Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Moda na sukces i złoto dla zuchwałych

autor: Patronite
3 lata temu

Czym jest „sukces” na Patronite?

Czy sukces to zebranie 10.000 w trzy dni? A może zgromadzenie 30 patronów w dwa miesiące? Sukces, jakkolwiek wyświechtanie to nie brzmi, niejedno ma imię. Wiemy, że po akcji Krzysztofa Gonciarza wielu autorów (i komentatorów) przyjmuje jego osiągnięcia jako punkt odniesienia. Tymczasem sukcesu na Patronite nie mierzy się bezwzględną liczbą zgromadzonych środków czy Patronów – sukces definiują bardzo indywidualne czynniki.
Dla autora, który co miesiąc musi dopłacać, by blog czy youtubowy kanał mógł funkcjonować, nawet 400 zł jest olbrzymią zmianą jakościową – i zastrzykiem motywacji do tworzenia jeszcze lepszych treści. Spójrzmy choćby na Myszmasz Podcast. Na facebooku followuje ich nieco ponad 800 osób  - ale na Patronite zdobyli prawe 400 zł!  Co ważniejsze, wypełnili tym samym prawie wszystkie cele – do osiągnięcia ostatniego, czwartego celu zostało im (w chwili pisania tych słów) 20 zł.  Czyż nie jest to sukces? Dzięki zebraniu takiej kwoty, fani dostaną odcinek co tydzień, a Myszmasz…cóż, z pewnością ma więcej pracy – ale ciężko wyobrazić sobie lepszy bodziec do działania niż kredyt zaufania, wyrażony przez słuchaczy w finansowej formie. Bezwzględna wartość 400 zł wydaje się niewielka, jednak trzeba na nią spojrzeć przez pryzmat nowych możliwości, które otwiera zarówno przed Autorami, jak i Patronami.

Wskaźniki sukcesu


Często trafiają do nas pytania o czynniki, zapewniające „sukces” na Patronite. Skupmy się na trzech głównych kwestiach:  


1.    Silna społeczność (50% wagi)
Silna, zwarta, aktywna społeczność, z którą Autor utrzymuje bliskie relacje to najważniejszy czynnik, pozwalający osiągnąć dobre wyniki na Patronite. Rozmiar – nie jest tu najważniejszy, może to być kilkaset osób! Istotna jest za to kwestia wieku – jeśli Twoje filmy oglądają głównie 12 latkowie, to choćbyś miał 100.000 subskrybentów, przyciągniesz niewielu patronów…

2.    Właściwa komunikacja (30 % wagi)
Właściwa sposób komunikowania społeczności po co dołączasz do Patronite, co Cię do tego skłoniło, jak pomoże to budować lepsze treści, to absolutnie kluczowa sprawa. W tym punkcie zawiera się też prawidłowe i pomysłowe skonstruowanie profilu Autora. W obu tych przypadkach – służymy radą, pomożemy Wam zarówno w tworzeniu profilu jak i planowaniu komunikacji (szczegóły na końcu artykułu)

3.    Skala (20% wagi)
Naturalne jest, że jeśli masz 500.000 subskrybentów, statystyka stoi po Twojej stronie. Jednak bez zadbania o dwa pierwsze punkty, ilość fanów na niewiele może się zdać…
Warto też pamiętać, że przyrost patronów nie zawsze ma formę eksplozji – pojawia się filmik o Patronite i nagle 1000 osób wspiera Twój profil! Oczywiście, tak również może się zdarzyć, ale najczęściej trzeba myśleć w długiej perspektywie: cześć najwierniejszych fanów Twojej pracy zostanie patronami dość szybko – ale większość, będzie obserwować z boku rozwój sytuacji.

Komunikacja - nie tylko od święta!

Jeśli informacja o Patronite pojawiać się będzie (nienachalnie) przy nowych postach lub nagraniach, jeśli co jakiś czas pokażesz, jak portal pomaga w twórczym rozwoju, jeśli wspierające Cię osoby będą wspominać o nagrodach, które otrzymały za swoją hojność – patronów stopniowo będzie przybywać. Dzięki takiemu nasyceniu narracją o Patronite, osoby które nie były na początku przekonane do całej idei, mogą w końcu zdecydować się na wsparcie Twojej pracy. Komunikacja musi być procesem, który rozkłada się nie na jeden tydzień, ale na kilka(naście) miesięcy!
Jak można komunikować swojej społeczności, że jesteście na Patronite?

1.    Dedykowany film lub wpis
To oczywiście najlepsza forma na rozpoczęcie komunikacji. Możesz dokładnie wytłumaczyć, czym jest Patronite, dlaczego założyłeś/aś konto, co planujesz osiągnąć.

2.    Link do profilu, pojawiający się pod postami na facebooku/filmami na YT/wpisami na blogu etc.
Bardzo ważne jest, żeby informacja o Patronite nie zginęła pod nawałem bieżących treści – oczywiście nie sugerujemy, żeby umieszczać link do profilu w każdym możliwym miejscu, bo to wywoła jedynie irytację społeczności. Ale nienachalne, przemyślane i regularne przypominanie, że można wspierać Twoją pracę jest niesamowicie ważne.

3.     Update
Co jakiś czas konieczne jest pokazanie, jak Patronite wpływa na rozwój Twojej pracy, jak korzystają na tym patroni, co udało się zmienić. Z doświadczeń naszych autorów widzimy, że takie update`y bezpośrednio przekładają się na pojawienie się nowych patronów.

Mecenasi - as w rękawie

Jeśli tworzysz i masz pasję, ale nie posiadasz zwartej społeczności czy odpowiedniej skali, nie musisz się martwić. Patronite nadal jest miejscem dla Ciebie - dzięki naszym mecenasom, jak ZIPSEE "Cyfrowa Polska", możesz otrzymać finansowanie nawet bez wymienionych wyżej elementów. Ważne jest jedynie, żeby Twoja pasja była jak najlepiej zaprezentowana w Profilu Autora - pamiętaj, że mecenasi instytucjonalni przeglądają profile i w swoich wyborach kierują się tym, co w nich zobaczą! Zajrzyj: https://patronite.pl/mecenat

Jesteśmy po to, żeby pomagać


Pamiętaj, że ekipa Patronite czeka tylko, żeby służyć Ci pomocą i radą. Jeśli chcesz skonsultować jakieś rozwiązanie, zmagasz się z kryzysem komunikacyjnym, nie wiesz jak właściwie przekazać informację – koniecznie daj znam znać: kontakt@patronite.pl.

I jeszcze myśl końcowa: nie pozwólcie, żeby inni definiowali Wasz sukces. Sami zdecydujcie, co nim będzie!

 

 

Darmowy!
Trwa ładowanie...