Avatar użytkownika

Fundacja cfbt pl

0
patronów
0 
miesięcznie
460 
łącznie
0
patronów
0 zł 460 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Wielkie dzięki za wsparcie! Jesteś bohaterem na moim profilu – Twoje 10 zł jest dla mnie prawdziwym komplementem! :D Dziękujemy, że wspierasz społeczną działalnośc Fundacji cfbt.pl, której celem jest rozwój straży i strażaków!
20 zł miesięcznie
Wielkie dzięki za wsparcie! Jesteś bohaterem na moim profilu – Twoje 20 zł jest dla mnie prawdziwym komplementem! :D Dziękujemy, że wspierasz społeczną działalność Fundacji cfbt.pl, której celem jest rozwój straży i strażaków!
50 zł miesięcznie
Wielkie dzięki za wsparcie! Jesteś bohaterem na moim profilu – Twoje 50 zł jest dla mnie prawdziwym komplementem! :D Dziękujemy, że wspierasz społeczną działalność Fundacji cfbt.pl, której celem jest rozwój straży i strażaków!
100 zł miesięcznie
Wielkie dzięki za wsparcie! Jesteś bohaterem na moim profilu – Twoje 100 zł jest dla mnie prawdziwym komplementem! :D Dziękujemy, że wspierasz społeczną działalność Fundacji cfbt.pl, której celem jest rozwój straży i strażaków!
200 zł miesięcznie
Wielkie dzięki za wsparcie! Jesteś bohaterem na moim profilu – Twoje 200 zł jest dla mnie prawdziwym komplementem! :D Dziękujemy, że wspierasz społeczną działalność Fundacji cfbt.pl, której celem jest rozwój straży i strażaków!
500 zł miesięcznie
Wielkie dzięki za wsparcie! Jesteś bohaterem na moim profilu – Twoje 500 zł jest dla mnie prawdziwym komplementem! :D Dziękujemy, że wspierasz społeczną działalność Fundacji cfbt.pl, której celem jest rozwój straży i strażaków!
1000 zł miesięcznie
Wielkie dzięki za wsparcie! Jesteś bohaterem na moim profilu – Twoje 1000 zł jest dla mnie prawdziwym komplementem! :D Dziękujemy, że wspierasz społeczną działalność Fundacji cfbt.pl, której celem jest rozwój straży i strażaków!

Drogi Patronie - skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z nagrody za swoje wsparcie, jaka jest szkolenie z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej dostosowane do indywidualnych potrzeb Patrona.
2000 zł miesięcznie
Wielkie dzięki za wsparcie! Jesteś bohaterem na moim profilu – Twoje 2000 zł jest dla mnie prawdziwym komplementem! :D Dziękujemy, że wspierasz społeczną działalność Fundacji cfbt.pl, której celem jest rozwój straży i strażaków!

Drogi Patronie - skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z nagrody za swoje wsparcie, jaka jest szkolenie z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej dostosowane do indywidualnych potrzeb Patrona.
5000 zł miesięcznie
Wielkie dzięki za wsparcie! Jesteś bohaterem na moim profilu – Twoje 5000 zł jest dla mnie prawdziwym komplementem! :D Dziękujemy, że wspierasz społeczną działalność Fundacji cfbt.pl, której celem jest rozwój straży i strażaków!

Drogi Patronie - skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z nagrody za swoje wsparcie, jaka jest szkolenie z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej dostosowane do indywidualnych potrzeb Patrona.
8000 zł miesięcznie
Wielkie dzięki za wsparcie! Jesteś bohaterem na moim profilu – Twoje 8000 zł jest dla mnie prawdziwym komplementem! :D Dziękujemy, że wspierasz społeczną działalność Fundacji cfbt.pl, której celem jest rozwój straży i strażaków!

Drogi Patronie - skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z nagrody za swoje wsparcie, jaka jest szkolenie z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej dostosowane do indywidualnych potrzeb Patrona.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Fundacja cfbt pl w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

http://www.cfbt.pl/cfbt-pl/fundacja
Fundacja cfbt.pl powstała w roku 2021 na bazie blisko dziesięcioletniej działalności nieformalnej oddolnej grupy strażaków, którą zapoczątkował, inspirował i koordynował Szymon Kokot, jeden z najbardziej rozpoznawalnych strażaków w kraju.

 

Fundacja cfbt.pl powstała w roku 2021 na bazie blisko dziesięcioletniej działalności nieformalnej oddolnej grupy strażaków, którą zapoczątkował, inspirował i koordynował Szymon Kokot: oficer PSP, strażak OSP, aktywista strażacki, autor książek i artykułów, a także jeden z najbardziej rozpoznawalnych strażaków w środowisku krajowym i zagranicznym.

Magister inżynier pożarnictwa Szymon Kokot jest autorem wielu rozwiązań, które Państwowa Straż Pożarna wdrożyła do oficjalnego funkcjonowania: pomysłodawcą i głównym autorem programu szkolenia z zakresu pożarów wewnętrznych (GPW), projektantem zunifikowanego modelu trenażera ogniowego zakupionego do 22 lokalizacji na terenie całego kraju, autorem podręcznika branżowego z zakresu GPW zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP, autorem nowoczesnej terminologii branżowej i wielu innych rozwiązań. Od wielu lat pełni w PSP rolę krajowego koordynatora wyszkolenia instruktorów GPW. Jest też jednym z najbardziej skutecznych inspiratorów rozwoju profilaktyki zdrowotnej strażaków w kwestiach nowotworów oraz zdrowia psychicznego. W ramach prowadzonego wolontariatu zrealizował liczne przedsięwzięcia z zakresu, który obecnie realizuje Fundacja cfbt.pl.

Przez lata swojej działalności grupa instruktorów cfbt.pl przeszkoliła tysiące strażaków, wpłynęła na poprawę standardów jakości i bezpieczeństwa w szkoleniu i stała się gronem opiniotwórczym. Aktywność cfbt.pl na wielu polach jest dziś doskonale znana strażakom w całym kraju i poza jego granicami.

Jasno określona wizja i sprecyzowane cele pozwoliły uniknąć komercjalizacji potencjału grupy, która od początku swej aktywności budowała markę na działaniach społecznych i dzięki takim działaniom zyskała dzisiejszy status. Lata działania i towarzysząca im selekcja kadry instruktorskiej pozwoliła na dobór ludzi, których charakteryzują cechy takie, jak: pasja, bezinteresowność, chęć pomocy, etyka, skromność, wizja. Wraz z doborem kadry instruktorskiej ukształtował się również standard działania, jakiemu hołduje Fundacja.

Odpowiadając na udzielony kredyt zaufania ze strony środowiska strażackiego, po wielu analizach możliwych kierunków rozwoju i próbach, cfbt.pl przekształciło się w 2021 roku w fundację. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą oraz organizuje fundusze od darczyńców, przeznaczając cały dochód na realizację celów statutowych.

 

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju bezpieczeństwa oraz ratownictwa, w szczególności działalności ochrony przeciwpożarowej oraz działalności straży pożarnych, poprzez edukację i doskonalenie zawodowe, wyrównywanie dysproporcji pomiędzy podmiotami ratowniczymi, wspieranie rozwoju techniki ratowniczej, integrację środowiska, edukację społeczną oraz wspieranie inicjatyw prozdrowotnych i udzielanie pomocy strażakom w potrzebie, a także wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej.

(Wyciąg ze statutu Fundacji cfbt.pl)

 

 

Fundacja planuje przede wszystkim oferowanie strażakom, w tym głównie Ochotniczym Strażom Pożarnym, najwyższej jakości szkolenia, doskonalenia zawodowego i innych możliwości rozwoju, w których podstawy naukowe oraz bezpieczeństwo - w tym profilaktyka nowotworowa - odgrywają najważniejszą rolę. Liczne kontakty międzynarodowe z wiodącymi ekspertami w omawianych dziedzinach, a także nieustanne doskonalenie instruktorów cfbt.pl pozwalają na realizację celów fundacji na wyróżniającym się poziomie.

Fundacja zamierza dofinansowywać szkolenia OSP na poziomie do 90% kosztów. Wkład własny na poziomie 10% ma na celu unikanie kontaktu z podmiotami i osobami, które rzeczy darmowe traktują jak bezwartościowe. Fundacja kieruje się filozofią wyrażoną ideami jednej ze swoich marek: Projekt LIDER.

Fundacja cfbt.pl będzie ogłaszać realizowane przez siebie projekty za pomocą stromy www oraz mediów społecznościowych.

Fundatorem oraz Prezesem Fundacji jest Szymon Kokot.

Wiceprezesami Fundacji są Krzysztof Maczulski oraz Wojciech Piotrowski.

Radzie Fundacji przewodniczy Paweł Zapadka. W skład Rady Fundacji wchodzą również: Marcin Kuźmiński, Piotr Krawcewicz, Aleksandra Jaworska oraz Ryszard Kokot.

Dane fundacji:

Numer KRS 0000894863

REGON: 388779994

NIP: 739 39 530 30

Numer konta: Santander, Konto Non Profit: 35 1090 2590 0000 0001 4803 1552

Logo Fundacji (znak słowno-graficzny) jest zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (numer zgłoszenia: Z.493850, numer prawa wyłącznego: R.320978)

 

Słuchaj w Patronite Audio!

Słuchaj Fundacja cfbt pl w aplikacji Patronite Audio.
Pobierz aplikację na swój telefon lub słuchaj w przeglądarce.

Słuchaj

Cele Autora

Szkolenie OSP
  • 10 000 zł
  • 9 540 zł brakuje
4%
Zgromadzone środki zostaną w całości przeznaczone na cele statutowe: szkolenie strażaków, wydawnictwa strażackie, eventy. Wszystko z dofinansowaniem z pieniędzy Fundacji cfbt.pl
Szkolenie OSP
  • 13 000 zł
  • 12 540 zł brakuje
3%
Za kwotę 13000 zł sfinansujemy 5-dniowe szkolenie z zakresu Gaszenia Pożarów Wewnętrznych z najlepszymi instruktorami w kraju.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Fundacja cfbt pl już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Szymon Wakuliński
Szymon Wakuliński
10 zł
Віталік Віталік
Віталік Віталік
10 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.