Fundacja Wolne Sądy

W Patronite od 07.02.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 110

Liczba Patronów: 642

Zostań Patronem
Kup na prezent
26 patronów
5 115 miesięcznie
44 600 łącznie

Kształtujemy orzecznictwo trybunałów europejskich

11 000 zł

miesięcznie

46%

osiągnięto

5 885 zł

brakuje

Występowanie przed europejskimi trybunałami w sprawach praworządnościowych wymaga poświęcenia nie tylko wiele czasu, ale też generuje inne koszty. Przykładowo przygotowanie jednej wstępnej skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu to wiele godzin pracy wielu osób - aplikantów, tłumaczy itp. którym należy wynagrodzić poświęcony czas.

Taka kwota pozwoli nam z większym zaangażowaniem poświęcić się działaniom na rzecz ochrony praw człowieka w związku z destrukcją praworządności w Polsce przed europejskimi trybunałami. Tym bardziej, że ostatnie orzeczenia, zwłaszcza ETPCz, otwierają coraz więcej pól do skarżenia naruszeń praw człowieka. Zakładamy, że liczba takich skarg tylko będzie rosła.

To właśnie w sprawach, w których występowaliśmy jako pełnomocnicy zapadały ważne orzeczenia, które bezpośrednio wpłynęły na to, jak sądy stosują prawo Unii Europejskiej i bronią praw osób, których prawa zostały naruszone przez organy państwa.

Przed TSUE reprezentowaliśmy między innymi sędziego NSA w sprawie C-585/18 - A.K. (Niezależność Izby Dyscyplinarnej SN), która zakończyła się bardzo ważnym i przełomowym orzeczeniem z 19 listopada 2019 r. Jesteśmy też pełnomocnikami sędziego Waldemara Żurka w sprawie C-487/19, w której TSUE podważył legalność osób powołanych do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i uznał, że składy SN z ich udziałem nie mogą być uznane za niezawisły i bezstronny sąd, a sądy krajowe mogą uznawać orzeczenia wydane z ich udziałem za niebyłe.

Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu reprezentowaliśmy m.in. sędziów w sprawach Dolińska-Ficek i Ozimek p-ko Polsce (skargi nr 49868/19 i 57511/19). ETPCz orzekł, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która rozpoznawała sprawy skarżących, nie jest niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą i stwierdził, że Polska naruszyła prawo skarżących do rzetelnego procesu sądowego.

Z rzetelną informacją przekraczamy granice

18 500 zł

miesięcznie

27%

osiągnięto

13 385 zł

brakuje

W ramach naszych działań regularnie spotykamy się z przedstawicielami organizacji międzynarodowych, instytucji Unii Europejskiej, placówek dyplomatycznych itp. Piszemy raporty, opinie, analizy orzecznictwa i inne opracowania, które wymagają profesjonalnego tłumaczenia.

Dzięki takiemu wsparciu będziemy mogli zlecać tłumaczenia większej liczby dokumentów, opinii, raportów i opracowań, ale i orzeczeń polskich sądów które następnie będziemy mogli rozpowszechniać pośród zainteresowanych stanem praworządności w Polsce osób oraz instytucji europejskich i międzynarodowych.

Jesteśmy spokojni o nasze bieżące wydatki

5 000 zł

miesięcznie

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

Jak każda organizacja, potrzebujemy siedziby. Miejsca, w którym możemy pracować, naradzać się, spotykać i nagrywać nasze materiały. Dzięki takiemu wsparciu będziemy mogli pokryć podstawowe koszty funkcjonowania naszego biura (wynajem, utrzymanie itp.).

Bieżących kosztów działalności Fundacji nie da się uniknąć i często są one zmorą organizacji pozarządowych pochłaniającą gro oszczędności. Osiągnięcie tego celu daje nam większy margines bezpieczeństwa finansowego, a zaoszczędzone w ten sposób środki będziemy mogli przeznaczyć na naszą działalność statutową.
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Lukasz Fikus
Lukasz Fikus
Próg: 50 zł
Pawel Puacz
Pawel Puacz
Próg: 300 zł
Grzegorz Abram
Grzegorz Abram
Próg: 200 zł
Agnieszka Wierzbicka
Agnieszka Wierzbicka
Próg: 50 zł
Krzysztof Zakrzewski
Krzysztof Zakrzewski
Próg: 3 000 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł