Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

111 zł

miesięcznie

222 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
572
miesięczne wsparcie
1063
liczba patronów

  Dajemy wytchnienie i siłę tym, którzy walczą o swoje Dzieci. Uświadamiamy opinii publicznej patologię systemu i biznesu okołorozwodowego oraz wspieramy Rodziców w zmaganiach z alienacją rodzicielską. To miejsce spotkań osób, dla których dobro i szczęście Dzieci jest wartością najwyższą.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze


- Tata! W Twoich oczach widać mnie!!!

Armand, lat 5

 

Tylko Tata to niezależny portal internetowy tworzony dla wszystkich, którzy wyznają tradycyjne wartości społeczne i rozumieją wyjątkową wagę rodziny w rozwoju cywilizacji. Szczególnie bliska jest nam idea wspierania nadrzędnej roli ojca w wychowaniu i kształtowaniu kolejnych pokoleń. Rola ta jest coraz częściej systemowo deprecjonowana, a sami ojcowie są jawnie dyskryminowani we wszelkich przejawach życia społecznego.

Tworzymy serwis internetowy poświęcony ochronie więzi pomiędzy ojcami i dziećmi. To miejsce spotkań osób, dla których dobro i szczęście dzieci jest wartością najwyższą.

Dlaczego TYLKO Tata? Bo każdy facet jest tak naprawdę TYLKO tatą. Nikim więcej. Jedynym celem życia każdego prawdziwego mężczyzny jest wychowywanie dziecka. Wszystkie inne działania są tylko kolejnymi etapami osiągania tego celu.

To właśnie dlatego słowo „Tata” jest najczęściej powtarzanym słowem na naszych łamach. Tak samo, jak jest najczęstszym słowem na ustach każdego dziecka.

 

 

Ponad trzy miliony wspaniałych, dbających o rodziny ojców zostało bezprawnie pozbawionych możliwości wychowywania swoich dzieci.

Powiesz pewnie, że przecież nie pozbawia się dobrego, troskliwego ojca możliwości wychowywania własnego dziecka bez przyczyny. Otóż... mylisz się. Jesteśmy pozbawiani naszych dzieci częściej, niż mogłoby się to komukolwiek wydawać.

Alienacja rodzicielska to plaga naszych czasów. Polega na patologicznym izolowaniu dziecka od jednego z rodziców. W ponad dziewięćdziesięciu ośmiu procentach przypadków - od ojca. We wszystkich przypadkach prowadzi to do nieodwracalnych zaburzeń rozwojowych i niewyobrażalnej traumy dzieci. Dlaczego tak się dzieje, jakie są tego skutki i jak można to zmienić - o tym właśnie piszemy w portalu Tylko Tata.

Czym jest alienacja rodzicielska? Przeczytaj artykuł:

"Alienacja rodzicielska. Perfidna i wyrafinowana formy przemocy wobec dziecka"

Portal Tylko Tata to przystań dla ojców,
którzy walczą o swoje dzieci.

Walczymy z ignorancją i bestialstwem psychopatycznych urzędników, którzy dla zysków i z powodu swoich zaburzeń psychicznych świadomie niszczą więzi dzieci z ojcami. Biznes około-rozwodowy jest szacowany na blisko 20 miliardów złotych rocznie. Zarabiają na nim setki tysięcy osób, które dla zysku nie cofną się przed niczym. Opisujemy, demaskujemy, nagłaśniamy, piętnujemy oprawców. Często ostro, bezkompromisowo i stanowczym językiem. Ale przede wszystkim staramy się pomagać Dzieciom i Rodzicom, którzy są szkalowani, poniżani i niszczeni.

Ojców walczących z patologicznym systemem o swoje dzieci są miliony. Wielu z nas przeszło piekło, straciło rodziny, przyjaciół, dobre imię, pracę, majątek, domy, firmy, zdrowie. Wielu nie wytrzymało rozłąki z dziećmi i patologii sądów. Ale my chcemy działać. Chcemy pomagać sobie i innym.

 

Mamy najlepszą motywację do działania
i znamy siłę mediów. I wiemy, że wygramy!

 

DOKONANIA I PLANY

Zbudowaliśmy portal praktycznie z niczego, bez środków i wystarczającej wiedzy, którą musieliśmy szybko uzupełnić. W ciągu pierwszego miesiąca, bez żadnej promocji, strona zdobyła 20 tysięcy Czytelników, a ich liczba rośnie z każdym dniem. Planujemy zwiększyć ilość publikacji autorskich i rozszerzyć projekt o produkcję i publikację własnych materiałów filmowych. Docelowo chcemy dotrzeć do miliona odbiorców.

Już samo utrzymanie dalszego funkcjonowania portalu wymaga choćby skromnych funduszy. Sami nie jesteśmy w stanie ich zapewnić, a wpływy z reklam zewnętrznych to mit. Ze względu na podejmowaną kontrowersyjną tematykę, portalowi Tylko Tata odmawia się dofinansowania z jakiegokolwiek publicznego źródła. Jedyną szansą na dalsze utrzymanie i rozwój portalu jest wsparcie Patronów.

 

Czego oczekujemy?

Wsparcia finansowego na: pilną bieżącą obsługę portalu (serwer, domeny, subskrybcje), niezbędny rozwój bazy technicznej (dodatkowy nowy laptop, naprawa starego sprzętu, twarde dyski, sprzęt nagrywający, kamera), transport (dojazdy na sprawy sądowe, wywiady, programy telewizyjne, itp.), know-how (kursy i szkolenia), promocję świadomości problemu alienacji rodzicielskiej (ulotki, plakaty), obsługę prawną (pomoc i opłaty sądowe dla osób, którym odmówiono zwolnienia z kosztów). Dzięki Twojemu wsparciu  będziemy mogli ulepszyć portal i dalej go tworzyć. A przede wszystkim będziemy mogli pomagać innym!

 

Co oferujemy w zamian?

Nie tylko satysfakcję ze wsparcia potrzebnego społecznie projektu, który nie może liczyć na inne formy dofinansowania. Twoje wsparcie traktujemy jak inwestycję. Dla najaktywniejszych Patronów oferujemy powierzchnię reklamową na naszych stronach, publikacje marketingowe lub okolicznościowe (np. promocje firm, personalne, urodziny, rocznice) oraz dyskretne, dedykowane działania marketingowe oraz lobbystyczne.

 

Wspierając nas choćby w skromny sposób, stajesz się współtwórcą naszego portalu! Razem stworzymy coś naprawdę wielkiego. I razem wygramy! Bo, jak powiedział kiedyś pewien cudowny pięciolatek...

 

Tata potrafi wszystko!

 

Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy!

 

 

 

Cele

0%
100%
osiągnięto 7%
cel: 3000 zł
brakuje 2778 zł
Niezależny serwer i odnowienie domen
To nasz najważniejszy cel, którego osiągnięcie konieczne jest "na wczoraj". Opłacenie hostingu i przedłużenie subskrybcji nazw domen jest warunkiem dalszego istnienia portalu. Dzięki zebranej kwocie opłacimy niezależny serwer ulokowany w miejscu, gdzie przechowywane materiały będą bezpieczne, a portal będzie zawsze dostępny dla wszystkich Czytelników.

Wszystkie nadwyżki otrzymane na ten cel spożytkujemy na pozostałe wyznaczone inwestycje.
0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 4000 zł
brakuje 3778 zł
Kanał filmowy i sprzęt do produkcji własnych materiałów
Podczas rozmowy z RPO zepsuł nam się telefon, którym nagrywaliśmy wywiad :). Unikatowy i szokujący materiał nie ujrzał światła dziennego, co znacznie opóźniło planowaną rewolucję. Nie możemy dopuścić do kolejnej takiej straty. Musimy pilnie zakupić profesjonalną kamerę sportową, odporną na wiatr, deszcz, urodę feministek i wyrywanie przez nieokrzesanych polityków. Za zebrane fundusze otrzymacie poruszające materiały filmowe, które - mamy nadzieję - wstrząsną opinią publiczną i pomogą wielu osobom!

Wszystkie nadwyżki otrzymane na ten cel spożytkujemy na pozostałe wyznaczone inwestycje.
0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 4000 zł
brakuje 3778 zł
Renowacja bazy technicznej i zakup laptopa
Gdybyście wiedzieli, na jakim sprzęcie powstaje portal, to byście nie uwierzyli, że w ogóle jest to możliwe :). Jednak teraz konieczny jest pilny zakup nowego laptopa, twardych dysków do przechowywania danych, a także niezawodnych dyktafonów do nagrywania bieżących materiałów. Poradzimy sobie na podstawowym sprzęcie za umiarkowaną cenę. Ale musi działać!

Wszystkie nadwyżki otrzymane na ten cel spożytkujemy na pozostałe wyznaczone inwestycje.
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 5000 zł
brakuje 4778 zł
Infrastruktura i pomoc prawna
Jeździmy na wywiady, spotkania i wydarzenia. Często zwracają się do nas osoby, które potrzebują naszej interwencji, pomocy, bądź udziału w rozprawach sądowych jako media lub osoby zaufania publicznego. Są też i osoby doprowadzone na skraj ubóstwa, które proszą nas o pomoc w opłatach sądowych. Często nie mamy nawet środków, żeby dojechać na miejsce i osobiście wziąć udział w danej sprawie lub wydarzeniu. Dlatego zebrane w ten sposób fundusze przeznaczymy na komunikację, transport oraz doraźną pomoc prawną najbardziej potrzebującym.

Wszystkie nadwyżki otrzymane na ten cel spożytkujemy na pozostałe wyznaczone inwestycje.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Mój Synek zawsze powtarzał, że małe jest piękne. Dla nas Twoja "piątka" jest wielka! Zapewni Ci miejsce na specjalnej liście "Piąta Kolumna" publikowanej w portalu. A nam zapewni na przykład bilet autobusowy na dojazd na wywiad. Dziękujemy!
Zostań patronem
11 zł / miesiąc
patroni: 0
To jest "złota jedenastka", z którą można już wyjść na boisko i wygrać mecz! Więcej takich "strzałów" pozwoli nam na przykład przedłużyć subskrybcję domen lub zebrać środki na serwer. A Ty, oprócz chwalebnego miejsca na liście z progu pierwszego, jako dodatkowe podziękowanie otrzymasz od nas plik z unikatową grafiką "Dumny Tata" do wydrukowania jako naklejka lub plakat!
Zostań patronem
44 zł / miesiąc
patroni: 0
A kwota Twoja czterdzieści i cztery pozostanie w naszej pamięci jak najlepszy poemat wieszcza! Dzięki Ci, że dajesz nam nadzieję zarówno na lepszy i bezpieczniejszy serwer dla strony, ale i na zakup niezbędnych dysków do przechowywania wszystkich publikowanych materiałów! Oprócz nagród z wcześniejszych progów, dostajesz od nas stronę na portalu na opublikowanie galerii ośmiu zdjęć, na których spełniasz się jako Tata!
Zostań patronem
88 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy z całego serca! Właśnie dołączasz do grona osób, które wspierają nas najbardziej! Dzięki Tobie rosną nasze szanse na renowację i poszerzenie bazy sprzętu technicznego, niezbędnego w pracy dziennikarskiej. Odwdzięczymy się nie tylko nagrodami z wcześniejszych progów, ale otrzymasz także coś wyjątkowego: własną stronę na portalu z przeznaczeniem na artykuł promocyjny lub okolicznościowy, opublikowany na stałe! Możesz na niej zarówno zareklamować własną firmę, jak i opublikować dowolne ogłoszenie lub życzenia!
Zostań patronem
111 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 3
Twoja hojność jest prawie tak wielka, jak nasza wdzięczność za nią! Dzięki Tobie nie tylko nowy laptop niezbędny do tworzenia portalu jest coraz bardziej realny... Oczywiście otrzymujesz każdą nagrodę z wcześniejszych progów. Ale to nie wszystko. Dostajesz także do własnego wykorzystania banner reklamowy w treści artykułów! Będzie on publikowany przez tydzień w każdym miesiącu, we WSZYSTKICH artykułach jednocześnie! To najefektywniejsze w całym portalu miejsce reklamowe. Nie czekaj, bo tylko trzy pierwsze osoby mają na nie szansę...
Zostań patronem
222 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Są wśród nas Ojcowie, którzy o własne dzieci walcżą resztkami sił. Walczą także o przeżycie. Biedni nie z własnej winy, pozostawieni sami sobie i pozbawieni prawa do adwokata, często lekceważeni i poniżani, nie mają nawet na wydruk kolejnego wniosku i opłatę za jego złożenie. Bez takiej opłaty sąd wnioski odrzuca. Dlatego całą kwotę od Ciebie przeznaczamy na pomoc dla tych Ojców, którzy bez takiego wsparcia nie mieliby szans na "wygranie" czegokolwiek w sądzie i na marzenia o zobaczeniu swoich dzieci. Być może sam przeszedłeś kiedyś podobną walkę i rozumiesz towarzyszący jej ból. A być może po prostu chcesz pomagać, tak jak kiedyś lubił pomagać mój Synek. Z całego serca dziękujemy za Twoją hojność. Z przyjemnością dajemy Ci wszystkie nagrody z wcześniejszych progów. Plus... BANNER GŁÓWNY, ten obok naszego logo! Na wszystkich stronach, co drugi tydzień. Jak postulowana przez nas opieka naprzemienna...
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Właśnie po raz pierwszy dostaliśmy 500+ :)
Jako jedyny otrzymujesz tytuł MECENASA, a Twoje zdjęcie lub logo pojawi się na honorowym miejscu w naszym profilu. Jako Szczodry Tata możesz liczyć na wszystkie wyróżnienia z wcześniejszych progów. Otrzymasz także naszą legitymację dziennikarską i... wezwanie do sądu! :), gdzie razem z nami wystąpisz jako osoba zaufania na trudnej sprawie rodzinnej.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy