Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Posty - Autorze, ułatw sobie życie!

autor: Patronite
2 lata temu

Post dobry na wszystko!


Posty – to doskonałe narzędzie, które ułatwia komunikację ze społecznością patronów! Możesz za ich pomocą dostarczać nagrody, informować o nowościach i zmianach, wreszcie – pytać Patronów o opinie.  Sprawdź, jak korzystać z systemu postów, który właśnie został odświeżony i odmalowany!


Zanim zagłębimy się w szczegóły – pochylmy się nad ogólną ideą. Musisz pamiętać, że regularne posty pomogą Ci podtrzymać kontakt z Twoją społecznością. Przypominaj co jakiś czas Patronom, że ich wpłaty pomagają Ci lepiej realizować Twoją pasję! Warto opisać realne zmiany, pokazać je na zdjęciach czy video, ale przede wszystkim – podziękować. Może to oczywiste, ale o sprawach najprostszych najłatwiej się zapomina.


Jeśli w progach obiecałeś/aś dostarczanie nagród np. w postaci ilustracji, dedykowanych dla Patronów – nie musisz rozsyłać ich mailem, tworząc w pocie czoła bazę patronów określonego progu. Wystarczy stworzyć post, określić kto może mieć do niego dostęp (tutaj kryterium będą progi, wykupywane przez Patronów) i opublikować go. To proste!


Przejdźmy do konkretów.  Jeśli chcesz stworzyć posta, musisz zalogować się do swojego Profilu Autora. Następnie, na pasku nawigacyjnym wybierz zakładkę „Posty”. Kliknij przycisk +Dodaj nowy post, aby usunąć konto…wróć, oczywiście dodać nowy post!  


Przed Twoimi oczami roztoczy się ten oto błogi widok:

 

 

Nowy post – bez tajemnic


Przejdziemy teraz przez proces tworzenia nowego posta, dzieląc go na trzy główne kroki. Ważna sprawa – przy każdym polu znajdują się małe znaki zapytania – to wskazówki, które pomogą Ci prawidłowo używać danych poleceń. Jeśli zgubisz się przy którymś polu, warto zajrzeć pod znak zapytania!


Zajmijmy się pierwszą sekcją:

 

 1. Tutaj możesz dodać tytuł posta – warto wysilić kreatywność i napisać coś ciekawego! („Nagroda za próg 10 zł” wieje nudą na kilometry…
   
 2. Kolejne pole to Okładka posta – to miejsce, gdzie możesz wstawić zdjęcie, które wyświetli się przy poście. Uwaga – to zdjęcie jest publiczne, lepiej więc nie umieszczać tam nagrody dla patronów!
   
 3. Aktywny od: zdecyduj, od kiedy post ma być widoczny. Jeśli nie uzupełnisz tego pola, natychmiast po publikacji pojawi się on na Twoim koncie. Jeśli chciałbyś przesunąć publikację np. do kolejnego tygodnia, możesz zrobić to, wybierając konkretną datę i godzinę.
   
 4. Aktywny do: tutaj potrzebna jest kolejna decyzja – czy post ma wisieć na Twoim koncie po wsze czasy, czy któregoś dnia zniknie jak sen złoty?
   
 5. Zajawka  - czyli headline, nagłówek Twojego posta, który będzie widoczny pod zdjęciem, razem tworząc „kafelek”, który patroni zobaczą na swoich profilach. Tutaj warto uchylić rąbka tajemnicy, opisując, co zawiera post
   
 6. Druga sekcja to właściwa treść posta – możesz tutaj wstawiać zdjęcia, filmy, długie listy do Patronów… Możliwości edycji są tu dokładnie takie same, jak w polu „Wizytówka” (które na pewno przyszło Ci wypełniać podczas zakładania konta)
   

Przechodzimy do ostatniej sekcji, podzielonej na dwie części. W pierwszej możesz zdecydować, kto zobaczy w swoim profilu, że pojawił się nowy post. W drugiej sekcji, zatytułowanej „wysyłka mailowa”, możesz określić, kto otrzyma powiadomienia o nowym poście.
 

 


Komu pokazać post?


Pierwsza opcja jest oczywista – jeśli wybierzesz polecenie „wszyscy”, post będzie publicznie dostępny.


Zanim przejdziemy do kolejnego opcji, warto wyjaśnić jedną sprawę – przy profilu każdego Autora znajduje się przycisk „Obserwuj profil”. Jeśli ktoś nie jest Twoim patronem, ale obserwuje Twoje poczynania – może zobaczyć „kafelki” Twoich postów, nie będzie miał jednak dostępu do ich treści. W gronie obserwujących zawierają się naturalnie Patroni! Jeśli więc dany post ma być widoczny dla wszystkich – zaznacz opcję „wszyscy obserwujący”.  


Jeśli natomiast z różnych powodów chcesz, żeby post widzieli tylko Patroni – zaznacz opcję „wszyscy patroni”. Jednak warto pamiętać, że z grona obserwujących często rekrutują się nowi patroni…


Ostatnia opcja – „Tylko Patroni, wspierający określoną kwotą” jest szalenie ważna w kontekście przekazywania nagród lub zapytań do Patronów, subskrybujących określony próg. Wybierz, które progi wsparcia będą gwarantowały dostęp do posta – ale UWAGA! Jeśli dodajesz post dla patronów, wspierających Cię kwotą co najmniej 50 zł (więc chcesz, by widzieli go również Patroni z wyższych progów) musisz dodać wszystkie wyższe kwoty – a więc w naszym przypadku 50, 100, 200, 500 i 1000 zł. Chyba, że nagrody w Twoich progach ułożone są w taki sposób, że wyższe progi nie zawierają nagród z progów niższych (a tak domyślnie dzieje się na patronie) – wówczas musisz wybrać jedną, konkretną kwotę.


Kolejne pole – jeśli post zawiera treści niedozwolone dla osób poniżej 18 roku życia (nagość, przemoc, wulgaryzmy), zaznacz pole D! Wymaga tego nie tylko nasz regulamin, ale i przepisy prawa…


Wysyłka mailowa


Druga część tej sekcji dotyczy mailowych powiadomień, które otrzymają Patroni. Wybranie opcji „nie wysyłaj powiadomień email” spowoduje, że Patroni nie otrzymają wiadomości z informacją o nowym poście – ciągle jednak będą go widzieć na swoich profilach. Kolejna opcja – maile otrzymywać będą patroni, którzy Cię obserwują (pamiętaj, że patroni mogą wyłączyć otrzymywanie powiadomień o nowych postach!). Warto jednak pamiętać, że wybierając tę opcję, wyślesz mailowe powiadomienie do Patronów ze WSZYSTKICH progów!


Jeśli chcesz trafić do konkretnej grupy Patronów, możesz skorzystać z ostatniej opcji. Niektórych może irytować, że subskrybują próg 10 zł, a i tak otrzymują powiadomienia o postach dla progów o wyższej wartości – dlatego lepiej „personalizować” wysyłane powiadomienia. Ma tu zastosowanie ta sama zasada, co w poprzedniej części: jeśli mail ma trafić do patronów z danego progu i progów wyższych, musisz zaznaczyć wszystkie konkretne progi.


Zostały nam ostatnie przyciski – Zapisz pozwala Ci zachować szkic postu, który masz zamiar uzupełnić bądź opublikować później. Natomiast „Opublikuj” pozwala wysłać post w świat (od razu lub z opóźnieniem, jeśli zdecydowałeś się zaplanować jego publikację).

 

Przypięty post

 

W opcjach posta znajdziesz pozycję "Czy przypiąć post?" - to funkcja znana choćby z grup na Facebooku; jeśli dany post ma być wyróżniony i "przypięty",  zawsze wyświetlając się w pierwszej kolejności, należy wybrać tę właśnie opcję.

 

Darmowy!
Trwa ładowanie...