Avatar użytkownika

Kongres 108 - www.k108.pl

0
patronów
0 
miesięcznie
108 
łącznie
0
patronów
0 zł 108 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

9 zł miesięcznie
Wybierz 9 zł
108 dostępnych miejsc
Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

Za wstawiennictwem 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej ofiarować będziemy zarówno naszą codzienną modlitwę, jak i pracę, trudności, wyzwania czy też różnego rodzaju cierpienie w intencji bliskim Waszemu sercu dusz w czyśćcu cierpiących. Później będą one orędować za Wami z Nieba.
29 zł miesięcznie
Wybierz 29 zł
108 dostępnych miejsc
Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

Za wstawiennictwem 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej ofiarować będziemy zarówno naszą codzienną modlitwę, jak i pracę, trudności, wyzwania czy też różnego rodzaju cierpienie w intencji bliskim Waszemu sercu dusz w czyśćcu cierpiących. Później będą one orędować za Wami z Nieba.
49 zł miesięcznie
Wybierz 49 zł
108 dostępnych miejsc
Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

Za wstawiennictwem 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej ofiarować będziemy zarówno naszą codzienną modlitwę, jak i pracę, trudności, wyzwania czy też różnego rodzaju cierpienie w intencji bliskim Waszemu sercu dusz w czyśćcu cierpiących. Później będą one orędować za Wami z Nieba.
99 zł miesięcznie
Wybierz 99 zł
108 dostępnych miejsc
Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

Za wstawiennictwem 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej ofiarować będziemy zarówno naszą codzienną modlitwę, jak i pracę, trudności, wyzwania czy też różnego rodzaju cierpienie w intencji bliskim Waszemu sercu dusz w czyśćcu cierpiących. Później będą one orędować za Wami z Nieba.
199 zł miesięcznie
Wybierz 199 zł
108 dostępnych miejsc
Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

Za wstawiennictwem 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej ofiarować będziemy zarówno naszą codzienną modlitwę, jak i pracę, trudności, wyzwania czy też różnego rodzaju cierpienie w intencji bliskim Waszemu sercu dusz w czyśćcu cierpiących. Później będą one orędować za Wami z Nieba.
249 zł miesięcznie
Wybierz 249 zł
108 dostępnych miejsc
Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

Za wstawiennictwem 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej ofiarować będziemy zarówno naszą codzienną modlitwę, jak i pracę, trudności, wyzwania czy też różnego rodzaju cierpienie w intencji bliskim Waszemu sercu dusz w czyśćcu cierpiących. Później będą one orędować za Wami z Nieba.
499 zł miesięcznie
Wybierz 499 zł
108 dostępnych miejsc
Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

Za wstawiennictwem 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej ofiarować będziemy zarówno naszą codzienną modlitwę, jak i pracę, trudności, wyzwania czy też różnego rodzaju cierpienie w intencji bliskim Waszemu sercu dusz w czyśćcu cierpiących. Później będą one orędować za Wami z Nieba.
749 zł miesięcznie
Wybierz 749 zł
108 dostępnych miejsc
Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

Za wstawiennictwem 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej ofiarować będziemy zarówno naszą codzienną modlitwę, jak i pracę, trudności, wyzwania czy też różnego rodzaju cierpienie w intencji bliskim Waszemu sercu dusz w czyśćcu cierpiących. Później będą one orędować za Wami z Nieba.
999 zł miesięcznie
Wybierz 999 zł
108 dostępnych miejsc
Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

Za wstawiennictwem 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej ofiarować będziemy zarówno naszą codzienną modlitwę, jak i pracę, trudności, wyzwania czy też różnego rodzaju cierpienie w intencji bliskim Waszemu sercu dusz w czyśćcu cierpiących. Później będą one orędować za Wami z Nieba.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Kongres 108 - www.k108.pl w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (PSWE) zostało zarejestrowane w 2005 r. w Gdańsku. Fundamentem naszego działania jest Katolicka Nauka Społeczna.

Jednym z projektów, który obecnie realizujemy jest Kongres 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej.

Celem Kongresu 108 jest popularyzacja postaci i duchowości 108 polskich męczenników, zamordowanych w trakcie II Wojny Światowej z nienawiści do wiary, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 r. w Warszawie podczas Podróży Apostolskiej św. Jana Pawła II do Polski.

Duchowni byli według Niemców i Sowietów grupą szczególnie niebezpieczną, ponieważ poprzez swą duszpasterską pracę byli wsparciem i ostoją polskości w niejednym domu, co skutecznie uniemożliwiało skuteczne wyniszczanie narodu polskiego. Duchowni stali się ofiarami niemieckiej akcji „Tannenberg”.

Operacja ta miała na celu bezwzględną eliminację elit przywódczych i moralnych Rzeczypospolitej. Szacuje się, że w latach 1939–1945 z rąk Niemców i Sowietów śmierć poniosło blisko 3 tys. polskich duchownych, czyli około 20% stanu przedwojennego.

90 lat temu, dokładnie 21 marca 1933 r. niemiecki zbrodniarz wojenny Reichsführer-SS Heinrich Himmler wydał rozkaz utworzenia obozu koncentracyjnego w Dachau (z niem. Konzentrationslager Dachau). Celem izolowania politycznych przeciwników reżimu nazistowskiego, głównie duchownych katolickich, protestanckich i prawosławnych. Od 1938 r. KL Dachau pełnił funkcję swego rodzaju „ośrodka szkoleniowego”, ale nade wszystko był to „wzorzec"  dla zarządców i wachmanów innych późniejszych niemieckich obozów koncentracyjnych.

KL Dachau dla polskich księży znaczy mniej więcej tyle samo, ile Katyń dla polskich oficerów czy Auschwitz dla polskich Żydów.

Dachau stało się głównym, choć nie jedynym miejscem zagłady polskiego duchowieństwa przez Niemców. W obozie więziono, prześladowano i mordowano duchownych wszystkich wyznań, z całej Europy. Jednak polscy księża stanowili wśród nich grupę nie tylko najliczniejszą, lecz także poddawaną najbardziej okrutnym represjom.


W latach 1940-1945 przeszło przez ten obóz 2720 duchownych katolickich. Wśród nich prawie dwie trzecie stanowili Polacy. Wśród uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich 1780 pochodziło z Polski. Aż 868 spośród 1780 uwięzionych w Dachau polskich księży złożyło tam ofiarę ze swego życia. Najwięcej z terenów diecezji poznańskiej (147), włocławskiej (144) i łódzkiej (112). Spośród blisko 600 zakonników największą grupę ofiar stanowili jezuici, misjonarze i salezjanie.

KL Dachau to dla nas miejsce zarazem i święte i symboliczne.

Śmiało można określić 108 męczenników jako świadków wiary, niezachwianej nadziei, a przede wszystkim głębokiej i ofiarnej miłości, którzy byli gotowi oddać swoje ziemskiej życie w obronie wiary i naszej Ojczyzny. Ich postawy to swoisty wzór człowieczeństwa godzien popularyzowania w ramach Solidarności Międzypokoleniowej.

Praktyczne doświadczenia poprzednich edycji Kongresów (I. edycja odbyła się w grudniu 2019 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, natomiast II. edycja miała miejsce w grudniu 2022 r. we Fromborku) potwierdziły, że takie wydarzenie jak Kongres jest miejscem spotkania wielu wartościowych osób, reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia, co ważne naturalnie pięknie różniąc się między sobą.

JE Damian Bryl, Biskup Kaliski udzielił patronatu honorowego wraz z pasterskim błogosławieństwem dla uczestników III. edycji Kongresu, który odbędzie się 27 i 28 kwietnia br. na terenie Diecezji Kaliskiej. Tuż po zakończeniu Kongresu czyli 29 kwietnia br. odbędą się w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, ogólnopolskie uroczystości Dni Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.


Jako miejsce pierwszego dnia tegorocznego Kongresu, został wybrany Krotoszyn czyli miejsce urodzenia, Błogosławionego Biskupa Michała Kozala. Tak aby, w przypadającej tegorocznej 80. rocznicy męczeńskiej śmierci najmłodszego Biskupa II Rzeczypospolitej, w sposób szczególny uhonorować i przybliżyć duchowość autentycznego przywódcy polskiego duchowieństwa w niemieckim obozie KL Dachau. 26 stycznia 1943 r. Ordynariusz Diecezji Włocławskiej został zabity przez Niemców zastrzykiem z fenolu.

Podczas, dwóch dni Kongresu odbędą się 2 główne debaty oraz 12 debat tematycznych, których tytuły są myślami Błogosławionych Męczenników. W samych tylko debatach będzie uczestniczyło 70 panelistów i moderatorów. Natomiast w samym Kongresie przewiduje się uczestnictwo 400 osób z całej Polski.

 

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Kongres 108 - www.k108.pl już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Anonimowy patron
9 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.