Serce na Banacha

W Patronite od 12.07.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
0 łącznie
Profil Stowarzyszenia Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha - Serce na Banacha.
Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc osobom oraz ich bliskim i znajomym z chorobami sercowo-naczyniowymi.

O Autorze

Cele Stowarzyszenia Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha

 1. Działalność oświatowa, to jest: edukacyjna, szkoleniowa i wydawnicza, w zakresie ochrony zdrowia,
 2. Prowadzenie akcji informacyjnych celem zwiększania świadomości pacjentów na temat profilaktyki zdrowotnej zapobiegającej występowania chorób serca,
 3. Współpraca z I Katedrą Kliniki Kardiologii przy UCK WUM zlokalizowanej przy ul. Banacha 1a w Warszawie,
 4. Wspieranie I Katedry Kliniki Kardiologii przy UCK WUM zlokalizowanej przy ul. Banacha 1a w Warszawie w zakresie poprawy jakości leczenia oraz pobytu pacjentów na terenie kliniki,
 5. Współpraca z innymi Klinikami Kardiologicznymi i Kardiochirurgicznymi w Polsce,
 6. Wspieranie pacjentów na rzecz zwiększania dostępu do nowoczesnych technologii ratujących życie oraz poprawiających jakość życia w chorobach układu krążenia,
 7. Informacyjna profilaktyka wtórna oraz pierwotna dla pacjentów z problemami kardiologicznymi,
 8. Troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu.

Działania Stowarzyszenia Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha

 1. Prowadzenie działalności oświatowej oraz innych form działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej w celu ustawicznego zwiększenia świadomości osób z chorobami serca,
 2. Inspirowanie i rozwijanie działalności zmierzającej do upowszechniania nowoczesnych metod w zakresie informowania pacjentów o możliwościach zapobiegania chorobom serca,
 3. Prowadzenie bibliotek, przygotowanie i upowszechnianie informacji, organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji i innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych,
 4. Współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym,
 5. Współpracę z kliniką kardiologii przy UCK WUM zlokalizowanej przy ul. Banacha 1a w warszawie,
 6. Wspieranie prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz przyznawanie nagród
  i wyróżnień za osiągnięcia (prace) naukowe lub publikacje w dziedzinach objętych działalnością stowarzyszenia,
 7. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez młodych lekarzy kardiologów oraz członków uczniowskich i studenckich lekarskich kół naukowych o profilu kardiologicznym,
 8. Wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych,
 9. Utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie działań zbieżnych z celami stowarzyszenia,
 10. Utrzymywanie stałej współpracy z polskim towarzystwem kardiologicznym w zakresie będącym przedmiotem zbieżnych celów zawodowych,
 11. Nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz przynależność do europejskich
  i światowych stowarzyszeń,
 12. Przedstawianie organom państwowym i samorządu terytorialnego stanowisk
  i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami stowarzyszenia.

 

 

 

Chcesz pomóc innym chorym na serce - wesprzyj jak możesz nasze działania.
Każda złotówka od Ciebie pomoże pacjentom lepiej znieść okres choroby !

Pamiętaj, że kiedyś i Ty możesz potrzebować naszej pomocy.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika