi za jego hojność. Co to może być?  Zdjęcia i filmy, pokazujące Twoją pracę „od kuchni”, dedykowane materiały, tworzone specjalnie dla Patronów („co miesiąc Patroni będą mieli dostęp do wyjątkowego rysunku/filmu/innego materiału!”), tutoriale… Nagrodą może być też wpisanie na listę Patronów, dostępną na stronie czy facebooku – tak, żeby hojność Patronów mogli zobaczyć wszyscy! Świetnie działa też oddanie decyzji w ręce patronów - w progu 10 zł, autorka bloga Zwierz Popkulturalny zaoferowała Patronom możliwość zasugerowania tematu wpisu - to był strzał w dziesiątkę, próg subskrybowało ponad 40 patronów!

Najlepiej, zanim jeszcze siądziesz do tworzenia progów – przeczytaj, jak poradzili sobie z tym zadaniem inni Autorzy! Z pewnością znajdziesz u nich sporo inspiracji :) To oczywiście zaledwie ułamek możliwości – bo w tworzeniu nagród ogranicza Cię jedynie wyobraźnia! (i względy prawne…) Pamiętaj tylko, żeby nie proponować nagród, których nie będziesz w stanie dostarczyć.

3. Limit

Przy każdym progu musisz ustawić limit Patronów, którzy mogą go subskrybować. Jeśli chciałbyś, żeby próg był nielimitowany (czyli może go wykupić dowolna liczba Patronów) w polu „limit” wpisz „0” (zero). Po co więc korzystać z limitu? Wiąże się to z poprzednim punktem – jeśli w progu np. 100 zł oferujesz wykonanie dedykowanego rysunku – musisz zadać sobie pytanie, ILE takich prac w miesiącu jesteś w stanie wykonać. 5? 7? A może 10? Warto się dobrze zastanowić nad progami, których wypełnienie wymaga od Ciebie większej ilości pracy – i stosownie ograniczyć liczbę Patronów. Limit może być też wykorzystany jako narzędzie kreowania ekskluzywności – dany próg będzie mogła wykupić jedynie niewielka liczba Patronów, co może zwiększyć jego atrakcyjność. Np.  „Próg 200 zł może wykupić tylko 3 Patronów – czeka na nich wór nagród (wymień je!) i tytuł Oficjalnego, Wielkiego i Naczelnego Patrona Całej Mojej Twórczości :D”

Kwoty - pieniądze to nie wszystko...

Oczwywiście każdy próg musi też zawierać konkretne kwoty, którymi Patroni będą mogli wspierać Twoją  pracę. Jak dużo powinno być progów i jakimi wartościami dobrze jest operować? Zgodnie z naszymi doświadczeniami, standardowy rozkład progów, który przynosi dobre efekty to:
5 zł, 10 zł, 20 (lub 30) zł, 50 zł, 100 zł.

ALE! To  rozkład, który sprawdza się w przypadku posiadania solidnej społeczności (powyżej 10.000 subskrybentów na YouTube). W wypadku młodszych lub mniejszych społeczności, warto zacząć od 3 zł, przechodząc przez 7, 14 i 21 zł. Taki rozkład pozwoli znacznie zwiększyć szansę na przyciągnięcie Patronów - statystyczne szanse na sfinalizowanie subskrypcji są zdecydowanie większe, gdy w podsumowaniu tPay widzi się kwotę 21 zł (7 zł x 3 miesiące) a nie 30 zł (10 zł  x 3 miesiące)

Zasadniczo, nie warto ustawiać progów wyższych niż 100 zł – pamiętaj, że na patronite kwota wsparcia ma być regularna i comiesięczna. Jedynie Autorzy z dużymi społecznościami mogą eksperymentować z wysokimi kwotami, choć nawet w ich przypadku takich wpłat jest relatywnie niewiele. Pamiętaj też, że kwota musi być adekwatna do nagród, zawartych w progu! Pamiętaj, żeby najniższa kwota wynosiła co najmniej 5 zł - inaczej sporą część wpłaty konsumować będzie prowizja. (prowizja Paypala wynosi ok. 2,5% + 80gr od każdej transakcji - przy progu wynoszącym 1 zł niewiele zostanie dla Ciebie! Prowizja tPay wynosi ok. 1,5% od każdej wpłaty)

Oczywiście możesz popuścić wodze fantazji i ustawić kwoty np. 17 zł, 34 zł etc.! (zobacz: https://patronite.pl/profil/92/ilona-myszkowska)


Możemy Ci coś poradzić? Dopracuj próg 10 zł i zawrzyj w nim możliwie jak najatrakcyjniejszą nagrodę. To właśnie ten próg – statystycznie – cieszy się największą popularnością wśród Patronów. Warto poświęcić mu nieco więcej uwagi.

(W kwestii progów warto myśleć kategoriami Patronów – 5 czy 10 zł miesięcznie nie będzie sporym obciążeniem dla ich budżetu i znacznie łatwiej przyjdzie im decyzja o objęciu Twojej pracy patronatem,  niż w przypadku kwoty np. 70 zł. Przy czym – przy mniejszych kwotach działa efekt skali – znacznie łatwiej jest zachęcić 30 patronów do wykupienia progu 10 zł, niż jednego do subskrybowania 300 zł miesięcznie)

 


Czas teraz na serię szybkich pytań i odpowiedzi:


1.    Czy po akceptacji profilu mogę dodawać nowe progi?
TAK


2.    Czy mogę edytować treść progu, który ma już patrona?
TAK  - ale nie samodzielnie. Nową treść progu, uzgodnioną zawczasu z Patronami, prześlij na adres kontakt@patronite.pl - wstawimy ją administracyjnie!


3.    A jeśli próg nie ma jeszcze patrona, czy mogę poddać go edycji?
TAK


4.    Jak dużo tekstu powinien zawierać opis progu?
Cóż – nie za dużo, nie za mało; najlepiej od 2-5 zdań. Generalna zasada mówi, że lepiej napisać ciut więcej, niż wrzucać w treść progu jedno zdanie np. standardowe „dzięki za wsparcie”.


5.    Ile progów mogę stworzyć?
Najlepiej zamknąć się w liczbie 5-7 progów.

6.    Czy mogę zaoferować nagrodę rzadziej niż raz na miesiąc?
Tak, dobrze jest to jednak dokładnie określić np. „raz na trzy miesiące otrzymasz niepublikowany nigdzie indziej film, w którym zobaczysz…”

7. Czy wyższy próg zawiera automatycznie nagrody z niższych progów?

W założeniu - tak. Serdecznie jednak zachęcamy do wyraźnego zaznaczenia tego faktu w opisie każdego progu! Zobacz: https://patronite.pl/kgonciarz


Jeśli macie więcej pytań – zadawajcie je w komentarzach!

 

 

Darmowy!
Trwa ładowanie...