SPiR SWOJAK

W Patronite od 07.04.2017

PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ

300 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

300 zł

brakuje

Dzięki zebraniu tej kwoty uda nam się zabezpieczyć finansowanie większości podstawowych kosztów naszej stałej działalności. Dziękujemy za Twoje wsparcie!

PROFESJONALNA KAMPANIA REKLAMOWA

800 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

800 zł

brakuje

To cel, na którym nam szczególnie zależy, gdyż chcemy aby Krakowska Szkoła Ekonomii stała się rozpoznawalna oraz świadomość obywateli w zakresie patriotyzmu konsumenckiego i wolności gospodarczej stopniowo zwiększała się. Bez profesjonalnej pomocy w tym zakresie może zająć nam to dużo czasu. Osiągnąć ten próg byłoby świetnie! Dziękujemy.

NOWY SPRZĘT

1 500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 500 zł

brakuje

Dzięki zebraniu tej kwoty będziemy mogli wyposażyć nasze stowarzyszenie w profesjonalny sprzęt, który jest niezbędny do przygotowywania dla Was materiałów.

ROZWÓJ REGIONALNYCH STRUKTUR SWOJAKÓW

2 500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

2 500 zł

brakuje

Jako działacze społeczni doskonale rozumiemy znaczenie kooperacji i obustronnie korzystnego podziału pracy dla sukcesu naszej idei. Po przekroczeniu tego progu będziemy jeszcze skuteczniej wspierać naszych lokalnych partnerów!

ROZWÓJ INSTYTUTU IM. PROF. ROMANA RYBARSKIEGO

5 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

5 000 zł

brakuje


Misją instytutu jest szerzenie wiedzy w społeczeństwie na tematy związane z szeroko pojętą ekonomią, badanie gospodarki rynkowej oraz działanie na rzecz wolnego rynku opartego na trzech filarach: wolności, własności i sprawiedliwości. Prowadzimy badania i proponujemy rozwiązania zasadniczych problemów przed jakimi postawiona jest Polska i Polacy: Kryzys instytucjonalny rodziny, zapaść demograficzna, edukacja, nauka, gospodarka, systemy ubezpieczeń emerytalnych, zdrowotnych, ordynacja podatkowa, władza ustawodawcza , wykonawcza i sądownicza.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)