Avatar użytkownika

Geopoliti.org

Opcja wsparcia finansowego jest niedostępna!

O autorze

Geopoliti.org to portal internetowy i kwartalnik wydawany przez fundację Pantarey przeznaczony geopolityce, międzynarodowemu prawu publicznemu, prawom człowieka, stosunkom międzynarodowym, polskiej polityce zagranicznej i dyplomacji.

Geopoliti.org to portal i kwartalnik wydawany przez fundację Pantarey przeznaczony geopolityce, międzynarodowemu prawu publicznemu, prawom człowieka, stosunkom międzynarodowym, polskiej polityce zagranicznej i dyplomacji. Na jego łamach publikowane są autorskie analizy, wywiady, recenzje, tłumaczenia, sprawozdania z wydarzeń, którym portal patronuje oraz przegląd najważniejszych informacji ze świata. 

Nasi redaktorzy występują jako eksperci w mediach w debacie publicznej na ważne tematy dla Polski.

Dziennikarze Geopoliti.org szczegółowo relacjonują cykliczną konferencję ReForum.eu, a także konferencje naukowe i debaty w różnych miastach Polski i za granicą, przygotowując na ich podstawie materiały tekstowe, graficzne i audiowizualne. Portal jest także wykorzystywany do komunikacji między środowiskami lokalnymi w poszczególnych państwach i komunikacji eksperckiej między państwami a także aktywizację debaty publicznej. 

Organizujemy także własne konferencje i seminaria z międzynarodowymi gośćmi w Polsce.

Jesteśmy patronem medialnym na konferencjach za granicą Polski.

Przeprowadzamy wywiady z ekspertami na konferencjach międzynarodowych.

Redakcja Geopoliti.org organizuje na podstawie umów podpisanych z uczelniami praktyki dla studentów, w ramach których doskonalą oni swój warsztat dziennikarski. Studenci przeprowadzają wywiady, piszą relacje z konferencji i wydarzeń międzynarodowych uczą się jak tworzyć materiały public relations w międzynarodowym środowisku eksperckim i biznesowym. Portal posiada codziennie aktualizowane profile na portalach społecznościowych Facebook i Twitter.

Portal Geopoliti.org jest internetowym odpowiednikiem czasopisma „Biuletyn Geopolityczny” zarejestrowanym w sądzie w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją PR 18681 które jest wydawane przez fundacją PANTAREY FUNDACJA – www.pantarey.org