Stowarzyszenie Tradycji Konspiracyjnego Wojska Polskiego

Przez lata zapomniani, wymazani z kart historii - dziś na nowo odzyskują tożsamość. Naszym celem jest propagowanie wiedzy na temat podziemia antykomunistycznego na terenie Polski, organizowanie wystaw, prelekcji oraz innych wydarzeń ( w tym biegów pamięci). Pamiętamy i pamiętać będziemy!

O Autorze

Stowarzyszenie Tradycji Konspiracyjnego Wojska Polskiego ma na celu pielęgnowanie historii o Żołnierzach Wyklętych którzy zostali wymazani z kart historii przez system komunistyczny.
Skupiamy się na działalności Konspiracyjnego Wojska Polskiego, szerzenie wiedzy na temat tej organizacji.
Do naszych celów zalicza się również krzewienie patriotyzmu, dbanie o weteranów i wszystkich tych którzy działali na rzecz walki o Wolną Polskę.
Współpracujemy ze środowiskami patriotycznymi jednak nie podejmujemy współpracy z partiami politycznymi oraz organizacjami o charakterze politycznym.
Pielęgnujemy również lokalny patriotyzm, staramy się pomagać mieszkańcom oraz promować aktywny i zdrowy tryb życia.
Dbamy również o groby zasłużonych dla Polski żołnierzy.
Przez lata zapomniani, wymazani z kart historii - dziś na nowo odzyskują tożsamość. Naszym celem jest propagowanie wiedzy na temat podziemia antykomunistycznego na terenie Polski, organizowanie wystaw, prelekcji oraz innych wydarzeń ( w tym biegów pamięci).  Pamiętamy i pamiętać będziemy!
Więcej o naszej działalności znajduje się na stronie https://www.konspiracyjnewojskopolskie.pl
oraz na https://www.facebook.com/KWPGliwice/

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)