Kolektyw Szpila

W Patronite od 19.12.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 793

Liczba Patronów: 821

Zostań Patronem
Kup na prezent
20 patronów
645 miesięcznie
2 385 łącznie
Kolektyw Szpila to feministyczna grupa antyrepresyjna. Celem naszego działania jest zapewnienie pomocy prawnej każdej osobie zaangażowanej społecznie, która ze względu na swoje działania ponosi konsekwencje prawne lub doświadcza przemocy ze strony służb mundurowych.

O Autorze

Kolektyw Szpila to feministyczna grupa antyrepresyjna, która powstała latem 2020 roku w Warszawie. Celem naszego działania jest zapewnienie pomocy prawnej każdej osobie zaangażowanej społecznie, która ze względu na swoje działania (np. udział w demonstracji, akcje bezpośrednie, organizowanie wydarzeń) ponosi konsekwencje prawne. Jesteśmy po to, by inne osoby czuły się bezpieczne i mogły działać, bez obaw, że zostaną same.

W ramach naszej pomocy zapewniamy wsparcie prawnika/czki od momentu zatrzymania przez całe postępowanie, pokrycie kosztów procesu, w niektórych przypadkach – pomoc solidarnościową. Pomagamy również w nagłośnieniu sprawy, czuwamy nad nią w ramach działań rzeczniczych oraz medialnych.

Kolektyw Szpila stał się rozpoznawalny po brutalnych zatrzymaniach społeczności LGBTQ+ 7 sierpnia 2020, czyli podczas tak zwanej “Tęczowej nocy”. Jesteśmy także wsparciem dla osób represjonowanych po protestach związanych z zaostrzeniem prawa aborcyjnego lub spraw blokad homofobicznych furgonetek jeżdżących po polskich miastach. Od ponad roku zaangażowane jesteśmy również w udzielanie pomocy antyrepresyjnej dla osób działających społecznie na granicy polsko-białoruskiej.

Najważniejsze cele na najbliższy czas:

1. Zapewnienie stabilności obecnej struktury pomocowej na wypadek kolejnych represji i demonstracji:

a. utrzymanie kontaktów z siecią prawników i prawniczek gotowych świadczyć pomoc prawną,

b. pozyskanie stałych wpływów finansowych, pozwalających na kontynuowanie działań, w tym utrzymanie funduszu solidarnościowego, funduszu na koszty sądowe oraz funduszu na wynagrodzenia dla prawników i prawniczek,

2. Usystematyzowanie posiadanych informacji na temat spraw prowadzonych przez prawników i prawniczki, obecnie rozproszonych i nieaktualizowanych ze względu na brak czasu i mocy przerobowych, i na ich podstawie regularne raportowanie opinii publicznej, co będzie zwiększać wiedzę o stosowanych represjach,

3. Zwiększanie świadomości na temat represji doświadczanych na co dzień przez osoby nieuprzywilejowane, w tym wykluczone ekonomicznie czy ze względu na posiadanie cech narażających je na dyskryminację.

 

Dlaczego Patronite?

Mamy świadomość tego, że obecna skala protestów w Polsce jest dużo mniejsza niż w 2020 i 2021 roku, niemniej w każdej chwili może się to ponownie zmienić. Jednocześnie kolektyw Szpila kontynuuje niewidoczną i mniej medialną pracę związaną z gromadzeniem funduszy pozwalających na pokrycie kosztów pomocy prawnej dla osób oskarżonych po fali protestów sprzed dwóch lat. Te sprawy wciąż trwają, i nie ma takiego tygodnia aby ktoś ze współpracujących z nami prawników nie musiał stawiać się w sądzie. Właśnie dlatego kluczowa dla nas jest możliwość wypłacania choćby symbolicznych wynagrodzeń za ciężką pracę każdej z tych osób. Dzięki wsparciu Matronek i Patronów możemy utrzymać stabilną sytuację finansową kolektywu i przygotowywać się na kolejne wyzwania, jakie może przynieść 2023 rok. 

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Sławomir Kędra
Sławomir Kędra
Próg: 150 zł
Weronika Kozłowska
Weronika Kozłowska
Próg: 50 zł
Dorota Dowgiel
Dorota Dowgiel
Próg: 50 zł
Wanya Gr
Wanya Gr
Próg: 10 zł
Miki Fiki
Miki Fiki
Próg: 25 zł