Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

10

patronów

175 zł

miesięcznie

2900 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
416
miesięczne wsparcie
339
liczba patronów

  Wózkiem przez świat to misja pokazania że można poznawać świat pomimo ogromnych ograniczeń i barier! Daj się porwać w tą podróż ze mną! Zobacz że można a chcieć znaczy móc ;)

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

Kim jestem?

Zwyczajnym ludkiem z pasją i chęcią przekazywania dobrej energii.

Zwyczajny z niezwyczajnymi ;)
Zwyczajny z niezwyczajnymi ;)

Pomimo „małego” kłopociku ze zdrowiem idę przez życie z pełnym uśmiechem (raczej jade hihi). Od prawie zawsze zmagam się z zanikiem mięśni. To jednak nie przeszkadza mi w zdobywaniu świata i motywowania innych do działania, pomimo że samodzielnie mogę jedynie sterować myszką czy telefonem. Siła każdego z nas tkwi w umyśle, a nie w muskulaturze.

Jak każdy mam swoje marzenia, ale też ogromną chęć zrobienia czegoś dla innych. Wiele razy słyszałem głosy, że niemożliwe, nierealne, nie uda się. Bzdura! Niejednokrotnie udowodniłem, że ograniczenia mamy tylko w głowie, nawet gdy było tysiąc powodów by zrezygnować.

Warto żyć naprawde i realizować krok po kroku swoje marzenia, bo nasze życie jest tylko nasze a wspomnień nam nikt nigdy nie zabierze.

 

Co teraz robię nowego?

Postanowiłem nagrywać nową serie filmów na YouTube pod wszystko mówiącym tytułem BYLE DO PRZODU. Faktycznie to trochę uległem namowom osób, które twierdzą że coś im dają moje "pogadanki'. Liczy się jednak cel tego, by dać Wam jak najwięcej energii do działania bo ja je mam w nadmiarze :)

Bóg kazał się dzielić więc jedziemy z koksem (filmami) ! :)

 

 

Co już zrobiłem?

Największym moim sukcesem jest to ze motywuje innych do działania.

To ogromna satysfakcja i paliwo dla mnie by iść dalej moja droga.

           

Ponadto wiele moich doswiadczen podróżniczych i refleksji życiowych zebrałem w mojej książce „Wózkiem przez świat”.

Poświadczeniem tego ze robię coś pozytywnego dla innych może być choćby to, że zainteresowały się mną takie portale jak:

Byłem również gościem w TVP i NOWA TV

oraz Polskiego Radia

Od najmłodszych lat interesowałem się światem. Od kiedy pamiętam studiowałem mapy, przewodniki i atlasy.

Prowadzę na YouTube swój kanał, gdzie publikuje relacje z podróży, prowadzę vloga oraz tworze inne filmy.  

 

Po co to wszystko?

By przełamać utarty stereotyp i pokazać ze ludek nawet taki jak ja nie musi żyć tylko według utartych schematów a bariery tkwią głównie w naszych głowach i to je najpierw trzeba przezwyciężyć.

Chce pokazać ze nie może nas nikt szufladkować. Bądźmy sobą. Realizujemy własne plany i marzenia.

Ostatni powód jest by wbić szpilę wszystkim tym leniwym którzy by chcieli coś zrobić, ale im się nie chce. Chcę im przekazać by nie przepuszczali życia przez palce. Bo świat jest piękny a życie krótkie i nie warto go marnować na „tkwienie w bezruchu”. Bo że można „coś robić” – to niejednokrotnie udowodniłem.

Podnieście te tyłki z kanapy i do przodu, bo warto walczyć i żyć naprawdę.

 

Dlaczego zdecydowałem się założyć konto na Patronite?

Bądźmy szczerzy - wszystko kosztuje. Od utrzymania strony www, gdzie trzeba wydać pieniądze na serwer, domenę, sprzęt a skończywszy na biletach lotniczych czy noclegach. 

Wszystkiego nie da się samemu udźwignąć. Założyłem to konto z myślą o tych którzy uważają za słuszne i pożyteczne to co robię. By mogli mieć swój udział w mojej misji.

 

Dlaczego warto wesprzeć moją misje?

Choćby z trzech powodów:

Bym mógł dalej zmieniać świadomość społeczna na temat osób niepełnosprawnych

 

Bym mógł jeszcze wiecej tworzyć treści dających innym sile

 

Bym mógł tworzyć filmy z perspektywy wózkowicza-podróżnika i dawać kopa "leniwym"

 

          

 

Zmieniajmy razem siebie i świat!

 

 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Cele

0%
17 %
100%
osiągnięto 17%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 825 zł
Co miesiąc nowy film z nowego miejsca!
Średnio jedno ciekawe miejsce w miesiącu dokładnie spenetrowane i sfilmowane by pokazać Wam jak tam dotrzeć i zwiedzić na wózku.
To 12 nowych sprawdzonych miejsc rocznie!
0%
100%
osiągnięto 8%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1825 zł
1-2 duże wyprawy rocznie!
Z takim budżetem można zrobić serie filmów z jednego a może nawet dwóch dalekich krajów!
Planów mam wiele, starczy na kilka lat ;) Chiny, Australią, Peru, itd

W nagrodę za osiągnięcie tego progu, zorganizuję w gdzieś w Polsce spotkanie z Patronami.
0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2825 zł
Zostaje pełnoetatowym podróżnikiem!
Taki budżet pozwala mi skupić się w pełni na planowaniu nowych wypraw i kręceniu z nich filmów.
Może powstanie kolejna książka? Któż to wie! ;)
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 100 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Swobodne funkcjonowanie mojej strony www i kanału na Youtube
Z takim budżetem mogę spokojnie opłacić wszelkie koszty związane z utrzymaniem strony www i prowadzeniem kanału na YouTube czyli opłaty za serwer, domeny, Adobe Premiere Pro, Dropbox i tak dalej.

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Grosz do grosza i będzie kokosza :)
A tak poważnie to wielki dzięki za wsparcie moje misji! Twoje nazwisko pojawi się na liście patronów na mojej stronie.
Niech każdy wie, że z takimi ludźmi jak Ty można przenosić razem góry!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 7
To już nie przelewki, widzę że naprawdę się angażujesz i zależy Tobie na realizacji mojej misji.

10 zł pomnożone przez X daje naprawdę spore możliwości!

Oczywiście Twoje nazwisko pojawi się na liście jak powyżej Ale myślę że to mało I dodatkowo będziesz na liście patronów w każdym moim video vlogu.

Zapraszam Cie do specjalnej zamkniętej grupy na Facebooku, w której będę konsultował kolejne wyprawy i powstające materiały oraz informował o wszystkim co dotyczy mojej działalności a może czasem po prostu podyskutujemy tam o sensie istnienia.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Motyla noga!!!
20 zł co miesiąc to moim zdaniem już naprawdę bardzo zauważalne obciążenie budżetu. Będę się naprawdę starał by moje materiały były jak najlepsze i przynosiły zamierzony skutek., byś szczerze czuł że twoja kasa nie idzie na marne.
Dzięki wielkie!

Na przywitanie wśród tej szlachetnej grupy patronów otrzymasz ode mnie specjalna pocztówkę.

* Dostęp do grupy oraz wszystkie nagrody i podziękowania z niższych progów obowiązują również w tym, ma się rozumieć ;)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
Wow!!!
No przy takiej kasie to już musi być coś namacalnego co otrzymasz ode mnie bezpośrednio!

Z każdej mojej wyprawy wyślę do Ciebie pocztówkę ze specjalną dedykacją. A co! Jak szaleć to szaleć ;)
Bądź tylko świadomy tego, że im więcej będzie patronów tym więcej będzie wypraw a co za tym idzie, będę częściej zapychał twoją skrzynkę pocztową kartkami z różnych miejsc ;)

W podziękowaniu dostaniesz również moją książkę w postaci ebooka "Wózkiem przez świat".

* Dostęp do grupy oraz wszystkie nagrody i podziękowania z niższych progów obowiązują również w tym, ma się rozumieć ;)
Zostań patronem
77 zł / miesiąc
patroni: 0
To specjalny próg!!!

Siódemka to moja liczba, otacza mnie zewsząd i coś w tym jest.
Rok i miesiąc urodzin – tak się zaczęła opieka tej cyfry.
Później już cały czas gdzieś ta cyfra się pojawia, nawet rok wydania mojej książki kończy się na 7 ;)

Byś też mógł poczuć energię tej liczby otrzymasz specjalny kubek „Wózkiem przez świat” z magiczną cyfrą 7.

* Dostęp do grupy oraz wszystkie nagrody i podziękowania z niższych progów obowiązują również w tym, ma się rozumieć ;)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Nie wiem co powiedzieć!!!
Jesteś pewien tego co robisz?
Pomyślałeś jaką będę czuł presję robiąc moje filmy i pisząc artykuły by były one na najwyższym możliwym poziomie byś nawet obudzony w środku nocy nie pomyślał, że marnujesz kasę???
Tak naprawdę to ogromny wkład w to co robię, ja i moi widzowie jesteśmy Tobie bardzo wdzięczni że tak bardzo wspierasz pokazywanie możliwości poznawania świata innym z poziomu wózkowicza.

W podziękowaniu dostaniesz ode mnie moją książkę "Wózkiem przez świat" z osobistą dedykacją oraz każdą kolejną jeśli uda mi się napisać.
Dzięki wielkie!!!

* Dostęp do grupy oraz wszystkie nagrody i podziękowania z niższych progów obowiązują również w tym, ma się rozumieć ;)
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
No teraz to już zgłupiałem!!!
Ty chyba naprawdę chcesz mnie zamęczyć byl wiecznie gdzieś się kulał moim elektrycznym potworem I kręcił kolejne filmy :)
Przez takich jak Ty nie znajdę czasu na leniuchowanie! Tak szczerze to musimy porozmawiać na żywo lub choćby na skypie bo masz pełne prawo do ukierunkowywania moich wypraw.

A może chcesz bym jakoś specjalnie zareklamował Ciebie lub Twoją firmę? To kwestia tylko dogadania szczegółów w tym progu.

Z każdej wyprawy wyślę tobie pamiątkę niespodziankę byś nie zapominał o swoim ogromnym wkładzie w realizacje mojej misji....

* Dostęp do grupy oraz wszystkie nagrody i podziękowania z niższych progów obowiązują również w tym, ma się rozumieć ;)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy