Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

3

patronów

45 zł

miesięcznie

520 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
772
miesięczne wsparcie
638
liczba patronów

  Moją misją jest inspirowanie kobiet do tego, by uwierzyły w siebie i to, że mogą być Mistrzyniami Własnego Życia. Dlaczego? Kobiety wychowują przyszłe pokolenia. Godzą się na przemoc i brak szacunku, dlatego że nie wierzą iż zasługują na więcej. Kocham pisać więc pisze by zmienić bieg historii.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
52 %
100%
osiągnięto 52%
cel: 1000 zł
brakuje 480 zł
Dotarcie do większej ilości kobiet poprzez reklamę na mediach społecznościowych.
Blog prowadzę od ponad roku. Dotychczas moje własne wydatki to rząd 1000 złotych miesięcznie. Pragnę docierać do nowych kobiet. Wiem, że to co robię ma sens. Otrzymuje wiadomości od kobiet, które przeglądały facebooka i nawet nie wiedziały kiedy- czytały moje teksty, które zmieniły ich światopogląd i sprawiły, ze dziś są szczęśliwymi kobietami.

Skończyły mi się prywatne zasoby ale misja dalej trwa. Dzięki wsparciu będę mogła ją kontynuować!

0%
34 %
100%
osiągnięto 34%
cel: 1500 zł
brakuje 980 zł
Rozpoczęłam nowy projekt - Kampania społeczna - Jestem dość dobra! By nagłośnić temat, potrzebuje finansów na reklamę, ulotki, plakaty! Pomóż dotrzeć mi do kobiet, które niepotrzebnie czują się nie dość dobre by zawojować swój świat!
0%
14 %
100%
osiągnięto 14%
cel: 3500 zł
brakuje 2980 zł
Więcej czasu na pisanie
Obecnie pracuje w dwóch miejscach. Pierwszy to etat w biurze. Drugi to prowadzenie własnej działalności - uczę języka angielskiego dorosłych. Większe zasoby finansowe pozwolą mi zrezygnować z moich zajęć i poświęcić się pisaniu co jest moim marzeniem. Więcej czasu to więcej pomysłów, projektów . To więcej inspiracji!
0%
11 %
100%
osiągnięto 11%
cel: 4500 zł
brakuje 3980 zł
Samodzielne wydanie książki!
Po wielu miesiącach batalii z wydawnictwami, postanowiłam sama wydać swoją powieść. Mistrzyni to 39 cudownych rozdziałów które inspirują, wzruszają i dają do myślenia. Tak naprawdę każda z nas może być Mistrzynią Własnego życia. Koszty wydania są spore, jednak ograniczone ze względu na to, że wiele zrobię samodzielnie. Przewidywana data wydania to 30 kwietnia tego roku!
Książkę możesz zamówić już dziś zostając moim patronem za kwotę 25 złotych. Ilość sztuk będzie ograniczona.
0%
100%
osiągnięto 10%
cel: 5000 zł
brakuje 4480 zł
Artykuły dedykowane w magazynach
Poprzez publikację w innych miejscach, jak magazyny kobiece i poczytne portale internetowe będę mogła dotrzeć z Mistrzynią do większej ilości kobiet. Zwierciadło przesłało mi ofertę na taką publikację. To 5 tysięcy złotych umożliwi mi dotarcie do nawet 20 tysięcy kobiet!

O Autorze

Czym jest Matnia? 

To miejsce inspiracji dla kobiet. Dlaczego? Dlaczego tak ważne jest by kobiety uwierzyły w siebie i w to, że zasługują na więcej?

 • Kobiety wychowują przyszłe pokolenia. Jeżeli same godzą się na przemoc, nie wymagają szacunku od innych, nie akceptują siebie ani nie mają zdrowego poczucia własnej wartości to nie przekażą tego swoim dzieciom. 
 • W ciszy rodzi się zło. Przemoc, hejt w Internecie, depresja - to wszystko są skutki naszych deficytów. Niskiego poczucia własnej wartości, złej samooceny.
 • Zachęcam do czytania.  Bo książki to dar, który pomaga wiele zrozumieć, nauczyć, otworzyć szerzej oczy. Musimy się rozwijać i poprawiać jakość naszego życia.

Na blogu znajdziesz:

 • Powieść motywacyjną MISTRZYNI mojego autorstwa. Pierwsza jej część szuka już wydawcy. To powieść w odcinkach o kobiecie, która przeżywa wszystkie rozterki współczesnej kobiety i radzi sobie z nimi.
 • Narzędzia Mistrzyni - metody i techniki, które pomagają każdego dnia żyć na pełen etat.
 • Lektury Mistrzyni - książki, które polecam, które uczą i inspirują od lat. Wielkie dzieła cudownych ludzi.
 • KOCHAM TO CO ROBIĘ - to seria tekstów i wywiadów o kobietach, znanych i nieznanych, które żyją z pasją.
 • WIELKIE KOBIETY - to sylwetki kobiet, które zmieniły ten świat

Oprócz tego wiele tekstów -tu znajdziesz cały SPIS TREŚCI - które pisane były pod wpływem inspiracji od moich czytelniczek. Ich słabości, problemy, zmagania staram się przybliżyć i pomóc dostrzec nadzieję na to, że jutro może być inaczej. 

Pisanie to moja pasja. Zawsze widziałam więcej niż inni i czułam, że mam coś do powiedzenia.

Cały czas rozwijam bloga i nie przestaje pisać.

Chce w przyszłości stworzyć kanał You Tube i serię wywiadów jak i wykładów motywacyjnych, zwłaszcza dla nastolatek. 

Mam głowę pełną pomysłów, które krok po kroku realizuje.

NOWY PROJEKT - KAMPANIA SPOŁECZNA Jestem WYSTARCZAJĄCO dobra!!!!

 

Szczegóły znajdziesz tu!

 

Zostań moją Patronką, a otrzymasz ode mnie egzemplarz Mistrzyni -to powieść dla kobiet szukających inspiracji!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
MISTRZYNI! MISTRZU! Dziękuję za twoje wsparcie. Ogromnie jestem wdzięczna, że wspierasz moją misję!
Czytaj W matni kobiecości na bieżąco a ja cię nie zawiodę! Daję z siebie 1000% procent. Dziękuje, że w to wierzysz!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękuje ci Mistrzyni! Mistrzu!
Twoje wsparcie wiele dla mnie znaczy. Wkładam ogrom pracy w tworzenie treści na moim blogu. W ramach podziękowania za Twoje wsparcie, udostępnie ci materiały do stworzonych przeze mnie nowiutkich kursów. To seria trzech miesięcznych kursów, które pomogą ci w nauczeniu się samoakceptacji, pokochaniu siebie taką jaka jesteś i wyuczeniu się odwagi i pewności siebie. Wszystko będziesz otrzymywać drogą mailowa. Pierwszy kurs to " 30 dni miłości."
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 1
MISTRZYNI! MISTRZU! Dziękuje. Z całego serca. Wspierasz moją misję i stajesz się jej częścią.
Pragnę ci się odwdzięczyć! Oficjalne podziękowanie zamieszczę na blogu!
Jesteś wspaniała/ wspaniały!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 30
Dziękuje ci Mistrzyni! Mistrzu!
Twoje wsparcie wiele dla mnie znaczy. Wkładam ogrom pracy w tworzenie treści na moim blogu. W ramach podziękowania za Twoje wsparcie, udostępnie ci materiały do stworzonych przeze mnie nowiutkich kursów. To seria trzech miesięcznych kursów, które pomogą ci w nauczeniu się samoakceptacji, pokochaniu siebie taką jaka jesteś i wyuczeniu się odwagi i pewności siebie. Wszystko będziesz otrzymywać drogą mailowa. Pierwszy kurs to " 30 dni miłości." Wiem, że praca nad sobą nie jest łatwa, więc w trakcie tych 90 dni służę ci konsultacją i wsparciem. Będziemy w stałym kontakcie!
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Mistrzyni! To tytuł książki, którą samodzielnie wydaje. Przewidywana data publikacji to 30 kwietnia! Zostając moją patronką, a otrzymasz ode mnie podpisany egzemplarz jak tylko książka się ukaże. Koszty przesyłki biorę na siebie! Dziękuje ci za Twoje wsparcie! Jeżeli zdążysz zanim książka pójdzie do druku, podziękowania dla ciebie znajdziesz i w książce.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
MISTRZYNI! MISTRZU! Twoje wsparcie jest dla mnie niesamowitym wsparciem!
Chcę ci się odwdzięczyć! Na moim fan page na Facebooku.! Jesteś cudownym człowiekiem!
Jesteś inspiracją! Dziękuj, dziękuje, dziękuje!
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
MISTRZYNI! MISTRZU! Twoje ogromne wsparcie dodaje mi skrzydeł!
Pragnę ci się odwdzięczyć. W mojej powieści motywacyjnej Mistrzyni mogę umieścić twoją markę (lokowanie produktu), imię, nazwisko. Wedle uznania.
Stań się jeszcze bardziej częścią tej misji. A kiedy książka pójdzie do publikacji, uzyskasz jeszcze więcej rozgłosu.
Pamiętaj, dobro wraca. A ja dziękuję ci z całego serca.
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
MISTRZYNI! MISTRZU! Jesteś inspiracją w czystej postaci. Wspierasz mnie i ten projekt ! To dla mnie ogromnie dużo znaczy! Dziękuje ci z całego serca. Pragnę ci podziękować. Moje teksty wraz z własnoręcznie pisanym listem będziesz otrzymywać ode mnie pocztą. Dziękuje!
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
MISTRZYNI! MISTRZU! JESTEŚ NIESAMOWITYM CZŁOWIEKIEM! Dziękuję! Z całego serca. Pragnę ci podziękować. Otrzymasz ode mnie pierwszą część MISTRZYNI na razie w formie manuskryptu, a jak tylko ukaże się na rynku, jej drukowaną wersję. Dodatkowo wszystkie aktualizacje i kolejne odcinki trafiają do ciebie w pierwszej kolejności. Oczywiście oficjalne podziękowanie na Facebooku też należy ci się jak najbardziej. Dziękuje po stokroć!
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
MISTRZYNI! MISTRZU! wOw dziękuje! Jesteś niesamowitym człowiekiem. Jesteś częścią tej misji pełną gębą.
Twoje zdjęcie, logo, wizerunek umieszczę na głównej stronie na blogu . Razem zdziałamy cuda. Dziękuje!!!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy