Prawa dziecka / Fundacja Go'n'Act

W Patronite od 21.04.2021

Od 2015 r. działamy na rzecz ochrony praw dziecka. Nasza wizja to świat, w którym dzieci żyją w otoczeniu przyjaznym, bezpiecznym i sprawiedliwym. Prowadzimy kampanie społ., szkolenia i warsztaty. Piszemy apele, konsultujemy dokumenty prawne, wydajemy publikacje, udzielamy wsparcia bezpośredniego.

O Autorze

Szanowna Patronko, szanowny Patronie!

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na rzecz dzieci i młodzieży.

Od 2015 roku działamy na rzecz realizacji misji naszej Fundacji, jaką jest "zapewnienie każdemu dziecku i młodemu człowiekowi pełnego poszanowania jego praw, bezpiecznego dzieciństwa i okresu młodości, poczucia przynależności do lokalnej społeczności".

Działamy w trzech głównych obszarach:

 • ochrona praw dziecka,
 • edukacja dla pokoju (antyprzemocowa, antydyskryminacyjna, wielokulturowa),
 • integracja społeczna dzieci i młodzieży.

Na Patronite szukamy Patronek i Patronów, którzy zechcą wesprzeć nasze działania w pierwszym z wymienionych obszarów: ochronie praw dziecka. Realizujemy w tym zakresie wiele różnych działań - z roku na rok coraz więcej. Obecnie jest ich na tyle dużo i są na tyle intensywne, że brak systematycznego finansowania stanowi dla nas dużą przeszkodę. 

Zapraszamy Cię do wsparcia, które pomoże nam kontynuować na większą skalę takie działania jak:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży, na których uczymy o prawach dziecka oraz o tym, co dzieci mogą robić, jeśli czują, że ich prawa są łamane,
 • szkolenia dla dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dla opiekunów dzieci i młodzieży (np. na temat tego, gdzie i jak zgłaszać podejrzenie przemocy wobec dzieci).
 • kampanie informacyjne na temat praw dziecka (np. kampania o łamaniu praw dziecka podczas podróży - podrozeaprawadziecka.pl czy o niewolniczej pracy dzieci - dzieciomdziecinstwo.pl),
 • publikacje na temat ochrony praw dziecka (np. o problemie żebractwa dzieci i sposobach jego zapobiegania) - wszystkie nasze publikacje znajdziecie tutaj: https://goandact.org/publikacje/),
 • apele, opinie, oficjalne stanowiska w sytuacjach, gdy prawa dziecka są łamane (np. gdy jakaś osoba publiczna w swojej wypowiedzi wygłasza poglądy ewidentnie sprzeczne z dobrem dzieci),
 • tworzenie materiałów edukacyjnych na temat praw dziecka (na przykład seria nagrań "Prawa dziecka w 10 minut": https://www.facebook.com/gonact/videos/?ref=page_internal), 
 • opiniowanie dokumentów (np. uchwał Rady Miasta Wrocławia, rządowe propozycje planów współpracy), które analizujemy pod kątem poszanowania praw dziecka,
 • doradztwo świadkom przemocy wobec dzieci

Zapraszamy Cię do włączenia się w te działania poprzez regularne wsparcie naszej Fundacji. Dziękujemy!

Więcej informacji o naszych działaniach znajdziecie tutaj:

Zapraszamy do kontaktu: fundacja@goandact.org.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)