Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

15 zł

miesięcznie

115 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1107
miesięczne wsparcie
849
liczba patronów

  Nazywam się Marek Ścieszek. Jestem wydawcą na portalu literackim Szortal.com oraz redaktorem naczelnym miesięcznika "Szortal Na Wynos". Jestem częścią projektu, promującego krótkie formy literackie: drabble, szorty, longary... Każdego dnia dajemy dowód, że opowieść można zawrzeć w jednym zdaniu.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 7%
cel: 1500 zł
brakuje 1385 zł
Serwer
Nie jest rzeczą obcą każdemu obeznanemu z sieciowym medium internaucie, że prowadzenie strony, generuje koszty. Miejsce na serwerze, poczta – tutaj nic nie jest darmo. Pierwszy próg pozwoli nam trwać w Sieci, być widzialnym, przedstawiać ofertę odbiorcy, zwanemu w tym przypadku czytelnikiem. Prowadzić sklep, czyli w dalszej perspektywie mieć szansę na przetrwanie poza Siecią.

W jaki sposób skorzysta na tym Patron?
Każdy Patron, bez względu na wybrany próg, zostanie dodany do zamkniętej redakcyjnej grupy FB, gdzie będzie mógł uczestniczyć jako widz w dziele tworzenia naszych publikacji.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 20000 zł
brakuje 19885 zł
Wydawnictwo
Bezpieczeństwo projektu. Cel, pod którym rozumiemy swobodny start pierwszych publikacji: opłacenie autorów, osób, które wykonają profesjonalną korektę, redakcję oraz skład. Tych, które stworzą grafikę okładkową, samą okładkę. Przede wszystkim, ludzi, którzy nam książki wydrukują – wiele rzeczy można wykonać we własnym zakresie, posiadając zaplecze redakcyjne, jeśli jednak nie jest się właścicielem drukarni, bez wynagrodzenia za tę usługę się nie obejdzie.

W jaki sposób skorzysta na tym Patron?
Każdy Patron, bez względu na wybrany próg, zostanie dodany do zamkniętej redakcyjnej grupy FB, gdzie będzie mógł uczestniczyć jako widz w dziele tworzenia naszych publikacji.

O Autorze

Szortal. Miejsce, gdzie opowieści krótkie i jeszcze krótsze zyskały status świętości. Portal literacki, publicystyczny, informacyjny. Przede wszystkim fantastyczny, lecz nie tylko, nie samą bowiem fantastyką żyje człowiek. Chociaż przyznać należy uczciwie, że właśnie fantastyce składamy hołd najbardziej uniżony. Tworzy go grupa fan(atyk)ów, opętanych myślą, że w pięciu tysiącach znaków, ba! w stu słowach można zamknąć pełnoprawną historię, z dopiętą na ostatni guzik fabułą. Robimy to na łamach naszego wyjątkowego portalu. Ale nie tylko tam.

 

Baner_Szortal_670_335

 

Raz w miesiącu, w trzech formatach, ukazuje się elektroniczne czasopismo. To „Szortal Na Wynos” – miesięcznik w szortach i o szortach. Od grudnia 2014 do grudnia 2017, cztery razy w roku, wychodziło również Wydanie Specjalne, którego zawartość to crême de la crême tego, co było wówczas i jest nadal do nas nadsyłane.

http://szortal.com/nawynos

 

Zarówno portal, jak pismo – przez pewien czas dwa pisma – tworzone było jak do tej pory non profit. Nie otrzymywaliśmy za nasz wysiłek żadnego wynagrodzenia w formie biletów Narodowego Banku Polskiego, drogich zegarków, jeszcze droższych limuzyn czy apartamentów. Naszą nagrodą była, i nie przestała być, świadomość tworzenia czegoś wielkiego, złożonego z niezliczonej ilości małych elementów: drabbli, szortów oraz longarów (opowiadań przekraczających 5 tysięcy znaków, lecz przekraczających niewiele, w granicach szortalowego rozsądku).

 

Chcielibyśmy wreszcie ująć nasze literackie dziecko w dłonie, poczuć fakturę papieru, zapach druku. Chcielibyśmy również rozszerzyć ofertę, na zbiory opowiadań, oraz krótkie nowele. Tutaj zwracamy się do Was, kochani Patroni. Bez Waszej pomocy może się to okazać trudne, bardzo trudne, może nawet bliskie granicy możliwości. I aby wszyscy w szortalowej rodzinie mogli mogli zebrać namacalne owoce projektu, postaramy się określić cele oraz zaproponować progi.

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Dribble

W zasadzie dribble to pięćdziesiąt, nie pięć. Pięćdziesiąt słów, połowa drabbla. Jeśli jednak przyjmiemy, że dribble to połowa dychy, to wychodzi dokładnie piątak. Co za to można kupić? Pozornie niewiele. Nie po to jednak dano nam wyobraźnię, abyśmy nie potrafili z niej korzystać. Piątkę można spożytkować na wiele różnych sposobów. A jeżeli takich piątek jest więcej, jeżeli zbierze się z nich setka, albo kilka setek? To już jest coś, prawda?

Nie chcielibyśmy, aby Patron, który zdecyduje się na pierwszy próg, pozostał z niczym. Musimy jednak wszyscy się zgodzić, że nad każdą, nawet najbardziej wzniosłą ideą, czuwa duch realizmu. Duch realizmu każe nam stwierdzić, że będzie możliwe podarowanie rabatu w postaci pięciu procent do zakupu wszystkich naszych produktów, jednak dopiero od tego momentu, w którym ruszy szortalowy proces wydawniczy – co powinno, przy sprzyjających okolicznościach, nastąpić szybko.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Drabble

Drabble to setka, gdybyśmy się czepiali nomenklatury, ale nie bądźmy drobiazgowi. To jedna z najmniejszych form literackich. Wyobraźcie sobie, drodzy Patroni, że można stworzyć pełnoprawne opowiadanie, złożone dokładnie ze stu słów. Dowodzimy tego niezbicie już od lat, na Szortalu a wcześniej na pewnym literackim forum, gdzieśmy się spotkali. Co zaś można kupić za dychę? Sporo i tutaj już wyobraźnia ma nieco mniejsze pole do popisu, bo dycha to całkiem fajny i wartościowy nominał.

Nie chcielibyśmy, aby Patron, który zdecyduje się na drugi próg, pozostał z niczym. Musimy jednak wszyscy się zgodzić, że nad każdą, nawet najbardziej wzniosłą ideą, czuwa duch realizmu. Duch realizmu każe nam stwierdzić, że będzie możliwe podarowanie rabatu w postaci dziesięciu procent do zakupu wszystkich naszych produktów, jednak dopiero od tego momentu, w którym ruszy szortalowy proces wydawniczy – co powinno, przy sprzyjających okolicznościach, nastąpić szybko.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Szort

Dlaczego akurat trzydzieści? Ponieważ dziesięciokrotność trzydziestu była limitem naszych szortów w czasach, kiedy Szortal startował. Z biegiem czasu wydłużyliśmy limit do pięciu tysięcy znaków. Co można kupić za trzydzieści złotych? Wyobraźnia nie ma tutaj czego szukać. Czysta kalkulacja. Za trzy dychy można bez poczucia zażenowania zatankować samochód. Kiedy wychodzisz ze sklepu, trzymając wcześniej w garści tylko trzy papierki z Mieszkiem I, dzierżysz w dłoni średnich rozmiarów torbę z zakupami.

Nie chcielibyśmy, aby Patron, który zdecyduje się na trzeci próg, pozostał z niczym. Musimy jednak wszyscy się zgodzić, że nad każdą, nawet najbardziej wzniosłą ideą, czuwa duch realizmu. Duch realizmu każe nam stwierdzić, że będzie możliwe podarowanie rabatu w postaci trzydziestu procent do zakupu wszystkich naszych produktów, jednak dopiero od tego momentu, w którym ruszy szortalowy proces wydawniczy – co powinno, przy sprzyjających okolicznościach, nastąpić szybko.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Longar

Tak. Właśnie pięćdziesiąt, w zapisie liczbowym z dodatkiem dwóch zer, jest dolną granicą longarów, opowiadań przekraczających rozmiar szorta. Zdrowy szortalowy rozsądek kazał nam ustalić górną granicę, czyli dwukrotność tej dolnej, na dziesięć tysięcy znaków. Co można kupić za pięć dych? Pytanie naiwne. Wszystko. A przynajmniej znaczną część wszystkiego.

Nie chcielibyśmy, aby Patron, który zdecyduje się na czwarty próg, pozostał z niczym. Musimy jednak wszyscy się zgodzić, że nad każdą, nawet najbardziej wzniosłą ideą, czuwa duch realizmu. Duch realizmu każe nam stwierdzić, że będzie możliwe podarowanie rabatu w postaci pięćdziesięciu procent do zakupu wszystkich naszych produktów, jednak dopiero od tego momentu, w którym ruszy szortalowy proces wydawniczy – co powinno, przy sprzyjających okolicznościach, nastąpić szybko.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Książka

Stówa. Sto stron to już nie jest opowiadanko, to sporych rozmiarów nowela, którą z dumą można ująć w kształt książki. Pojedyncza opowieść, zbiór opowiadań, a nawet epizod, rozpisany na większą liczbę książek – pierwszy tom serii, innymi słowy. Dla nas, szortalowych literatów. Co daje stówa w ręku? Prawdziwe zakupowe pole do popisu. Szczególnie gdy ma się większy zapas takich stów.

Nie chcielibyśmy, aby Patron, który zdecyduje się na piąty próg, docelowo nie najwyższy, pozostał z niczym. Musimy jednak wszyscy się zgodzić, że nad każdą, nawet najbardziej wzniosłą ideą, czuwa duch realizmu. Duch realizmu każe nam stwierdzić, że w tym konkretnym przypadku nie można już mówić o rabacie w postaci stu procent do zakupu wszystkich naszych produktów. Możemy podarować hojnemu Patronowi coś znacznie cenniejszego: miejsce na kartach książki. Czy to w stopce reakcyjnej w grupie Patronów, czy w podziękowaniach w posłowiu, czy na ostatniej stronie okładki, wśród logo patronów prasowych. Oczywiście, dopiero od tego momentu, w którym ruszy szortalowy proces wydawniczy – co powinno, przy sprzyjających okolicznościach, nastąpić szybko.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy