Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

120 zł

miesięcznie

120 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
549
miesięczne wsparcie
937
liczba patronów

  Zajmuję się analizą prawdziwych policyjnych przesłuchań morderców. Rozmowy śledczych z podejrzanymi, podczas których atmosfera jest tak gęsta, że można ją krajać nożem, to coś czego nie znajdziesz w telewizji, ani kinie.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
20 %
100%
osiągnięto 20%
cel: 600 zł
brakuje 480 zł
Nowy sprzęt: mikrofon + dysk twardy
Moim nadrzędnym celem jest dostarczanie Wam materiałów o najwyższej jakości, zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym. Zwłaszcza ta druga kwestia jest możliwa do realizacji jedynie przy pomocy solidnego sprzętu. Zebraną tu kwotę chciałbym przeznaczyć na zakup nowego mikrofonu oraz dysku twardego.

Dobry mikrofon zapewnia rzecz jasna odpowiednią jakość dźwięku w moich wstawkach komentatorskich w filmach, natomiast kolejny dysk twardy jest niezbędny z bardzo prozaicznego powodu - wszelkie materiały, na których bazuję i które tworzę podczas produkcji kolejnych odcinków zajmują sporo cennego miejsca w pamięci komputera. Dzięki Waszemu wsparciu będę mógł w dalszym ciągu rozwijać kanał i umieszczać na nim kolejne filmy o wysokiej jakości.

O Autorze

Witaj, mam na imię Szymon i od dłuższego czasu niezwykle intrygującym zajęciem stało się dla mnie oglądanie oraz krytyczna analiza rzeczywistych policyjnych przesłuchań, głównie amerykańskich oraz kanadyjskich morderców. Wybitnie interesującą rzeczą stanowi dla mnie również studiowanie tychże materiałów pod kątem psychologii sprawców, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich technik oraz chwytów, które śledczy stosują w celu skutecznego wydobycia informacji od przesłuchiwanych osób. Kilka miesięcy temu postanowiłem przybliżyć ten fascynujący temat polskiemu widzowi i założyłem swój kanał w serwisie YouTube, gdzie umieszczam materiały traktujące o tejże tematyce. Jest to coś zupełnie odmiennego od tego, co możesz zobaczyć w serialach czy filmach. Tutaj nic nie jest wyreżyserowane, a napięcie w naturalny sposób rośnie z każdym kolejnym pytaniem stawianym przez detektywów.

Nie musisz wierzyć mi na słowo, sprawdź to sam:

Bardzo ważnym elementem większości przesłuchań są wszelkie metody, dzięki którym śledczy wpływają na psychikę oraz podświadomość podejrzanego, umożliwiając tym samym pozyskanie od niego niezbędnych informacji. Sam proces "urabiania" przesłuchiwanej osoby, a także zachodzące wraz z przebiegiem przesłuchania zmiany w jej sposobie składania zeznań stanowią bardzo interesujące kwestie. Są to aspekty, które również poruszam w materiałach na moim kanale:

W moich planach jest rzecz jasna dalszy rozwój kanału i umieszczanie na nim kolejnych wartościowych materiałów. Przygotowanie każdego odcinka wymaga jednak sporo pracy i czasu. Dzięki wsparciu Patronów będę w stanie poświęcić go na to zajęcie jeszcze więcej, a w efekcie możliwa stanie się dla mnie publikacja materiałów ze znacznie większą częstotliwością przy zachowaniu tej samej dbałości o szczegóły i wysokiego poziomu merytorycznego każdego z nich.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję :) Może się wydawać, że pięć złotych to niewiele, ale każda, nawet najmniejsza kwota stanowi dla mnie dodatkową motywację do poświęcania jeszcze większej ilości czasu i pracy na tworzenie kolejnych materiałów. W tym progu uzyskasz dostęp do wszelkich postów publikowanych na moim profilu Patronite, w których będę informował o najbliższych planach w kontekście kolejnych filmów. Dzięki Tobie ten kanał może się dalej rozwijać!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję :) Jeśli zdecydowałeś się na wspieranie mnie comiesięczną dychą, to w zamian oferuję umieszczenie Twojego imienia i nazwiska (bądź nicku) w podziękowaniach pojawiających się na końcu moich następnych materiałów. Dzięki Tobie ten kanał może się dalej rozwijać!

Jeśli nie chcesz, by wymieniać Cię publicznie w moich filmach, zaznacz proszę podczas wyboru progu opcję "patron anonimowy".

*Ten próg zawiera również nagrody z poprzedniego progu (5 zł).
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękuję :) W zamian za Twoje wsparcie, chciałbym zaoferować Ci możliwość realnego wpływania na to, jakie tematy/sprawy zostaną poruszone w następnych materiałach na moim kanale. Co pewien czas będę organizował ankiety, w których Patroni z tego oraz wyższych progów będą mogli zagłosować na jedną z podanych przez mnie propozycji kolejnego filmu. Dzięki Tobie ten kanał może się dalej rozwijać!

*Ten próg zawiera również nagrody z poprzednich progów (5 zł, 10 zł).
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję :) Chciałbym okazać Ci moją wdzięczność za tak hojne dotacje poprzez umieszczenie Twojego imienia i nazwiska (bądź nicku) w specjalnych podziękowaniach pojawiających się na końcu moich następnych materiałów. Wiedz, że Twoje wsparcie jest dla mnie ogromną motywacją do wkładania jeszcze większego wysiłku w tworzenie kolejnych filmów. Dzięki Tobie ten kanał może się dalej rozwijać!

Jeśli nie chcesz, by wymieniać Cię publicznie w moich filmach, zaznacz proszę podczas wyboru progu opcję "patron anonimowy".

*Ten próg zawiera również nagrody z poprzednich progów (5 zł, 10 zł, 20 zł).
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękuję :) Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia w jaki inny sposób miałbym odwdzięczyć Ci się za tak ogromne wsparcie, niż poprzez jeszcze większe zaangażowanie w tworzenie kolejnych materiałów. Jeśli masz jednak jakiś pomysł lub propozycję (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku), to śmiało mi ją przedstaw. Gwarantuję, że każdą z nich bardzo poważnie rozpatrzę. Dzięki Tobie ten kanał może się dalej rozwijać!

*Ten próg zawiera również nagrody z poprzednich progów (5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł).
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy