Radek i Ela Siewniak

W Patronite od 16.03.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 172

Liczba Patronów: 690

Zostań Patronem
Kup na prezent
22 patronów
3 120 miesięcznie
91 320 łącznie

Misja: rozwój projektów

4 000 zł

miesięcznie

78%

osiągnięto

880 zł

brakuje

Koordynowanie projektów, które realizujemy w Nepalu i Pakistanie (a na celowniku czekają jeszcze inne kraje), wymaga od nas zaangażowania pełnego poświęcenia: czasowego i finansowego. Staramy się przyjmować jak najwięcej zaproszeń od kościołów, wspólnot, zborów, domów kultury i innych placówek, w których możemy opowiadać o misji, ewangelizacji, powołaniu oraz potrzebach w krajach, do których posyła nas Pan Bóg - Ten, który jest w drodze do człowieka, nie ustając w poszukiwaniu tych, którzy się zagubili i tych, którzy jeszcze Go nie poznali. Oznacza to dla nas sporo podróży, po Polsce i nie tylko. Ilość czasu, jaką potrzebujemy poświęcić na rozwijanie projektów, rozliczanie ich, kontakt z naszymi partnerami, szukanie możliwości fundraisingu, szkolenie wolontariuszy, których wyślemy "za morze" do realizacji wsparcia lokalnej pracy uniemożliwia nam klasyczne, pełnoetatowe zarobkowanie dla przeżycia, utrzymania się i błogosławienia innych.

Rozwój misji to także inwestycja w nasze kanały kontaktu z Tobą i innymi wspierającymi - rozwój kanału YouTube, zakup potrzebnej technologii, opłacanie osób pomagających nam technicznie. Jeśli chcesz nas w tym wesprzeć i w taki sposób stać się częścią naszej służby, będziemy Ci wdzięczni!

Pakistan: budujemy Community Center

9 000 zł

miesięcznie

34%

osiągnięto

5 880 zł

brakuje

WAŻNE: Tak naprawdę potrzebujemy 5000 zł, ale ponieważ system Patronite zlicza kwoty wsparcia z wszystkich celów, jeśli wpiszemy 5tys, to system oznaczy cel, jako zrealizowany ze względu na nasz drugi cel - nie mamy na to wpływu, ale dzięki temu zabiegowi wartości procentowe celu pokazują Wam właściwe proporcje.

Aby rozwijać działania w Pakistanie potrzebujemy ośrodka, w którym będą odbywać się zaplanowane przez nas projekty: edukacyjny (szkoła dla krawcowych, rzemieślników; kursy ekonomiczne; obsługa komputera); mobilna klinika pierwszego kontaktu medycznego; punkt szkoleń kompetencyjnych; świetlica socjalna dla najuboższych. W tym centrum chcemy także współtworzyć duchowy i intelektualny rozwój przywódców lokalnych, dając im wykształcenie - zasadnicze (czytanie i pisanie) oraz teologiczne (szkoła biblijna i duszpasterstwo). Taki ośrodek będzie pomocą dla lokalnych chrześcijan, którzy w pakistańskim społeczeństwie są narażeni na prześladowania i dyskryminację na tle religijnym. Będzie też oferować wsparcie i rozwój w zakresie życia społecznego dla każdej potrzebującej osoby, niezależnie od przynależności religijnej, demonstrując poprzez to wartości chrześcijańskie.
Proces uruchomienia takiego centrum może potrwać kilka lat. W tym celu potrzebujemy regularnego, comiesięcznego wsparcia finansowego, które wykorzystamy na pokrywanie bieżących kosztów, związanych wyłącznie z etapami naszej pracy na rzecz tego projektu - wykonywanej w Polsce (zdalnie), jak i tej mającej miejsce podczas naszych wyjazdów do Pakistanu. Są to koszty wyjazdów (podróż, pobyt na miejscu - to wszystko spoczywa na naszych barkach - opłacamy to sami), przygotowania koniecznych dokumentów i materiałów, sprzęt do realizacji tych zadań - komputer, kamera (którą możemy zabrać w podróż), szkolenia, konsultacje prawne itd. Nie chcemy pokrywać tych kosztów z darowizn, jakie ludzie dobrego serca i ochotnej woli przekazują poprzez naszą fundację na wsparcie potrzebujących w Pakistanie - te środki trafiają dokładnie tam, dokąd zostały przeznaczone
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
Próg: 20 zł
Anonimowy patron
Próg: 200 zł
Anonimowy patron
Próg: 20 zł
Anonimowy patron
Próg: 100 zł
Paweł Podżorski
Paweł Podżorski
Próg: 20 zł
Andrzej Purwin
Andrzej Purwin
Próg: 200 zł