Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

3

patronów

55 zł

miesięcznie

695 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
752
miesięczne wsparcie
784
liczba patronów

  Moją misją jest inspirowanie kobiet do tego, by uwierzyły w siebie i to, że mogą być Mistrzyniami Własnego Życia. Dlaczego? Kobiety wychowują przyszłe pokolenia. Godzą się na przemoc i brak szacunku, dlatego że nie wierzą iż zasługują na więcej. Kocham pisać więc pisze by zmienić bieg historii.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
69 %
100%
osiągnięto 69%
cel: 1000 zł
brakuje 305 zł
Dotarcie do większej ilości kobiet poprzez reklamę na mediach społecznościowych.
Blog prowadzę od ponad roku. Dotychczas moje własne wydatki to rząd 1000 złotych miesięcznie. Pragnę docierać do nowych kobiet. Wiem, że to co robię ma sens. Otrzymuje wiadomości od kobiet, które przeglądały facebooka i nawet nie wiedziały kiedy- czytały moje teksty, które zmieniły ich światopogląd i sprawiły, ze dziś są szczęśliwymi kobietami.

Skończyły mi się prywatne zasoby ale misja dalej trwa. Dzięki wsparciu będę mogła ją kontynuować!

0%
46 %
100%
osiągnięto 46%
cel: 1500 zł
brakuje 805 zł
Rozpoczęłam nowy projekt - Kampania społeczna - Jestem dość dobra! By nagłośnić temat, potrzebuje finansów na reklamę, ulotki, plakaty! Pomóż dotrzeć mi do kobiet, które niepotrzebnie czują się nie dość dobre by zawojować swój świat!
0%
19 %
100%
osiągnięto 19%
cel: 3500 zł
brakuje 2805 zł
Więcej czasu na pisanie
Obecnie pracuje w dwóch miejscach. Pierwszy to etat w biurze. Drugi to prowadzenie własnej działalności - uczę języka angielskiego dorosłych. Większe zasoby finansowe pozwolą mi zrezygnować z moich zajęć i poświęcić się pisaniu co jest moim marzeniem. Więcej czasu to więcej pomysłów, projektów . To więcej inspiracji!
0%
13 %
100%
osiągnięto 13%
cel: 5000 zł
brakuje 4305 zł
Artykuły dedykowane w magazynach
Poprzez publikację w innych miejscach, jak magazyny kobiece i poczytne portale internetowe będę mogła dotrzeć z Mistrzynią do większej ilości kobiet. Zwierciadło przesłało mi ofertę na taką publikację. To 5 tysięcy złotych umożliwi mi dotarcie do nawet 20 tysięcy kobiet!
0%
11 %
100%
osiągnięto 11%
cel: 6000 zł
brakuje 5305 zł
Samodzielne wydanie drugiej książki!
Mistrzyni jest już faktem. Możecie ją kupić w większości księgarni internetowych jak i u mnie. Miesiące ciężkiej pracy, determinacji i chęci, zaowocowały. Czas na druga książkę. Alfabet kobiecości ma się ukazać 30 września! Będzie to 27 cudownych opowieści kobiet, które przetrwały, które pomimo trudności, powstały jak feniks z popiołów. Tak naprawdę każda z nas może być Mistrzynią Własnego życia. Koszty wydania są spore, jednak ograniczone ze względu na to, że wiele zrobię samodzielnie. Dołącz do mnie w mojej misji!

O Autorze

Czym jest Matnia? 

To miejsce inspiracji dla kobiet. Dlaczego? Dlaczego tak ważne jest by kobiety uwierzyły w siebie i w to, że zasługują na więcej?

 • Kobiety wychowują przyszłe pokolenia. Jeżeli same godzą się na przemoc, nie wymagają szacunku od innych, nie akceptują siebie ani nie mają zdrowego poczucia własnej wartości to nie przekażą tego swoim dzieciom. 
 • W ciszy rodzi się zło. Przemoc, hejt w Internecie, depresja - to wszystko są skutki naszych deficytów. Niskiego poczucia własnej wartości, złej samooceny.
 • Zachęcam do czytania.  Bo książki to dar, który pomaga wiele zrozumieć, nauczyć, otworzyć szerzej oczy. Musimy się rozwijać i poprawiać jakość naszego życia.

Na blogu znajdziesz:

 • Powieść motywacyjną MISTRZYNI mojego autorstwa. Pierwsza jej część szuka już wydawcy. To powieść w odcinkach o kobiecie, która przeżywa wszystkie rozterki współczesnej kobiety i radzi sobie z nimi.
 • Narzędzia Mistrzyni - metody i techniki, które pomagają każdego dnia żyć na pełen etat.
 • Lektury Mistrzyni - książki, które polecam, które uczą i inspirują od lat. Wielkie dzieła cudownych ludzi.
 • KOCHAM TO CO ROBIĘ - to seria tekstów i wywiadów o kobietach, znanych i nieznanych, które żyją z pasją.
 • WIELKIE KOBIETY - to sylwetki kobiet, które zmieniły ten świat

Oprócz tego wiele tekstów -tu znajdziesz cały SPIS TREŚCI - które pisane były pod wpływem inspiracji od moich czytelniczek. Ich słabości, problemy, zmagania staram się przybliżyć i pomóc dostrzec nadzieję na to, że jutro może być inaczej. 

Pisanie to moja pasja. Zawsze widziałam więcej niż inni i czułam, że mam coś do powiedzenia.

Cały czas rozwijam bloga i nie przestaje pisać.

Chce w przyszłości stworzyć kanał You Tube i serię wywiadów jak i wykładów motywacyjnych, zwłaszcza dla nastolatek. 

Mam głowę pełną pomysłów, które krok po kroku realizuje.

NOWY PROJEKT - KAMPANIA SPOŁECZNA Jestem WYSTARCZAJĄCO dobra!!!!

 

Szczegóły znajdziesz tu!

 

Zostań moją Patronką, a otrzymasz ode mnie egzemplarz Mistrzyni -to powieść dla kobiet szukających inspiracji!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuje za Twoje wsparcie! Dziękuje, że jesteś! Korzystaj z udostępnianych przeze mnie treści i inspiruj się! Zajrzy na FB, na grupę i sama stań się Mistrzynią własnego losu. Osobiście podziękuje ci w mailu! Dziękuje z całego serca!!!
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 0
MISTRZYNI! MISTRZU! Dziękuję za twoje wsparcie. Ogromnie jestem wdzięczna, że wspierasz moją misję!
Czytaj W matni kobiecości na bieżąco a ja cię nie zawiodę! Daję z siebie 1000% procent. Dziękuje, że w to wierzysz!
Zostań patronem
7 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Dziękuje za Twoje wsparcie!!!! Dziękuje za to, że wspierasz mnie w mojej misji! Jesteś niesamowitą osobą! W zamian za Twoje wsparcie, zamieszczę oficjalne podziękowanie dla Ciebie w mojej kolejnej książce Alfabet kobiecości! Oczekuj mojego maila.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuje za Twoje wsparcie! Każda złotówka jest istotna. Mój blog, to moja misja. Moje pisanie jest inspiracją dla wielu kobiet.Dziękuje, że mnie wspierasz w tym co robię! Oficjalne chciałabym ci podziękować! Oczekuj mojego maila! W ramach wdzięczności otrzymasz ode mnie gadżety Mistrzyni!
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 1
MISTRZYNI! MISTRZU! Dziękuje. Z całego serca. Wspierasz moją misję i stajesz się jej częścią.
Pragnę ci się odwdzięczyć! Oficjalne podziękowanie zamieszczę na blogu!
Jesteś wspaniała/ wspaniały!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 2
Limit: 30
Dziękuje ci Mistrzyni! Mistrzu!
Twoje wsparcie wiele dla mnie znaczy. Wkładam ogrom pracy w tworzenie treści na moim blogu. W ramach podziękowania za Twoje wsparcie, udostępnie ci materiały do stworzonych przeze mnie nowiutkich kursów. To seria trzech miesięcznych kursów, które pomogą ci w nauczeniu się samoakceptacji, pokochaniu siebie taką jaka jesteś i wyuczeniu się odwagi i pewności siebie. Wszystko będziesz otrzymywać drogą mailowa. Pierwszy kurs to " 30 dni miłości." Wiem, że praca nad sobą nie jest łatwa, więc w trakcie tych 90 dni służę ci konsultacją i wsparciem. Będziemy w stałym kontakcie!
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Ogromnie dziękuje za Twoje wsparcie!!! Jesteś niesamowita!!! Dziękuje, że wspierasz mnie w mojej misji! W zamian prześlę Ci mailem jeden z niepublikowanych nigdzie artykułów z serii Alfabet kobiecości, który znajdzie się w książce! Dziękuje raz jeszcze! Oczekuj maila ode mnie!
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 0
Bloga prowadzę już dwa lata. Dziękuję, że chcesz mnie wesprzeć w inspirowaniu kobiet by czuły się jak Mistrzynie własnego Życia! Bardzo ci dziękuje. W zamian za twoje wsparcie otrzymasz ode mnie moją książkę Mistrzyni Z DEDYKACJĄ oraz magnes jestem MISTRZYNIĄ WŁASNEGO ŻYCIA.
Zostań patronem
60 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Dziękuje za Twoje wsparcie. Jesteś niesamowita! W podziękowaniu za Twój wkład w rozwój bloga , zaproponuje ci rozmowę telefoniczną. Możemy porozmawiać o czym chcesz. Mogę ci pomóc w codziennych zmaganiach, polecić ci swoje metody na radzenie sobie z trudnościami. A możemy sobie zwyczajnie poplotkować. Porozmawiać o życiu i jego pięknie.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Ogromnie dziękuje za Twoje wsparcie! Dziękuje, że wspierasz mnie w mojej misji! W zamian za Twoje wsparcie logo Twojej marki/produktu/Twoje nazwisko, umieszczę w swojej kolejnej książce, Alfabet kobiecości!
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Ogromnie dziękuje za Twoje wsparcie!!!!! Jesteś niesamowitą osobą. W zamian za Twoją nieocenioną pomoc zamieszczę reklamę Twojego produktu/firmy w mojej kolejnej książce Alfabet kobiecości. Cała strona na tyle książki przeznaczona tylko dla ciebie! Szczegóły dogadamy mailem!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy