Teach for Poland

W Patronite od 24.06.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1136

Liczba Patronów: 1784

Zostań Patronem
Kup na prezent
5 patronów
365 miesięcznie
12 676 łącznie
Dążymy do dnia, w którym wszystkie dzieci będą miały równe szanse na odkrycie i wykorzystanie swojego potencjału. Wierzymy, że rozwój ich naturalnych zdolności pozwoli im na budowanie lepszego kraju i przyszłości dla nas wszystkich.

O Autorze


Fundacja edukacyjna Teach For Poland jest częścią globalnej sieci Teach for All, która swoją działalność rozpoczęła w USA w 1990 roku, jako Teach For America. Dziś Teach For All działa w 59 krajach świata, na wszystkich 6 kontynentach, a w ciągu minionych trzech dekad za jej sprawą do szkół trafiło ponad 65 tysięcy młodych edukacyjnych liderów, którzy wpłynęli na poprawę jakości edukacji ponad 6 milionów uczniów.

A tak mniej oficjalnie... na zdjęciu poniżej to my i nasza towarzyszka Rita :) 
Zapraszamy na naszą stronę w żeby poznać nas odrobinę lepiej. No wejdź, nie wstydź się! 

O co nam chodzi? 

Potencjał jest obecny we wszystkich uczniach, szkołach i społecznościach lokalnych w Polsce
. Jednak niesprzyjające okoliczności czasem nie pozwalają na jego ujawnienie i rozwój. Sukces dziecka zbyt często jest determinowany przez czynniki, na które nie ma ono wpływu. Z kolei trudności na etapie kształcenia ogólnego, mogą skutkować gorszym startem w dorosłość i problemami z odnalezieniem się na rynku pracy oraz mniejszą satysfakcją z życia.

Teach For Poland działa na rzecz równych szans w dostępie do edukacji wysokiej jakości dla wszystkich dzieci, tak aby mogły uczyć się w nowoczesnym ekosystemie kształcenia, rozwijać umiejętności na miarę XXI wieku, odkrywać i wykorzystywać swoje unikalne zdolności oraz mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie swojej społeczności lokalnej, Polski i świata.

Dobra edukacja zależy przede wszystkim od kompetentnych i szczęśliwych nauczycieli - dlatego zależy nam na stworzeniu im optymalnych warunków do pracy i rozwoju oraz podniesieniu prestiżu tej kluczowej dla cywilizacji profesji.
 

 
Na jakie problemy odpowiadamy? 

 • Braki kadr w szkołach publicznych (w woj. mazowieckim  ponad 700 wakatów), odpływ kadr z zawodu. Jak wynika z informacji Związku Nauczycielstwa Polskiego około 10 tys. nauczycieli odeszło od września br. z pracy. Są województwa, w których ze szkołą rozstało się dwa, a nawet trzy razy więcej osób niż w ubiegłych latach.
   
 • Bardzo wysoka średnia wieku w zawodzie, odsetek nauczycieli w wieku poniżej 30 lat jest stosunkowo niski i w szkołach podstawowych wynosi jedynie 8,2%. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że średni wiek nauczycieli kształcących w polskich szkołach zwiększa się. W roku szkolnym 2017/2018 średnia wieku w tej grupie zawodowej wynosiła 43,9 lat. W roku szkolnym 2018/2019 były to już 44,1 lata. W tym czasie tylko co piąty nauczyciel był stażystą lub nauczycielem kontraktowym, a to najmłodsza – stażem i wiekiem – szkolna kadra. (Głos nauczyciela, 6.10.2020).
   
 • Niski poziom zarobków w zawodzie. Jak wynika z raportu “Education at a Glance 2019” przygotowanego przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zrzeszającej 35 wysoko rozwinięte kraje świata (w tym Polskę) wynagrodzenie polskich nauczycieli jest jednym z najniższych w Europie (32 miejsce w rankingu).
   
 • Potrzeba zmiany roli nauczyciela z edukatora na EduLidera towarzyszącego i wspierającego uczniów w rozwoju (Polska w badaniu PISA 2018 dotyczącym samopoczucia uczniów zajęła 3 miejsce od końca w zestawieniu 66 krajów OECD).
   
 • Wyrównywanie szans uczniów w dostępie do wysokiej jakości nowoczesnej edukacji. Dane statystyczne opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną pokazują, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty za rok 2021 różnią się pomiędzy wsią a miastem powyżej 100 tys. o 9 punktów procentowych (matematyka) i nawet o 16 punktów procentowych z języka angielskiego. W Warszawie dysproporcje pomiędzy wynikami dzielnicowymi (Ursynów vs Praga Północ) sięgają aż 30 punktów procentowych z obu przedmiotów.

 

Dlaczego Teach for Poland powstało? 

To Kasia, nasza założycielka i Prezeska, która 3 lata temu wpadła na szalony pomysł wyobrażenia sobie edukacji na nowo. Kliknij w zdjęcie poniżej żeby poznać jej historie i kulisy założenia Teach for Poland! 
 


 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Jarek Potiuk
Jarek Potiuk
Próg: 100 zł
Stephan Luecke
Stephan Luecke
Próg: 50 zł
Krzysztof Duwe
Krzysztof Duwe
Próg: 100 zł
Sławek Nabrdalik
Sławek Nabrdalik
Próg: 100 zł
Tatiana Terteriani
Tatiana Terteriani
Próg: 15 zł