Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

8

patronów

170 zł

miesięcznie

470 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
479
miesięczne wsparcie
424
liczba patronów

  Strefa WolnoSłowa już od siedmiu lat organizuje warsztaty i wydarzenia artystyczne z pogranicza sztuki i interwencji społecznej. Do wspólnej pracy angażujemy profesjonalistów i amatorów o różnym pochodzeniu kulturowym.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 8000 zł miesięcznie
brakuje 7830 zł
PROJEKT INSTYTUT OTWARTY
CZYM JEST INSTYTUT OTWARTY?
To program artystyczno-społeczny skierowany do młodych twórców i twórczyń o różnym pochodzeniu kulturowym.
To kilka miesięcy wspólnej pracy artystycznej, edukacji w działaniu, wymiany technik, narzędzi, historii.
To wspólne doświadczenie artystyczne skoncentrowane na pracy w grupie międzykulturowej.
To refleksja nad społeczną odpowiedzialnością za bycie razem.

NA CZYM POLEGA INSTYTUT OTWARTY?
Działania w ramach Instytutu Otwartego skupiają się na szkoleniu wyłonionej w ramach open call’u grupy twórców i twórczyń oraz na wspólnym działaniu artystycznym przewidującym warsztaty otwarte dla społeczności migranckich. Osią projektu jest doświadczenie sztuki ukierunkowanej na zniwelowanie podziałów na “my” i “oni” w odniesieniu do społeczności cudzoziemskich oraz na budowaniu wspólnej tożsamości społecznej w ramach przygotowywanego działania artystycznego.

10 młodych artystów i artystek w dialogu z 10 doświadczonymi twórcami, badaczami, animatorkami kultury i kuratorkami w czasie spotkań i warsztatów zastanowi się nad metodami pracy artystycznej ze społecznościami. Nad tym, jak czerpiąc z różnych dziedzin, tworzyć wydarzenia artystyczne z udziałem grup migranckich, uchodźczych, angażując osoby w procedurze azylowej oraz niezwiązane profesjonalnie ze sztuką.

Zwieńczeniem pracy Instytutu Otwartego będzie interaktywna instalacja performatywna składająca się z prac uczestników projektu.

Wśród prowadzących warsztaty z uczestnikami od września do końca listopada będą: Alicja Borkowska, Agnieszka Różyńska, Jaśmina Wójcik, Igor Stokfiszewski, Pietro Floridia, Sara Pour, Annelys de Vet, Kris Łukomski.

Kalendarium Instytutu Otwartego znajdziecie na www.strefawolnosłowa.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.

O Autorze

KIM JESTEŚMY

Strefa WolnoSłowa od siedmiu lat tworzy spektakle, których bezpośrednimi twórcami są osoby o różnym pochodzeniu kulturowym, religijnym, z rozmaitych grup społecznych i w różnym wieku. Spektakle Strefy powstają jako rezultaty wspólnej wielomiesięcznej pracy grup warsztatowych: teatralnej, muzycznej i  wizualnej. Wszyscy uczestnicy zaangażowani są w tworzenie rezultatu działań pisząc, improwizując, komponując. Przedstawienia angażują tym samym każdorazowo około 50-60 twórców z różnych krajów, zarówno Polaków, jak i migrantów i uchodźców. Pokazywane były zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu, Gdańsku, Ostrołęce, Berlinie, Bolonii, Paryżu i innych miastach europejskich. Oprócz dużych, wspólnotowych spektakli Strefa WolnoSłowa tworzy mniejsze formy, jak np. “Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących”, który zaangażował jako twórców osoby pochodzenia polskiego i irańskiego, zarówno profesjonalnych artystów, jak i amatorów oraz wyróżniony został nagrodą na Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy za “bezpretensjonalny dialog na temat polskości, jej mitów i kondycji, prowadzony z szacunkiem dla przeszłości i teraźniejszości”.

Fot. Pat Mic


Strefa WolnoSłowa od początku swojego działania współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami polskimi i międzynarodowymi realizując projekty nastawione na włączanie w aktywne działania twórcze migrantów i uchodźców, na edukację wielokulturową, odkrywanie i opowiadanie historii uchodźczych czy pogłębianie, poprzez działania artystyczne, świadomości społecznej dotyczącej fenomenu migracji i uchodźctwa. Wspólnie z Fundacją Batorego i Chlebem i Solą zainicjowaliśmy powstanie portalu uchodźcy.info, który stał się podstawowym źródłem wiedzy o uchodźcach w Polsce. Zrealizowaliśmy międzynarodowe projekty artystyczne "The City Ghettos of Today""Migrating Theater""The History Atlas Under Construction" czy "Beyond Theater", w których byliśmy pomysładowcami i koordynatorami działań, prowadziliśmy warsztaty teatralne z grupami profesjonalistów i amatorów w Iranie, Urugwaju, Palestynie.  Nasze projekty międzynarodowe zawsze są silnie osadzone w tym, co lokalne. Od 2015, razem z Teatrem Powszechnym, prowadzimy Stół Powszechny, który jest miejscem naszym warsztatów artystycznych, projektów oraz licznych wydarzeń skierowanych do lokalnej społeczności: debat, spotkań, projekcji filmów, dyskusji. Stół Powszechny z czasem stał się również Miejscem Aktywności Lokalnej, dzięki czemu otwarty jest na rozmaite inicjatywy mieszkańców czy na projekty artystyczno-społeczne innych organizacji i grup nieformalnych.

Fot. Karolina JóźwiakW zeszłym roku zorganizowaliśmy “Sąsiedztwo - granice bliskości” -  pierwszy, pilotażowy projekt Strefy przeznaczony dla młodych twórców i twórczyń, którzy chcą pracować ze społecznościami migranckimi przygotowując autorskie i wspólnotowe projekty. Zastanawialiśmy się nad najlepszymi metodami takiej pracy, dużo dyskutowaliśmy, doświadczaliśmy. Efektem kilkumiesięcznego wspólnego tworzenia i czerpania z doświadczeń artystów i artystek, którzy od lat pracują ze społecznościami, była performatywna instalacja, w ramach której wszyscy mieli szansę zaprezentować, co wypracowali w czasie projektu. 

Ze względu na duże zainteresowanie, zarówno odbiorców, jak i potencjalnych uczestników chcemy powołać Instytut Otwarty, który będzie działaniem cyklicznym, w ramach którego młodzi twórcy i twórczynie, często o pochodzeniu innym niż polskie, będą mieli szansę rozwinąć i poszerzyć umiejętności oraz zacząć realizować autorskie projekty artystyczne z udziałem społeczności.

Fot. Pat Mic

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 5
Dziękujemy, że zostałeś/aś naszym PATRONEM :) Każda dziesięciozłotówka jest dla nas bardzo ważna! Wyślemy Ci podziękowania drogą mailową :)
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Droga Patronko, Drogi Patronie, niezmiernie się cieszymy, że spodobał Ci się nasz pomysł. Twoje wsparcie finansowe jest dla Strefy bardzo ważne. Imienne podziękowanie zostanie umieszczone na naszej stronie www.strefawolnoslowa.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Hurrra! Hurra! Hurra! To głośne podziękowanie za Twoje wsparcie :) Dostaniesz od nas nagranie wideo, na którym uczestnicy INSTYTUTU OTWARTEGO pogratulują Ci, że zdecydowałeś/aś się zostać patronem/ką naszego projektu!
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 57
Patronko, Patronie, dzięki Twojemu wsparciu możemy realizować bardzo ważny społecznie projekt, którego ważnym aspektem jest włączenie do działań artystycznych uchodźców i migrantów. Od 4 latach współpracujemy z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, dlatego podziękowaniem za wsparcie będą plakaty teatralne z sezonów: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019* oraz:
 warsztaty sensoryczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 mc wraz z rodzicami**,
 archiwalne egzemplarze "Kontekstów" m.in. o Tadeuszu Kantorze, Leopoldzie Buczkowskim, W.G. Sebaldzie.

* aby otrzymać plakat należy dokonać minimum 2 wpłat,
**warsztaty odbędą się w dwóch terminach w październiku w Stole Powszechnym w Warszawie
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 40
WOW! 50 zł to już naprawdę spora suma pieniędzy, która pozwoli na wyprodukowanie kilku prac artystów i artystek biorących udział w INSTYTUCIE OTWARTYM. Za jednorazową wpłatę wysokości 50 zł możesz wybrać jedną z kilku nagród:
● wybrane książki wydawnictw KRYTYKA POLITYCZNA lub LE MONDE DIPLOMATIQUE,
● kupon o wartości 50 zł do jednego ze sklepów Kooperatywy Spożywczej “Dobrze” w Warszawie.

*ten próg zawiera nagrody z progów 10 i 20 zł
Zostań patronem
70 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 61
Jesteś super, że zdecydowałaś/eś się dołączyć do grona patronek i patronów INSTYTUTU OTWARTEGO. W ramach podziękowania przygotowaliśmy następujące nagrody:
● bilety na 2 wybrane spektakle Teatru Powszechnego grane na Scenie Małej we wrześniu,
● bilety na nagradzany spektakl Strefy WolnoSłowej "Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących",
● podwójne zaproszenia na spektakle KOMUNY WARSZAWA grane w październiku i listopadzie,
● spacer architektoniczny po Podkowie Leśnej z przewodnikiem we wrześniu,
●bilet na wielokulturowy spektakl Strefy WolnoSłowej pt. "Włącz bojler. Niech czeka na mnie chociaż ciepła woda" w Teatrze Powszechnym w Warszawie 30 i 31 października.

*ten próg zawiera nagrody z progów 10 i 20 zł
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 26
Szał! 100 zł to naprawdę imponująca kwota wsparcia, dlatego chcemy podziękować za nią wyjątkowymi gadżetami:
● koszulki Docs Against Gravity,
● plecaki Docs Against Gravity,
● nerki z tegorocznej edycji Malta Festival Poznań,
● plecaki z tegorocznej edycji Malta Festival Poznań,
● zestaw filmów Docs Against Gravity.

*ten próg zawiera nagrody z progów za 10 i 20 zł
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 8
Yeah! Dzięki tej kwocie realizacja kilku projektów artystek i artystów biorących udział w INSTYTUCIE OTWARTYM staje się realna! Za to wsparcie chcemy podziękować następującymi nagrodami:

● koszulki Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera z autografami aktorów teatru,
● książka „Instrukcja obsługi penisa” z autografami autorów,
● plakat Malta Festival Poznań z autografem grupy Laibach.

*ten próg zawiera nagrody z progów za 10 i 20 zł
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 4
Kochani Patroni i Kochane Patronki, jak podziękować za takie wsparcie projektu? Brakuje słów, dlatego podziękowaniem może być trening personalny i ułożenie planu treningowego z Łukaszem Wójcickim (performerem, tancerzem, prowadzącym warsztaty ruchowe z elementami wybranych sztuk walk m.in. Taekwon-do, Karate, Wing Chun, Muay Thai, Escrima: Self De-dance) lub indywidualna, dwugodzinna konsultacja "Empatia w komunikacji" mająca na celu zwróceniu uwagi na następujące pytania: jak słuchać, żeby faktycznie słyszeć i być wsparciem dla drugiej osoby? I jak być w autentycznym kontakcie ze sobą samą/samym? Prowadzenie Magda Zowsik

*ten próg zawiera nagrody z progów za 10 i 20 zł
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 2
<3 <3 <3 Szaleństwo!!! Taka wpłata to dla INSTYTUTU OTWARTEGO prawdziwy zastrzyk finansowy. Chcemy podziękować Ci wyjątkowymi nagrodą - realizacją własnego materiału radiowego pod bacznym okiem dziennikarki TOK FM Elżbiety Mazur lub karnetem na przyszłoroczną edycję Malta Festival Poznań.

* materiał nie może zawierać treści wulgarnych, rasistowskich, obrażających jakąkolwiek grupę społeczną, narodową, religijną, seksualną.

*ten próg zawiera nagrody z progów za 10 i 20 zł
Zostań patronem

Najnowsi Patroni