Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

3330 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Wiolonczela barokowa w muzyce francuskiej XVIII wieku. To jest moja artystyczna fascynacja. Celem zaś: nagranie jak największej ilości tych nadzwyczajnych dźwięków.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze


Kilka słów o edukacji i rozwoju artystycznym.


Edukację muzyczną rozpocząłem w wieku 7 lat. Przez wszystkie stopnie edukacji uczęszczałem równolegle do szkoły ogólnokształcącej i szkoły muzycznej. Przed podjęciem decyzji o udaniu się na studia muzyczne spędziłem rok na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Dzięki temu decyzję o wyborze drogi muzyka mogę uznać za w pełni świadomą i podjętą samodzielnie. Dalszy rozwój artystyczny to konsekwentne kontynuowanie tej drogi.

Podczas studiów w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli, uczęszczałem dodatkowo do Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej. Był to mój pierwszy kontakt z koncepcją historycznego wykonawstwa muzyki dawnej. Doświadczenie to ukierunkowało mój dalszy rozwój artystyczny. Po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra sztuki w specjalności gra na wiolonczeli, ukończyłem dodatkowe studia w Akademii Muzycznej w Krakowie, uzyskując tytuł zawodowy magistra sztuki w specjalności wiolonczela barokowa.


Praca zawodowa i działalność artystyczna.


Pracę zawodową skoncentrowałem na muzyce dawnej. Przez wiele lat byłem członkiem Zespołu Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. Obecnie współpracuję z większością znaczących zespołów muzyki dawnej w Polsce, przede wszystkim z Arte dei Suonatori, Orkiestrą Fundacji Akademia Muzyki Dawnej w Szczecinie, czy zespołem Royal Baroque Ensemble.

Starając się jednak nie ograniczać do wąskiej specjalizacji i rozwijać jako muzyk i instrumentalista jak najszerzej, od początku otwarty byłem na różnorodne doświadczenia artystyczne i wciąż takich poszukuję. Dzięki temu miałem okazję pracować w różnych rodzajach zespołów kameralnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, orkiestrach współczesnych i historycznych, jako solista, kameralista, koncertmistrz i muzyk orkiestrowy. Miałem także okazję prawykonywać muzykę współczesną, koncertować ze znakomitymi jazzmanami (m.in. z Leszkiem Możdżerem), nagrać kilka płyt z zespołem metalowym Gladius Noctis, brać udział w popularnych programach telewizyjnych występując m.in. z Justyną Steczkowską.


Praca pedagogiczna i naukowa.


Od roku 2012 rozpocząłem działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jako wykładowca w Zakładzie Muzyki Dawnej prowadzę zespoły kameralne muzyki dawnej oraz zajęcia indywidualne z gry na wiolonczeli barokowej.
W chwili obecnej mam otwarty przewód doktorski. Moja praca, o temacie „Styl francuski i włoski w twórczości wiolonczelowej Josepha Bodina de Boismortiera na przykładzie Sonat z op. 26 i 50” czeka na ostatnie recenzje i obronę.


Realizacja własnych pomysłów.


Cała opisana działalność jest źródłem wielu doświadczeń, zapewnia ciągły rozwój dzięki kontaktom z inspirującymi ludźmi i podejmowaniem coraz to nowych wyzwań. Jest ona również - niestety - pewnego rodzaju blokadą uniemożliwiającą realizację własnych aspiracji artystycznych.

W sytuacji, gdy praca i projekty wokół domagają się czasu na realizację, a płaca muzyka jest wciąż niewystarczająca, aby zrobić sobie przerwę na realizację własnych planów, zachodzi potrzeba aby własne aspiracje również stały się „projektem”. Projektem, w który zainwestuje się odpowiednią ilość czasu i pieniędzy.


Projekt: francuska muzyka wiolonczelowa.


Moim pomysłem jest nagranie francuskiej muzyki wiolonczelowej.

Podczas pracy nad doktoratem odkryłem jak dużym i wciąż niezbadanym obszarem jest sonata wiolonczelowa w twórczości kompozytorów francuskich I połowy XVIII wieku. Muzyka ta jest wyjątkowej urody, pełna niepowtarzalnej gracji i elegancji.

Zakres tego projektu zależy wyłącznie od zainwestowanych środków. W pierwszej kolejności będzie to płyta z twórczością Jeana-Josepha Masse. Sonaty wiolonczelowe tego kompozytora wypełnić mogą 5 płyt. W kolejce czekają jednak Joseph Bodin de Boismortier, Luis Patouart i inni. Skarbnica twórczości wiolonczelowej francuskich kompozytorów barokowych jest niemalże niewyczerpalna.


Jak to się robi?


Na początku jest najlepiej. Biorę do ręki faksymile. Nie współczesne nuty. Nie opracowanie. Kopię oryginalnego wydania z XVIII wieku.

Po pierwszym pobieżnym przegraniu, siadam i myślę. Zastanawiam się, co zrobić by jak najbardziej zbliżyć się do pierwotnej koncepcji kompozytora. Szukam, czym ta koncepcja mogła być. Analizuję kontekst historyczny, gatunek i styl muzyczny, badam tekst pod kątem budowy formalnej, zastosowanej ornamentacji, artykulacji, możliwych instrumentacji, temperacji i wszystkich innych aspektów technicznych. W tym momencie klaruje się pomysł. Interpretacja.

Kolejny krok to banał: trzeba się utworu nauczyć. Siadam więc do wiolonczeli. Kopii instrumentu z XVIII wieku. Bez nóżki. Z jelitowymi strunami. Tak jak było 300 lat temu. I ćwiczę. Na tym etapie efekt jest wprost proporcjonalny do poświęconaego czasu. Poświęcam go jak najwięcej.

Na próbach z zespołem basso continuo wiele z moich pomysłów ulega weryfikacji. Nie wszystkie pozostają bez zmian. Jest to niezwykle stymulujące i inspirujące.

Ostatni etap to sesje nagraniowe. Godziny spędzone w studio, zarwane noce, kolejne godziny w reżyserce. Poszukiwanie brzmienia, najlepszej wersji.


Dlaczego potrzebuję Twojej pomocy?


Bez Twojego regularnego wsparcia ten ambitny projekt nie zaistnieje. Koszty to niemalże studnia bez dna. Nie są to tylko koszty wynajęcia studia, choć te są znaczne. Są jeszcze materiały naukowe, nuty, struny. Przede wszystkim jednak czas poświęcony na realizację własnych planów zamiast na pracę zarobkową.

Muzyka jest sztuką trwającą w czasie. Nie pozostaje po niej nic, choć dużo wymaga i dużo zmienia. Nie mogę Ci, drogi Patronie, zaoferować wiele za Twoje wsparcie. Nie jestem w stanie przesłać nowej grafiki na pulpit, pięknego obrazu, czy nowo nagranego vloga. Jedyne co oferuję to muzyka - często na żywo, raz na jakiś czas w formie nagrania. 


 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję Ci za Twoje wsparcie!
Dzięki temu, po roku będę mógł nabić smyczek. Nabicie smyczka polega na wymianie włosia, które się zużywa i uniemożliwia wydobycie dobrego dźwięku. Trzeba to robić regularnie (co najmniej raz do roku), smyczków mam kilka - do różnych rodzajów muzyki, którą się zajmuję.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję Ci za Twoje wsparcie!
Dzięki temu, po roku będę mógł kupić kalafonię. Jest to specjalnie przetworzona żywica służąca do smarowania włosia smyczka. Stosuję kalafonię wytwarzaną według receptur z XVIII wieku, odpowiednią do barokowego smyczka i jelitowych strun. Nową kalafonię muszę kupować regularnie, gdyż zużywa się i wysycha.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję Ci za Twoje wsparcie!
Dzięki temu, za pół roku będę mógł kupić nowe nuty. Nuty, których używam to faksymile historycznych wydań. Jest to współczesny wydruk nut, z których grali muzycy w XVIII wieku, często z niezbędnym komentarzem muzykologicznym. Nuty te nie są dostępne w Polsce, w Europie jest kilka wydawnictw zajmujących się przygotowaniem i publikacją takich materiałów.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję Ci za Twoje wsparcie!
Dzięki temu, po pół roku będę mógł zabrać wiolonczelę do lutnika. Regularne naprawy, klejenie drobnych pęknięć, poprawki lakiernicze to normalna sytuacja. Czasem zdarzają się sytuacje trudniejsze, gdy trzeba większej naprawy, wymiany podstawka, wymiany tzw. duszy, czy nawet całego gryfu. Utrzymanie instrumentu w dobrej formie lutniczej to podstawowy warunek dobrego dźwięku.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję Ci za Twoje wsparcie!
Dzięki temu, po roku będę mógł kupić nowe struny. Korzystam ze strun jelitowych, wytwarzanych zgodnie z metodami z XVIII wieku. Dwie górne struny to czyste jelito odpowiednio przetworzone i skręcone. Dolne struny dodatkowo owinięte są srebrną owijką. Struny, z których korzystam produkowane są w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie struny trzeba regularnie wymieniać, gdyż zużywają się a czasem nawet pękają. Górne struny wymienia się raz na 3-4 miesiące, dolne czasem wytrzymują rok.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję Ci za Twoje wsparcie!
Dzięki temu, po roku będę mógł nagrać nową płytę z kameralną muzyką w skromnej obsadzie wykonawczej. Jest ogrom takiej muzyki - nie potrzeba do niej dużej grupy basso continuo, czyli muzyków realizujących głos akompaniujący. Zbiór "Sonates en duo pour deux violonchelles" stanowiący Oeuvre IIIe Jeana-Josepha Masse'a z około 1740 roku to przykład sonat na dwie wiolonczele, które pomimo skromnej obsady brzmią znakomicie i są niezwykle interesującym dziełem.
Zostań patronem

Polecani Autorzy