Dojo Aikido -Wrocław Aikikai

W Patronite od 27.04.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 813

Liczba Patronów: 1547

Zostań Patronem
Kup na prezent
6 patronów
560 miesięcznie
13 820 łącznie

Tłumaczenie i wydanie książki "Królestwo kurzu"

1 000 zł

miesięcznie

56%

osiągnięto

440 zł

brakuje

"Królestwo kurzu" to książka autorstwa naszego głównego nauczyciela Piotra Masztalerza. To opowieść o relacjach nauczyciela i ucznia,
życiu uchideshi i budowie naszego dojo Wrocław Aikikai. Od prawie roku działa projekt tłumaczenia książki na języki obce.
https://wroclawaikikai.pl/wesprzyj-nas/the-kingdom-of-dust/
W tej chwili połowa książki została przetłumaczona na język angielski i hiszpański, planujemy tłumaczenie na rosyjski i wydanie tłumaczeń.
Zysk z książki wspiera pracę dojo!

"Kingdom of Dust" is a book written by our main teacher, Piotr Masztalerz. This is a story about the relationship between a teacher and a student,
the life of the uchideshi and the construction of our dojo Wrocław Aikikai. The project of translating the book into foreign languages has been running for almost a year.
https://wroclawaikikai.pl/wesprasz-nas/the-kingdom-of-dust/
At present, half of the book has been translated into English and Spanish, and we are planning to translate into Russian and have all translations published.
The profit from the book supports the work of the dojo!

Naprawy dojo, sprzęt treningowy, dofinansowanie treningów

1 500 zł

miesięcznie

37%

osiągnięto

940 zł

brakuje

Dojo trzeba naprawiać. Budynek jest stary i zawsze coś się psuje. Broń treningowa, zakup sprzętu dla tych których na niego nie stać. Od papieru toaletowego do ubiorów treningowych. Dofinansowujemy treningi i wyjazdy na szkolenia, prowadzimy darmowe zajęcia dla szkół i przedszkoli. Pieniądze nie są naszym priorytetem ale bez nich nie możemy działać.
Dziękujemy za wsparcie!

The dojo needs to be repaired. The building is old and there is always something to fix. Training weapons, the purchase of equipment for those who cannot afford it. From toilet paper to training clothes. We co-finance trainings and training trips, we conduct free classes for schools and kindergartens. Money is not our priority, but we cannot act without it.
Thank you for your support!

Uchideshi - szkolenie w dojo

2 000 zł

miesięcznie

28%

osiągnięto

1 440 zł

brakuje

Stałe dojo to miejsce gdzie z całego świata zjeżdżają Uchideshi - ludzie, którzy postanowili skupić się tylko na treningu Aikido. Naszym marzeniem jest stworzyć dla nich możliwość szkolenia bezpłatnego lub z finansowym wsparciem. w ten sposób możemy szkolić ludzi, których nie stać na spełniania takich marzeń. Program działa już ponad 10 lat. Szkoliliśmy bezpłatnie uchideshi z Kenii, Ugandy, Kazachstanu, Mołdawii i wielu innych krajów. Program trwa najczęściej od 2 do 10 miesięcy i większości młodych ludzi nie stać na podróż, utrzymanie i opłaty treningowe.
Sami szkoliliśmy się dzięki pomocy innych i teraz szkolimy następne pokolenie nauczycieli.
Dzięki Waszemu wsparciu dojo może skupić się na nauczaniu a uczniowie na treningu!

A permanent dojo is a place where Uchideshi come from all over the world - people who have decided to focus solely  on Aikido training. Our dream is to create for them the possibility of free training or  financial support. It is in this way, that we can train people who cannot afford to make such dreams come true. The program has been running for over 10 years. We trained uchideshi from Kenya, Uganda, Kazakhstan, Moldova and many other countries for free. The program usually lasts for 2 to 10 months and most young people cannot afford travel, subsistence and training fees.
We trained ourselves thanks to the help of others, and now we are training the next generation of teachers.
Thanks to your support, the dojo can focus on teaching and the students on training!

Własne Dojo

4 000 zł

miesięcznie

14%

osiągnięto

3 440 zł

brakuje

Od ponad 10 lat wydaliśmy na wynajem sali prawie milion złotych. Mamy pasję, która może zmieniać życie - ale niepewność jutra, wysoki czynsz i zależność od właścicieli wynajmowanych objektów od zawsze ogranicza nasze możliwości. Aikido uczy tego ,ze trzeba mieć wielkie marzenia i to jest nasze marzenie. Stworzyć stałe, własne dojo. Na miarę własnych możliwości od lat skromnie oszczędzamy - teraz Ty możesz nam pomóc.
Zajmie nam to lata - ale sztuka walki uczy cierpliwości. Dziękujemy za wsparcie!

For over 10 years, we have spent almost a million zlotys on room rental. We have a passion that can change lives - but the uncertainty of tomorrow, high rents and dependence on the owners of rented properties have always limited our possibilities. Aikido teaches that you have to dream big and that is our dream. Create your own permanent dojo. We have been saving modestly for years to the best of our abilities - now you can help us.
It will take us years - but martial arts teaches patience. Thanks for your support!
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Weronika Nowogórska
Weronika Nowogórska
Próg: 50 zł
Karchedon
Karchedon
Próg: 10 zł
Księżycowa Dolina
Księżycowa Dolina
Próg: 150 zł
Michał Sapiński
Michał Sapiński
Próg: 150 zł
Marcin T. Czyż
Marcin T. Czyż
Próg: 50 zł
Tomasz Sarnatowicz
Tomasz Sarnatowicz
Próg: 150 zł