Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

10 zł

miesięcznie

155 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1180
miesięczne wsparcie
1084
liczba patronów

  Jestem pomysłodawcą i administratorem portalu WolneMedia.net. Ta strona to moje hobby, o które dbam . Wcześniej pisywałem książki. Wierzę, że jedna osoba może pociągnąć za sobą tłumy by zmienić świat na lepsze. Dlatego zbudowałem ten portal i dbam o niego od 10 lat. Na portalu używam nicku Maurycy Hawranek.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1990 zł
Wolne Media
Pokrycie comiesięcznych kosztów mojej pracy nad portalem WolneMedia.net. Pracuję nad nim ok. 8 godzin CODZIENNIE przez 350 dni w roku. Ogromny wysiłek porównywalny z pracą na półtora lub dwa etaty, ale dzięki niemu strona wygląda okazale i jest codziennie rozbudowywana. Oto zabawny spot portalu oddający jego ducha.Celem inicjatywy „Wolnych Mediów” jest ułatwienie Ci dostępu do niezależnych informacji, którym ciężko przebić się do mediów korporacyjnych. Portal nie jest lewicowy ani prawicowy - to miejsce ponad podziałami, gdzie wszyscy mogą kulturalnie przedstawiać swoje poglądy i przekonywać do nich innych. Portal jest ogólnodostępny i bez płatnych reklam! Nie jest związany z żadną organizacją czy firmą. Utrzymywany jest TYLKO z dobrowolnych darowizn! Jeśli posiadasz firmę, zobacz próg najwyższy.

Na portalu istnieje Radio Wolne Media z wolną, niekorporacyjną muzyką. UWAGA! Dwa programy radia nadają muzykę, którą wolno za darmo emitować do celów komercyjnych! Legalne rozwiązanie dla firm, które nie chcą płacić Zaiksowi, a chcą umilać muzyką czas swoim klientom. Wspierając portal wspierasz tę inicjatywę!

Jeżeli uważasz, że „Wolne Media” są potrzebne społeczeństwu i nie powinny zniknąć z powodu kłopotów finansowych – proszę o wsparcie inicjatywy darowizną.

Jeśli zastanawiasz się, co takiego robię na portalu, że zajmuje mi to ok. 8 godzin pracy dziennie, dowiesz się tutaj:

https://wolnemedia.net/wesprzyj-wm/#20

Chcesz poznać pełną historię portalu i dowiedzieć się, czym różni się od wielu innych? Polecam lekturę tego artykułu:

https://wolnemedia.net/wolne-media-od-10-lat-w-internecie/

Więcej informacji o misji portalu tutaj:

https://wolnemedia.net/?page_id=11708

Dzięki darowiznom będę mógł nadal go tworzyć bez nacisków i dbać, by zawsze był dostępny, a awarie były niezauważalne. Dzięki nim mogę rozwijać portal, budować wokół niego społeczność i poszerzać świadomość obywatelską.

Los portalu zależy od Twojego życzliwego wsparcia. Czy pomożesz przetrwać mu kolejny miesiąc?

O Autorze

Jestem pomysłodawcą i administratorem portalu WolneMedia.net. Założyłem go w 2007 roku. Ta strona to moje hobby, o które dbam . Wcześniej pisywałem książki, teraz czasami tworzę podcasty dla mojego portalu (np. cykl "Rozmowy w deszczu"). Wierzę, że jedna osoba może pociągnąć za sobą tłumy by zmienić świat na lepsze. Dlatego zbudowałem ten portal i dbam o niego od 10 lat. Na portalu używam nicku Maurycy Hawranek.

 

Udzieliłem kiedyś wywiadu NTV, którego możesz posłuchać tutaj:

https://wolnemedia.net/rozmowy-w-deszczu-wolne-media/

...lub pobrać w formacie mp3 tutaj:

https://ia902303.us.archive.org/3/items/rwm-archwum/rozmowy-w-deszczu_-_wolne-media.mp3

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Ciepło o Tobie pomyślę przekazując Ci w myślach życzenie miłego dnia i podziękuję Ci pocztą elektroniczną.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Podziękuję Ci pocztą elektroniczną dołączając do listu certyfikat darczyńcy w formacie PDF.
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
Podziękuję Ci pocztą elektroniczną, certyfikatem darczyńcy w formacie PDF i linkiem do pobrania pliku płyty muzycznej wydanej na 5-lecie portalu "Wolne Media" z 5 utworami muzycznymi.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Podziękuję Ci pocztą elektroniczną, certyfikatem darczyńcy w formacie PDF i linkiem do pobrania pliku płyty muzycznej wydanej na 10-lecie portalu "Wolne Media" z 14 utworami muzycznymi.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Podziękuję Ci pocztą elektroniczną, certyfikatem darczyńcy w formacie PDF i linkiem do pobrania pliku płyty muzycznej wydanej na 10-lecie portalu "Wolne Media" z 14 utworami muzycznymi.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Podziękuję Ci pocztą elektroniczną, certyfikatem darczyńcy w formacie PDF i linkami do pobrania plików dwóch płyt muzycznych wydanych z okazji 5-lecia i 10-lecia portalu "Wolne Media" (łącznie 19 utworów).
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 24
Podziękuję Ci pocztą elektroniczną, certyfikatem darczyńcy w formacie PDF i linkami do pobrania plików dwóch płyt muzycznych wydanych z okazji 5-lecia i 10-lecia portalu "Wolne Media" (łącznie 19 utworów). Po drugiej wpłacie podziękuję Ci listem wysłanym Pocztą Polską, do którego dołączę naklejkę portalu WolneMedia.net o wymiarach ok. 8 cm x 20 cm.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Za ten hojny gest podziękuję Ci pocztą elektroniczną dołączając certyfikat darczyńcy w formacie PDF i linki do pobrania dwóch płyt muzycznych wydanych z okazji 5-lecia i 10-lecia portalu "Wolne Media" (łącznie 19 utworów) oraz link do pobrania e-booka PDF z kultowym komiksem "Fluff" Niny Paley (144 strony) przetłumaczony specjalnie dla portalu WolneMedia.net.
Zostań patronem
60 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Za ten szczodry gest podziękuję Ci pocztą elektroniczną dołączając do listu certyfikat darczyńcy w formacie PDF i linki do pobrania plików dwóch płyt muzycznych wydanych z okazji 5-lecia i 10-lecia portalu "Wolne Media" (łącznie 19 utworów) oraz link do pobrania e-booka PDF z kultowym komiksem "Fluff" Niny Paley (144 strony) przetłumaczony specjalnie dla portalu WolneMedia.net. Po drugiej wpłacie podziękuję CI listem wysłanym Pocztą Polską, do którego dołączę nadruk na koszulkę z logiem i sloganem portalu WolneMedia.net do wprasowania żelazkiem. Mam tylko jeden, ostatni nadruk.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Za ten wyjątkowo hojny gest podziękuję Ci pocztą elektroniczną dołączając do listu certyfikat darczyńcy w formacie PDF, linki do pobrania dwóch płyt muzycznych wydanych z okazji 5-lecia i 10-lecia portalu "Wolne Media" (łącznie 19 utworów), oraz llink do pobrania e-booka PDF z kultowym komiksem "Fluff" Niny Paley (144 strony) przetłumaczony specjalnie dla portalu WolneMedia.net. A jeśli będziesz mnie kwotą 100 zł wspierać przez 12 miesięcy, za rok będziesz mógł skorzystać z możliwości bezpłatnego rozbicia namiotów (z rodziną lub przyjaciółmi) na polu nad morzem w Rusinowie niedaleko Jarosławca! 20 minut spacerem lub 5 minut rowerem do morza. Na polu nic nie ma, prócz trawy i wiatru, ale jest piękny widok ze wzgórza na łąki i lasy, a dzięki specyficznemu ukształtowaniu terenu, ciągle słychać szum morza. W okolicy spokój i mało turystów. W sklepach normalne ceny. Doradzę, jak rozwiązać problemy sanitarne i biwakowe, gdyż zdarzyło mi się na nim biwakować.
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Darczyńca, który wesprze portal jednorazowym przelewem na 1000 zł, może w podziękowaniu skorzystać z możliwości bezpłatnego rozbicia namiotów na polu nad morzem w Rusinowie niedaleko Jarosławca! 20 minut spacerem lub 5 minut rowerem do morza. Dla darczyńcy, jego rodziny i przyjaciół – nawet przez miesiąc! Na polu nic nie ma, prócz trawy i wiatru, ale jest piękny widok ze wzgórza na łąki i lasy, a dzięki specyficznemu ukształtowaniu terenu, ciągle słychać szum morza. W okolicy spokój i mało turystów. W sklepach normalne ceny. Doradzę, jak rozwiązać problemy sanitarne i biwakowe, gdyż zdarzyło mi się na nim biwakować. Oprócz tego w mailu z podziękowaniem wyślę Ci wszystko to, co opisałem w poprzednim progu.
Zostań patronem
2000 zł / miesiąc
patroni: 0
Propozycja dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. Portal "Wolne Media" nie publikuje reklam, ale można dostać w podziękowaniu za zasponsorowanie całego miesiąca banner na każdej stronie portalu w widocznym miejscu z adnotacją "sponsor miesiąca" (pozytywne wrażenie dla czytelników portalu). Portal rejestruje miesięcznie od 300 000 do 500 000 unikalnych wizyt IP. Odwiedzalność może być większa, bo licznik nie zlicza wizyt użytkowników stosujących adbloki. Odmawiam możliwości sponsorowania firmom nieetycznym (korporacjom farmaceutycznym, wielkim koncernom typu Nestle, które wycinają Puszczę Amazońską by sadzić soję GMO, producentom żywności z aspartamem i GMO, i firmom lichwiarskim oferującym pożyczki). Mile widziane firmy oferujące zdrową żywność, zabawki, produkty AGD, RTV, i inne nie budzące problemów natury etycznej i moralnej. Zanim skorzystasz - zapytaj.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy