Radek i Ela Siewniak

W Patronite od 16.03.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 144

Liczba Patronów: 852

Zostań Patronem
12 patronów
2 930 miesięcznie
5 340 łącznie

Misja: rozwój projektów

4 000 zł

miesięcznie

73%

osiągnięto

1 070 zł

brakuje

Koordynowanie projektów, które realizujemy w Nepalu i Pakistanie (a na celowniku czekają jeszcze inne kraje), wymaga od nas zaangażowania pełnego poświęcenia: czasowego i finansowego. Staramy się przyjmować jak najwięcej zaproszeń od kościołów, wspólnot, zborów, domów kultury i innych placówek, w których możemy opowiadać o misji, ewangelizacji, powołaniu oraz potrzebach w krajach, do których posyła nas Pan Bóg - Ten, który jest w drodze do człowieka, nie ustając w poszukiwaniu tych, którzy się zagubili i tych, którzy jeszcze Go nie poznali. Oznacza to dla nas sporo podróży, po Polsce i nie tylko. Ilość czasu, jaką potrzebujemy poświęcić na rozwijanie projektów, rozliczanie ich, kontakt z naszymi partnerami, szukanie możliwości fundraisingu, szkolenie wolontariuszy, których wyślemy "za morze" do realizacji wsparcia lokalnej pracy uniemożliwia nam klasyczne, pełnoetatowe zarobkowanie dla przeżycia, utrzymania się i błogosławienia innych.

Rozwój misji to także inwestycja w nasze kanały kontaktu z Tobą i innymi wspierającymi - rozwój kanału YouTube, zakup potrzebnej technologii, opłacanie osób pomagających nam technicznie. Jeśli chcesz nas w tym wesprzeć i w taki sposób stać się częścią naszej służby, będziemy Ci wdzięczni!

Pakistan: budujemy Community Center

5 000 zł

miesięcznie

58%

osiągnięto

2 070 zł

brakuje

Aby rozwijać działania pomocowe w Pakistanie potrzebujemy własnego miejsca - ośrodka, w którym będą mogły odbywać się zaplanowane przez nas projekty: edukacyjny (szkoła dla krawcowych, rzemieślników; kursy ekonomiczne; obsługa komputera); mobilna klinika pierwszego kontaktu medycznego (punkt pielęgniarski, lekarz pierwszego kontaktu); punkt szkoleń kompetencyjnych; świetlica socjalna dla najuboższych z kreatywnymi możliwościami spędzania wolnego czasu; pomoc w odrabianiu lekcji. W tym centrum chcemy także współtworzyć duchowy i intelektualny rozwój przywódców lokalnych, pomagając im zdobywać wykształcenie - zasadnicze (czytanie i pisanie) oraz teologiczne (szkoła biblijna i duszpasterstwo). Taki ośrodek będzie pomocą dla lokalnych chrześcijan, którzy w pakistańskim społeczeństwie są narażeni na prześladowania i dyskryminację na tle religijnym. Miejsce to ma oferować wsparcie, rozwój i pomoc w zakresie życia społęcznego dla każdej potrzebującej osoby, niezależnie od przynależności religijnej, będąc poprzez to również demonstracją wartości chrześcijańskich.
Proces uruchomienia takiego centrum może potrwać nawet dwa lata. W tym celu potrzebujemy regularnego, comiesięcznego wsparcia finansowego, które wykorzystamy na pokrywanie bieżących kosztów, związanych wyłącznie z etapami naszej pracy na rzecz tego projektu - tej wykonywanej w Polsce (zdalnie), jak i tej mającej miejsce podczas naszych wyjazdów do Pakistanu. Są to koszty wyjazdów (podróż, pobyt na miejscu, wyżywienie, transport - to wszystko spoczywa na naszych barkach - opłacamy sobie to sami), przygotowywania koniecznych dokumentów i materiałów, sprzęt do realizacji tych zadań - komputer, kamera (którą możemy zabrać w podróż), szkolenia, konsultacje prawne itd. Nie chcemy pokrywać tych kosztów z darowizn, jakie ludzie dobrego serca i ochotnej woli przekazują poprzez naszą fundację na cele wsparcia potrzebujących w Pakistanie - te środki trafiają dokładnie tam, dokąd zostały przeznaczone.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni
Anonimowy patron
1 500 zł miesięcznie
Marta Wirska
Marta Wirska
10 zł miesięcznie
Aleksandra Adam
Aleksandra Adam
200 zł miesięcznie
Eunika Urantówka
Eunika Urantówka
50 zł miesięcznie
Aneta Anula
Aneta Anula
20 zł miesięcznie
Kamila Dziekonska
Kamila Dziekonska
100 zł miesięcznie