Avatar użytkownika

Prawa dziecka / Fundacja Go'n'Act

Opcja wsparcia finansowego jest niedostępna!

O autorze

Od 2015 r. działamy na rzecz ochrony praw dziecka. Nasza wizja to świat, w którym dzieci żyją w otoczeniu przyjaznym, bezpiecznym i sprawiedliwym. Prowadzimy kampanie społ., szkolenia i warsztaty. Piszemy apele, konsultujemy dokumenty prawne, wydajemy publikacje, udzielamy wsparcia bezpośredniego.

Szanowna Patronko, szanowny Patronie!

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na rzecz dzieci i młodzieży.

Od 2015 roku działamy na rzecz realizacji misji naszej Fundacji, jaką jest "zapewnienie każdemu dziecku i młodemu człowiekowi pełnego poszanowania jego praw, bezpiecznego dzieciństwa i okresu młodości, poczucia przynależności do lokalnej społeczności".

Działamy w trzech głównych obszarach:

 • ochrona praw dziecka,
 • edukacja dla pokoju (antyprzemocowa, antydyskryminacyjna, wielokulturowa),
 • integracja społeczna dzieci i młodzieży.

Na Patronite szukamy Patronek i Patronów, którzy zechcą wesprzeć nasze działania w pierwszym z wymienionych obszarów: ochronie praw dziecka. Realizujemy w tym zakresie wiele różnych działań - z roku na rok coraz więcej. Obecnie jest ich na tyle dużo i są na tyle intensywne, że brak systematycznego finansowania stanowi dla nas dużą przeszkodę. 

Zapraszamy Cię do wsparcia, które pomoże nam kontynuować na większą skalę takie działania jak:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży, na których uczymy o prawach dziecka oraz o tym, co dzieci mogą robić, jeśli czują, że ich prawa są łamane,
 • szkolenia dla dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dla opiekunów dzieci i młodzieży (np. na temat tego, gdzie i jak zgłaszać podejrzenie przemocy wobec dzieci).
 • kampanie informacyjne na temat praw dziecka (np. kampania o łamaniu praw dziecka podczas podróży - podrozeaprawadziecka.pl czy o niewolniczej pracy dzieci - dzieciomdziecinstwo.pl),
 • publikacje na temat ochrony praw dziecka (np. o problemie żebractwa dzieci i sposobach jego zapobiegania) - wszystkie nasze publikacje znajdziecie tutaj: https://goandact.org/publikacje/),
 • apele, opinie, oficjalne stanowiska w sytuacjach, gdy prawa dziecka są łamane (np. gdy jakaś osoba publiczna w swojej wypowiedzi wygłasza poglądy ewidentnie sprzeczne z dobrem dzieci),
 • tworzenie materiałów edukacyjnych na temat praw dziecka (na przykład seria nagrań "Prawa dziecka w 10 minut": https://www.facebook.com/gonact/videos/?ref=page_internal), 
 • opiniowanie dokumentów (np. uchwał Rady Miasta Wrocławia, rządowe propozycje planów współpracy), które analizujemy pod kątem poszanowania praw dziecka,
 • doradztwo świadkom przemocy wobec dzieci

Zapraszamy Cię do włączenia się w te działania poprzez regularne wsparcie naszej Fundacji. Dziękujemy!

Więcej informacji o naszych działaniach znajdziecie tutaj:

Zapraszamy do kontaktu: fundacja@goandact.org.