W Patronite od 07.08.2019

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 2005

Liczba Patronów: 1102

Zostań Patronem
Kup na prezent
13 patronów
105 miesięcznie
1 745 łącznie
W październiku mija 27 lat funkcjonowania Rozbratu, lecz jego przyszłość znów jest zagrożona. Komornik chce zlicytować działkę, którą zajmujemy. Nie oddamy Rozbratu bez walki!

O Autorze

We wrześniu mija 27 lat funkcjonowania Rozbratu, lecz jego przyszłość znów jest zagrożona. Komornik chce zlicytować działkę, którą zajmujemy. Nie oddamy Rozbratu bez walki! 
Rozbrat to centrum społeczno-kulturowe znajdujące się na Sołaczu w Poznaniu. Kompleks ten stanowi bazę wielu oddolnych inicjatyw odgrywających ważną rolę w życiu miasta. Jest to przede wszystkim otwarta, niekomercyjna przestrzeń, w której każdy może realizować projekty o charakterze publicznym.

Choć uważamy, że po 27 latach działalności teren ten należy się stronie społecznej – komornik, spekulanci nieruchomościami i ich polityczne zaplecze ponownie podjęli przeciwko nam kroki prawne, które mają na celu likwidację Rozbratu. Po 12 latach ponownie, nie oglądając się na naszą historię, działalność, nasze prawa i roszczenia, na trwający proces o zasiedzenie, chcą zlicytować teren, który jest w naszym posiadaniu. 15 maja 2019 r. komornik oszacował wartość gruntu, co otwiera drogę do licytacji, a w przyszłości do siłowej eksmisji Rozbratu.


Uchwalone dla tej okolicy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu zabudowę jednorodzinną. Poparty został w ten sposób interes deweloperów kosztem zdrowia mieszkańców. Inwestycje w tym miejscu oznaczają bowiem redukcję zachodniego klina zieleni - starej koncepcji urbanistycznej zakładającej połączenie miejskich parków z podmiejskim lasami.

W 27-lecie naszego istnienia zapowiadamy walkę o miejsce, które powinno być pod społeczną kontrolą. Formalnie tytuł prawny do tej nieruchomości posiada skarb państwa, a mimo to nie powstrzymano spekulacji tym terenem. To aktywiści Rozbratu bronią tego terenu przed zakusami deweloperów.
W ciągu 27 lat zorganizowano na Rozbracie tysiące wydarzeń: koncertów, wystaw, przedstawień teatralnych, wykładów, seminariów naukowych i warsztatów. Rozbrat stanowił miejsce codziennej działalności wielu oddolnych inicjatyw: biblioteki społecznej i wydawnictwa, darmowego warsztatu rowerowego, wolnej szkoły, pracowni sitodruku, klubu sportowego, kuchni Jedzenia Zamiast Bomb, sali prób dla różnych zespołów i inicjatyw muzycznych.
Rozbrat był i jest domem dla kilku pokoleń aktywistów i aktywistek, którzy nadawali i wciąż nadają ton wielu ważnym debatom i mobilizacjom społecznym. Skupieni wokół Rozbratu i Federacji Anarchistycznej działacze i działaczki występowali czynnie w obronie najbardziej poszkodowanych mieszkańców naszego miasta, wspierając protesty pracownicze, lokatorskie i ekologiczne. To my (wraz z mieszkańcami kamienicy przy ul. Piaskowej) powołaliśmy do życia Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. Nagłaśnialiśmy i blokowaliśmy nielegalne eksmisje, uniemożliwiając wyrzucenie „na bruk” osób chorych, z niepełnosprawnościami, seniorów i rodziców z dziećmi. To na Rozbracie 17 lat temu odbywały się pierwsze zebrania związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza, w których uczestniczył Marcel Szary. To stąd wychodziły demonstracje w obronie poznańskich parków i klinów zieleni.

To tutaj powstał WOMB – Wolny Ogród Miejski Bogdanka czyli kiełkująca rewolucja powstał w myśl partycypacji społecznej w szeroko pojętych działaniach ekologicznych i społecznych. Nie tylko wspólnie wymieniamy się wiedzą, ale również stopniowo odzyskujemy wraz z Rozbratem realny wpływ na losy terenów zieleni w Poznaniu. Stanowczo nadszedł czas, aby zakończyć erę betonowania przyrody wyłącznie dla zysków deweloperów i władz miasta. Ich obecne działania w przestrzeni miejskiej to nie rozwój – rozwojem będą decyzje, które uwzględnią potrzeby mieszkańców, jak również wartość istniejących ekosystemów, parków i klinów zieleni. Takim ekosystemem jesteśmy my czyli wszyscy, którym bliska jest zieleń miejska i aktywność społeczna w tejże zieleni.

Rozbrat wraz z WOMBem tworzą integralną część najcenniejszych terenów zieleni w Poznaniu – jest miejscem retencjonowania wody oraz stanowi naturalne korytarze życia dla fauny i flory. Dzięki temu wytwarzają swój własny mikroklimat o niespotykanej bioróżnorodności. Włożyliśmy i wkładamy w to miejsce wiele pracy i pieniędzy między innymi zebranych dzięki Wam. Zamawiamy dość kosztowne kontenery, co pozwala nam usunąć nagromadzone przez lata odpady. W związku z akcją porządkowania ogrodu potrzebujemy waszego dalszego wsparcia. Duży kontener, który ostatnio zamówiliśmy, zapełnił się w ciągu paru godzin. Jeżeli chcemy, aby ten teren został należycie uporządkowany, musimy zapełnić ich jeszcze sporo. Miasto nie dla deweloperów! Nie pozwolimy zabetonować ogródków działkowych!
Udzieliliśmy i wciąż udzielamy wsparcia organizacyjnego, prawnego i moralnego tysiącom poszkodowanych przez biznes i państwo oraz innym niezależnym grupom w kraju. Budujemy solidarny ruch, który zamiast wyścigu szczurów propaguje pomoc wzajemną. Zorganizowaliśmy setki pikiet i demonstracji, nie godząc się na pogardę, z jaką traktowano i traktuje się ludzi o niższym statusie materialnym, o innym kolorze skóry, o innych poglądach. Miejsce to stało się też okresowym i stałym schronieniem dla niejednej osoby bezdomnej. To my „reprezentujemy biedę”.

Obrona Rozbratu wiąże się z m.in. kosztami pomocy prawnej i dystrybucji materiałów informacyjnych. Wesprzyj, jeżeli uważasz, że warto byśmy mogli jeszcze działać.

Rozbrat świętuje, Rozbrat zostaje!


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Aleksandra Pawlaczyk
Aleksandra Pawlaczyk
Próg: 10 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Katarzyna Czypicka
Katarzyna Czypicka
Próg: 10 zł
Julia Plakacianka
Julia Plakacianka
Próg: 10 zł
whiskeymarx
whiskeymarx
Próg: 10 zł