Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Głównym celem kampanii społecznej „Save the Music” jest wspieranie dobrej i wartościowej muzyki przez takie media jak sztuki wizualne czy moda, ale również inne aktywności w tym m.in. organizowanie imprez kulturalnych czy akcje edukacyjne.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 3000 zł
Daj piątkę kulturze
Pomóż nam promować muzykę i twórców poprzez prowadzenie i doskonalenie strony „Save the Music”, na której będziemy pisać o wartościowych twórcach oraz muzyce z przeszłości i teraźniejszości. Dajemy szansę debiutantom, nie pozwalając zapomnieć o nestorach. Mówimy, czym jest wartościowa muzyka i edukacja muzyczna oraz jakie znaczenie mogą mieć w życiu człowieka.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 4000 zł
Nagradzaj
Chcemy dać młodym ludziom możliwość odbycia płatnego stażu, gdzie, pracując przy naszej kampanii, mogliby się dowiedzieć nie tylko o mechanizmach działania organizacji pożytku publicznego, ale także rozwijać własne zainteresowania. Chcemy żeby strona naszej kampanii zamieniła się w rzetelną bazę wiedzy o dobrej muzyce, wydarzeniach i artystach o wysokim poziomie literackim – przyjmujemy ludzi, którzy szukają miejsca do oszlifowania swojego pióra pod okiem doświadczonych dziennikarzy.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 7000 zł miesięcznie
brakuje 7000 zł
Chciej się dowiedzieć
Jednym z celów naszych działań jest edukacja społeczeństwa w dziedzinie muzyki, a ambasadorami naszej kampanii są wspaniali artyści, a także ludzie, którzy na co dzień profesjonalnie zajmują się kulturą i sztuką – oni najlepiej wiedzą, jak ważna w życiu człowieka jest muzyka. Przy Waszej pomocy będziemy w stanie zorganizować warsztaty i panele dyskusyjne dotyczące zarówno profesjonalnego pisania o muzyce, jak i spotkań rozszerzających horyzonty muzyczne zwykłych melomanów.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 12000 zł miesięcznie
brakuje 12000 zł
Noś, czytaj i promuj
Będziemy wydawać! Aby wyjść naprzeciwko najnowszym metodom nauczania, chcemy opracować karty edukacyjne zawierające wiedzę o instrumentach muzycznych (i nie tylko), pracujemy nad książką o polskich kompozytorach emigracyjnych, a także nad publikacjami dla dzieci.
Działamy kulturotwórczo! Namawiamy Twórców z innych dziedzin do dedykowania swoich prac muzyce i naszej kampanii. Artysta grafik przygotowuje plakaty, projektantka mody na ich podstawie tworzy kolekcje ubrań z wizerunkami wybranych geniuszy z historii muzyki (nie tylko tej klasycznej). Poza produkcją ubrań chcemy także stworzyć przybory szkolne, naklejki edukacyjne czy kalendarze przedstawiające sylwetki wybitnych artystów. Palestrina też może być w modzie:) Materiały będą miały charakter edukacyjny, część z nich zostanie przekazana placówkom wspierającym kampanię.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 24000 zł miesięcznie
brakuje 24000 zł
Wyjdźmy na ulicę
Akcja Bach w piach, czyli granie muzyki w piaskownicy, czy inne flashmoby w mieście, to nasze kolejne zadanie! Niech miasta otoczy muzyka grana na żywo, zebrane fundusze pomogą też wydać płytę charytatywną, na której znajdą się utwory Ambasadorów „Save the Music”.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 50000 zł miesięcznie
brakuje 50000 zł
Daj szansę
Raz do roku chcemy organizować Festiwal Save the Music – będzie to wydarzenie, na którym (poza odświętnym koncertem podsumowującym dany rok kampanii, połączonym z wystawą prac plastycznych i pokazem mody) wartościową muzykę grać będą młodzi i nieznani artyści, ale także nasi Ambasadorowie. Festiwal zostanie objęty patronatami innych organizatorów życia muzycznego w Polsce, natomiast wybrane wydarzenia muzyczne odbywające się w kraju w tym samym terminie otrzymają znak jakości „Save the Music”.

O Autorze

Pomysłodawcą i prezesem Fundacji MEAKULTURA jest Marlena Wieczorek. Muzyka zawsze pełniła bardzo ważną rolę w jej życiu, dlatego zdecydowała się poświęcić jej więcej niż tylko czas spędzony w filharmonii czy pieniądze wydane na płytę. Stworzyła jedyną w swoim rodzaju fundację, której celem jest wspieranie wartościowej muzyki i wybitnych twórców, ale też łączenie ludzi kochających właśnie tę dziedzinę sztuki.

 

Marlena Wieczorek - prezes Fundacji MEAKULTURA

 

Wszystkie realizowane przez fundację przedsięwzięcia wiążą się z szeregiem działań: edukacyjnych, naukowych, koncertowych, produkcyjnych oraz wydawniczych i publicystycznych. Jej działalność obejmuje realizację wielu projektów, m.in.:

- wydawanie czasopisma o muzyce meakultura.pl

- organizowanie Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych „Kropka” honorującego najlepszych dziennikarzy muzycznych

 - prowadzenie kampanii społecznej „Save the Music”, która w oryginalny i wielowątkowy sposób promuje muzykę w Polsce i za granicą.

 

 

 

"SAVE THE MUSIC"

Kampania "Save the Music" zrodziła się ze sprzeciwu na bylejakość promowanej w mediach muzyki. Na wypieranie ze szkół czy przedszkoli edukacji muzycznej. Na ocenianie świata sztuki tylko przez pryzmat komercji. A wreszcie dlatego, że znajomość muzyki nie jest już podstawą wykształcenia nawet bardzo inteligentnego człowieka. A przecież to także za sprawą muzyki jesteśmy ludźmi.

Zapominamy, że to dzięki muzyce Chopina rozumiemy czym jest polskość, pokazujemy ludzkie oblicze przy piosence Niemena, jesteśmy dumni z dokonań Ciechowskiego. Czy rzeczywiście jest tak, że muzyka to już tylko rozrywka czy biznes?

Naszą kampanię wspierają wybitnie osobistości ze świata kultury jak Natalia Kukulska, Tomasz Konieczny, Artur Ruciński, Sławomir Kupczak czy Adam Bałdych, a naszymi partnerami są m.in. Polskie Wydawnictwo Muzyczne czy Narodowe Centrum Kultury. Nasze działanie objęte są patronatem Presto, Polmic czy Cameral Music.

Więcej o kampanii można poczytać na stronie internetowej: www.savethemusic.eu

 

inauguracja kampanii Save the Music
Inauguracja kampanii "Save the Music" 
Pokaz mody Save the Music
Panel dyskusyjny "Jak mówić i pisać o muzyce popularnej?"

 

CO MOŻNA ZYSKAĆ WSPIERAJĄC NAS?

Nasza fundacja działa społecznie, a więc każde Wasze wsparcie przyczynia się do celów ponadindywidualnych i wspólnych, czyniąc z Was Dobroczyńców. Jest to także fundacja wspierająca kulturę, a ta zawsze kojarzy się z czymś szlachetnym i pięknym. Udzielanie się w sferze kultury pokazuje takie cechy firmy jak dobry gust, elitarność i ekskluzywność. Mówienie o wartościowej kulturze w obecnym czasie ma szczególne znaczenie, ponieważ pozwala na powrót do tradycyjnych kanonów o ponadczasowych walorach estetycznych i etycznych, a co za tym idzie, umacnia wiarygodność wśród ludzi nieufnych w stosunku do tandety i powszechności. Stała współpraca będzie oczywiście wiązała się także z odpowiednim wyróżnieniem sponsora na stronach prowadzonych przez fundację, a także stosownym podkreśleniem jego funkcji na organizowanych przez fundację wydarzeniach, co wpłynie korzystnie także na wizerunek i public relations firmy.

Dołącz do grona Mecenasów Kultury.

 

Zobaczcie co o kampanii mówią nasi ambasadorzy:

 

 

 

Fundacja MEAKULTURA

NIP: 6312646838

REGON: 24303047000000

KRS: 0000431356

Adres strony: www.fundacjameakultura.pl

Kontakt: sekretariat@fundacjameakultura.pl

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Każda złotówka jest na wagę złota. Za 5 zł można sobie kupić np. kubek kawy, dlatego tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że wybierasz muzykę. W końcu przy niej kawa smakuje lepiej ;)

1. Twoje nazwisko i zdjęcie znajdą się w podziękowaniach dla darczyńców, które zostaną umieszczone na facebookowych profilach Fundacji MEAKULTURA i kampanii „Save the Music”, a także na rodzimych stronach internetowych.
2. Wyślemy Ci specjalną grafikę, którą będziesz mógł pochwalić się na Facebooku i pokazać innym, jak ważna jest dla Ciebie wartościowa muzyka!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Za 10 zł można kupić porządną porcję lodów dla siebie i przyjaciela. Dla nas to fundusze na szersze promowanie muzyki. Jeżeli wpłacisz tę kwotę:

1. Raz na trzy miesiące wyślemy Ci naszą oryginalną pocztówkę lub naklejki z grafiką kampanii „Save the Music” – powieś lub naklej je na lodówce i bądź dumny z bycia darczyńcą.
2. Raz na trzy miesiące wylosujemy wśród Patronów z tego progu zwycięzcę, który otrzyma paczkę-niespodziankę ku uciesze ucha.
3. Twoje nazwisko i zdjęcie znajdą się w podziękowaniach dla darczyńców, które zostaną umieszczone na facebookowych profilach Fundacji MEAKULTURA i kampanii „Save the Music”, a także na rodzimych stronach internetowych.
4. Wyślemy Ci specjalną grafikę, którą będziesz mógł pochwalić się na Facebooku i pokazać innym, jak ważna jest dla Ciebie wartościowa muzyka!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
50 zł to bilet na koncert polskiego zespołu rockowego, ale nie tylko! Część tej kwoty może wynagrodzić naszych stażystów – nie chcemy, żeby pracowali za darmo, nawet jeśli tylko się uczą. Każda praca powinna być nagradzana, nawet symboliczną kwotą. Stwórzmy młodym przestrzeń do zdobywania doświadczeń. Dzięki wpłacie tej kwoty:

1. Pomożesz nam wynagrodzić stażystów (1/2 wpływów).
2. Raz w roku wyślemy Ci zestaw „Muzykofila” (np. notes, naklejki, płytę, torbę lub inne gadżety) – przy co najmniej rocznym wsparciu
3. Twoje nazwisko i zdjęcie znajdą się w podziękowaniach dla darczyńców, które zostaną umieszczone na facebookowych profilach Fundacji MEAKULTURA i kampanii „Save the Music”, a także na rodzimych stronach internetowych.
4. Wyślemy Ci specjalną grafikę, którą będziesz mógł pochwalić się na Facebooku i pokazać innym, jak ważna jest dla Ciebie wartościowa muzyka!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Za 100 zł z reguły można kupić bilet na koncert zagranicznej gwiazdy. Po co jednak chwalić się takim biletem, jeśli nikt nie wie, o jakim muzyku mówimy? Właśnie dlatego chcemy rozmawiać i dyskutować o muzyce, chcemy być słyszani i widziani. Organizujemy panele dyskusyjne, warsztaty i konkursy. Zostań współtwórcą tych wydarzeń! A co w zamian?

1. Zaprosimy Cię wraz z osobą towarzyszącą na jedno z ciekawych wydarzeń organizowanych przez fundację (np. warsztaty).
2. Raz na trzy miesiące wylosujemy wśród Patronów z tego progu zwycięzcę, który otrzyma od nas plakat z kolekcji „Save the Music” oraz muzyczną niespodziankę.
3. Pomożesz nam wynagrodzić stażystów (1/2 wpływów).
4. Raz w roku wyślemy Ci zestaw „Muzykofila” (np. notes, naklejki, płytę, torbę lub inne gadżety) – przy co najmniej rocznym wsparciu
5. Twoje nazwisko i zdjęcie znajdą się w podziękowaniach dla darczyńców, które zostaną umieszczone na facebookowych profilach Fundacji MEAKULTURA i kampanii „Save the Music”, a także na rodzimych stronach internetowych.
6. Wyślemy Ci specjalną grafikę, którą będziesz mógł pochwalić się na Facebooku i pokazać innym, jak ważna jest dla Ciebie wartościowa muzyka!
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Jeśli nie jesteś w stanie wymyślić, jak wydać 200 zł na kulturę, to dobrze trafiłeś :) My mamy mnóstwo pomysłów na wykorzystanie tej kwoty! Dołącz do grona Rzeczników Muzyki i pokaż, że warto w nią inwestować – jest to kapitał na lata. A co w zamian?

1. Wyślemy Ci unikatowy dyplom Rzecznika Muzyki.
2. Raz w roku wyślemy Ci zestaw „Muzykofila” (np. notes, naklejki, płytę, i inne gadżety) – przy co najmniej rocznym wsparciu
3. Zaprosimy Cię wraz z osobą towarzyszącą na jedno z ciekawych wydarzeń organizowanych przez nas (np. warsztaty).
4. Obdarujemy Cię z bluzą lub koszulką z kolekcji naszej kampanii „Save the Music” (przy co najmniej półrocznym wsparciu).
5. Twoje nazwisko i zdjęcie znajdą się w podziękowaniach dla darczyńców, które zostaną umieszczone na facebookowych profilach Fundacji MEAKULTURA i kampanii „Save the Music”, a także na rodzimych stronach internetowych.
6. Wyślemy Ci specjalną grafikę, którą będziesz mógł pochwalić się na Facebooku i pokazać innym, jak ważna jest dla Ciebie wartościowa muzyka!
Zostań patronem

Polecani Autorzy