Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

10

patronów

148 zł

miesięcznie

1232 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
402
miesięczne wsparcie
311
liczba patronów

  Jestem programistą z zamiłowania. Samozatrudniony od 2015 roku. Od początku 2016 roku staram się przekazywać swoje doświadczenia na oba tematy na blogu ProgramistaNaSwoim.pl. Prowadzę dedykowaną, powiązaną z tymi zagadnieniami grupę na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/ProgramistaNaSwoim

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
11 %
100%
osiągnięto 11%
cel: 1280 zł miesięcznie
brakuje 1132 zł
Artykuł Patrona
Po osiągnięciu tego celu każdy z Patronów będzie miał większy wpływ na publikowane treści na blogu ProgramistaNaSwoim.pl.

Będzie to wyglądało następująco:
* co miesiąc na specjalnej grupie na Facebooku będzie odbywało się głosowanie na jeden artykuł, który opracuję i w kolejnym miesiącu opublikuję na łamach bloga ProgramistaNaSwoim.pl
* każdy Patron z progu minimum 8 zł otrzyma możliwość oddania jednego głosu na wybrany temat
* każdy głos będzie ważony, a jego waga będzie równa wysokości progu, w którym znajduje się głosujący Patron - waga głosu Patrona z progu 8 zł równa się 8, Patrona z progu 32 zł równa się 32, itd.
* każdy Patron z progów 32 i 128 otrzyma możliwość zgłaszania propozycji tematów na kolejny miesiąc, które będą brały udział w głosowaniu
* jeżeli do głosowania nie zostanie zgłoszonych co najmniej 5 tematów, to w pierwszej kolejności dopełnię pulę tematami z największą liczbą głosów z poprzedniego miesiąca, a jeśli to nie da nam 5 tematów do wyboru, to dopełnię je tematami z mojego backlogu, który nie szedł jeszcze poniżej 100 pozycji :)
* w wyjątkowych sytuacjach zastrzegam sobie prawo do odmowy, z podaniem przyczyny, dodania artykułu do głosowania (np. gdy uznam, że mam niewielkie doświadczenie w danym temacie)
0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 2560 zł miesięcznie
brakuje 2412 zł
Minimum 2 artykuły w miesiącu
Osiągnięcie tego celu zapewni mi całkiem solidne wsparcie budżetu i pozwoli poświęcić część czasu zarobkowego na tworzenie nowych, wartościowych treści. Po osiągnięciu tego celu gwarantuję publikowanie na blogu ProgramistaNaSwoim.pl minimum 2 nowych, własnych artykułów w miesiącu.

Resztę czasu przeznaczę na różną inną działalność około-blogową jak np:
* rozwijanie dedykowanej grupy na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/ProgramistaNaSwoim/)
* kontakty z organizatorami ciekawych wydarzeń, którzy chcieliby podzielić się z czytelnikami bloga darmowymi wejściówkami (np. https://programistanaswoim.pl/0b1100-edycja-konferencji-jdd-tuz-za-rogiem/)
* aktualizowanie opublikowanych wcześniej artykułów, żeby odnosiły się do bieżących przepisów, dzięki czemu kolejni czytelnicy nadal będą mogli wyciągać z nich jak najwięcej
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 5120 zł miesięcznie
brakuje 4972 zł
Minimum 1 artykuł w tygodniu
Założenie tego celu jest zupełnie analogiczne do tego dwa razy mniejszego. Różnica polega na tym, że tutaj daję gwarancję opublikowania na blogu ProgramistaNaSwoim.pl jednego własnego artykułu tygodniowo.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 128 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
It's Alive!... czyli Patronite działa :)
Ten cel jest symboliczny. Oznacza ni mniej, ni więcej, że znalazła się przynajmniej jedna osoba, która zdecydowała się sięgnąć do własnej kieszeni i wesprzeć moją około-blogową działalność.

Na chwilę obecną nie jestem w stanie wyobrazić sobie niepublikowania żadnych nowych treści na blogu ProgramistaNaSwoim.pl i bez względu na to, czy ten prób zostanie osiągnięty, czy też nie, to ja postaram się opublikować przynajmniej jeden własny, wartościowy artykuł miesięcznie. Po osiągnięciu tego progu daję na to gwarancję :)

O Autorze

Jestem samozatrudnionym programistą starającym się przekazywać swoje doświadczenia i przemyślenia związane z prowadzeniem programistycznej działalności gospodarczej w Polsce. Od początku 2016 roku piszę na ten temat na blogu ProgramistaNaSwoim.pl. Mam nadzieję, że wiedza, którą udostępniam (na blogu i w jego okolicach) pomoże innym w ich własnej drodze i ustrzeże przed popełnieniem podobnych błędów.

Od ponad roku prowadzę również dedykowaną grupę na Facebooku, na której (głównie) programiści zainteresowani tematyką samozatrunienia dzielą się swoimi doświadczeniami na tym polu.

Niedawno powstała również druga grupa przeznaczona dla młodych adeptów programowania.

Na początku 2017 roku założyłem sobie, że będę publikował na blogu co najmniej jeden artykuł w tygodniu. Do października 2017 roku praktycznie udawało mi się spełaniać te cel, ale rozwój grupy i chęć pomagania wszystkim, którzy kontaktują się ze mną mailowo, poprzez komentarze na blogu lub na Facebooku absorbuje większość mojego czasu, który jestem w stanie przeznaczyć na działalność około-blogową. Ta sytuacja nie denerwowałaby mnie gdyby nie fakt, że na liście tematów, które chciałbym poruszyć na blogu widnieje w tej chwili... 130 pozycji. Tak narodził się pomysł założenia konta w serwisie Patronite. Pomyślałem sobie, że jeżeli uda mi się otrzymać odpowiednie wsparcie, to przeznaczę na tworzenie treści część czasu, który obecnie przeznaczam na pracę zarobkową i dzięki temu utrzymam częstotliwość i jakość publikowania własnych artykułów na odpowiednim poziomie.

Jeśli nie miał[a|e]ś okazji trafić wcześniej na mój blog, to zachęcam do do zapoznania się z nim zaczynając od jednego z przykładowych artykułów wylistowanych poniżej:

Bez względu na to czy zdecydujesz się mnie tutaj wspierać dziękuję Ci za to, że doczytał[a|e]ś do tego miejsca :) Jeżeli zdecydujesz się mnie wspierać to bardzo Ci dziękuję! i obiecuję przybić z Tobą piątkę przy najbliższej możliwej okazji.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

4 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 1024
Jesteś moim idolem :) Decyzja o Twoim wsparciu wiele dla mnie znaczy. Setki osób wsparło mnie do tej pory dobrym słowem i jestem każdemu z nich niesamowicie wdzięczny. Niewielu jednak zdecydowało się sięgnąć do własnej kieszeni i wesprzeć mnie finansowo. Teraz Ty należysz do tego szanownego grona i udowadniasz mi, że to co robię naprawdę ma znaczenie. Dziękuję!

W ramach podziękowania masz zagwarantowane przybicie piątki kiedy tylko spotkamy się osobiście :)
Zostań patronem
8 zł / miesiąc
patroni: 6
Limit: 512
Serdecznie Ci dziękuję i na wstępie proszę o zapoznanie się z niższymi progami - domyślnie wszystko z niższych progów aplikuje się również tutaj.

Dodatkowo otrzymasz:

 • Twoje imię i nazwisko (lub pseudonim) wraz z linkiem do wybranej przez Ciebie strony w sekcji brązowej na dedykowanej stronie Patronów na blogu ProgramistaNaSwoim.pl

 • możliwość głosowania na comiesięczny Artykuł Patrona, którego start uzależniony jest od osiągnięcia jednego z celów. Głosy będą ważone i uzależnione od wysokości wsparcia (więcej informacji w opisie celu)

 • dostęp do tajnej grupy patronów na Facebooku, w której będzie odbywała się zakulisowa komunikacja na około-blogowe tematy (np. związane z głosowaniem na Artykuł Patrona)

 • dostęp do szczegółowych, comiesięcznych raportów podsumowujących przychody z działalności około-blogowej

 • pierwszeństwo w udziale w konkursach, w których do wygrania będą wejściówki lub zniżki na konferencje programistyczne


Zostań patronem
32 zł / miesiąc
patroni: 3
Limit: 128
Serdecznie Ci dziękuję i na wstępie proszę o zapoznanie się z niższymi progami - domyślnie wszystko z niższych progów aplikuje się również tutaj.

Dodatkowo otrzymasz:

 • Twoje imię i nazwisko (lub pseudonim) wraz z linkiem do wybranej przez Ciebie strony w sekcji srebrnej (zamiast brązowej) na dedykowanej stronie Patronów na blogu ProgramistaNaSwoim.pl

 • Twoje imię i nazwisko (lub pseudonim) wraz z linkiem do wybranej przez Ciebie strony w specjalnej sekcji pod każdym nowy wpisem na blogu ProgramistaNaSwoim.pl

 • możliwość składania propozycji oraz głosowania na comiesięczny Artykuł Patrona, którego start uzależniony jest od osiągnięcia jednego z celów

 • pierwszeństwo w udziale w konkursach, w których do wygrania będą wejściówki lub zniżki na konferencje programistyczne (Patroni z progu 32 mają pierwszeństwo nad Patronami z progu 8)


a także:

 • raz na kwartał wylosuję 3 Patronów z tego i wyższych progów, którzy otrzymają ode mnie wybraną przeze mnie, wartą przeczytania książkę. Format książki do uzgodnienia w zależności od oczekiwań danego Patrona. Wylosowani Patroni, którzy skorzystali z danej formy podziękowania wyłączani są z losowania przez kolejny rok, żeby zwiększyć szanse pozostałych Patronów w kolejnych losowaniach.

Zostań patronem
128 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 32
Serdecznie Ci dziękuję i na wstępie proszę o zapoznanie się z niższymi progami - domyślnie wszystko z niższych progów aplikuje się również tutaj.

Dodatkowo otrzymasz:

 • Twoje imię i nazwisko (lub pseudonim) wraz z linkiem do wybranej przez Ciebie strony w sekcji złotej (zamiast srebrnej) na dedykowanej stronie Patronów na blogu ProgramistaNaSwoim.pl

 • pierwszeństwo w udziale w konkursach, w których do wygrania będą wejściówki lub zniżki na konferencje programistyczne (Patroni z progu 128 mają pierwszeństwo nad Patronami z progów 32 i 8)

 • możliwość zgłoszenia jednego tematu na kwartał (Artykuł Złotego Patrona), który opublikuje niezależnie od osiągnięcia celu Artykułu Patrona


a także:

 • raz na miesiąc wylosuję jednego Patrona, z którym odbędę 30-minutową rozmowę telefoniczną (lub videorozmowę) na dowolnie zaproponowany przez niego temat

 • raz na kwartał wylosuję jednego Patrona z tego progu i zaproszę go do wspólnego zwiedzania Torunia - ja będę oprowadzającym (dr Venkat Subramianiam był zadowolony: http://ProgramistaNaSwoim.pl/Venkat :) ). Pomysł jest taki, żeby przez kilka godzin, w ustaloną przez obie strony sobotę zwiedzić najciekawsze miejsca Toruńskiej starówki, a zwiedzanie zakończyć obiadem w jednym z toruńskich lokali. Całość 1 na 1. W tym czasie możemy porozmawiać zarówno o podboju świata, kulisach bloga http://ProgramistaNaSwoim.pl, jak i o historii Torunia :) Jeżeli wycieczka do Torunia nie jest marzeniem Patrona, to wspólnie postaramy się znaleźć satysfakcjonujący zamiennik. Wylosowani Patroni, którzy skorzystali z danej formy podziękowania wyłączani są z losowania przez kolejny rok, żeby zwiększyć szanse pozostałych Patronów w kolejnych losowaniach.

Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy