Newsletter o państwie i prawie [ nr 11 ]

Obrazek posta

Newsletter o państwie i prawie [ nr 11 ]

  1. „Funkcją sądu w każdej liberalnej demokracji jest nie służenie politycznej władzy, ale bycie jej przeciwwagą. To jest istota demokracji i demokratycznego mandatu sędziów. W Polsce zrozumienie, że gdy bronisz sądu czy Trybunału Konstytucyjnego, bronisz równocześnie demokracji, która jest czymś znacznie więcej niż ten zaczarowany moment oddania głosu przy urnie, nigdy nie przeniknęła do świadomości społecznej. Prawdziwa demokracja jest tym, co dzieje się między cyklami wyborczymi, gdy jest podtrzymywana przez instytucje niezależne od rządu. Sądy są takimi samymi elementami systemu demokratycznego jak parlament, rząd czy prezydent, ale różnią się funkcją – zapewniają, że wybrane władze nie mogą robić wszystkiego, co chcą, aby przypodobać się swoim wyborcom. Dla sądu liczy się prawo, a nie najbliższy sondaż”refleksje prof. Tomasza Koncewicza po wizycie w Izraelu, gdzie miał możliwość obserwować masowe protesty w obronie niezależnych sądów  https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,29666328,tomasz-koncewicz-z-izraela-przywiozlem-kilka-lekcji-dla-naszej.htm

2.     Nie cichną komentarze na temat „komisji bezprawia i niesprawiedliwości”, jak nazwał państwową komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 Piotr Mgłosiek, sędzią VII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, wskazując w precyzyjnej analizie prawnej poziom niezgodności z Konstytucją projektu ustawy uchwalonej przez Sejm 14 kwietnia  https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2838: „Liczba oczywistych niezgodności treściowych zapisów projektu tej nieszczęsnej ustawy z Konstytucją RP jest zatrważająca. I tak od art. 2 sytuującego model demokratycznego państwa prawnego, przez art. 7 wprowadzający zasadę legalizmu, art. 10 ust. 1, a więc trójpodział władzy, art. 42 definiujący czyn zabroniony oraz zręby odpowiedzialności karnej, art. 45 będący podstawą fundamentalnego prawa do sądu. Przede wszystkim jednak zapisy projektu naruszają elementarną zasadę naszego kręgu kultury prawnej, a więc sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 175 ust. 1 Konstytucji). Zakres przedmiotowy działania komisji, zwłaszcza możliwość wymierzania sankcji o charakterystyce prawnokarnej, bo zawierającej element istotnej dolegliwości, skłania ku postawieniu tezy, iż w istocie będzie ona „sądem wyjątkowym", który zgodnie z zapisem art. 175 ust. 2 Konstytucji może być ustanowiony tylko na czas wojny. I to sądem sprawowanym przez polityków aktualnej większości sejmowej. Na koniec prawdziwa wisienka na tym niestrawnym torcie, by nie powiedzieć pasztecie. Artykuł 15 ust. 4 projektu ustawy eliminuje konstytucyjną zasadę dwuinstancyjności, wyrażoną w art. 176 ust. 2 ustawy zasadniczej, stwierdzono w nim bowiem, iż decyzje administracyjne, postanowienia i uchwały Komisji są ostateczne (!). Osobie ukaranej „środkiem zaradczym" nie będzie zatem przysługiwało jakiekolwiek odwołanie do sądu czy organu II instancji”. https://wyborcza.pl/7,162657,29668665,komisja-bezprawia-i-niesprawiedliwosci-czyli-makkartyzm-wiecznie.html?fbclid=IwAR2oPi_xcOaZrzeb0qJQGiZ4IVWxHPJty1UeGpl1v88nacfqKGjreerSrrw Profesor Mirosław Wyrzykowski w krytycznej analizie ustawy, potwierdzając jej niekonstytucyjność, ostrzega, że komisja do spraw wpływów rosyjskich może skazać na śmierć cywilną każdego obywatela, a ten będzie wobec jej działań bezbronny. https://wyborcza.pl/7,82983,29670980,prof-wyrzykowski-komisja-ds-rosyjskich-moze-skazac-na-smierc.html?fbclid=IwAR3HA7-1c0d5iy-tbVeRXKeEDRD--VNutlKwW5QHQNQb4BE_PM-6IVGsbi4. Wobec oczywistej niekonstytucyjności ustawy powołującej komisję, uzasadnionym jest oczekiwanie, że Prezydent jej nie podpisze.

 

3.     „Młodzi ludzie potrafią rozwiązywać skomplikowane równania matematyczne, znają cały okres rozwojowy pantofelka, a tak niewiele wiedzą o sobie samych”. Wśród dzieci  panuje „ogromne poczucie bezradności. Stres je przerasta, ponad 80% z nich w sytuacji kłopotliwej nie znajduje rozwiązań” -   wskazuje raport "Młode głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym" przygotowany przez fundację Martyny Wojciechowskiej - Unaweza. Badanie zrealizowano we współpracy z Fundacją "Dbam o Mój Z@sięg". Ankiety wypełniło ponad 180 tysięcy młodych ludzi. Jak podkreślają autorzy raportu - to pierwsze tego typu badanie po pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie. Wyniki są przejmujące. Z raportu - w ogromnym skrócie - wynika, że niemal co trzeci uczeń w Polsce (28 proc. ankietowanych) nie ma chęci do życia. Mniej więcej tyle samo uczniów (29,3 proc.) ma podejrzenie depresji, a czterech na 10 (39,2 proc.) myślało o podjęciu próby samobójczej, a co szóste dziecko się okalecza (16 proc.). Blisko połowa uczniów (46 proc.) ma skrajnie niską samoocenę, co drugi (58,4 proc.) czasem czuje się bezużyteczny, a co czwarty (26,4 proc.) uważa, że jest mniej wartościowy od innych. Prawie połowa uczestniczących w badaniu uczniów objada się lub głodzi (43,3 proc.), jeden na trzech regularnie się odchudza (32,8 proc.). Ok. 70 proc. badanych nigdy nie korzystało ze wsparcia psychologa w szkole i poza szkołą, a to tylko niektóre poruszone w raporcie wątki. Pełna treść dostępna jest na stronie internetowej "Młode głowy"  https://mlodeglowy.pl/wp-content/uploads/2023/04/3cb755c3-fe20-73d8-dec3-2b809e012724.pdf?fbclid=IwAR1ea6eZqi4VV28d36CPDCrXxVLT6r_51qjpZWQXEdJXXd618EGbto2aKOg; https://kobieta.wp.pl/wstrzasajace-wyniki-raportu-mlode-glowy-takich-dzieci-jest-80-proc-6888706864392704a; https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/mlode-glowy-wstrzasajace-wyniki-badan-zdrowia-psychicznego-dzieci-bezgraniczna/jp8zqk1?tpcc=email&utm_campaign=redakcja_nw_20230421&utm_content=f15f40e5-3316-479d-8c77-02475e0b5b37&utm_medium=freshmail&utm_source=email

 

4.     „Komisje wyborcze w zagranicznych obwodach głosowania mają 24 godziny od zakończenia głosowania na policzenie głosów. Jeśli w tym czasie nie przekażą wyników głosowania do komisji okręgowych, to głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe. Narusza to istotę prawa wyborczego oraz uzależnia ważność i skuteczność głosu od okoliczności, które są niezależne od obywatela i wynikają z problemów ze sprawnością działania administracji wyborczej. Konstytucja nie różnicuje prawa do udziału w wyborach w zależności od miejsca zamieszkania”  – alarmuje RPO Marcin Wiącek i apeluje do marszałków Sejmu i Senatu o rozważenie zmiany przepisów, aby usunąć ograniczenie czasowe liczenia głosów w obwodach za granicą. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-za-granica-liczenie-glosow-sejm-senat-wideo

 

5.     Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) postanowił obniżyć karę za niewykonanie środka tymczasowego z 14 lipca 2021 r. dotyczącego przepisów dyscyplinarnych sędziów z 1 miliona do 500 tysięcy euro dziennie.  Postanowienie w tej sprawie wydał w piątek (21.04) wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości, mając na uwadze likwidację przez Sejm Izby Dyscyplinarnej. „Zmiana lub uchylenie takiego środka nie działa jednak wstecz" – podkreśla TSUE. Oznacza to, że wszystkie naliczone do tej pory kary nie będą w żaden sposób pomniejszane. W tej chwili to już prawie 2,5 miliarda złotych. Polska kar nie płaci. Są one potrącane z transz wypłacanych środków przez Komisję Europejską. Do tej pory straciliśmy już w ten sposób ponad 1,7 miliarda złotych. Licznik wciąż bije, choć od teraz nieco wolniej. Wyrok wydany zostanie 5 czerwca. Do tej pory więc z każdym dniem rachunek będzie wzrastał o kolejne pół miliona euro dziennie. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-04/cp230065pl.pdf;  https://oko.press/tsue-obniza-kary-dzienne

 

6.     Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę deregulacyjną, w której zaszyty jest „podatek od zrzutek”. Podatek ten znalazł się w ustawie o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Każda zebrana kwota powyżej 54 000 zł zostanie opodatkowana 20%  daniną. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8649930,darowizna-podatek-zbiorka-publiczna-zrzutka-zmiany-2023.html; https://www.money.pl/podatki/prezydent-zdecydowal-ws-podatku-od-zrzutek-jest-podpis-andrzeja-dudy-6889818838653504a.html  Profesor Marcin Matczak skomentował to tak : „Prezydent Duda podpisał podatek od zrzutek internetowych. Ta władza mówi Wam: <<nie próbujcie nawet podejmować jakichś inicjatyw, które pokazują, że nas nie potrzebujecie. Macie być od nas zależni w pełni - zaradność zasługuje na karę, bo może sugerować, że naród jest mądrzejszy niż rząd>>. https://www.facebook.com/marcin.matczak.7923; https://www.money.pl/podatki/prezydent-zdecydowal-ws-podatku-od-zrzutek-jest-podpis-andrzeja-dudy-6889818838653504a.html?fbclid=IwAR2YUjPRWXQTP3FD5sl9-yAJ3_zjZVhHyB8cRpb_lzPwTDXjq-Ar8ktV5M8

 

7.     Sąd Najwyższy nakazał ministrowi sprawiedliwości przeprosić sędzię Justynę Koskę-Janusz z Sadu Rejonowego dla Warszawy - Śródmiecia za Jej bezpodstawną krytykę i podważanie Jej kompetencji. To wielka wygrana. Justyna Kostka – Janusz jest pierwszą sędzią w Polsce, która pozwała urzędującego ministra sprawiedliwości i pierwszą, która z nim wygrała aż w Sądzie Najwyższym. Cały proces trwał aż 6 lat. Wygrana sędzi to też wielki sukces wszystkich sędziów w Polsce, gdyż pokazała, że minister sprawiedliwości i podległy mu resort nie może bezkarnie obrażać i atakować sędziów.  https://oko.press/pilne-sn-resort-ziobry-ma-przeprosic-sedzie-koske-janusz-za-oczerniajacy-ja-komunikat

 

Redakcja newslettera:  adw. Beata Czechowicz

beata czechowicz patronitdk newsletter

Zobacz również

Patronki & Patroni - czas na nas
Majówkowy Newsletter o państwie i prawie [nr 12]
Newsletter o państwie i prawie [nr 13]

Komentarze (0)

Trwa ładowanie...